File Size
[dir] ..  
[pdf] 1220401-gaidhlig-an-ire-choitcheann-bun-ire-leughadh-may-2007.pdf 50.3 KB
[pdf] 1220401-gaidhlig-an-ire-choitcheann-bun-ire-leughadh-may-2008.pdf 76.0 KB
[pdf] 1220402-gaidhlig-an-ire-choitcheann-meadhan-ire-leughadh-may-2007.pdf 52.0 KB
[pdf] 1220402-gaidhlig-an-ire-choitcheann-meadhan-ire-leughadh-may-2008.pdf 74.2 KB
[pdf] 1220403-gaidhlig-an-ire-choitcheann-sar-ire-leughadh-may-2007.pdf 50.5 KB
[pdf] 1220403-gaidhlig-an-ire-choitcheann-sar-ire-leughadh-may-2008.pdf 106.1 KB
[pdf] 1220404-gaidhlig-an-ire-choitcheann-bun-ire-eisteachd-may-2007.pdf 72.6 KB
[pdf] 1220404-gaidhlig-an-ire-choitcheann-meadhan-ire-eisteachd-may-2007.pdf 67.0 KB
[pdf] 1220408-gaidhlig-an-ire-choitcheann-sar-ire-eisteachd-may-2007.pdf 61.8 KB
[pdf] 1220410-gaidhlig-ire-choitcheann-bun-ire-meadhan-ire-agus-sar-ire-sgriobhadh-may-2007.pdf 532.3 KB
[pdf] 1220410-gaidhlig-ire-choitcheann-bun-ire-meadhan-ire-agus-sar-ire-sgriobhadh-may-2008.pdf 341.8 KB
[pdf] acknowledgements.pdf 62.8 KB
[pdf] AH_Gaidhlig_all_2009.pdf 71.5 KB
[pdf] AH_Gaidhlig_all_2010.pdf 70.2 KB
[pdf] AH_Gaidhlig_all_2011.pdf 69.2 KB
[pdf] AH_Gaidhlig_All_2012.pdf 70.2 KB
[pdf] AH_Gaidhlig_all_2013.pdf 71.0 KB
[pdf] GaidhligListeningSQPH.pdf 208.0 KB
[pdf] GaidhligListeningSQPN5.pdf 232.8 KB
[zip] GaidhligListeningSQPN5.zip 6.9 MB
[zip] GaidhligListening_RecordingSQPH.zip 11.5 MB
[pdf] GaidhligReadingandWritingSQPH.pdf 221.4 KB
[pdf] GaidhligReadingandWritingSQPN5.pdf 235.4 KB
[mp3] H_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 6.0 MB
[mp3] H_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 5.6 MB
[mp3] H_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 6.6 MB
[pdf] H_Gaidhlig_all_2009.pdf 109.9 KB
[pdf] H_Gaidhlig_all_2010.pdf 121.9 KB
[pdf] H_Gaidhlig_all_2011.pdf 110.9 KB
[pdf] H_Gaidhlig_All_2012.pdf 96.6 KB
[pdf] H_Gaidhlig_all_2013.pdf 91.8 KB
[mp3] H_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 5.5 MB
[mp3] H_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 5.7 MB
[mp3] H_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 5.7 MB
[mp3] H_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 5.4 MB
[mp3] H_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2013.mp3 6.3 MB
[pdf] Int1_Gaidhlig_-All_2011.pdf 140.7 KB
[mp3] Int1_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 14.1 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 14.3 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 13.1 MB
[pdf] Int1_Gaidhlig_all_2009.pdf 131.3 KB
[pdf] Int1_Gaidhlig_all_2010.pdf 138.1 KB
[pdf] Int1_Gaidhlig_All_2012.pdf 101.4 KB
[pdf] Int1_Gaidhlig_all_2013.pdf 100.6 KB
[mp3] Int1_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 13.0 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 12.6 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 12.3 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 12.5 MB
[mp3] Int1_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2013.mp3 11.4 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 10.3 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 10.5 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 11.0 MB
[pdf] Int2_Gaidhlig_all_2009.pdf 125.7 KB
[pdf] Int2_Gaidhlig_all_2010.pdf 100.7 KB
[pdf] Int2_Gaidhlig_all_2011.pdf 112.1 KB
[pdf] Int2_Gaidhlig_All_2012.pdf 92.7 KB
[pdf] Int2_Gaidhlig_all_2013.pdf 93.4 KB
[mp3] Int2_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 8.9 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 10.3 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 9.2 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 9.3 MB
[mp3] Int2_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2013.mp3 9.8 MB
[pdf] mi_AH_Gaidhlig_all_2009.pdf 31.4 KB
[pdf] mi_AH_Gaidhlig_all_2010.pdf 30.5 KB
[pdf] mi_AH_Gaidhlig_all_2011.pdf 69.7 KB
[pdf] mi_AH_Gaidhlig_all_2012.pdf 76.7 KB
[pdf] mi_AH_Gaidhlig_all_2013.pdf 94.5 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 21.1 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 55.3 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 45.6 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 45.3 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 66.4 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2013.pdf 97.1 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Reading-Writing-and-Listening_2010.pdf 70.8 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Reading-Writing-Literature_2011.pdf 77.6 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Reading-Writing-Literature_2012.pdf 73.7 KB
[pdf] mi_H_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 30.6 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 53.1 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 53.1 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 52.9 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 48.4 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 56.3 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2010.pdf 61.2 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2013.pdf 73.1 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Reading-Writing_2012.pdf 63.1 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 61.7 KB
[pdf] mi_Int1_Gaidhlig_Reading_2011.pdf 65.5 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 53.7 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 54.5 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 51.5 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 49.1 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 64.7 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2010.pdf 61.8 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2011.pdf 66.3 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Reading-and-Writing_2013.pdf 77.0 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Reading-Writing_2012.pdf 64.8 KB
[pdf] mi_Int2_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 61.9 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 21.5 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 21.6 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 44.0 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 49.1 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 67.9 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 22.3 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Reading_2010.pdf 24.1 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Reading_2011.pdf 44.2 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Reading_2012.pdf 50.1 KB
[pdf] mi_SC_Gaidhlig_Reading_2013.pdf 69.5 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 20.9 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 21.1 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 41.9 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 45.3 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 69.7 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 20.2 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Reading_2010.pdf 20.9 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Reading_2011.pdf 41.6 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Reading_2012.pdf 44.9 KB
[pdf] mi_SF_Gaidhlig_Reading_2013.pdf 67.2 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Listening_2009.pdf 21.6 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Listening_2010.pdf 21.5 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Listening_2011.pdf 43.3 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Listening_2012.pdf 47.3 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Listening_2013.pdf 66.7 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Reading_2009.pdf 20.9 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Reading_2010.pdf 21.1 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Reading_2011.pdf 42.8 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Reading_2012.pdf 48.4 KB
[pdf] mi_SG_Gaidhlig_Reading_2013.pdf 66.8 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Folio-of-Coursework_2010.pdf 73.1 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Folio_2009.pdf 73.4 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Folio_2011.pdf 50.2 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Folio_2012.pdf 55.7 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Folio_2013.pdf 54.6 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Writing_2009.pdf 71.0 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Writing_2010.pdf 70.9 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Writing_2011.pdf 44.2 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Writing_2012.pdf 48.8 KB
[pdf] mi_S_Gaidhlig_Writing_2013.pdf 63.5 KB
[mp3] SC_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 11.3 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 11.4 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 10.0 MB
[pdf] SC_Gaidhlig_all_2012.pdf 93.0 KB
[pdf] SC_Gaidhlig_all_2013.pdf 90.9 KB
[mp3] SC_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 9.8 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 10.5 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 10.2 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 10.3 MB
[mp3] SC_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2013.mp3 10.7 MB
[pdf] SC_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2009.pdf 98.3 KB
[pdf] SC_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2010.pdf 83.4 KB
[pdf] SC_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2011.pdf 91.9 KB
[mp3] SF_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 14.4 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 14.2 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 13.6 MB
[pdf] SF_Gaidhlig_All_2012.pdf 111.3 KB
[pdf] SF_Gaidhlig_all_2013.pdf 109.0 KB
[mp3] SF_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 12.5 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 13.2 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 12.9 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 12.9 MB
[mp3] SF_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2013.mp3 12.3 MB
[pdf] SF_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2009.pdf 107.3 KB
[pdf] SF_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2010.pdf 89.5 KB
[pdf] SF_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2011.pdf 97.2 KB
[mp3] SG_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2011.mp3 11.4 MB
[mp3] SG_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2012.mp3 12.1 MB
[mp3] SG_Gaidhlig_25-percent-Extra-Time-Listening-Audio-File_2013.mp3 11.0 MB
[pdf] SG_Gaidhlig_all_2012.pdf 115.2 KB
[pdf] SG_Gaidhlig_all_2013.pdf 106.1 KB
[mp3] SG_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2009.mp3 9.8 MB
[mp3] SG_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2010.mp3 11.0 MB
[mp3] SG_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2011.mp3 10.4 MB
[mp3] SG_Gaidhlig_Listening-Audio-File_2012.mp3 11.0 MB
[pdf] SG_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2009.pdf 85.2 KB
[pdf] SG_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2010.pdf 89.1 KB
[pdf] SG_Gaidhlig_Reading-and-Listening_2011.pdf 100.6 KB
[pdf] S_Gaidhlig_Writing_2010.pdf 267.2 KB
[pdf] S_Gaidhlig_Writing_2011.pdf 232.3 KB
[pdf] S_Gaidhlig_Writing_2012.pdf 217.1 KB
[pdf] S_Gaidhlig_Writing_2013.pdf 343.9 KB
[pdf] x229101-gaidhlig-meadhan-ire-1-roinn-a_-eisteachd-(ceistean)-may-2008.pdf 78.8 KB
[pdf] x229201-gaidhlig-meadhan-ire-2-roinn-a_-eisteachd-(ceistean)-may-2008.pdf 104.4 KB
[pdf] x229201-gaidhlig-meadhan-ire-2-roinn-A_-Eistteachd-may-2007.pdf 97.6 KB
[pdf] x229301-gaidhlig-an-ardire-roinn-a-eisteachd-(ceistean)-may-2008.pdf 106.1 KB
[pdf] x229301-gaidhlig-an-ardire-roinn-a-eisteachd-(earrann)-may-2007.pdf 91.5 KB
[pdf] x229701-gaidhlig-an-ard-ire-adhartach-Roinn-Eadar-theangachadh-may-2007.pdf 56.2 KB
[pdf] x229701-gaidhlig-an-ard-ire-adhartach-Roinn-Eadar-theangachadh-may-2008.pdf 70.2 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top