File Size
[dir] ..  
[pdf] 5090_nos_sw_0.pdf 120.6 KB
[pdf] 5090_nos_sw_1.pdf 166.7 KB
[pdf] 5090_nos_sw_2.pdf 207.0 KB
[pdf] 5090_nos_sw_3.pdf 184.3 KB
[pdf] 5090_nos_sw_4.pdf 204.9 KB
[pdf] 5090_nos_sw_5.pdf 222.4 KB
[pdf] 5090_nos_sw_6.pdf 164.0 KB
[pdf] 5090_nos_sw_7.pdf 181.9 KB
[pdf] 5090_nos_sw_8.pdf 222.7 KB
[pdf] 5090_nos_sw_9.pdf 182.5 KB
[pdf] 5090_s00_qp_2.pdf 97.8 KB
[pdf] 5090_s00_qp_3.pdf 33.9 KB
[pdf] 5090_s00_qp_6.pdf 64.4 KB
[pdf] 5090_s02_ir_3.pdf 38.9 KB
[pdf] 5090_s02_qp_1.pdf 268.4 KB
[pdf] 5090_s02_qp_2.pdf 158.6 KB
[pdf] 5090_s02_qp_3.pdf 65.4 KB
[pdf] 5090_s02_qp_6.pdf 116.6 KB
[pdf] 5090_s03_er.pdf 68.2 KB
[pdf] 5090_s03_er_2.pdf 68.2 KB
[pdf] 5090_s03_ir_3.pdf 32.0 KB
[pdf] 5090_s03_qp_1.pdf 346.2 KB
[pdf] 5090_s03_qp_2.pdf 116.8 KB
[pdf] 5090_s03_qp_2_2.pdf 116.8 KB
[pdf] 5090_s03_qp_3.pdf 74.7 KB
[pdf] 5090_s03_qp_3_2.pdf 74.7 KB
[pdf] 5090_s03_qp_6.pdf 91.1 KB
[pdf] 5090_s03_qp_6_2.pdf 91.1 KB
[pdf] 5090_s04_er.pdf 72.3 KB
[pdf] 5090_s04_ir_3.pdf 47.6 KB
[pdf] 5090_s04_ms.pdf 110.4 KB
[pdf] 5090_s04_qp_1.pdf 204.1 KB
[pdf] 5090_s04_qp_2.pdf 239.1 KB
[pdf] 5090_s04_qp_3.pdf 83.0 KB
[pdf] 5090_s04_qp_6.pdf 70.8 KB
[pdf] 5090_s05_er.pdf 70.5 KB
[pdf] 5090_s05_ir_3.pdf 56.0 KB
[pdf] 5090_s05_ms_1.pdf 50.3 KB
[pdf] 5090_s05_ms_2.pdf 71.0 KB
[pdf] 5090_s05_ms_3.pdf 54.7 KB
[pdf] 5090_s05_ms_6.pdf 58.8 KB
[pdf] 5090_s05_qp_1.pdf 479.5 KB
[pdf] 5090_s05_qp_2.pdf 108.2 KB
[pdf] 5090_s05_qp_3.pdf 67.2 KB
[pdf] 5090_s05_qp_6.pdf 117.9 KB
[pdf] 5090_s06_er.pdf 127.4 KB
[pdf] 5090_s06_ir_3.pdf 64.7 KB
[pdf] 5090_s06_ms_1.pdf 38.5 KB
[pdf] 5090_s06_ms_2.pdf 56.8 KB
[pdf] 5090_s06_ms_3.pdf 44.6 KB
[pdf] 5090_s06_ms_6.pdf 46.0 KB
[pdf] 5090_s06_qp_1.pdf 284.3 KB
[pdf] 5090_s06_qp_2.pdf 98.6 KB
[pdf] 5090_s06_qp_3.pdf 85.2 KB
[pdf] 5090_s06_qp_6.pdf 133.0 KB
[pdf] 5090_s07_er.pdf 142.4 KB
[pdf] 5090_s07_ir_3.pdf 71.1 KB
[pdf] 5090_s07_ms_1.pdf 38.3 KB
[pdf] 5090_s07_ms_2.pdf 60.6 KB
[pdf] 5090_s07_ms_3.pdf 44.9 KB
[pdf] 5090_s07_ms_6.pdf 48.9 KB
[pdf] 5090_s07_qp_1.pdf 353.6 KB
[pdf] 5090_s07_qp_2.pdf 136.7 KB
[pdf] 5090_s07_qp_3.pdf 81.4 KB
[pdf] 5090_s07_qp_6.pdf 142.6 KB
[pdf] 5090_s08_er.pdf 149.2 KB
[pdf] 5090_s08_ir_3.pdf 72.0 KB
[pdf] 5090_s08_ms_1.pdf 38.6 KB
[pdf] 5090_s08_ms_2.pdf 66.8 KB
[pdf] 5090_s08_ms_3.pdf 46.6 KB
[pdf] 5090_s08_ms_6.pdf 47.9 KB
[pdf] 5090_s08_qp_1.pdf 318.3 KB
[pdf] 5090_s08_qp_2.pdf 191.3 KB
[pdf] 5090_s08_qp_3.pdf 135.0 KB
[pdf] 5090_s08_qp_6.pdf 264.8 KB
[pdf] 5090_s09_er.pdf 246.7 KB
[pdf] 5090_s09_ir_3.pdf 63.1 KB
[pdf] 5090_s09_ms_1.pdf 39.1 KB
[pdf] 5090_s09_ms_2.pdf 62.9 KB
[pdf] 5090_s09_ms_3.pdf 47.7 KB
[pdf] 5090_s09_ms_6.pdf 49.6 KB
[pdf] 5090_s09_qp_1.pdf 828.8 KB
[pdf] 5090_s09_qp_2.pdf 103.4 KB
[pdf] 5090_s09_qp_3.pdf 150.3 KB
[pdf] 5090_s09_qp_6.pdf 132.7 KB
[pdf] 5090_s10_er.pdf 903.9 KB
[pdf] 5090_s10_ir_31.pdf 64.3 KB
[pdf] 5090_s10_ir_32.pdf 64.4 KB
[pdf] 5090_s10_ms_11.pdf 41.4 KB
[pdf] 5090_s10_ms_12.pdf 41.7 KB
[pdf] 5090_s10_ms_21.pdf 65.3 KB
[pdf] 5090_s10_ms_22.pdf 68.7 KB
[pdf] 5090_s10_ms_31.pdf 50.4 KB
[pdf] 5090_s10_ms_32.pdf 50.5 KB
[pdf] 5090_s10_ms_61.pdf 51.4 KB
[pdf] 5090_s10_ms_62.pdf 53.3 KB
[pdf] 5090_s10_qp_11.pdf 474.7 KB
[pdf] 5090_s10_qp_12.pdf 454.9 KB
[pdf] 5090_s10_qp_13.pdf 455.7 KB
[pdf] 5090_s10_qp_21.pdf 134.3 KB
[pdf] 5090_s10_qp_22.pdf 112.4 KB
[pdf] 5090_s10_qp_23.pdf 112.4 KB
[pdf] 5090_s10_qp_31.pdf 82.3 KB
[pdf] 5090_s10_qp_32.pdf 82.3 KB
[pdf] 5090_s10_qp_33.pdf 82.3 KB
[pdf] 5090_s10_qp_61.pdf 172.1 KB
[pdf] 5090_s10_qp_62.pdf 163.0 KB
[pdf] 5090_s10_qp_63.pdf 163.0 KB
[pdf] 5090_s11_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 5090_s11_ir_31.pdf 73.6 KB
[pdf] 5090_s11_ir_32.pdf 73.6 KB
[pdf] 5090_s11_ms_11.pdf 100.8 KB
[pdf] 5090_s11_ms_12.pdf 100.9 KB
[pdf] 5090_s11_ms_21.pdf 118.0 KB
[pdf] 5090_s11_ms_22.pdf 127.8 KB
[pdf] 5090_s11_ms_31.pdf 116.7 KB
[pdf] 5090_s11_ms_32.pdf 116.8 KB
[pdf] 5090_s11_ms_61.pdf 111.5 KB
[pdf] 5090_s11_ms_62.pdf 113.5 KB
[pdf] 5090_s11_qp_11.pdf 672.5 KB
[pdf] 5090_s11_qp_12.pdf 668.5 KB
[pdf] 5090_s11_qp_21.pdf 116.7 KB
[pdf] 5090_s11_qp_22.pdf 100.9 KB
[pdf] 5090_s11_qp_31.pdf 80.1 KB
[pdf] 5090_s11_qp_32.pdf 80.2 KB
[pdf] 5090_s11_qp_61.pdf 132.6 KB
[pdf] 5090_s11_qp_62.pdf 214.1 KB
[pdf] 5090_s12_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 5090_s12_ir_31.pdf 75.5 KB
[pdf] 5090_s12_ir_32.pdf 75.2 KB
[pdf] 5090_s12_ms_11.pdf 78.1 KB
[pdf] 5090_s12_ms_12.pdf 78.2 KB
[pdf] 5090_s12_ms_21.pdf 104.2 KB
[pdf] 5090_s12_ms_22.pdf 112.1 KB
[pdf] 5090_s12_ms_31.pdf 91.9 KB
[pdf] 5090_s12_ms_32.pdf 92.0 KB
[pdf] 5090_s12_ms_61.pdf 89.8 KB
[pdf] 5090_s12_ms_62.pdf 110.0 KB
[pdf] 5090_s12_qp_11.pdf 419.8 KB
[pdf] 5090_s12_qp_12.pdf 323.3 KB
[pdf] 5090_s12_qp_21.pdf 216.8 KB
[pdf] 5090_s12_qp_22.pdf 110.2 KB
[pdf] 5090_s12_qp_31.pdf 104.9 KB
[pdf] 5090_s12_qp_32.pdf 105.5 KB
[pdf] 5090_s12_qp_61.pdf 142.2 KB
[pdf] 5090_s12_qp_62.pdf 338.9 KB
[pdf] 5090_s13_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 5090_s13_ir_31.pdf 77.0 KB
[pdf] 5090_s13_ir_32.pdf 77.3 KB
[pdf] 5090_s13_ms_11.pdf 96.1 KB
[pdf] 5090_s13_ms_12.pdf 96.3 KB
[pdf] 5090_s13_ms_21.pdf 138.4 KB
[pdf] 5090_s13_ms_22.pdf 133.4 KB
[pdf] 5090_s13_ms_31.pdf 121.4 KB
[pdf] 5090_s13_ms_32.pdf 121.5 KB
[pdf] 5090_s13_ms_61.pdf 118.9 KB
[pdf] 5090_s13_ms_62.pdf 124.8 KB
[pdf] 5090_s13_qp_11.pdf 213.2 KB
[pdf] 5090_s13_qp_12.pdf 234.5 KB
[pdf] 5090_s13_qp_21.pdf 112.8 KB
[pdf] 5090_s13_qp_22.pdf 142.5 KB
[pdf] 5090_s13_qp_31.pdf 86.9 KB
[pdf] 5090_s13_qp_32.pdf 86.9 KB
[pdf] 5090_s13_qp_61.pdf 99.7 KB
[pdf] 5090_s13_qp_62.pdf 88.6 KB
[pdf] 5090_s14_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 5090_s14_gt.pdf 20.1 KB
[pdf] 5090_s14_gt_2.pdf 20.1 KB
[pdf] 5090_s14_ir_31.pdf 170.0 KB
[pdf] 5090_s14_ir_32.pdf 170.3 KB
[pdf] 5090_s14_ms_11.pdf 96.9 KB
[pdf] 5090_s14_ms_12.pdf 97.1 KB
[pdf] 5090_s14_ms_21.pdf 184.4 KB
[pdf] 5090_s14_ms_22.pdf 185.8 KB
[pdf] 5090_s14_ms_31.pdf 88.4 KB
[pdf] 5090_s14_ms_32.pdf 88.5 KB
[pdf] 5090_s14_ms_61.pdf 93.6 KB
[pdf] 5090_s14_ms_62.pdf 131.1 KB
[pdf] 5090_s14_qp_11.pdf 425.8 KB
[pdf] 5090_s14_qp_12.pdf 252.6 KB
[pdf] 5090_s14_qp_21.pdf 285.0 KB
[pdf] 5090_s14_qp_22.pdf 328.1 KB
[pdf] 5090_s14_qp_31.pdf 243.2 KB
[pdf] 5090_s14_qp_32.pdf 243.2 KB
[pdf] 5090_s14_qp_61.pdf 264.5 KB
[pdf] 5090_s14_qp_62.pdf 204.5 KB
[pdf] 5090_s15_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 5090_s15_gt.pdf 28.6 KB
[pdf] 5090_s15_ir_31.pdf 130.3 KB
[pdf] 5090_s15_ir_32.pdf 130.3 KB
[pdf] 5090_s15_ms_11.pdf 87.9 KB
[pdf] 5090_s15_ms_12.pdf 88.0 KB
[pdf] 5090_s15_ms_21.pdf 140.3 KB
[pdf] 5090_s15_ms_22.pdf 176.3 KB
[pdf] 5090_s15_ms_31.pdf 114.4 KB
[pdf] 5090_s15_ms_32.pdf 114.5 KB
[pdf] 5090_s15_ms_61.pdf 120.4 KB
[pdf] 5090_s15_ms_62.pdf 123.5 KB
[pdf] 5090_s15_qp_11.pdf 357.4 KB
[pdf] 5090_s15_qp_12.pdf 348.2 KB
[pdf] 5090_s15_qp_21.pdf 400.2 KB
[pdf] 5090_s15_qp_22.pdf 510.6 KB
[pdf] 5090_s15_qp_31.pdf 222.4 KB
[pdf] 5090_s15_qp_32.pdf 222.4 KB
[pdf] 5090_s15_qp_61.pdf 210.9 KB
[pdf] 5090_s15_qp_62.pdf 208.8 KB
[pdf] 5090_s16_gt.pdf 22.1 KB
[pdf] 5090_s16_ir_31.pdf 96.1 KB
[pdf] 5090_s16_ir_32.pdf 95.9 KB
[pdf] 5090_s16_ms_11.pdf 80.7 KB
[pdf] 5090_s16_ms_12.pdf 80.7 KB
[pdf] 5090_s16_ms_21.pdf 127.8 KB
[pdf] 5090_s16_ms_22.pdf 132.9 KB
[pdf] 5090_s16_ms_31.pdf 98.0 KB
[pdf] 5090_s16_ms_32.pdf 98.0 KB
[pdf] 5090_s16_ms_61.pdf 98.5 KB
[pdf] 5090_s16_ms_62.pdf 127.9 KB
[pdf] 5090_s16_qp_11.pdf 185.7 KB
[pdf] 5090_s16_qp_12.pdf 229.7 KB
[pdf] 5090_s16_qp_21.pdf 257.3 KB
[pdf] 5090_s16_qp_22.pdf 167.3 KB
[pdf] 5090_s16_qp_31.pdf 271.4 KB
[pdf] 5090_s16_qp_32.pdf 271.1 KB
[pdf] 5090_s16_qp_61.pdf 274.8 KB
[pdf] 5090_s16_qp_62.pdf 141.2 KB
[pdf] 5090_s17_gt.pdf 83.1 KB
[pdf] 5090_s17_ir_31.pdf 270.4 KB
[pdf] 5090_s17_ir_32.pdf 270.9 KB
[pdf] 5090_s17_ms_11.pdf 104.8 KB
[pdf] 5090_s17_ms_12.pdf 104.8 KB
[pdf] 5090_s17_ms_21.pdf 193.3 KB
[pdf] 5090_s17_ms_22.pdf 173.0 KB
[pdf] 5090_s17_ms_31.pdf 140.8 KB
[pdf] 5090_s17_ms_32.pdf 140.8 KB
[pdf] 5090_s17_ms_61.pdf 127.5 KB
[pdf] 5090_s17_ms_62.pdf 180.9 KB
[pdf] 5090_s17_qp_11.pdf 208.8 KB
[pdf] 5090_s17_qp_12.pdf 240.7 KB
[pdf] 5090_s17_qp_21.pdf 620.2 KB
[pdf] 5090_s17_qp_22.pdf 402.3 KB
[pdf] 5090_s17_qp_31.pdf 322.9 KB
[pdf] 5090_s17_qp_32.pdf 322.8 KB
[pdf] 5090_s17_qp_61.pdf 357.8 KB
[pdf] 5090_s17_qp_62.pdf 259.7 KB
[pdf] 5090_s18_ci_31.pdf 216.2 KB
[pdf] 5090_s18_ci_32.pdf 225.1 KB
[pdf] 5090_s18_gt.pdf 105.0 KB
[pdf] 5090_s18_ms_11.pdf 66.3 KB
[pdf] 5090_s18_ms_12.pdf 66.3 KB
[pdf] 5090_s18_ms_21.pdf 158.8 KB
[pdf] 5090_s18_ms_22.pdf 182.9 KB
[pdf] 5090_s18_ms_31.pdf 104.5 KB
[pdf] 5090_s18_ms_32.pdf 104.6 KB
[pdf] 5090_s18_ms_61.pdf 107.6 KB
[pdf] 5090_s18_ms_62.pdf 105.0 KB
[pdf] 5090_s18_qp_11.pdf 370.9 KB
[pdf] 5090_s18_qp_12.pdf 391.1 KB
[pdf] 5090_s18_qp_21.pdf 438.5 KB
[pdf] 5090_s18_qp_22.pdf 698.0 KB
[pdf] 5090_s18_qp_31.pdf 254.9 KB
[pdf] 5090_s18_qp_32.pdf 265.0 KB
[pdf] 5090_s18_qp_61.pdf 413.6 KB
[pdf] 5090_s18_qp_62.pdf 270.6 KB
[pdf] 5090_s19_ci_31.pdf 121.1 KB
[pdf] 5090_s19_ci_32.pdf 120.9 KB
[pdf] 5090_s19_gt.pdf 108.9 KB
[pdf] 5090_s19_ms_11.pdf 80.7 KB
[pdf] 5090_s19_ms_12.pdf 80.7 KB
[pdf] 5090_s19_ms_21.pdf 145.8 KB
[pdf] 5090_s19_ms_22.pdf 171.4 KB
[pdf] 5090_s19_ms_31.pdf 120.4 KB
[pdf] 5090_s19_ms_32.pdf 120.4 KB
[pdf] 5090_s19_ms_61.pdf 105.4 KB
[pdf] 5090_s19_ms_62.pdf 120.7 KB
[pdf] 5090_s19_qp_11.pdf 304.0 KB
[pdf] 5090_s19_qp_12.pdf 210.1 KB
[pdf] 5090_s19_qp_21.pdf 584.2 KB
[pdf] 5090_s19_qp_22.pdf 671.6 KB
[pdf] 5090_s19_qp_31.pdf 330.0 KB
[pdf] 5090_s19_qp_32.pdf 352.4 KB
[pdf] 5090_s19_qp_61.pdf 239.5 KB
[pdf] 5090_s19_qp_62.pdf 356.7 KB
[pdf] 5090_w01_er.pdf 146.1 KB
[pdf] 5090_w01_ir_3.pdf 18.3 KB
[pdf] 5090_w01_ms_2.pdf 30.5 KB
[pdf] 5090_w01_ms_3.pdf 25.4 KB
[pdf] 5090_w01_ms_6.pdf 22.7 KB
[pdf] 5090_w01_qp_2.pdf 156.5 KB
[pdf] 5090_w01_qp_3.pdf 30.8 KB
[pdf] 5090_w01_qp_6.pdf 125.6 KB
[pdf] 5090_w02_er.pdf 66.9 KB
[pdf] 5090_w02_ir_3.pdf 58.0 KB
[pdf] 5090_w02_qp_1.pdf 190.5 KB
[pdf] 5090_w02_qp_2.pdf 172.3 KB
[pdf] 5090_w02_qp_3.pdf 72.6 KB
[pdf] 5090_w02_qp_6.pdf 183.6 KB
[pdf] 5090_w03_er-1.pdf 68.3 KB
[pdf] 5090_w03_er.pdf 68.3 KB
[pdf] 5090_w03_ir_3.pdf 22.3 KB
[pdf] 5090_w03_qp_1.pdf 212.4 KB
[pdf] 5090_w03_qp_2.pdf 87.9 KB
[pdf] 5090_w03_qp_3.pdf 78.4 KB
[pdf] 5090_w03_qp_6.pdf 223.9 KB
[pdf] 5090_w04_er.pdf 61.6 KB
[pdf] 5090_w04_ir_3.pdf 54.6 KB
[pdf] 5090_w04_ms_1.pdf 45.6 KB
[pdf] 5090_w04_ms_2.pdf 69.9 KB
[pdf] 5090_w04_ms_3.pdf 55.5 KB
[pdf] 5090_w04_ms_6.pdf 55.8 KB
[pdf] 5090_w04_qp_1.pdf 211.8 KB
[pdf] 5090_w04_qp_2.pdf 189.1 KB
[pdf] 5090_w04_qp_3.pdf 68.4 KB
[pdf] 5090_w04_qp_6.pdf 76.4 KB
[pdf] 5090_w05_er.pdf 64.4 KB
[pdf] 5090_w05_ir_3.pdf 55.6 KB
[pdf] 5090_w05_ms_1.pdf 42.4 KB
[pdf] 5090_w05_ms_2.pdf 59.8 KB
[pdf] 5090_w05_ms_3.pdf 45.7 KB
[pdf] 5090_w05_ms_6.pdf 67.9 KB
[pdf] 5090_w05_qp_1.pdf 2.2 KB
[pdf] 5090_w05_qp_2.pdf 409.7 KB
[pdf] 5090_w05_qp_3.pdf 145.3 KB
[pdf] 5090_w05_qp_6.pdf 209.6 KB
[pdf] 5090_w06_er.pdf 159.4 KB
[pdf] 5090_w06_ir_3.pdf 59.6 KB
[pdf] 5090_w06_ms_1.pdf 39.5 KB
[pdf] 5090_w06_ms_2.pdf 64.3 KB
[pdf] 5090_w06_ms_3.pdf 45.5 KB
[pdf] 5090_w06_ms_6.pdf 49.8 KB
[pdf] 5090_w06_qp_1.pdf 373.3 KB
[pdf] 5090_w06_qp_2.pdf 113.2 KB
[pdf] 5090_w06_qp_3.pdf 72.2 KB
[pdf] 5090_w06_qp_6.pdf 219.7 KB
[pdf] 5090_w07_er.pdf 138.7 KB
[pdf] 5090_w07_ir_3.pdf 68.8 KB
[pdf] 5090_w07_ms_1.pdf 38.7 KB
[pdf] 5090_w07_ms_2.pdf 62.3 KB
[pdf] 5090_w07_ms_3.pdf 52.0 KB
[pdf] 5090_w07_ms_6.pdf 52.1 KB
[pdf] 5090_w07_qp_1.pdf 176.9 KB
[pdf] 5090_w07_qp_2.pdf 130.9 KB
[pdf] 5090_w07_qp_3.pdf 74.6 KB
[pdf] 5090_w07_qp_6.pdf 140.4 KB
[pdf] 5090_w08_er.pdf 66.2 KB
[pdf] 5090_w08_ir_3.pdf 69.5 KB
[pdf] 5090_w08_ms_1.pdf 39.0 KB
[pdf] 5090_w08_ms_2.pdf 64.1 KB
[pdf] 5090_w08_ms_3.pdf 48.3 KB
[pdf] 5090_w08_ms_6.pdf 52.9 KB
[pdf] 5090_w08_qp_1.pdf 290.3 KB
[pdf] 5090_w08_qp_2.pdf 493.8 KB
[pdf] 5090_w08_qp_3.pdf 76.3 KB
[pdf] 5090_w08_qp_6.pdf 178.5 KB
[pdf] 5090_w09_er.pdf 370.8 KB
[pdf] 5090_w09_ir_3.pdf 66.1 KB
[pdf] 5090_w09_ms_1.pdf 41.5 KB
[pdf] 5090_w09_ms_2.pdf 68.5 KB
[pdf] 5090_w09_ms_3.pdf 50.4 KB
[pdf] 5090_w09_ms_6.pdf 61.0 KB
[pdf] 5090_w09_qp_1.pdf 347.4 KB
[pdf] 5090_w09_qp_2.pdf 122.4 KB
[pdf] 5090_w09_qp_3.pdf 73.3 KB
[pdf] 5090_w09_qp_6.pdf 155.6 KB
[pdf] 5090_w09_qp_et_2.pdf 63.6 KB
[pdf] 5090_w10_er.pdf 863.9 KB
[pdf] 5090_w10_ir_31.pdf 63.8 KB
[pdf] 5090_w10_ir_32.pdf 63.8 KB
[pdf] 5090_w10_ir_33.pdf 63.8 KB
[pdf] 5090_w10_ms_11.pdf 41.6 KB
[pdf] 5090_w10_ms_12.pdf 41.7 KB
[pdf] 5090_w10_ms_21.pdf 62.2 KB
[pdf] 5090_w10_ms_22.pdf 65.8 KB
[pdf] 5090_w10_ms_31.pdf 52.4 KB
[pdf] 5090_w10_ms_32.pdf 52.5 KB
[pdf] 5090_w10_ms_61.pdf 51.1 KB
[pdf] 5090_w10_ms_62.pdf 49.9 KB
[pdf] 5090_w10_qp_11.pdf 339.9 KB
[pdf] 5090_w10_qp_12.pdf 380.8 KB
[pdf] 5090_w10_qp_13.pdf 381.1 KB
[pdf] 5090_w10_qp_21.pdf 104.0 KB
[pdf] 5090_w10_qp_22.pdf 134.3 KB
[pdf] 5090_w10_qp_23.pdf 134.3 KB
[pdf] 5090_w10_qp_31.pdf 86.9 KB
[pdf] 5090_w10_qp_32.pdf 86.9 KB
[pdf] 5090_w10_qp_33.pdf 86.9 KB
[pdf] 5090_w10_qp_61.pdf 244.4 KB
[pdf] 5090_w10_qp_62.pdf 106.8 KB
[pdf] 5090_w10_qp_63.pdf 106.8 KB
[pdf] 5090_w11_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 5090_w11_ir_31.pdf 77.5 KB
[pdf] 5090_w11_ir_32.pdf 72.7 KB
[pdf] 5090_w11_ms_11.pdf 101.0 KB
[pdf] 5090_w11_ms_12.pdf 104.2 KB
[pdf] 5090_w11_ms_21.pdf 120.2 KB
[pdf] 5090_w11_ms_22.pdf 121.4 KB
[pdf] 5090_w11_ms_31.pdf 110.0 KB
[pdf] 5090_w11_ms_32.pdf 109.4 KB
[pdf] 5090_w11_ms_61.pdf 109.9 KB
[pdf] 5090_w11_ms_62.pdf 113.3 KB
[pdf] 5090_w11_qp_11.pdf 556.3 KB
[pdf] 5090_w11_qp_12.pdf 559.3 KB
[pdf] 5090_w11_qp_21.pdf 310.2 KB
[pdf] 5090_w11_qp_22.pdf 137.1 KB
[pdf] 5090_w11_qp_22_erratum-1.pdf 67.7 KB
[pdf] 5090_w11_qp_22_Erratum-1.pdf 82.3 KB
[pdf] 5090_w11_qp_31.pdf 77.2 KB
[pdf] 5090_w11_qp_32.pdf 76.5 KB
[pdf] 5090_w11_qp_61.pdf 185.4 KB
[pdf] 5090_w11_qp_62.pdf 103.0 KB
[pdf] 5090_w12_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 5090_w12_ir_31.pdf 75.2 KB
[pdf] 5090_w12_ir_32.pdf 73.0 KB
[pdf] 5090_w12_ms_11.pdf 95.8 KB
[pdf] 5090_w12_ms_12.pdf 95.9 KB
[pdf] 5090_w12_ms_21.pdf 118.0 KB
[pdf] 5090_w12_ms_22.pdf 117.3 KB
[pdf] 5090_w12_ms_31.pdf 106.4 KB
[pdf] 5090_w12_ms_32.pdf 106.1 KB
[pdf] 5090_w12_ms_61.pdf 110.2 KB
[pdf] 5090_w12_ms_62.pdf 110.9 KB
[pdf] 5090_w12_qp_11.pdf 310.5 KB
[pdf] 5090_w12_qp_12.pdf 210.6 KB
[pdf] 5090_w12_qp_21.pdf 141.5 KB
[pdf] 5090_w12_qp_22.pdf 159.2 KB
[pdf] 5090_w12_qp_31.pdf 106.5 KB
[pdf] 5090_w12_qp_32.pdf 97.4 KB
[pdf] 5090_w12_qp_61.pdf 207.6 KB
[pdf] 5090_w12_qp_62.pdf 134.6 KB
[pdf] 5090_w13_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 5090_w13_ir_31.pdf 73.0 KB
[pdf] 5090_w13_ir_32.pdf 79.3 KB
[pdf] 5090_w13_ms_11.pdf 96.2 KB
[pdf] 5090_w13_ms_12.pdf 96.3 KB
[pdf] 5090_w13_ms_21.pdf 133.3 KB
[pdf] 5090_w13_ms_22.pdf 121.4 KB
[pdf] 5090_w13_ms_31.pdf 113.5 KB
[pdf] 5090_w13_ms_32.pdf 120.8 KB
[pdf] 5090_w13_ms_61.pdf 137.2 KB
[pdf] 5090_w13_ms_62.pdf 115.7 KB
[pdf] 5090_w13_qp_11.pdf 220.2 KB
[pdf] 5090_w13_qp_12.pdf 344.4 KB
[pdf] 5090_w13_qp_21.pdf 336.1 KB
[pdf] 5090_w13_qp_22.pdf 208.2 KB
[pdf] 5090_w13_qp_31.pdf 105.5 KB
[pdf] 5090_w13_qp_32.pdf 200.3 KB
[pdf] 5090_w13_qp_61.pdf 122.6 KB
[pdf] 5090_w13_qp_62.pdf 199.8 KB
[pdf] 5090_w14_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 5090_w14_gt.pdf 44.3 KB
[pdf] 5090_w14_ir_31.pdf 103.2 KB
[pdf] 5090_w14_ir_32.pdf 101.7 KB
[pdf] 5090_w14_ms_11.pdf 98.5 KB
[pdf] 5090_w14_ms_12.pdf 98.7 KB
[pdf] 5090_w14_ms_21.pdf 150.5 KB
[pdf] 5090_w14_ms_22.pdf 161.9 KB
[pdf] 5090_w14_ms_31.pdf 139.9 KB
[pdf] 5090_w14_ms_32.pdf 136.2 KB
[pdf] 5090_w14_ms_61.pdf 141.0 KB
[pdf] 5090_w14_ms_62.pdf 140.2 KB
[pdf] 5090_w14_qp_11.pdf 232.9 KB
[pdf] 5090_w14_qp_12.pdf 318.3 KB
[pdf] 5090_w14_qp_21.pdf 108.1 KB
[pdf] 5090_w14_qp_22.pdf 219.2 KB
[pdf] 5090_w14_qp_31.pdf 201.4 KB
[pdf] 5090_w14_qp_32.pdf 161.9 KB
[pdf] 5090_w14_qp_61.pdf 199.2 KB
[pdf] 5090_w14_qp_62.pdf 186.3 KB
[pdf] 5090_w15_er.pdf 1,002.5 KB
[pdf] 5090_w15_gt.pdf 22.0 KB
[pdf] 5090_w15_gt_2.pdf 22.0 KB
[pdf] 5090_w15_ir_31.pdf 87.9 KB
[pdf] 5090_w15_ir_32.pdf 88.8 KB
[pdf] 5090_w15_ms_11.pdf 76.4 KB
[pdf] 5090_w15_ms_12.pdf 76.9 KB
[pdf] 5090_w15_ms_21.pdf 150.4 KB
[pdf] 5090_w15_ms_22.pdf 133.5 KB
[pdf] 5090_w15_ms_31.pdf 111.7 KB
[pdf] 5090_w15_ms_32.pdf 108.7 KB
[pdf] 5090_w15_ms_61.pdf 106.6 KB
[pdf] 5090_w15_ms_62.pdf 126.1 KB
[pdf] 5090_w15_qp_11.pdf 265.3 KB
[pdf] 5090_w15_qp_12.pdf 166.0 KB
[pdf] 5090_w15_qp_21.pdf 136.1 KB
[pdf] 5090_w15_qp_22.pdf 240.9 KB
[pdf] 5090_w15_qp_31.pdf 270.1 KB
[pdf] 5090_w15_qp_32.pdf 258.5 KB
[pdf] 5090_w15_qp_61.pdf 284.9 KB
[pdf] 5090_w15_qp_62.pdf 227.0 KB
[pdf] 5090_w16_gt.pdf 74.1 KB
[pdf] 5090_w16_ir_31.pdf 93.7 KB
[pdf] 5090_w16_ir_32.pdf 101.1 KB
[pdf] 5090_w16_ms_11.pdf 105.4 KB
[pdf] 5090_w16_ms_12.pdf 105.4 KB
[pdf] 5090_w16_ms_21.pdf 151.8 KB
[pdf] 5090_w16_ms_22.pdf 166.3 KB
[pdf] 5090_w16_ms_31.pdf 119.3 KB
[pdf] 5090_w16_ms_32.pdf 115.2 KB
[pdf] 5090_w16_ms_61.pdf 119.5 KB
[pdf] 5090_w16_ms_62.pdf 118.1 KB
[pdf] 5090_w16_qp_11.pdf 332.1 KB
[pdf] 5090_w16_qp_12.pdf 2.5 MB
[pdf] 5090_w16_qp_21.pdf 203.3 KB
[pdf] 5090_w16_qp_22.pdf 221.0 KB
[pdf] 5090_w16_qp_31.pdf 170.3 KB
[pdf] 5090_w16_qp_32.pdf 135.9 KB
[pdf] 5090_w16_qp_61.pdf 204.8 KB
[pdf] 5090_w16_qp_62.pdf 169.7 KB
[pdf] 5090_w17_gt.pdf 106.1 KB
[pdf] 5090_w17_ir_31.pdf 232.2 KB
[pdf] 5090_w17_ir_32.pdf 228.4 KB
[pdf] 5090_w17_ms_11.pdf 66.4 KB
[pdf] 5090_w17_ms_12.pdf 66.4 KB
[pdf] 5090_w17_ms_21.pdf 140.9 KB
[pdf] 5090_w17_ms_22.pdf 142.9 KB
[pdf] 5090_w17_ms_31.pdf 89.5 KB
[pdf] 5090_w17_ms_32.pdf 103.0 KB
[pdf] 5090_w17_ms_61.pdf 90.2 KB
[pdf] 5090_w17_ms_62.pdf 103.6 KB
[pdf] 5090_w17_qp_11.pdf 285.0 KB
[pdf] 5090_w17_qp_12.pdf 489.6 KB
[pdf] 5090_w17_qp_21.pdf 765.1 KB
[pdf] 5090_w17_qp_22.pdf 751.6 KB
[pdf] 5090_w17_qp_31.pdf 916.3 KB
[pdf] 5090_w17_qp_32.pdf 339.3 KB
[pdf] 5090_w17_qp_61.pdf 968.1 KB
[pdf] 5090_w17_qp_62.pdf 433.3 KB
[pdf] 5090_w18_ci_31.pdf 245.0 KB
[pdf] 5090_w18_ci_32.pdf 243.9 KB
[pdf] 5090_w18_gt.pdf 105.2 KB
[pdf] 5090_w18_ms_11.pdf 66.3 KB
[pdf] 5090_w18_ms_12.pdf 66.8 KB
[pdf] 5090_w18_ms_21.pdf 135.6 KB
[pdf] 5090_w18_ms_22.pdf 125.9 KB
[pdf] 5090_w18_ms_31.pdf 111.1 KB
[pdf] 5090_w18_ms_32.pdf 105.6 KB
[pdf] 5090_w18_ms_61.pdf 103.6 KB
[pdf] 5090_w18_ms_62.pdf 106.4 KB
[pdf] 5090_w18_qp_11.pdf 264.5 KB
[pdf] 5090_w18_qp_12.pdf 263.0 KB
[pdf] 5090_w18_qp_21.pdf 552.9 KB
[pdf] 5090_w18_qp_22.pdf 453.7 KB
[pdf] 5090_w18_qp_31.pdf 286.2 KB
[pdf] 5090_w18_qp_32.pdf 372.2 KB
[pdf] 5090_w18_qp_61.pdf 302.3 KB
[pdf] 5090_w18_qp_62.pdf 366.4 KB
[pdf] 5090_y03_fq.pdf 36.2 KB
[pdf] 5090_y04_fq.pdf 29.1 KB
[pdf] 5090_y07_sy.pdf 131.4 KB
[pdf] 5090_y08_sy.pdf 142.4 KB
[pdf] 5090_y09_sy.pdf 142.5 KB
[pdf] 5090_y10_sy.pdf 142.3 KB
[pdf] 5090_y11_sy.pdf 448.7 KB
[pdf] 5090_y11_sy_2.pdf 180.8 KB
[pdf] 5090_y12_sy.pdf 480.8 KB
[pdf] 5090_y13_sy.pdf 423.7 KB
[pdf] 5090_y14_sy.pdf 400.1 KB
[pdf] 5090_y15_sy.pdf 259.2 KB
[pdf] 5090_y16_sy.pdf 246.5 KB
[pdf] 5090_y17-19_sy.pdf 243.0 KB
[pdf] 5090_y17_sy.pdf 478.1 KB
[pdf] 5090_y20-21_sy.pdf 402.3 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top