File Size
[dir] ..  
[pdf] 0471_s07_er.pdf 61.6 KB
[pdf] 0471_s07_gt.pdf 18.3 KB
[pdf] 0471_s07_ms_1.pdf 60.8 KB
[pdf] 0471_s07_ms_2.pdf 70.2 KB
[pdf] 0471_s07_qp_1.pdf 1.8 MB
[pdf] 0471_s07_qp_2.pdf 228.5 KB
[pdf] 0471_s08_er.pdf 57.7 KB
[pdf] 0471_s08_gt.pdf 18.4 KB
[pdf] 0471_s08_ms_1.pdf 66.6 KB
[pdf] 0471_s08_ms_2.pdf 68.5 KB
[pdf] 0471_s08_qp_1.pdf 444.8 KB
[pdf] 0471_s08_qp_2.pdf 234.7 KB
[pdf] 0471_s09_er.pdf 186.7 KB
[pdf] 0471_s09_gt.pdf 20.3 KB
[pdf] 0471_s09_ms_1.pdf 82.4 KB
[pdf] 0471_s09_ms_2.pdf 88.1 KB
[pdf] 0471_s09_qp_1.pdf 916.8 KB
[pdf] 0471_s09_qp_2.pdf 213.1 KB
[pdf] 0471_s10_er.pdf 527.7 KB
[pdf] 0471_s10_gt.pdf 20.3 KB
[pdf] 0471_s10_ms_1.pdf 154.0 KB
[pdf] 0471_s10_ms_2.pdf 67.9 KB
[pdf] 0471_s10_qp_1.pdf 508.3 KB
[pdf] 0471_s10_qp_2.pdf 269.5 KB
[pdf] 0471_s11_er.pdf 467.2 KB
[pdf] 0471_s11_gt.pdf 25.3 KB
[pdf] 0471_s11_ms_1.pdf 123.6 KB
[pdf] 0471_s11_ms_2.pdf 107.8 KB
[pdf] 0471_s11_qp_1.pdf 244.2 KB
[pdf] 0471_s11_qp_2.pdf 82.2 KB
[pdf] 0471_s12_er.pdf 649.9 KB
[pdf] 0471_s12_gt.pdf 77.6 KB
[pdf] 0471_s12_ms_1.pdf 205.2 KB
[pdf] 0471_s12_ms_2.pdf 190.9 KB
[pdf] 0471_s12_qp_1.pdf 201.1 KB
[pdf] 0471_s12_qp_2.pdf 154.2 KB
[pdf] 0471_s13_er.pdf 468.0 KB
[pdf] 0471_s13_gt.pdf 45.6 KB
[pdf] 0471_s13_in_1.pdf 339.5 KB
[pdf] 0471_s13_in_2.pdf 147.2 KB
[pdf] 0471_s13_ms_1.pdf 127.8 KB
[pdf] 0471_s13_ms_2.pdf 130.1 KB
[pdf] 0471_s13_qp_1.pdf 82.5 KB
[pdf] 0471_s13_qp_2.pdf 83.3 KB
[pdf] 0471_s14_er.pdf 522.4 KB
[pdf] 0471_s14_gt.pdf 84.3 KB
[pdf] 0471_s14_in_1.pdf 328.6 KB
[pdf] 0471_s14_in_2.pdf 190.0 KB
[pdf] 0471_s14_ms_1.pdf 179.1 KB
[pdf] 0471_s14_ms_2.pdf 177.6 KB
[pdf] 0471_s15_gt.pdf 22.5 KB
[pdf] 0471_s15_in_1.pdf 351.9 KB
[pdf] 0471_s15_in_2.pdf 77.6 KB
[pdf] 0471_s15_ms_1.pdf 115.8 KB
[pdf] 0471_s15_ms_2.pdf 108.8 KB
[pdf] 0471_s15_qp_1.pdf 95.9 KB
[pdf] 0471_s15_qp_2.pdf 94.4 KB
[pdf] 0471_s16_er.pdf 382.2 KB
[pdf] 0471_s16_gt.pdf 22.6 KB
[pdf] 0471_s16_in_01.pdf 331.8 KB
[pdf] 0471_s16_in_02.pdf 118.7 KB
[pdf] 0471_s16_ms_1.pdf 137.6 KB
[pdf] 0471_s16_ms_2.pdf 119.3 KB
[pdf] 0471_s16_qp_01.pdf 95.8 KB
[pdf] 0471_s16_qp_02.pdf 94.4 KB
[pdf] 0471_s17_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 0471_s17_gt.pdf 83.7 KB
[pdf] 0471_s17_in_11.pdf 245.7 KB
[pdf] 0471_s17_in_12.pdf 301.2 KB
[pdf] 0471_s17_in_13.pdf 246.5 KB
[pdf] 0471_s17_in_21.pdf 231.7 KB
[pdf] 0471_s17_in_22.pdf 231.5 KB
[pdf] 0471_s17_in_23.pdf 231.5 KB
[pdf] 0471_s17_ms_11.pdf 216.4 KB
[pdf] 0471_s17_ms_12.pdf 163.5 KB
[pdf] 0471_s17_ms_13.pdf 216.4 KB
[pdf] 0471_s17_ms_21.pdf 155.1 KB
[pdf] 0471_s17_ms_22.pdf 155.1 KB
[pdf] 0471_s17_ms_23.pdf 155.4 KB
[pdf] 0471_s17_qp_11.pdf 203.5 KB
[pdf] 0471_s17_qp_12.pdf 206.7 KB
[pdf] 0471_s17_qp_13.pdf 203.7 KB
[pdf] 0471_s17_qp_21.pdf 186.8 KB
[pdf] 0471_s17_qp_22.pdf 186.7 KB
[pdf] 0471_s17_qp_23.pdf 209.1 KB
[pdf] 0471_s18_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 0471_s18_gt.pdf 109.6 KB
[pdf] 0471_s18_in_11.pdf 1.1 MB
[pdf] 0471_s18_in_12.pdf 1.9 MB
[pdf] 0471_s18_in_13.pdf 1.1 MB
[pdf] 0471_s18_in_21.pdf 377.4 KB
[pdf] 0471_s18_in_22.pdf 409.7 KB
[pdf] 0471_s18_in_23.pdf 377.1 KB
[pdf] 0471_s18_ms_11.pdf 124.4 KB
[pdf] 0471_s18_ms_12.pdf 136.3 KB
[pdf] 0471_s18_ms_13.pdf 124.4 KB
[pdf] 0471_s18_ms_21.pdf 101.1 KB
[pdf] 0471_s18_ms_22.pdf 101.1 KB
[pdf] 0471_s18_ms_23.pdf 101.1 KB
[pdf] 0471_s18_qp_11.pdf 185.7 KB
[pdf] 0471_s18_qp_12.pdf 204.3 KB
[pdf] 0471_s18_qp_13.pdf 184.5 KB
[pdf] 0471_s18_qp_21.pdf 180.8 KB
[pdf] 0471_s18_qp_22.pdf 189.8 KB
[pdf] 0471_s18_qp_23.pdf 180.5 KB
[pdf] 0471_s19_er.pdf 903.4 KB
[pdf] 0471_s19_gt.pdf 91.3 KB
[pdf] 0471_s19_in_11.pdf 476.5 KB
[pdf] 0471_s19_in_12.pdf 476.3 KB
[pdf] 0471_s19_in_13.pdf 309.6 KB
[pdf] 0471_s19_in_21.pdf 157.9 KB
[pdf] 0471_s19_in_22.pdf 163.6 KB
[pdf] 0471_s19_in_23.pdf 136.5 KB
[pdf] 0471_s19_ms_11.pdf 95.7 KB
[pdf] 0471_s19_ms_12.pdf 95.7 KB
[pdf] 0471_s19_ms_13.pdf 89.7 KB
[pdf] 0471_s19_ms_21.pdf 94.1 KB
[pdf] 0471_s19_ms_22.pdf 94.1 KB
[pdf] 0471_s19_ms_23.pdf 91.4 KB
[pdf] 0471_s19_qp_11.pdf 157.6 KB
[pdf] 0471_s19_qp_12.pdf 157.1 KB
[pdf] 0471_s19_qp_13.pdf 172.3 KB
[pdf] 0471_s19_qp_21.pdf 169.9 KB
[pdf] 0471_s19_qp_22.pdf 175.6 KB
[pdf] 0471_s19_qp_23.pdf 170.3 KB
[pdf] 0471_s20_in_11.pdf 435.6 KB
[pdf] 0471_s20_in_12.pdf 169.3 KB
[pdf] 0471_s20_in_13.pdf 444.2 KB
[pdf] 0471_s20_in_21.pdf 79.3 KB
[pdf] 0471_s20_in_22.pdf 100.9 KB
[pdf] 0471_s20_in_23.pdf 86.2 KB
[pdf] 0471_s20_ms_11.pdf 137.2 KB
[pdf] 0471_s20_ms_12.pdf 142.0 KB
[pdf] 0471_s20_ms_13.pdf 137.2 KB
[pdf] 0471_s20_ms_21.pdf 130.5 KB
[pdf] 0471_s20_ms_22.pdf 132.2 KB
[pdf] 0471_s20_ms_23.pdf 130.5 KB
[pdf] 0471_s20_qp_11.pdf 87.9 KB
[pdf] 0471_s20_qp_12.pdf 87.4 KB
[pdf] 0471_s20_qp_13.pdf 93.7 KB
[pdf] 0471_s20_qp_21.pdf 90.7 KB
[pdf] 0471_s20_qp_22.pdf 90.7 KB
[pdf] 0471_s20_qp_23.pdf 97.8 KB
[pdf] 0471_s21_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 0471_s21_gt.pdf 97.4 KB
[pdf] 0471_s21_in_11.pdf 401.5 KB
[pdf] 0471_s21_in_12.pdf 157.0 KB
[pdf] 0471_s21_in_13.pdf 404.8 KB
[pdf] 0471_s21_in_21.pdf 92.4 KB
[pdf] 0471_s21_in_22.pdf 90.5 KB
[pdf] 0471_s21_in_23.pdf 92.9 KB
[pdf] 0471_s21_ms_11.pdf 150.1 KB
[pdf] 0471_s21_ms_12.pdf 165.9 KB
[pdf] 0471_s21_ms_13.pdf 150.1 KB
[pdf] 0471_s21_ms_21.pdf 156.0 KB
[pdf] 0471_s21_ms_22.pdf 148.4 KB
[pdf] 0471_s21_ms_23.pdf 156.0 KB
[pdf] 0471_s21_qp_11.pdf 92.3 KB
[pdf] 0471_s21_qp_12.pdf 87.4 KB
[pdf] 0471_s21_qp_13.pdf 92.3 KB
[pdf] 0471_s21_qp_21.pdf 93.5 KB
[pdf] 0471_s21_qp_22.pdf 93.1 KB
[pdf] 0471_s21_qp_23.pdf 93.7 KB
[pdf] 0471_s22_gt.pdf 99.5 KB
[pdf] 0471_s22_in_11.pdf 189.0 KB
[pdf] 0471_s22_in_12.pdf 300.6 KB
[pdf] 0471_s22_in_13.pdf 176.5 KB
[pdf] 0471_s22_in_21.pdf 87.6 KB
[pdf] 0471_s22_in_22.pdf 221.8 KB
[pdf] 0471_s22_in_23.pdf 490.8 KB
[pdf] 0471_s22_ms_11.pdf 152.9 KB
[pdf] 0471_s22_ms_12.pdf 156.5 KB
[pdf] 0471_s22_ms_13.pdf 150.2 KB
[pdf] 0471_s22_ms_21.pdf 155.4 KB
[pdf] 0471_s22_ms_22.pdf 158.4 KB
[pdf] 0471_s22_ms_23.pdf 154.8 KB
[pdf] 0471_s22_qp_11.pdf 92.2 KB
[pdf] 0471_s22_qp_12.pdf 84.9 KB
[pdf] 0471_s22_qp_13.pdf 84.2 KB
[pdf] 0471_s22_qp_21.pdf 93.1 KB
[pdf] 0471_s22_qp_22.pdf 93.3 KB
[pdf] 0471_s22_qp_23.pdf 88.2 KB
[pdf] 0471_w07_er.pdf 125.1 KB
[pdf] 0471_w07_gt.pdf 71.1 KB
[pdf] 0471_w07_ms_1.pdf 63.9 KB
[pdf] 0471_w07_ms_2.pdf 77.2 KB
[pdf] 0471_w07_qp_1.pdf 1.7 MB
[pdf] 0471_w07_qp_2.pdf 224.3 KB
[pdf] 0471_w08_er.pdf 153.6 KB
[pdf] 0471_w08_gt.pdf 17.3 KB
[pdf] 0471_w08_ms_1.pdf 96.3 KB
[pdf] 0471_w08_ms_2.pdf 71.8 KB
[pdf] 0471_w08_qp_1.pdf 3.0 MB
[pdf] 0471_w08_qp_2.pdf 271.2 KB
[pdf] 0471_w09_er.pdf 469.8 KB
[pdf] 0471_w09_gt.pdf 49.3 KB
[pdf] 0471_w09_ms_1.pdf 77.3 KB
[pdf] 0471_w09_ms_2.pdf 72.0 KB
[pdf] 0471_w09_qp_1.pdf 1.0 MB
[pdf] 0471_w09_qp_2.pdf 220.7 KB
[pdf] 0471_w10_er.pdf 631.0 KB
[pdf] 0471_w10_gt.pdf 102.2 KB
[pdf] 0471_w10_ms_1.pdf 149.8 KB
[pdf] 0471_w10_ms_2.pdf 147.3 KB
[pdf] 0471_w10_qp_1.pdf 840.6 KB
[pdf] 0471_w10_qp_2.pdf 426.7 KB
[pdf] 0471_w11_gt.pdf 89.2 KB
[pdf] 0471_w11_ms_1.pdf 139.0 KB
[pdf] 0471_w11_ms_2.pdf 134.2 KB
[pdf] 0471_w11_qp_1.pdf 220.3 KB
[pdf] 0471_w11_qp_2.pdf 129.7 KB
[pdf] 0471_w12_er.pdf 519.2 KB
[pdf] 0471_w12_gt.pdf 86.1 KB
[pdf] 0471_w12_ms_1.pdf 136.2 KB
[pdf] 0471_w12_ms_2.pdf 127.7 KB
[pdf] 0471_w12_qp_1.pdf 381.0 KB
[pdf] 0471_w12_qp_2.pdf 121.0 KB
[pdf] 0471_w13_er.pdf 978.3 KB
[pdf] 0471_w13_gt.pdf 130.1 KB
[pdf] 0471_w13_in_11.pdf 140.8 KB
[pdf] 0471_w13_in_12.pdf 140.8 KB
[pdf] 0471_w13_in_13.pdf 297.2 KB
[pdf] 0471_w13_in_21.pdf 84.7 KB
[pdf] 0471_w13_in_22.pdf 84.6 KB
[pdf] 0471_w13_in_23.pdf 87.1 KB
[pdf] 0471_w13_ms_11.pdf 125.9 KB
[pdf] 0471_w13_ms_12.pdf 126.0 KB
[pdf] 0471_w13_ms_13.pdf 134.7 KB
[pdf] 0471_w13_ms_21.pdf 125.4 KB
[pdf] 0471_w13_ms_22.pdf 125.4 KB
[pdf] 0471_w13_ms_23.pdf 120.3 KB
[pdf] 0471_w13_qp_11.pdf 81.2 KB
[pdf] 0471_W13_QP_12.pdf 81.2 KB
[pdf] 0471_w13_qp_12.pdf 158.5 KB
[pdf] 0471_w13_qp_13.pdf 85.0 KB
[pdf] 0471_w13_qp_21.pdf 83.5 KB
[pdf] 0471_w13_qp_22.pdf 83.5 KB
[pdf] 0471_w13_qp_23.pdf 83.2 KB
[pdf] 0471_w14_gt.pdf 86.2 KB
[pdf] 0471_w14_ms_11.pdf 187.5 KB
[pdf] 0471_w14_ms_12.pdf 187.7 KB
[pdf] 0471_w14_ms_13.pdf 178.0 KB
[pdf] 0471_w14_ms_21.pdf 175.5 KB
[pdf] 0471_w14_ms_22.pdf 175.5 KB
[pdf] 0471_w14_ms_23.pdf 171.4 KB
[pdf] 0471_w15_gt.pdf 24.0 KB
[pdf] 0471_w15_in_11.pdf 432.9 KB
[pdf] 0471_w15_in_12.pdf 433.0 KB
[pdf] 0471_w15_in_13.pdf 512.6 KB
[pdf] 0471_w15_in_21.pdf 153.3 KB
[pdf] 0471_w15_in_22.pdf 153.4 KB
[pdf] 0471_w15_in_23.pdf 214.0 KB
[pdf] 0471_w15_ms_11.pdf 120.0 KB
[pdf] 0471_w15_ms_12.pdf 120.1 KB
[pdf] 0471_w15_ms_13.pdf 121.4 KB
[pdf] 0471_w15_ms_21.pdf 119.6 KB
[pdf] 0471_w15_ms_22.pdf 119.6 KB
[pdf] 0471_w15_ms_23.pdf 108.3 KB
[pdf] 0471_w15_qp_11.pdf 92.1 KB
[pdf] 0471_w15_qp_12.pdf 92.1 KB
[pdf] 0471_w15_qp_13.pdf 95.5 KB
[pdf] 0471_w15_qp_21.pdf 94.2 KB
[pdf] 0471_w15_qp_22.pdf 94.4 KB
[pdf] 0471_w15_qp_23.pdf 93.8 KB
[pdf] 0471_w16_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 0471_w16_gt.pdf 67.8 KB
[pdf] 0471_w16_in_11.pdf 275.3 KB
[pdf] 0471_w16_in_12.pdf 353.6 KB
[pdf] 0471_w16_in_13.pdf 275.9 KB
[pdf] 0471_w16_in_21.pdf 237.9 KB
[pdf] 0471_w16_in_22.pdf 118.7 KB
[pdf] 0471_w16_in_23.pdf 237.8 KB
[pdf] 0471_w16_ms_11.pdf 153.4 KB
[pdf] 0471_w16_ms_12.pdf 169.3 KB
[pdf] 0471_w16_ms_13.pdf 153.4 KB
[pdf] 0471_w16_ms_21.pdf 141.4 KB
[pdf] 0471_w16_ms_22.pdf 144.2 KB
[pdf] 0471_w16_ms_23.pdf 141.4 KB
[pdf] 0471_w16_qp_11.pdf 98.0 KB
[pdf] 0471_w16_qp_12.pdf 108.0 KB
[pdf] 0471_w16_qp_13.pdf 98.7 KB
[pdf] 0471_w16_qp_21.pdf 93.7 KB
[pdf] 0471_w16_qp_22.pdf 92.5 KB
[pdf] 0471_w16_qp_23.pdf 93.7 KB
[pdf] 0471_w17_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0471_w17_gt.pdf 106.9 KB
[pdf] 0471_w17_in_11.pdf 383.4 KB
[pdf] 0471_w17_in_12.pdf 612.4 KB
[pdf] 0471_w17_in_13.pdf 384.5 KB
[pdf] 0471_w17_in_21.pdf 349.4 KB
[pdf] 0471_w17_in_22.pdf 257.1 KB
[pdf] 0471_w17_in_23.pdf 371.9 KB
[pdf] 0471_w17_ms_11.pdf 141.0 KB
[pdf] 0471_w17_ms_12.pdf 151.4 KB
[pdf] 0471_w17_ms_13.pdf 141.0 KB
[pdf] 0471_w17_ms_21.pdf 99.8 KB
[pdf] 0471_w17_ms_22.pdf 106.4 KB
[pdf] 0471_w17_ms_23.pdf 100.1 KB
[pdf] 0471_w17_qp_11.pdf 217.3 KB
[pdf] 0471_w17_qp_12.pdf 205.4 KB
[pdf] 0471_w17_qp_13.pdf 218.2 KB
[pdf] 0471_w17_qp_21.pdf 222.1 KB
[pdf] 0471_w17_qp_22.pdf 216.1 KB
[pdf] 0471_w17_qp_23.pdf 199.7 KB
[pdf] 0471_w18_er.pdf 1.0 MB
[pdf] 0471_w18_gt.pdf 91.5 KB
[pdf] 0471_w18_in_11.pdf 358.1 KB
[pdf] 0471_w18_in_12.pdf 471.2 KB
[pdf] 0471_w18_in_13.pdf 462.0 KB
[pdf] 0471_w18_in_21.pdf 235.8 KB
[pdf] 0471_w18_in_22.pdf 170.7 KB
[pdf] 0471_w18_in_23.pdf 241.2 KB
[pdf] 0471_w18_ms_11.pdf 83.9 KB
[pdf] 0471_w18_ms_12.pdf 103.4 KB
[pdf] 0471_w18_ms_13.pdf 95.5 KB
[pdf] 0471_w18_ms_21.pdf 81.8 KB
[pdf] 0471_w18_ms_22.pdf 84.8 KB
[pdf] 0471_w18_ms_23.pdf 85.1 KB
[pdf] 0471_w18_qp_11.pdf 174.4 KB
[pdf] 0471_w18_qp_12.pdf 182.1 KB
[pdf] 0471_w18_qp_13.pdf 173.7 KB
[pdf] 0471_w18_qp_21.pdf 177.3 KB
[pdf] 0471_w18_qp_22.pdf 195.4 KB
[pdf] 0471_w18_qp_23.pdf 195.3 KB
[pdf] 0471_w19_er.pdf 891.1 KB
[pdf] 0471_w19_gt.pdf 91.0 KB
[pdf] 0471_w19_in_11.pdf 934.3 KB
[pdf] 0471_w19_in_12.pdf 332.0 KB
[pdf] 0471_w19_in_13.pdf 915.0 KB
[pdf] 0471_w19_in_21.pdf 185.1 KB
[pdf] 0471_w19_in_22.pdf 167.6 KB
[pdf] 0471_w19_in_23.pdf 192.7 KB
[pdf] 0471_w19_ms_11.pdf 86.9 KB
[pdf] 0471_w19_ms_12.pdf 89.3 KB
[pdf] 0471_w19_ms_13.pdf 85.7 KB
[pdf] 0471_w19_ms_21.pdf 90.7 KB
[pdf] 0471_w19_ms_22.pdf 99.8 KB
[pdf] 0471_w19_ms_23.pdf 91.2 KB
[pdf] 0471_w19_qp_11.pdf 157.5 KB
[pdf] 0471_w19_qp_12.pdf 171.8 KB
[pdf] 0471_w19_qp_13.pdf 157.3 KB
[pdf] 0471_w19_qp_21.pdf 168.1 KB
[pdf] 0471_w19_qp_22.pdf 174.9 KB
[pdf] 0471_w19_qp_23.pdf 175.7 KB
[pdf] 0471_w20_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0471_w20_gt.pdf 92.7 KB
[pdf] 0471_w20_in_11.pdf 320.3 KB
[pdf] 0471_w20_in_12.pdf 301.4 KB
[pdf] 0471_w20_in_13.pdf 420.3 KB
[pdf] 0471_w20_in_21.pdf 97.1 KB
[pdf] 0471_w20_in_22.pdf 78.7 KB
[pdf] 0471_w20_in_23.pdf 83.0 KB
[pdf] 0471_w20_ms_11.pdf 135.4 KB
[pdf] 0471_w20_ms_12.pdf 138.9 KB
[pdf] 0471_w20_ms_13.pdf 141.4 KB
[pdf] 0471_w20_ms_21.pdf 138.6 KB
[pdf] 0471_w20_ms_22.pdf 132.7 KB
[pdf] 0471_w20_ms_23.pdf 142.2 KB
[pdf] 0471_w20_qp_11.pdf 94.0 KB
[pdf] 0471_w20_qp_12.pdf 87.8 KB
[pdf] 0471_w20_qp_13.pdf 90.3 KB
[pdf] 0471_w20_qp_21.pdf 97.1 KB
[pdf] 0471_w20_qp_22.pdf 88.2 KB
[pdf] 0471_w20_qp_23.pdf 102.3 KB
[pdf] 0471_w21_gt.pdf 97.4 KB
[pdf] 0471_w21_in_11.pdf 264.5 KB
[pdf] 0471_w21_in_12.pdf 208.5 KB
[pdf] 0471_w21_in_13.pdf 264.8 KB
[pdf] 0471_w21_in_21.pdf 112.4 KB
[pdf] 0471_w21_in_22.pdf 93.0 KB
[pdf] 0471_w21_in_23.pdf 112.4 KB
[pdf] 0471_w21_ms_11.pdf 151.0 KB
[pdf] 0471_w21_ms_12.pdf 153.8 KB
[pdf] 0471_w21_ms_13.pdf 151.0 KB
[pdf] 0471_w21_ms_21.pdf 156.0 KB
[pdf] 0471_w21_ms_22.pdf 157.2 KB
[pdf] 0471_w21_ms_23.pdf 156.0 KB
[pdf] 0471_w21_qp_11.pdf 91.7 KB
[pdf] 0471_w21_qp_12.pdf 88.8 KB
[pdf] 0471_w21_qp_13.pdf 92.1 KB
[pdf] 0471_w21_qp_21.pdf 88.2 KB
[pdf] 0471_w21_qp_22.pdf 93.5 KB
[pdf] 0471_w21_qp_23.pdf 91.2 KB
[pdf] 0471_y06_ot_Coursework-Guidelines.pdf 155.8 KB
[pdf] 0471_y06_ot_coursework-guidelines.pdf 635.4 KB
[pdf] 0471_y07_sm_1.pdf 69.0 KB
[pdf] 0471_y07_sm_2.pdf 63.9 KB
[pdf] 0471_y07_sp_1.pdf 899.5 KB
[pdf] 0471_y07_sp_2.pdf 233.1 KB
[pdf] 0471_y07_sy.pdf 294.6 KB
[pdf] 0471_y08_sw_1.pdf 175.5 KB
[pdf] 0471_y08_sw_2.pdf 133.4 KB
[pdf] 0471_y08_sw_3.pdf 129.6 KB
[pdf] 0471_y08_sw_4.pdf 170.7 KB
[pdf] 0471_y08_sw_5.pdf 196.3 KB
[pdf] 0471_y08_sy.pdf 308.7 KB
[pdf] 0471_y09_sy.pdf 302.7 KB
[pdf] 0471_y10_sy.pdf 305.2 KB
[pdf] 0471_y11_sy.pdf 554.8 KB
[pdf] 0471_y12_sy.pdf 568.0 KB
[pdf] 0471_y13_sy.pdf 512.1 KB
[pdf] 0471_y14_sy.pdf 510.4 KB
[pdf] 0471_y15_sy.pdf 407.9 KB
[pdf] 0471_y16_sy.pdf 229.6 KB
[pdf] 0471_y17-19_sy.pdf 153.9 KB
[pdf] 0471_y17_sy.pdf 339.5 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top