File Size
[dir] ..  
[pdf] 5054_nos_fq.pdf 20.3 KB
[pdf] 5054_nos_sw_1.pdf 57.2 KB
[pdf] 5054_nos_sw_2.pdf 75.9 KB
[pdf] 5054_nos_sw_3.pdf 61.6 KB
[pdf] 5054_nos_sw_4.pdf 71.4 KB
[pdf] 5054_nos_sw_5.pdf 42.2 KB
[pdf] 5054_nos_sw_6.pdf 62.0 KB
[pdf] 5054_nos_sw_7.pdf 60.4 KB
[pdf] 5054_nos_sw_8.pdf 59.5 KB
[pdf] 5054_nos_sw_9.pdf 43.2 KB
[pdf] 5054_nos_sw_10.pdf 65.5 KB
[pdf] 5054_s00_qp_2.pdf 68.5 KB
[pdf] 5054_s00_qp_3.pdf 29.9 KB
[pdf] 5054_s00_qp_4.pdf 50.8 KB
[pdf] 5054_s02_ab_3.pdf 67.7 KB
[pdf] 5054_s02_er.pdf 65.1 KB
[pdf] 5054_s02_ir_3.pdf 82.5 KB
[pdf] 5054_s02_qp_1.pdf 104.3 KB
[pdf] 5054_s02_qp_2.pdf 166.7 KB
[pdf] 5054_s02_qp_3.pdf 80.5 KB
[pdf] 5054_s02_qp_4.pdf 88.1 KB
[pdf] 5054_s03_ab_3.pdf 68.7 KB
[pdf] 5054_s03_ab_3_2.pdf 65.4 KB
[pdf] 5054_s03_er.pdf 69.4 KB
[pdf] 5054_s03_ir_3.pdf 77.6 KB
[pdf] 5054_s03_ir_3_2.pdf 67.1 KB
[pdf] 5054_s03_qp_1.pdf 127.1 KB
[pdf] 5054_s03_qp_2.pdf 92.1 KB
[pdf] 5054_s03_qp_3.pdf 72.3 KB
[pdf] 5054_s03_qp_3_2.pdf 68.0 KB
[pdf] 5054_s03_qp_4.pdf 92.7 KB
[pdf] 5054_s04_ab_3.pdf 61.5 KB
[pdf] 5054_s04_er.pdf 80.4 KB
[pdf] 5054_s04_ir_3.pdf 73.1 KB
[pdf] 5054_s04_ms.pdf 131.6 KB
[pdf] 5054_s04_qp_1.pdf 214.5 KB
[pdf] 5054_s04_qp_2.pdf 160.2 KB
[pdf] 5054_s04_qp_3.pdf 66.2 KB
[pdf] 5054_s04_qp_4.pdf 80.2 KB
[pdf] 5054_s05_ab_3.pdf 60.5 KB
[pdf] 5054_s05_er.pdf 74.4 KB
[pdf] 5054_s05_ir_3.pdf 66.1 KB
[pdf] 5054_s05_ms_1.pdf 43.8 KB
[pdf] 5054_s05_ms_2.pdf 68.3 KB
[pdf] 5054_s05_ms_3.pdf 61.4 KB
[pdf] 5054_s05_ms_4.pdf 56.6 KB
[pdf] 5054_s05_qp_1.pdf 222.0 KB
[pdf] 5054_s05_qp_2.pdf 88.3 KB
[pdf] 5054_s05_qp_3.pdf 105.6 KB
[pdf] 5054_s05_qp_4.pdf 76.0 KB
[pdf] 5054_s06_ab_3.pdf 58.9 KB
[pdf] 5054_s06_er.pdf 174.2 KB
[pdf] 5054_s06_ir_3.pdf 61.0 KB
[pdf] 5054_s06_ms_1.pdf 37.7 KB
[pdf] 5054_s06_ms_2.pdf 55.9 KB
[pdf] 5054_s06_ms_3.pdf 51.3 KB
[pdf] 5054_s06_ms_4.pdf 44.3 KB
[pdf] 5054_s06_qp_1.pdf 190.3 KB
[pdf] 5054_s06_qp_2.pdf 166.6 KB
[pdf] 5054_s06_qp_3.pdf 69.9 KB
[pdf] 5054_s06_qp_4.pdf 71.6 KB
[pdf] 5054_s07_ab_3.pdf 73.1 KB
[pdf] 5054_s07_er.pdf 176.9 KB
[pdf] 5054_s07_ir_3.pdf 74.2 KB
[pdf] 5054_s07_ms_1.pdf 37.5 KB
[pdf] 5054_s07_ms_2.pdf 60.7 KB
[pdf] 5054_s07_ms_3.pdf 54.8 KB
[pdf] 5054_s07_ms_4.pdf 47.0 KB
[pdf] 5054_s07_qp_1.pdf 218.6 KB
[pdf] 5054_s07_qp_2.pdf 152.5 KB
[pdf] 5054_s07_qp_3.pdf 86.8 KB
[pdf] 5054_s07_qp_4.pdf 91.3 KB
[pdf] 5054_s08_er.pdf 181.8 KB
[pdf] 5054_s08_ir_3.pdf 86.9 KB
[pdf] 5054_s08_ms_1.pdf 37.8 KB
[pdf] 5054_s08_ms_2.pdf 62.3 KB
[pdf] 5054_s08_ms_3.pdf 53.3 KB
[pdf] 5054_s08_ms_4.pdf 50.4 KB
[pdf] 5054_s08_qp_1.pdf 169.0 KB
[pdf] 5054_s08_qp_2.pdf 116.4 KB
[pdf] 5054_s08_qp_3.pdf 105.9 KB
[pdf] 5054_s08_qp_4.pdf 100.6 KB
[pdf] 5054_s09_er.pdf 115.2 KB
[pdf] 5054_s09_ir_3.pdf 74.1 KB
[pdf] 5054_s09_ms_1.pdf 38.6 KB
[pdf] 5054_s09_ms_2.pdf 62.7 KB
[pdf] 5054_s09_ms_3.pdf 54.5 KB
[pdf] 5054_s09_ms_4.pdf 58.5 KB
[pdf] 5054_s09_qp_1.pdf 166.8 KB
[pdf] 5054_s09_qp_2.pdf 144.2 KB
[pdf] 5054_s09_qp_3.pdf 90.3 KB
[pdf] 5054_s09_qp_4.pdf 101.2 KB
[pdf] 5054_s10_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 5054_s10_ir_31.pdf 78.2 KB
[pdf] 5054_s10_ir_32.pdf 78.1 KB
[pdf] 5054_s10_ms_11.pdf 40.6 KB
[pdf] 5054_s10_ms_12.pdf 40.7 KB
[pdf] 5054_s10_ms_21.pdf 64.5 KB
[pdf] 5054_s10_ms_22.pdf 72.7 KB
[pdf] 5054_s10_ms_31.pdf 60.1 KB
[pdf] 5054_s10_ms_32.pdf 60.1 KB
[pdf] 5054_s10_ms_41.pdf 52.4 KB
[pdf] 5054_s10_ms_42.pdf 56.7 KB
[pdf] 5054_s10_qp_11.pdf 197.3 KB
[pdf] 5054_s10_qp_12.pdf 189.4 KB
[pdf] 5054_s10_qp_13.pdf 192.9 KB
[pdf] 5054_s10_qp_21.pdf 106.3 KB
[pdf] 5054_s10_qp_22.pdf 385.9 KB
[pdf] 5054_s10_qp_23.pdf 385.8 KB
[pdf] 5054_s10_qp_31.pdf 88.6 KB
[pdf] 5054_s10_qp_32.pdf 88.8 KB
[pdf] 5054_s10_qp_33.pdf 88.7 KB
[pdf] 5054_s10_qp_41.pdf 95.8 KB
[pdf] 5054_s10_qp_42.pdf 87.9 KB
[pdf] 5054_s10_qp_43.pdf 87.8 KB
[pdf] 5054_s11_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 5054_s11_ir_31.pdf 86.2 KB
[pdf] 5054_s11_ir_32.pdf 86.0 KB
[pdf] 5054_s11_ms_11.pdf 100.0 KB
[pdf] 5054_s11_ms_12.pdf 100.2 KB
[pdf] 5054_s11_ms_21.pdf 122.4 KB
[pdf] 5054_s11_ms_22.pdf 125.5 KB
[pdf] 5054_s11_ms_31.pdf 115.1 KB
[pdf] 5054_s11_ms_32.pdf 115.1 KB
[pdf] 5054_s11_ms_41.pdf 110.6 KB
[pdf] 5054_s11_ms_42.pdf 114.1 KB
[pdf] 5054_s11_qp_11.pdf 165.5 KB
[pdf] 5054_s11_qp_12.pdf 155.9 KB
[pdf] 5054_s11_qp_21.pdf 115.2 KB
[pdf] 5054_s11_qp_22.pdf 129.9 KB
[pdf] 5054_s11_qp_31.pdf 109.1 KB
[pdf] 5054_s11_qp_32.pdf 123.5 KB
[pdf] 5054_s11_qp_41.pdf 100.0 KB
[pdf] 5054_s11_qp_42.pdf 100.5 KB
[pdf] 5054_s12_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 5054_s12_ir_31.pdf 98.5 KB
[pdf] 5054_s12_ir_32.pdf 98.1 KB
[pdf] 5054_s12_ms_11.pdf 99.9 KB
[pdf] 5054_s12_ms_12.pdf 100.0 KB
[pdf] 5054_s12_ms_21.pdf 121.7 KB
[pdf] 5054_s12_ms_22.pdf 128.3 KB
[pdf] 5054_s12_ms_31.pdf 117.1 KB
[pdf] 5054_s12_ms_32.pdf 117.2 KB
[pdf] 5054_s12_ms_41.pdf 110.6 KB
[pdf] 5054_s12_ms_42.pdf 113.4 KB
[pdf] 5054_s12_qp_11.pdf 163.9 KB
[pdf] 5054_s12_qp_12.pdf 183.1 KB
[pdf] 5054_s12_qp_21.pdf 140.7 KB
[pdf] 5054_s12_qp_22.pdf 117.0 KB
[pdf] 5054_s12_qp_31.pdf 138.5 KB
[pdf] 5054_s12_qp_32.pdf 138.3 KB
[pdf] 5054_s12_qp_41.pdf 103.2 KB
[pdf] 5054_s12_qp_42.pdf 96.5 KB
[pdf] 5054_s13_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 5054_s13_ir_31.pdf 109.0 KB
[pdf] 5054_s13_ir_32.pdf 109.1 KB
[pdf] 5054_s13_ms_11.pdf 95.4 KB
[pdf] 5054_s13_ms_12.pdf 95.5 KB
[pdf] 5054_s13_ms_21.pdf 123.9 KB
[pdf] 5054_s13_ms_22.pdf 123.2 KB
[pdf] 5054_s13_ms_31.pdf 117.8 KB
[pdf] 5054_s13_ms_32.pdf 117.9 KB
[pdf] 5054_s13_ms_41.pdf 109.2 KB
[pdf] 5054_s13_ms_42.pdf 110.1 KB
[pdf] 5054_s13_qp_11.pdf 189.7 KB
[pdf] 5054_s13_qp_12.pdf 165.5 KB
[pdf] 5054_s13_qp_21.pdf 114.1 KB
[pdf] 5054_s13_qp_22.pdf 149.2 KB
[pdf] 5054_s13_qp_31.pdf 138.3 KB
[pdf] 5054_s13_qp_32.pdf 138.3 KB
[pdf] 5054_s13_qp_41.pdf 98.6 KB
[pdf] 5054_s13_qp_42.pdf 86.0 KB
[pdf] 5054_s14_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 5054_s14_gt.pdf 20.0 KB
[pdf] 5054_s14_ir_31.pdf 183.2 KB
[pdf] 5054_s14_ir_32.pdf 183.1 KB
[pdf] 5054_s14_ms_11.pdf 96.0 KB
[pdf] 5054_s14_ms_12.pdf 96.2 KB
[pdf] 5054_s14_ms_21.pdf 143.8 KB
[pdf] 5054_s14_ms_22.pdf 142.6 KB
[pdf] 5054_s14_ms_31.pdf 122.3 KB
[pdf] 5054_s14_ms_32.pdf 122.4 KB
[pdf] 5054_s14_ms_41.pdf 121.7 KB
[pdf] 5054_s14_ms_42.pdf 81.3 KB
[pdf] 5054_s14_qp_11.pdf 236.8 KB
[pdf] 5054_s14_qp_12.pdf 214.9 KB
[pdf] 5054_s14_qp_21.pdf 316.0 KB
[pdf] 5054_s14_qp_22.pdf 247.1 KB
[pdf] 5054_s14_qp_31.pdf 210.3 KB
[pdf] 5054_s14_qp_32.pdf 210.5 KB
[pdf] 5054_s14_qp_41.pdf 158.9 KB
[pdf] 5054_s14_qp_42.pdf 155.4 KB
[pdf] 5054_s15_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 5054_s15_gt.pdf 28.5 KB
[pdf] 5054_s15_ir_31.pdf 174.1 KB
[pdf] 5054_s15_ir_32.pdf 173.6 KB
[pdf] 5054_s15_ms_11.pdf 87.1 KB
[pdf] 5054_s15_ms_12.pdf 87.2 KB
[pdf] 5054_s15_ms_21.pdf 126.4 KB
[pdf] 5054_s15_ms_22.pdf 170.1 KB
[pdf] 5054_s15_ms_31.pdf 119.6 KB
[pdf] 5054_s15_ms_32.pdf 119.7 KB
[pdf] 5054_s15_ms_41.pdf 101.5 KB
[pdf] 5054_s15_ms_42.pdf 106.6 KB
[pdf] 5054_s15_qp_11.pdf 217.3 KB
[pdf] 5054_s15_qp_12.pdf 212.5 KB
[pdf] 5054_s15_qp_21.pdf 336.5 KB
[pdf] 5054_s15_qp_22.pdf 881.8 KB
[pdf] 5054_s15_qp_31.pdf 192.0 KB
[pdf] 5054_s15_qp_32.pdf 185.7 KB
[pdf] 5054_s15_qp_41.pdf 160.4 KB
[pdf] 5054_s15_qp_42.pdf 166.9 KB
[pdf] 5054_s16_gt.pdf 22.0 KB
[pdf] 5054_s16_ir_31.pdf 112.2 KB
[pdf] 5054_s16_ir_32.pdf 111.4 KB
[pdf] 5054_s16_ms_11.pdf 80.4 KB
[pdf] 5054_s16_ms_12.pdf 80.4 KB
[pdf] 5054_s16_ms_21.pdf 111.5 KB
[pdf] 5054_s16_ms_22.pdf 111.8 KB
[pdf] 5054_s16_ms_31.pdf 102.2 KB
[pdf] 5054_s16_ms_32.pdf 102.2 KB
[pdf] 5054_s16_ms_41.pdf 88.1 KB
[pdf] 5054_s16_ms_42.pdf 92.3 KB
[pdf] 5054_s16_qp_11.pdf 182.5 KB
[pdf] 5054_s16_qp_12.pdf 194.9 KB
[pdf] 5054_s16_qp_21.pdf 223.2 KB
[pdf] 5054_s16_qp_22.pdf 140.4 KB
[pdf] 5054_s16_qp_31.pdf 150.3 KB
[pdf] 5054_s16_qp_32.pdf 150.8 KB
[pdf] 5054_s16_qp_41.pdf 119.2 KB
[pdf] 5054_s16_qp_42.pdf 144.1 KB
[pdf] 5054_s17_gt.pdf 83.1 KB
[pdf] 5054_s17_ir_31.pdf 290.6 KB
[pdf] 5054_s17_ir_32.pdf 290.5 KB
[pdf] 5054_s17_ms_11.pdf 104.3 KB
[pdf] 5054_s17_ms_12.pdf 104.3 KB
[pdf] 5054_s17_ms_21.pdf 162.1 KB
[pdf] 5054_s17_ms_22.pdf 175.2 KB
[pdf] 5054_s17_ms_31.pdf 175.4 KB
[pdf] 5054_s17_ms_32.pdf 175.4 KB
[pdf] 5054_s17_ms_41.pdf 130.1 KB
[pdf] 5054_s17_ms_42.pdf 147.5 KB
[pdf] 5054_s17_qp_11.pdf 198.2 KB
[pdf] 5054_s17_qp_12.pdf 191.8 KB
[pdf] 5054_s17_qp_21.pdf 561.4 KB
[pdf] 5054_s17_qp_22.pdf 452.0 KB
[pdf] 5054_s17_qp_31.pdf 392.7 KB
[pdf] 5054_s17_qp_32.pdf 391.8 KB
[pdf] 5054_s17_qp_41.pdf 295.3 KB
[pdf] 5054_s17_qp_42.pdf 497.2 KB
[pdf] 5054_s18_ci_31.pdf 330.9 KB
[pdf] 5054_s18_ci_32.pdf 331.0 KB
[pdf] 5054_s18_gt.pdf 104.5 KB
[pdf] 5054_s18_ms_11.pdf 65.8 KB
[pdf] 5054_s18_ms_12.pdf 65.8 KB
[pdf] 5054_s18_ms_21.pdf 141.1 KB
[pdf] 5054_s18_ms_22.pdf 119.3 KB
[pdf] 5054_s18_ms_31.pdf 141.7 KB
[pdf] 5054_s18_ms_32.pdf 141.6 KB
[pdf] 5054_s18_ms_41.pdf 129.6 KB
[pdf] 5054_s18_ms_42.pdf 142.5 KB
[pdf] 5054_s18_qp_11.pdf 214.1 KB
[pdf] 5054_s18_qp_12.pdf 209.4 KB
[pdf] 5054_s18_qp_21.pdf 402.2 KB
[pdf] 5054_s18_qp_22.pdf 693.6 KB
[pdf] 5054_s18_qp_31.pdf 532.8 KB
[pdf] 5054_s18_qp_32.pdf 532.5 KB
[pdf] 5054_s18_qp_41.pdf 391.0 KB
[pdf] 5054_s18_qp_42.pdf 513.1 KB
[pdf] 5054_s19_ci_31.pdf 466.0 KB
[pdf] 5054_s19_ci_32.pdf 466.0 KB
[pdf] 5054_s19_gt.pdf 107.8 KB
[pdf] 5054_s19_ms_11.pdf 80.4 KB
[pdf] 5054_s19_ms_12.pdf 80.4 KB
[pdf] 5054_s19_ms_21.pdf 150.4 KB
[pdf] 5054_s19_ms_22.pdf 145.6 KB
[pdf] 5054_s19_ms_31.pdf 157.5 KB
[pdf] 5054_s19_ms_32.pdf 157.5 KB
[pdf] 5054_s19_ms_41.pdf 112.0 KB
[pdf] 5054_s19_ms_42.pdf 111.2 KB
[pdf] 5054_s19_qp_11.pdf 2.2 KB
[pdf] 5054_s19_qp_12.pdf 2.2 KB
[pdf] 5054_s19_qp_21.pdf 664.2 KB
[pdf] 5054_s19_qp_22.pdf 556.7 KB
[pdf] 5054_s19_qp_31.pdf 507.3 KB
[pdf] 5054_s19_qp_32.pdf 484.7 KB
[pdf] 5054_s19_qp_41.pdf 623.3 KB
[pdf] 5054_s19_qp_42.pdf 394.8 KB
[pdf] 5054_w01_ab_3.pdf 29.6 KB
[pdf] 5054_w01_er.pdf 147.7 KB
[pdf] 5054_w01_ir_3.pdf 30.1 KB
[pdf] 5054_w01_ms_2.pdf 31.6 KB
[pdf] 5054_w01_ms_3.pdf 26.7 KB
[pdf] 5054_w01_ms_4.pdf 20.4 KB
[pdf] 5054_w01_qp_2.pdf 60.0 KB
[pdf] 5054_w01_qp_3-1.pdf 37.5 KB
[pdf] 5054_w01_qp_4.pdf 43.8 KB
[pdf] 5054_w02_ab_3.pdf 67.4 KB
[pdf] 5054_w02_er.pdf 75.2 KB
[pdf] 5054_w02_ir_3.pdf 72.0 KB
[pdf] 5054_w02_qp_1.pdf 91.4 KB
[pdf] 5054_w02_qp_2.pdf 98.8 KB
[pdf] 5054_w02_qp_3.pdf 71.7 KB
[pdf] 5054_w02_qp_4.pdf 105.7 KB
[pdf] 5054_w03_ab_3.pdf 35.5 KB
[pdf] 5054_w03_er.pdf 78.2 KB
[pdf] 5054_w03_ir_3.pdf 44.5 KB
[pdf] 5054_w03_qp_1.pdf 100.9 KB
[pdf] 5054_w03_qp_2.pdf 155.7 KB
[pdf] 5054_w03_qp_3.pdf 39.0 KB
[pdf] 5054_w03_qp_4.pdf 117.0 KB
[pdf] 5054_w04_ab_3.pdf 61.8 KB
[pdf] 5054_w04_er.pdf 81.2 KB
[pdf] 5054_w04_ir_3.pdf 70.4 KB
[pdf] 5054_w04_ms_1.pdf 43.7 KB
[pdf] 5054_w04_ms_2.pdf 83.7 KB
[pdf] 5054_w04_ms_3.pdf 65.7 KB
[pdf] 5054_w04_ms_4.pdf 77.0 KB
[pdf] 5054_w04_qp_1.pdf 186.7 KB
[pdf] 5054_w04_qp_2.pdf 105.5 KB
[pdf] 5054_w04_qp_3.pdf 67.8 KB
[pdf] 5054_w04_qp_4.pdf 80.3 KB
[pdf] 5054_w05_ab_3.pdf 62.4 KB
[pdf] 5054_w05_er.pdf 71.7 KB
[pdf] 5054_w05_ir_3.pdf 62.5 KB
[pdf] 5054_w05_ms_1.pdf 36.1 KB
[pdf] 5054_w05_ms_2.pdf 55.2 KB
[pdf] 5054_w05_ms_3.pdf 56.9 KB
[pdf] 5054_w05_ms_4.pdf 47.5 KB
[pdf] 5054_w05_qp_1.pdf 246.7 KB
[pdf] 5054_w05_qp_2-1.pdf 85.1 KB
[pdf] 5054_w05_qp_2.pdf 85.1 KB
[pdf] 5054_w05_qp_3.pdf 70.1 KB
[pdf] 5054_w05_qp_4.pdf 72.3 KB
[pdf] 5054_w06_ab_3.pdf 57.2 KB
[pdf] 5054_w06_er.pdf 183.4 KB
[pdf] 5054_w06_ir_3.pdf 64.9 KB
[pdf] 5054_w06_ms_1.pdf 38.8 KB
[pdf] 5054_w06_ms_2.pdf 58.5 KB
[pdf] 5054_w06_ms_3.pdf 46.6 KB
[pdf] 5054_w06_ms_4.pdf 50.0 KB
[pdf] 5054_w06_qp_1.pdf 163.7 KB
[pdf] 5054_w06_qp_2.pdf 124.3 KB
[pdf] 5054_w06_qp_3.pdf 60.7 KB
[pdf] 5054_w06_qp_4.pdf 242.3 KB
[pdf] 5054_w07_ab_3.pdf 67.5 KB
[pdf] 5054_w07_er.pdf 219.4 KB
[pdf] 5054_w07_ir_3.pdf 73.4 KB
[pdf] 5054_w07_ms_1.pdf 38.1 KB
[pdf] 5054_w07_ms_2.pdf 58.9 KB
[pdf] 5054_w07_ms_3.pdf 55.7 KB
[pdf] 5054_w07_ms_4.pdf 57.5 KB
[pdf] 5054_w07_qp_1.pdf 218.2 KB
[pdf] 5054_w07_qp_2.pdf 159.5 KB
[pdf] 5054_w07_qp_3.pdf 68.0 KB
[pdf] 5054_w07_qp_4.pdf 90.0 KB
[pdf] 5054_w08_er.pdf 79.0 KB
[pdf] 5054_w08_ir_3.pdf 93.6 KB
[pdf] 5054_w08_ms_1.pdf 38.4 KB
[pdf] 5054_w08_ms_2.pdf 66.3 KB
[pdf] 5054_w08_ms_3.pdf 57.3 KB
[pdf] 5054_w08_ms_4.pdf 50.5 KB
[pdf] 5054_w08_qp_1.pdf 176.8 KB
[pdf] 5054_w08_qp_2.pdf 246.7 KB
[pdf] 5054_w08_qp_3.pdf 104.0 KB
[pdf] 5054_w08_qp_4.pdf 94.8 KB
[pdf] 5054_w09_er.pdf 498.4 KB
[pdf] 5054_w09_ir_3-2.pdf 83.5 KB
[pdf] 5054_w09_ms_1.pdf 41.1 KB
[pdf] 5054_w09_ms_2.pdf 66.8 KB
[pdf] 5054_w09_ms_3.pdf 63.6 KB
[pdf] 5054_w09_ms_4.pdf 56.5 KB
[pdf] 5054_w09_qp_1.pdf 170.9 KB
[pdf] 5054_w09_qp_2.pdf 174.3 KB
[pdf] 5054_w09_qp_3.pdf 95.1 KB
[pdf] 5054_w09_qp_4.pdf 2.2 KB
[pdf] 5054_w10_er.pdf 947.8 KB
[pdf] 5054_w10_ir_31.pdf 85.0 KB
[pdf] 5054_w10_ir_32.pdf 78.2 KB
[pdf] 5054_w10_ir_33.pdf 78.2 KB
[pdf] 5054_w10_ms_11.pdf 41.0 KB
[pdf] 5054_w10_ms_12.pdf 41.1 KB
[pdf] 5054_w10_ms_21.pdf 74.3 KB
[pdf] 5054_w10_ms_22.pdf 72.8 KB
[pdf] 5054_w10_ms_31.pdf 61.9 KB
[pdf] 5054_w10_ms_32.pdf 61.9 KB
[pdf] 5054_w10_ms_41.pdf 51.6 KB
[pdf] 5054_w10_ms_42.pdf 56.2 KB
[pdf] 5054_w10_qp_11.pdf 210.4 KB
[pdf] 5054_w10_qp_12.pdf 194.5 KB
[pdf] 5054_w10_qp_13.pdf 216.8 KB
[pdf] 5054_w10_qp_21.pdf 227.5 KB
[pdf] 5054_w10_qp_22.pdf 234.1 KB
[pdf] 5054_w10_qp_23.pdf 234.6 KB
[pdf] 5054_w10_qp_31.pdf 91.2 KB
[pdf] 5054_w10_qp_32.pdf 91.2 KB
[pdf] 5054_w10_qp_33.pdf 91.0 KB
[pdf] 5054_w10_qp_41.pdf 132.7 KB
[pdf] 5054_w10_qp_42.pdf 125.1 KB
[pdf] 5054_w10_qp_43.pdf 125.2 KB
[pdf] 5054_w11_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 5054_w11_ir_31.pdf 87.6 KB
[pdf] 5054_w11_ir_32.pdf 109.3 KB
[pdf] 5054_w11_ms_11.pdf 100.4 KB
[pdf] 5054_w11_ms_12.pdf 100.5 KB
[pdf] 5054_w11_ms_21.pdf 133.0 KB
[pdf] 5054_w11_ms_22.pdf 127.8 KB
[pdf] 5054_w11_ms_31.pdf 117.1 KB
[pdf] 5054_w11_ms_32.pdf 117.3 KB
[pdf] 5054_w11_ms_41.pdf 111.9 KB
[pdf] 5054_w11_ms_42.pdf 112.7 KB
[pdf] 5054_w11_qp_11.pdf 187.0 KB
[pdf] 5054_w11_qp_12.pdf 236.4 KB
[pdf] 5054_w11_qp_21.pdf 125.0 KB
[pdf] 5054_w11_qp_22.pdf 109.5 KB
[pdf] 5054_w11_qp_31.pdf 124.7 KB
[pdf] 5054_w11_qp_32.pdf 113.9 KB
[pdf] 5054_w11_qp_41.pdf 90.4 KB
[pdf] 5054_w11_qp_42.pdf 82.0 KB
[pdf] 5054_w12_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 5054_w12_ir_31.pdf 90.7 KB
[pdf] 5054_w12_ir_32.pdf 88.9 KB
[pdf] 5054_w12_ms_11.pdf 95.2 KB
[pdf] 5054_w12_ms_12.pdf 95.4 KB
[pdf] 5054_w12_ms_21.pdf 122.4 KB
[pdf] 5054_w12_ms_22.pdf 126.8 KB
[pdf] 5054_w12_ms_31.pdf 114.7 KB
[pdf] 5054_w12_ms_32.pdf 115.0 KB
[pdf] 5054_w12_ms_41.pdf 110.6 KB
[pdf] 5054_w12_ms_42.pdf 110.9 KB
[pdf] 5054_w12_qp_11.pdf 241.7 KB
[pdf] 5054_w12_qp_12.pdf 168.3 KB
[pdf] 5054_w12_qp_21.pdf 353.4 KB
[pdf] 5054_w12_qp_22.pdf 127.4 KB
[pdf] 5054_w12_qp_31.pdf 98.9 KB
[pdf] 5054_w12_qp_32.pdf 112.7 KB
[pdf] 5054_w12_qp_41.pdf 86.8 KB
[pdf] 5054_w12_qp_42.pdf 89.5 KB
[pdf] 5054_w13_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 5054_w13_ir_31.pdf 85.6 KB
[pdf] 5054_w13_ir_32.pdf 105.4 KB
[pdf] 5054_w13_ms_11.pdf 95.4 KB
[pdf] 5054_w13_ms_12.pdf 95.6 KB
[pdf] 5054_w13_ms_21.pdf 124.6 KB
[pdf] 5054_w13_ms_22.pdf 129.1 KB
[pdf] 5054_w13_ms_31.pdf 114.6 KB
[pdf] 5054_w13_ms_32.pdf 117.2 KB
[pdf] 5054_w13_ms_41.pdf 108.1 KB
[pdf] 5054_w13_ms_42.pdf 110.6 KB
[pdf] 5054_w13_qp_11.pdf 158.8 KB
[pdf] 5054_w13_qp_12.pdf 160.6 KB
[pdf] 5054_w13_qp_21.pdf 164.3 KB
[pdf] 5054_w13_qp_22.pdf 217.4 KB
[pdf] 5054_w13_qp_31.pdf 95.8 KB
[pdf] 5054_w13_qp_32.pdf 133.8 KB
[pdf] 5054_w13_qp_41.pdf 89.7 KB
[pdf] 5054_w13_qp_42.pdf 107.7 KB
[pdf] 5054_w14_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 5054_w14_gt.pdf 28.2 KB
[pdf] 5054_w14_ir_31.pdf 168.7 KB
[pdf] 5054_w14_ir_32.pdf 166.3 KB
[pdf] 5054_w14_ms_11.pdf 87.1 KB
[pdf] 5054_w14_ms_12.pdf 87.2 KB
[pdf] 5054_w14_ms_21.pdf 136.5 KB
[pdf] 5054_w14_ms_22.pdf 147.6 KB
[pdf] 5054_w14_ms_31.pdf 122.7 KB
[pdf] 5054_w14_ms_32.pdf 126.8 KB
[pdf] 5054_w14_ms_41.pdf 103.4 KB
[pdf] 5054_w14_ms_42.pdf 102.6 KB
[pdf] 5054_w14_qp_11.pdf 237.0 KB
[pdf] 5054_w14_qp_12.pdf 207.0 KB
[pdf] 5054_w14_qp_21.pdf 350.3 KB
[pdf] 5054_w14_qp_22.pdf 266.0 KB
[pdf] 5054_w14_qp_31.pdf 207.1 KB
[pdf] 5054_w14_qp_32.pdf 215.7 KB
[pdf] 5054_w14_qp_41.pdf 154.1 KB
[pdf] 5054_w14_qp_42.pdf 148.8 KB
[pdf] 5054_w15_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 5054_w15_gt.pdf 21.9 KB
[pdf] 5054_w15_ir_31.pdf 133.2 KB
[pdf] 5054_w15_ms_11.pdf 75.8 KB
[pdf] 5054_w15_ms_12.pdf 75.9 KB
[pdf] 5054_w15_ms_21.pdf 106.2 KB
[pdf] 5054_w15_ms_22.pdf 110.5 KB
[pdf] 5054_w15_ms_31.pdf 99.2 KB
[pdf] 5054_w15_ms_32.pdf 98.9 KB
[pdf] 5054_w15_ms_41.pdf 88.7 KB
[pdf] 5054_w15_ms_42.pdf 87.3 KB
[pdf] 5054_w15_qp_11.pdf 178.0 KB
[pdf] 5054_w15_qp_12.pdf 181.7 KB
[pdf] 5054_w15_qp_21.pdf 165.3 KB
[pdf] 5054_w15_qp_22.pdf 205.5 KB
[pdf] 5054_w15_qp_31.pdf 133.2 KB
[pdf] 5054_w15_qp_32.pdf 154.2 KB
[pdf] 5054_w15_qp_41.pdf 152.1 KB
[pdf] 5054_w15_qp_42.pdf 145.1 KB
[pdf] 5054_w16_gt.pdf 74.4 KB
[pdf] 5054_w16_ir_31.pdf 114.8 KB
[pdf] 5054_w16_ir_32.pdf 234.8 KB
[pdf] 5054_w16_ms_11.pdf 105.2 KB
[pdf] 5054_w16_ms_12.pdf 105.2 KB
[pdf] 5054_w16_ms_21.pdf 133.7 KB
[pdf] 5054_w16_ms_22.pdf 145.3 KB
[pdf] 5054_w16_ms_31.pdf 160.7 KB
[pdf] 5054_w16_ms_32.pdf 153.4 KB
[pdf] 5054_w16_ms_41.pdf 119.7 KB
[pdf] 5054_w16_ms_42.pdf 104.6 KB
[pdf] 5054_w16_qp_11.pdf 240.7 KB
[pdf] 5054_w16_qp_12.pdf 255.2 KB
[pdf] 5054_w16_qp_21.pdf 270.3 KB
[pdf] 5054_w16_qp_22.pdf 588.5 KB
[pdf] 5054_w16_qp_31.pdf 340.3 KB
[pdf] 5054_w16_qp_32.pdf 252.5 KB
[pdf] 5054_w16_qp_41.pdf 136.8 KB
[pdf] 5054_w16_qp_42.pdf 385.9 KB
[pdf] 5054_w17_gt.pdf 105.6 KB
[pdf] 5054_w17_ir_31.pdf 289.8 KB
[pdf] 5054_w17_ir_32.pdf 368.4 KB
[pdf] 5054_w17_ms_11.pdf 66.1 KB
[pdf] 5054_w17_ms_12.pdf 66.1 KB
[pdf] 5054_w17_ms_21.pdf 170.9 KB
[pdf] 5054_w17_ms_22.pdf 155.9 KB
[pdf] 5054_w17_ms_31.pdf 130.5 KB
[pdf] 5054_w17_ms_32.pdf 142.3 KB
[pdf] 5054_w17_ms_41.pdf 121.7 KB
[pdf] 5054_w17_ms_42.pdf 150.9 KB
[pdf] 5054_w17_qp_11.pdf 221.3 KB
[pdf] 5054_w17_qp_12.pdf 224.6 KB
[pdf] 5054_w17_qp_21.pdf 594.4 KB
[pdf] 5054_w17_qp_22.pdf 688.7 KB
[pdf] 5054_w17_qp_31.pdf 433.4 KB
[pdf] 5054_w17_qp_32.pdf 368.4 KB
[pdf] 5054_w17_qp_41.pdf 454.3 KB
[pdf] 5054_w17_qp_42.pdf 426.0 KB
[pdf] 5054_w18_ci_31.pdf 337.9 KB
[pdf] 5054_w18_ci_32.pdf 356.7 KB
[pdf] 5054_w18_gt.pdf 104.7 KB
[pdf] 5054_w18_ms_11.pdf 66.0 KB
[pdf] 5054_w18_ms_12.pdf 66.0 KB
[pdf] 5054_w18_ms_21.pdf 153.4 KB
[pdf] 5054_w18_ms_22.pdf 171.3 KB
[pdf] 5054_w18_ms_31.pdf 153.9 KB
[pdf] 5054_w18_ms_32.pdf 151.9 KB
[pdf] 5054_w18_ms_41.pdf 97.6 KB
[pdf] 5054_w18_ms_42.pdf 97.3 KB
[pdf] 5054_w18_qp_11.pdf 198.2 KB
[pdf] 5054_w18_qp_12.pdf 197.3 KB
[pdf] 5054_w18_qp_21.pdf 664.6 KB
[pdf] 5054_w18_qp_22.pdf 585.3 KB
[pdf] 5054_w18_qp_31.pdf 403.7 KB
[pdf] 5054_w18_qp_32.pdf 465.2 KB
[pdf] 5054_w18_qp_41.pdf 417.8 KB
[pdf] 5054_w18_qp_42.pdf 412.9 KB
[pdf] 5054_y03_fq.pdf 30.3 KB
[pdf] 5054_y04_fq.pdf 20.3 KB
[pdf] 5054_y04_fq_2.pdf 20.3 KB
[pdf] 5054_y07_sy.pdf 154.0 KB
[pdf] 5054_y08_sy.pdf 155.3 KB
[pdf] 5054_y08_sy_2.pdf 166.7 KB
[pdf] 5054_y09_sy.pdf 168.1 KB
[pdf] 5054_y10_sy.pdf 154.2 KB
[pdf] 5054_y11_sy.pdf 44.2 KB
[pdf] 5054_y11_sy_2.pdf 205.3 KB
[pdf] 5054_y12_sy.pdf 540.2 KB
[pdf] 5054_y13_sy.pdf 460.0 KB
[pdf] 5054_y14_sy.pdf 347.9 KB
[pdf] 5054_y15_sy.pdf 273.4 KB
[pdf] 5054_y16_sy.pdf 271.6 KB
[pdf] 5054_y17-19_et.pdf 47.5 KB
[pdf] 5054_y17-19_sy.pdf 381.3 KB
[pdf] 5054_y20-21_sy.pdf 366.3 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top