File Size
[dir] ..  
[pdf] 0470_17-19_sy.pdf 425.8 KB
[pdf] 0470_m17_er.pdf 570.7 KB
[pdf] 0470_m17_gt.pdf 81.0 KB
[pdf] 0470_m17_ms_12.pdf 302.1 KB
[pdf] 0470_m17_ms_22.pdf 126.5 KB
[pdf] 0470_m17_ms_42.pdf 153.1 KB
[pdf] 0470_m17_qp_12.pdf 201.4 KB
[pdf] 0470_m17_qp_22.pdf 2.2 MB
[pdf] 0470_m17_qp_42.pdf 164.1 KB
[pdf] 0470_m18_er.pdf 646.1 KB
[pdf] 0470_m18_gt.pdf 107.3 KB
[pdf] 0470_m18_ms_12.pdf 314.4 KB
[pdf] 0470_m18_ms_22.pdf 109.8 KB
[pdf] 0470_m18_ms_42.pdf 130.1 KB
[pdf] 0470_m18_qp_12.pdf 204.5 KB
[pdf] 0470_m18_qp_22.pdf 3.3 MB
[pdf] 0470_m18_qp_42.pdf 161.5 KB
[pdf] 0470_m19_er.pdf 726.3 KB
[pdf] 0470_m19_gt.pdf 106.6 KB
[pdf] 0470_m19_ms_12.pdf 318.9 KB
[pdf] 0470_m19_ms_22.pdf 110.2 KB
[pdf] 0470_m19_ms_42.pdf 151.0 KB
[pdf] 0470_m19_qp_12.pdf 211.8 KB
[pdf] 0470_m19_qp_22.pdf 4.0 MB
[pdf] 0470_m19_qp_42.pdf 139.4 KB
[pdf] 0470_m20_er.pdf 1.0 MB
[pdf] 0470_m20_gt.pdf 90.2 KB
[pdf] 0470_m20_ms_12.pdf 359.7 KB
[pdf] 0470_m20_ms_22.pdf 155.3 KB
[pdf] 0470_m20_ms_42.pdf 140.2 KB
[pdf] 0470_m20_qp_12.pdf 103.5 KB
[pdf] 0470_m20_qp_22.pdf 658.5 KB
[pdf] 0470_m20_qp_42.pdf 143.8 KB
[pdf] 0470_m21_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_m21_gt.pdf 95.2 KB
[pdf] 0470_m21_ms_12.pdf 352.1 KB
[pdf] 0470_m21_ms_22.pdf 174.1 KB
[pdf] 0470_m21_ms_42.pdf 157.5 KB
[pdf] 0470_m21_qp_12.pdf 81.5 KB
[pdf] 0470_m21_qp_22.pdf 634.0 KB
[pdf] 0470_m21_qp_42.pdf 153.3 KB
[pdf] 0470_m22_er.pdf 787.4 KB
[pdf] 0470_m22_gt.pdf 95.2 KB
[pdf] 0470_m22_ms_12.pdf 347.7 KB
[pdf] 0470_m22_ms_22.pdf 142.9 KB
[pdf] 0470_m22_ms_42.pdf 158.8 KB
[pdf] 0470_m22_qp_12.pdf 85.6 KB
[pdf] 0470_m22_qp_22.pdf 472.9 KB
[pdf] 0470_m22_qp_42.pdf 148.4 KB
[doc] 0470_ms_2_generic.doc 2.4 KB
[pdf] 0470_s02_ms_1.pdf 478.6 KB
[pdf] 0470_s02_ms_2.pdf 94.0 KB
[pdf] 0470_s02_ms_4.pdf 258.7 KB
[pdf] 0470_s02_qp_1.pdf 364.5 KB
[pdf] 0470_s02_qp_2.pdf 239.9 KB
[pdf] 0470_s02_qp_4.pdf 122.6 KB
[pdf] 0470_s03_er.pdf 78.4 KB
[pdf] 0470_s03_ms_1+2+4.pdf 260.8 KB
[pdf] 0470_s03_qp_1.pdf 177.6 KB
[pdf] 0470_s03_qp_2.pdf 363.2 KB
[pdf] 0470_s03_qp_4.pdf 128.4 KB
[pdf] 0470_s04_er.pdf 74.4 KB
[pdf] 0470_s04_ms_1+2+4.pdf 246.2 KB
[pdf] 0470_s04_qp_1.pdf 957.9 KB
[pdf] 0470_s04_qp_2.pdf 227.0 KB
[pdf] 0470_s04_qp_4.pdf 210.7 KB
[pdf] 0470_s05_er.pdf 64.9 KB
[pdf] 0470_s05_ms_1.pdf 172.3 KB
[pdf] 0470_s05_ms_2.pdf 69.9 KB
[pdf] 0470_s05_ms_4.pdf 136.2 KB
[pdf] 0470_s05_qp_1.pdf 1.4 MB
[pdf] 0470_s05_qp_2.pdf 591.7 KB
[pdf] 0470_s05_qp_4.pdf 621.3 KB
[pdf] 0470_s06_er.pdf 250.7 KB
[pdf] 0470_s06_gt.pdf 15.4 KB
[pdf] 0470_s06_ms_1.pdf 172.3 KB
[pdf] 0470_s06_ms_2.pdf 57.1 KB
[pdf] 0470_s06_ms_4.pdf 90.0 KB
[pdf] 0470_s06_qp_1.pdf 2.7 MB
[pdf] 0470_s06_qp_2.pdf 518.6 KB
[pdf] 0470_s06_qp_4.pdf 199.8 KB
[pdf] 0470_s07_er.pdf 169.9 KB
[pdf] 0470_s07_gt.pdf 15.6 KB
[pdf] 0470_s07_ms_1.pdf 166.1 KB
[pdf] 0470_s07_ms_2.pdf 53.7 KB
[pdf] 0470_s07_ms_4.pdf 87.4 KB
[pdf] 0470_s07_qp_1.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_s07_qp_2.pdf 650.0 KB
[pdf] 0470_s07_qp_4.pdf 564.1 KB
[pdf] 0470_s08_er.pdf 169.1 KB
[pdf] 0470_s08_gt.pdf 15.6 KB
[pdf] 0470_s08_ms_1.pdf 161.5 KB
[pdf] 0470_s08_ms_2.pdf 54.5 KB
[pdf] 0470_s08_ms_4.pdf 83.5 KB
[pdf] 0470_s08_qp_1.pdf 2.7 MB
[pdf] 0470_s08_qp_2.pdf 697.4 KB
[pdf] 0470_s08_qp_4.pdf 157.2 KB
[pdf] 0470_s09_er.pdf 234.9 KB
[pdf] 0470_s09_gt.pdf 19.5 KB
[pdf] 0470_s09_ms_1.pdf 227.7 KB
[pdf] 0470_s09_ms_2.pdf 63.3 KB
[pdf] 0470_s09_ms_4.pdf 108.2 KB
[pdf] 0470_s09_qp_1.pdf 785.1 KB
[pdf] 0470_s09_qp_2.pdf 587.8 KB
[pdf] 0470_s09_qp_4.pdf 89.5 KB
[pdf] 0470_s10_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_s10_gt.pdf 19.9 KB
[pdf] 0470_s10_ms_11.pdf 188.8 KB
[pdf] 0470_s10_ms_12.pdf 178.5 KB
[pdf] 0470_s10_ms_13.pdf 185.6 KB
[pdf] 0470_s10_ms_21.pdf 54.4 KB
[pdf] 0470_s10_ms_22.pdf 58.2 KB
[pdf] 0470_s10_ms_23.pdf 60.2 KB
[pdf] 0470_s10_ms_41.pdf 91.0 KB
[pdf] 0470_s10_ms_42.pdf 90.4 KB
[pdf] 0470_s10_ms_43.pdf 89.1 KB
[pdf] 0470_s10_qp_11.pdf 1.0 MB
[pdf] 0470_s10_qp_12.pdf 1.2 MB
[pdf] 0470_s10_qp_13.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_s10_qp_21.pdf 878.2 KB
[pdf] 0470_s10_qp_22.pdf 563.8 KB
[pdf] 0470_s10_qp_23.pdf 669.0 KB
[pdf] 0470_s10_qp_41.pdf 75.8 KB
[pdf] 0470_s10_qp_42.pdf 187.2 KB
[pdf] 0470_s10_qp_43.pdf 76.0 KB
[pdf] 0470_s11_er.pdf 1.9 MB
[pdf] 0470_s11_gt.pdf 29.2 KB
[pdf] 0470_s11_ms_11.pdf 252.0 KB
[pdf] 0470_s11_ms_12.pdf 255.5 KB
[pdf] 0470_s11_ms_13.pdf 213.8 KB
[pdf] 0470_s11_ms_21.pdf 101.7 KB
[pdf] 0470_s11_ms_22.pdf 102.0 KB
[pdf] 0470_s11_ms_23.pdf 105.1 KB
[pdf] 0470_s11_ms_41.pdf 134.8 KB
[pdf] 0470_s11_ms_42.pdf 135.1 KB
[pdf] 0470_s11_ms_43.pdf 137.4 KB
[pdf] 0470_s11_qp_11.pdf 1.3 MB
[pdf] 0470_s11_qp_12.pdf 649.7 KB
[pdf] 0470_s11_qp_13.pdf 1,002.2 KB
[pdf] 0470_s11_qp_21.pdf 471.7 KB
[pdf] 0470_s11_qp_22.pdf 696.0 KB
[pdf] 0470_s11_qp_23.pdf 427.8 KB
[pdf] 0470_s11_qp_41.pdf 67.4 KB
[pdf] 0470_s11_qp_42.pdf 68.0 KB
[pdf] 0470_s11_qp_43.pdf 68.1 KB
[pdf] 0470_s12_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 0470_s12_gt.pdf 49.2 KB
[pdf] 0470_s12_ms_11.pdf 247.9 KB
[pdf] 0470_s12_ms_12.pdf 249.0 KB
[pdf] 0470_s12_ms_13.pdf 253.3 KB
[pdf] 0470_s12_ms_21.pdf 126.0 KB
[pdf] 0470_s12_ms_22.pdf 118.4 KB
[pdf] 0470_s12_ms_23.pdf 118.4 KB
[pdf] 0470_s12_ms_41.pdf 150.0 KB
[pdf] 0470_s12_ms_42.pdf 148.9 KB
[pdf] 0470_s12_ms_43.pdf 147.0 KB
[pdf] 0470_s12_qp_11.pdf 795.8 KB
[pdf] 0470_s12_qp_12.pdf 704.5 KB
[pdf] 0470_s12_qp_13.pdf 691.1 KB
[pdf] 0470_s12_qp_21.pdf 257.3 KB
[pdf] 0470_s12_qp_22.pdf 297.7 KB
[pdf] 0470_s12_qp_23.pdf 265.5 KB
[pdf] 0470_s12_qp_41.pdf 130.9 KB
[pdf] 0470_s12_qp_42.pdf 248.2 KB
[pdf] 0470_s12_qp_43.pdf 100.4 KB
[pdf] 0470_s13_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_s13_gt.pdf 49.3 KB
[pdf] 0470_s13_ms_11.pdf 248.8 KB
[pdf] 0470_s13_ms_12.pdf 250.2 KB
[pdf] 0470_s13_ms_13.pdf 245.9 KB
[pdf] 0470_s13_ms_21.pdf 127.9 KB
[pdf] 0470_s13_ms_22.pdf 118.0 KB
[pdf] 0470_s13_ms_23.pdf 124.5 KB
[pdf] 0470_s13_ms_41.pdf 146.3 KB
[pdf] 0470_s13_ms_42.pdf 147.0 KB
[pdf] 0470_s13_ms_43.pdf 154.6 KB
[pdf] 0470_s13_qp_11.pdf 1.0 MB
[pdf] 0470_s13_qp_12.pdf 593.7 KB
[pdf] 0470_s13_qp_13.pdf 939.8 KB
[pdf] 0470_s13_qp_21.pdf 465.1 KB
[pdf] 0470_s13_qp_22.pdf 441.4 KB
[pdf] 0470_s13_qp_23.pdf 586.7 KB
[pdf] 0470_s13_qp_41.pdf 85.0 KB
[pdf] 0470_s13_qp_42.pdf 220.6 KB
[pdf] 0470_s13_qp_43.pdf 85.3 KB
[pdf] 0470_s14_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 0470_s14_er_1.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_s14_gt.pdf 23.4 KB
[pdf] 0470_s14_ms_11.pdf 233.6 KB
[pdf] 0470_s14_ms_12.pdf 240.6 KB
[pdf] 0470_s14_ms_13.pdf 240.2 KB
[pdf] 0470_s14_ms_21.pdf 102.3 KB
[pdf] 0470_s14_ms_22.pdf 104.2 KB
[pdf] 0470_s14_ms_23.pdf 105.9 KB
[pdf] 0470_s14_ms_41.pdf 130.9 KB
[pdf] 0470_s14_ms_42.pdf 132.6 KB
[pdf] 0470_s14_ms_43.pdf 132.2 KB
[pdf] 0470_s14_qp_11.pdf 583.1 KB
[pdf] 0470_s14_qp_12.pdf 465.9 KB
[pdf] 0470_s14_qp_13.pdf 847.1 KB
[pdf] 0470_s14_qp_21.pdf 1.3 MB
[pdf] 0470_s14_qp_22.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_s14_qp_23.pdf 750.8 KB
[pdf] 0470_s14_qp_41.pdf 103.0 KB
[pdf] 0470_s14_qp_42.pdf 252.5 KB
[pdf] 0470_s14_qp_43.pdf 149.1 KB
[pdf] 0470_s15_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 0470_s15_gt.pdf 24.8 KB
[pdf] 0470_s15_ms_11.pdf 223.2 KB
[pdf] 0470_s15_ms_12.pdf 224.1 KB
[pdf] 0470_s15_ms_13.pdf 224.4 KB
[pdf] 0470_s15_ms_21.pdf 109.2 KB
[pdf] 0470_s15_ms_22.pdf 111.1 KB
[pdf] 0470_s15_ms_23.pdf 108.1 KB
[pdf] 0470_s15_ms_41.pdf 115.4 KB
[pdf] 0470_s15_ms_42.pdf 116.6 KB
[pdf] 0470_s15_ms_43.pdf 115.1 KB
[pdf] 0470_s15_qp_11.pdf 87.1 KB
[pdf] 0470_s15_qp_12.pdf 88.3 KB
[pdf] 0470_s15_qp_13.pdf 87.7 KB
[pdf] 0470_s15_qp_21.pdf 322.1 KB
[pdf] 0470_s15_qp_22.pdf 474.2 KB
[pdf] 0470_s15_qp_23.pdf 513.3 KB
[pdf] 0470_s15_qp_41.pdf 75.7 KB
[pdf] 0470_s15_qp_42.pdf 75.8 KB
[pdf] 0470_s15_qp_43.pdf 75.4 KB
[pdf] 0470_s16_er.pdf 1.9 MB
[pdf] 0470_s16_gt.pdf 24.7 KB
[pdf] 0470_s16_ms_11.pdf 235.9 KB
[pdf] 0470_s16_ms_12.pdf 236.9 KB
[pdf] 0470_s16_ms_13.pdf 231.4 KB
[pdf] 0470_s16_ms_21.pdf 112.6 KB
[pdf] 0470_s16_ms_22.pdf 114.1 KB
[pdf] 0470_s16_ms_23.pdf 115.3 KB
[pdf] 0470_s16_ms_41.pdf 131.9 KB
[pdf] 0470_s16_ms_42.pdf 134.3 KB
[pdf] 0470_s16_ms_43.pdf 132.1 KB
[pdf] 0470_s16_qp_11.pdf 88.1 KB
[pdf] 0470_s16_qp_12.pdf 87.7 KB
[pdf] 0470_s16_qp_13.pdf 88.1 KB
[pdf] 0470_s16_qp_21.pdf 893.6 KB
[pdf] 0470_s16_qp_22.pdf 1.2 MB
[pdf] 0470_s16_qp_23.pdf 653.2 KB
[pdf] 0470_s16_qp_41.pdf 75.8 KB
[pdf] 0470_s16_qp_42.pdf 139.0 KB
[pdf] 0470_s16_qp_43.pdf 75.1 KB
[pdf] 0470_s17_er.pdf 2.4 MB
[pdf] 0470_s17_gt.pdf 85.9 KB
[pdf] 0470_s17_ms_11.pdf 352.1 KB
[pdf] 0470_s17_ms_12.pdf 352.1 KB
[pdf] 0470_s17_ms_13.pdf 350.8 KB
[pdf] 0470_s17_ms_21.pdf 166.7 KB
[pdf] 0470_s17_ms_22.pdf 152.8 KB
[pdf] 0470_s17_ms_23.pdf 155.1 KB
[pdf] 0470_s17_ms_41.pdf 176.7 KB
[pdf] 0470_s17_ms_42.pdf 210.3 KB
[pdf] 0470_s17_ms_43.pdf 192.2 KB
[pdf] 0470_s17_qp_11.pdf 200.2 KB
[pdf] 0470_s17_qp_12.pdf 199.4 KB
[pdf] 0470_s17_qp_13.pdf 201.4 KB
[pdf] 0470_s17_qp_21.pdf 511.3 KB
[pdf] 0470_s17_qp_22.pdf 696.9 KB
[pdf] 0470_s17_qp_23.pdf 1.3 MB
[pdf] 0470_s17_qp_41.pdf 194.2 KB
[pdf] 0470_s17_qp_42.pdf 189.9 KB
[pdf] 0470_s17_qp_43.pdf 190.2 KB
[pdf] 0470_s18_er.pdf 2.1 MB
[pdf] 0470_s18_gt.pdf 108.2 KB
[pdf] 0470_s18_ms_11.pdf 305.5 KB
[pdf] 0470_s18_ms_12.pdf 305.0 KB
[pdf] 0470_s18_ms_21.pdf 116.9 KB
[pdf] 0470_s18_ms_22.pdf 104.9 KB
[pdf] 0470_s18_ms_23.pdf 104.6 KB
[pdf] 0470_s18_ms_41.pdf 119.1 KB
[pdf] 0470_s18_ms_42.pdf 121.5 KB
[pdf] 0470_s18_ms_43.pdf 118.7 KB
[pdf] 0470_s18_qp_11.pdf 201.7 KB
[pdf] 0470_s18_qp_12.pdf 202.1 KB
[pdf] 0470_s18_qp_21.pdf 795.3 KB
[pdf] 0470_s18_qp_22.pdf 754.4 KB
[pdf] 0470_s18_qp_23.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_s18_qp_41.pdf 110.8 KB
[pdf] 0470_s18_qp_42.pdf 110.8 KB
[pdf] 0470_s18_qp_43.pdf 111.1 KB
[pdf] 0470_s19_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 0470_s19_gt.pdf 111.4 KB
[pdf] 0470_s19_ms_11.pdf 333.9 KB
[pdf] 0470_s19_ms_12.pdf 326.9 KB
[pdf] 0470_s19_ms_13.pdf 346.5 KB
[pdf] 0470_s19_ms_21.pdf 138.8 KB
[pdf] 0470_s19_ms_22.pdf 121.0 KB
[pdf] 0470_s19_ms_23.pdf 119.3 KB
[pdf] 0470_s19_ms_41.pdf 122.0 KB
[pdf] 0470_s19_ms_42.pdf 120.7 KB
[pdf] 0470_s19_ms_43.pdf 110.7 KB
[pdf] 0470_s19_qp_11.pdf 190.3 KB
[pdf] 0470_s19_qp_12.pdf 190.5 KB
[pdf] 0470_s19_qp_13.pdf 190.8 KB
[pdf] 0470_s19_qp_21.pdf 2.2 MB
[pdf] 0470_s19_qp_22.pdf 3.7 MB
[pdf] 0470_s19_qp_23.pdf 2.7 MB
[pdf] 0470_s19_qp_41.pdf 140.4 KB
[pdf] 0470_s19_qp_42.pdf 139.6 KB
[pdf] 0470_s19_qp_43.pdf 140.5 KB
[pdf] 0470_s20_ms_11.pdf 344.1 KB
[pdf] 0470_s20_ms_12.pdf 341.1 KB
[pdf] 0470_s20_ms_13.pdf 345.1 KB
[pdf] 0470_s20_ms_21.pdf 155.0 KB
[pdf] 0470_s20_ms_22.pdf 148.5 KB
[pdf] 0470_s20_ms_23.pdf 147.5 KB
[pdf] 0470_s20_ms_41.pdf 160.7 KB
[pdf] 0470_s20_ms_42.pdf 173.8 KB
[pdf] 0470_s20_ms_43.pdf 162.4 KB
[pdf] 0470_s20_qp_11.pdf 84.3 KB
[pdf] 0470_s20_qp_12.pdf 84.4 KB
[pdf] 0470_s20_qp_13.pdf 84.4 KB
[pdf] 0470_s20_qp_21.pdf 894.1 KB
[pdf] 0470_s20_qp_22.pdf 480.9 KB
[pdf] 0470_s20_qp_23.pdf 585.8 KB
[pdf] 0470_s20_qp_41.pdf 143.4 KB
[pdf] 0470_s20_qp_42.pdf 144.2 KB
[pdf] 0470_s20_qp_43.pdf 143.3 KB
[pdf] 0470_s21_er.pdf 2.6 MB
[pdf] 0470_s21_gt.pdf 99.0 KB
[pdf] 0470_s21_ms_11.pdf 353.2 KB
[pdf] 0470_s21_ms_12.pdf 365.2 KB
[pdf] 0470_s21_ms_13.pdf 357.6 KB
[pdf] 0470_s21_ms_21.pdf 168.7 KB
[pdf] 0470_s21_ms_22.pdf 159.1 KB
[pdf] 0470_s21_ms_23.pdf 155.8 KB
[pdf] 0470_s21_ms_41.pdf 162.2 KB
[pdf] 0470_s21_ms_42.pdf 155.6 KB
[pdf] 0470_s21_ms_43.pdf 162.9 KB
[pdf] 0470_s21_qp_11.pdf 84.1 KB
[pdf] 0470_s21_qp_12.pdf 86.1 KB
[pdf] 0470_s21_qp_13.pdf 84.2 KB
[pdf] 0470_s21_qp_21.pdf 686.8 KB
[pdf] 0470_s21_qp_22.pdf 700.5 KB
[pdf] 0470_s21_qp_23.pdf 622.8 KB
[pdf] 0470_s21_qp_41.pdf 152.3 KB
[pdf] 0470_s21_qp_42.pdf 152.3 KB
[pdf] 0470_s21_qp_43.pdf 153.2 KB
[pdf] 0470_s22_gt.pdf 100.8 KB
[pdf] 0470_s22_ms_11.pdf 303.5 KB
[pdf] 0470_s22_ms_12.pdf 322.7 KB
[pdf] 0470_s22_ms_13.pdf 318.9 KB
[pdf] 0470_s22_ms_21.pdf 156.2 KB
[pdf] 0470_s22_ms_22.pdf 149.5 KB
[pdf] 0470_s22_ms_23.pdf 144.4 KB
[pdf] 0470_s22_ms_41.pdf 161.7 KB
[pdf] 0470_s22_ms_42.pdf 168.3 KB
[pdf] 0470_s22_ms_43.pdf 169.3 KB
[pdf] 0470_s22_qp_11.pdf 89.0 KB
[pdf] 0470_s22_qp_12.pdf 89.2 KB
[pdf] 0470_s22_qp_13.pdf 90.2 KB
[pdf] 0470_s22_qp_21.pdf 373.2 KB
[pdf] 0470_s22_qp_22.pdf 449.7 KB
[pdf] 0470_s22_qp_23.pdf 479.9 KB
[pdf] 0470_s22_qp_41.pdf 148.7 KB
[pdf] 0470_s22_qp_42.pdf 149.7 KB
[pdf] 0470_s22_qp_43.pdf 148.7 KB
[pdf] 0470_w01_er.pdf 189.2 KB
[pdf] 0470_w01_ms_1.pdf 1.0 MB
[pdf] 0470_w01_ms_2.pdf 199.8 KB
[pdf] 0470_w01_ms_4.pdf 637.4 KB
[pdf] 0470_w01_qp_1.pdf 582.4 KB
[pdf] 0470_w01_qp_2.pdf 738.6 KB
[pdf] 0470_w01_qp_4.pdf 307.1 KB
[pdf] 0470_w02_er.pdf 81.9 KB
[pdf] 0470_w02_ms_1.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_w02_ms_2.pdf 167.7 KB
[pdf] 0470_w02_ms_4.pdf 618.9 KB
[pdf] 0470_w02_qp_1.pdf 582.1 KB
[pdf] 0470_w02_qp_2.pdf 359.7 KB
[pdf] 0470_w02_qp_4.pdf 130.7 KB
[pdf] 0470_w03_er.pdf 74.6 KB
[pdf] 0470_w03_ms_1+2+4.pdf 303.5 KB
[pdf] 0470_w03_qp_1.pdf 239.6 KB
[pdf] 0470_w03_qp_2.pdf 405.9 KB
[pdf] 0470_w03_qp_4.pdf 208.5 KB
[pdf] 0470_w04_er.pdf 74.3 KB
[pdf] 0470_w04_ms_1.pdf 202.1 KB
[pdf] 0470_w04_ms_2.pdf 70.6 KB
[pdf] 0470_w04_ms_4.pdf 96.4 KB
[pdf] 0470_w04_qp_1.pdf 1,019.6 KB
[pdf] 0470_w04_qp_4.pdf 249.0 KB
[pdf] 0470_w05_er.pdf 101.9 KB
[pdf] 0470_w05_ms_1.pdf 178.2 KB
[pdf] 0470_w05_ms_2.pdf 47.9 KB
[pdf] 0470_w05_ms_4.pdf 86.1 KB
[pdf] 0470_w05_qp_1.pdf 2.3 MB
[pdf] 0470_w05_qp_2.pdf 430.1 KB
[pdf] 0470_w05_qp_4.pdf 543.4 KB
[pdf] 0470_w06_er.pdf 155.2 KB
[pdf] 0470_w06_gt.pdf 15.5 KB
[pdf] 0470_w06_ms_1.pdf 169.2 KB
[pdf] 0470_w06_ms_2.pdf 63.2 KB
[pdf] 0470_w06_ms_4.pdf 85.6 KB
[pdf] 0470_w06_qp_1.pdf 1.2 MB
[pdf] 0470_w06_qp_2.pdf 413.2 KB
[pdf] 0470_w06_qp_4.pdf 610.4 KB
[pdf] 0470_w07_er.pdf 156.5 KB
[pdf] 0470_w07_gt.pdf 15.5 KB
[pdf] 0470_w07_ms_1.pdf 156.9 KB
[pdf] 0470_w07_ms_2.pdf 53.8 KB
[pdf] 0470_w07_ms_4.pdf 79.4 KB
[pdf] 0470_w07_qp_1.pdf 2.0 MB
[pdf] 0470_w07_qp_2.pdf 443.2 KB
[pdf] 0470_w07_qp_4.pdf 139.4 KB
[pdf] 0470_w08_er.pdf 197.9 KB
[pdf] 0470_w08_gt.pdf 16.3 KB
[pdf] 0470_w08_ms_1.pdf 164.5 KB
[pdf] 0470_w08_ms_2.pdf 56.1 KB
[pdf] 0470_w08_ms_4.pdf 79.9 KB
[pdf] 0470_w08_qp_1.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_w08_qp_2.pdf 359.0 KB
[pdf] 0470_w08_qp_4.pdf 185.5 KB
[pdf] 0470_w09_er.pdf 763.4 KB
[pdf] 0470_w09_gt.pdf 49.2 KB
[pdf] 0470_w09_ms_1.pdf 183.4 KB
[pdf] 0470_w09_ms_2.pdf 60.0 KB
[pdf] 0470_w09_ms_4.pdf 90.4 KB
[pdf] 0470_w09_qp_1.pdf 895.1 KB
[pdf] 0470_w09_qp_2.pdf 524.2 KB
[pdf] 0470_w09_qp_4.pdf 70.0 KB
[pdf] 0470_w10_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 0470_w10_gt.pdf 102.5 KB
[pdf] 0470_w10_ms_11.pdf 184.4 KB
[pdf] 0470_w10_ms_12.pdf 187.1 KB
[pdf] 0470_w10_ms_13.pdf 189.3 KB
[pdf] 0470_w10_ms_13_2.pdf 189.3 KB
[pdf] 0470_w10_ms_21.pdf 59.3 KB
[pdf] 0470_w10_ms_22.pdf 59.7 KB
[pdf] 0470_w10_ms_23.pdf 56.9 KB
[pdf] 0470_w10_ms_41.pdf 95.8 KB
[pdf] 0470_w10_ms_42.pdf 97.2 KB
[pdf] 0470_w10_ms_43.pdf 93.5 KB
[pdf] 0470_w10_qp_11.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_w10_qp_12.pdf 1.3 MB
[pdf] 0470_w10_qp_13.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_w10_qp_21.pdf 696.2 KB
[pdf] 0470_w10_qp_22.pdf 551.9 KB
[pdf] 0470_w10_qp_23.pdf 546.9 KB
[pdf] 0470_w10_qp_41.pdf 201.2 KB
[pdf] 0470_w10_qp_42.pdf 110.8 KB
[pdf] 0470_w10_qp_43.pdf 261.2 KB
[pdf] 0470_w11_gt.pdf 136.8 KB
[pdf] 0470_w11_ms_11.pdf 227.2 KB
[pdf] 0470_w11_ms_12.pdf 211.8 KB
[pdf] 0470_w11_ms_13.pdf 228.0 KB
[pdf] 0470_w11_ms_21.pdf 120.4 KB
[pdf] 0470_w11_ms_22.pdf 120.9 KB
[pdf] 0470_w11_ms_23.pdf 119.4 KB
[pdf] 0470_w11_ms_41.pdf 147.8 KB
[pdf] 0470_w11_ms_42.pdf 148.4 KB
[pdf] 0470_w11_ms_43.pdf 151.3 KB
[pdf] 0470_w11_qp_11.pdf 557.5 KB
[pdf] 0470_w11_qp_12.pdf 478.6 KB
[pdf] 0470_w11_qp_13.pdf 704.6 KB
[pdf] 0470_w11_qp_21.pdf 231.5 KB
[pdf] 0470_w11_qp_22.pdf 253.9 KB
[pdf] 0470_w11_qp_23.pdf 313.2 KB
[pdf] 0470_w11_qp_41.pdf 83.5 KB
[pdf] 0470_w11_qp_42.pdf 83.5 KB
[pdf] 0470_w11_qp_43.pdf 139.3 KB
[pdf] 0470_w12_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_w12_gt.pdf 130.9 KB
[pdf] 0470_w12_ms_11.pdf 216.0 KB
[pdf] 0470_w12_ms_12.pdf 207.2 KB
[pdf] 0470_w12_ms_13.pdf 213.6 KB
[pdf] 0470_w12_ms_21.pdf 115.7 KB
[pdf] 0470_w12_ms_22.pdf 118.7 KB
[pdf] 0470_w12_ms_23.pdf 114.7 KB
[pdf] 0470_w12_ms_41.pdf 143.8 KB
[pdf] 0470_w12_ms_42.pdf 144.9 KB
[pdf] 0470_w12_ms_43.pdf 146.0 KB
[pdf] 0470_w12_qp_11.pdf 893.5 KB
[pdf] 0470_w12_qp_12.pdf 816.9 KB
[pdf] 0470_w12_qp_13.pdf 875.6 KB
[pdf] 0470_w12_qp_21.pdf 272.6 KB
[pdf] 0470_w12_qp_22.pdf 346.3 KB
[pdf] 0470_w12_qp_23.pdf 335.3 KB
[pdf] 0470_w12_qp_41.pdf 84.9 KB
[pdf] 0470_w12_qp_42.pdf 146.6 KB
[pdf] 0470_w12_qp_43.pdf 83.2 KB
[pdf] 0470_w13_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_w13_gt.pdf 131.3 KB
[pdf] 0470_w13_ms_11.pdf 244.0 KB
[pdf] 0470_w13_ms_12.pdf 240.0 KB
[pdf] 0470_w13_ms_13.pdf 217.8 KB
[pdf] 0470_w13_ms_21.pdf 122.8 KB
[pdf] 0470_w13_ms_22.pdf 119.1 KB
[pdf] 0470_w13_ms_23.pdf 117.4 KB
[pdf] 0470_w13_ms_41.pdf 147.0 KB
[pdf] 0470_w13_ms_42.pdf 146.4 KB
[pdf] 0470_w13_ms_43.pdf 152.1 KB
[pdf] 0470_w13_qp_11.pdf 889.8 KB
[pdf] 0470_w13_qp_12.pdf 866.0 KB
[pdf] 0470_w13_qp_13.pdf 580.1 KB
[pdf] 0470_w13_qp_21.pdf 465.5 KB
[pdf] 0470_w13_qp_22.pdf 304.3 KB
[pdf] 0470_w13_qp_23.pdf 237.1 KB
[pdf] 0470_w13_qp_41.pdf 156.4 KB
[pdf] 0470_w13_qp_42.pdf 125.8 KB
[pdf] 0470_w13_qp_43.pdf 85.4 KB
[pdf] 0470_w14_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 0470_w14_gt.pdf 24.4 KB
[pdf] 0470_w14_ms_11.pdf 241.1 KB
[pdf] 0470_w14_ms_12.pdf 246.1 KB
[pdf] 0470_w14_ms_13.pdf 242.0 KB
[pdf] 0470_w14_ms_21.pdf 103.2 KB
[pdf] 0470_w14_ms_22.pdf 102.8 KB
[pdf] 0470_w14_ms_23.pdf 105.7 KB
[pdf] 0470_w14_ms_41.pdf 136.5 KB
[pdf] 0470_w14_ms_42.pdf 134.6 KB
[pdf] 0470_w14_ms_43.pdf 129.3 KB
[pdf] 0470_w14_qp_11.pdf 516.6 KB
[pdf] 0470_w14_qp_12.pdf 565.7 KB
[pdf] 0470_w14_qp_13.pdf 1.1 MB
[pdf] 0470_w14_qp_21.pdf 596.1 KB
[pdf] 0470_w14_qp_22.pdf 784.8 KB
[pdf] 0470_w14_qp_23.pdf 673.2 KB
[pdf] 0470_w14_qp_41.pdf 102.7 KB
[pdf] 0470_w14_qp_42.pdf 103.6 KB
[pdf] 0470_w14_qp_43.pdf 99.5 KB
[pdf] 0470_w15_er.pdf 1.6 MB
[pdf] 0470_w15_gt.pdf 24.8 KB
[pdf] 0470_w15_ms_11.pdf 236.3 KB
[pdf] 0470_w15_ms_12.pdf 230.8 KB
[pdf] 0470_w15_ms_13.pdf 227.1 KB
[pdf] 0470_w15_ms_21.pdf 100.4 KB
[pdf] 0470_w15_ms_22.pdf 106.5 KB
[pdf] 0470_w15_ms_23.pdf 104.4 KB
[pdf] 0470_w15_ms_41.pdf 118.6 KB
[pdf] 0470_w15_ms_42.pdf 114.9 KB
[pdf] 0470_w15_ms_43.pdf 117.8 KB
[pdf] 0470_w15_qp_11.pdf 87.7 KB
[pdf] 0470_w15_qp_12.pdf 87.9 KB
[pdf] 0470_w15_qp_13.pdf 88.7 KB
[pdf] 0470_w15_qp_21.pdf 679.2 KB
[pdf] 0470_w15_qp_22.pdf 435.7 KB
[pdf] 0470_w15_qp_23.pdf 744.3 KB
[pdf] 0470_w15_qp_41.pdf 75.8 KB
[pdf] 0470_w15_qp_42.pdf 75.3 KB
[pdf] 0470_w15_qp_43.pdf 75.0 KB
[pdf] 0470_w16_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 0470_w16_gt.pdf 76.8 KB
[pdf] 0470_w16_ms_11.pdf 274.8 KB
[pdf] 0470_w16_ms_12.pdf 275.8 KB
[pdf] 0470_w16_ms_13.pdf 270.1 KB
[pdf] 0470_w16_ms_21.pdf 123.9 KB
[pdf] 0470_w16_ms_22.pdf 128.1 KB
[pdf] 0470_w16_ms_23.pdf 122.4 KB
[pdf] 0470_w16_ms_41.pdf 139.2 KB
[pdf] 0470_w16_ms_42.pdf 159.6 KB
[pdf] 0470_w16_ms_43.pdf 138.6 KB
[pdf] 0470_w16_qp_11.pdf 88.2 KB
[pdf] 0470_w16_qp_12.pdf 88.6 KB
[pdf] 0470_w16_qp_13.pdf 200.7 KB
[pdf] 0470_w16_qp_21.pdf 408.6 KB
[pdf] 0470_w16_qp_22.pdf 568.5 KB
[pdf] 0470_w16_qp_23.pdf 1.5 MB
[pdf] 0470_w16_qp_41.pdf 76.3 KB
[pdf] 0470_w16_qp_42.pdf 111.3 KB
[pdf] 0470_w16_qp_43.pdf 75.5 KB
[pdf] 0470_w17_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 0470_w17_gt.pdf 109.7 KB
[pdf] 0470_w17_ms_11.pdf 320.6 KB
[pdf] 0470_w17_ms_12.pdf 313.7 KB
[pdf] 0470_w17_ms_13.pdf 312.0 KB
[pdf] 0470_w17_ms_21.pdf 100.3 KB
[pdf] 0470_w17_ms_22.pdf 104.1 KB
[pdf] 0470_w17_ms_23.pdf 97.1 KB
[pdf] 0470_w17_ms_41.pdf 121.0 KB
[pdf] 0470_w17_ms_42.pdf 115.6 KB
[pdf] 0470_w17_ms_43.pdf 128.9 KB
[pdf] 0470_w17_qp_11.pdf 202.3 KB
[pdf] 0470_w17_qp_12.pdf 212.3 KB
[pdf] 0470_w17_qp_13.pdf 201.3 KB
[pdf] 0470_w17_qp_21.pdf 1.2 MB
[pdf] 0470_w17_qp_22.pdf 820.8 KB
[pdf] 0470_w17_qp_23.pdf 993.3 KB
[pdf] 0470_w17_qp_41.pdf 107.5 KB
[pdf] 0470_w17_qp_42.pdf 106.9 KB
[pdf] 0470_w17_qp_43.pdf 107.9 KB
[pdf] 0470_w18_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 0470_w18_gt.pdf 108.9 KB
[pdf] 0470_w18_ms_11.pdf 275.9 KB
[pdf] 0470_w18_ms_12.pdf 312.6 KB
[pdf] 0470_w18_ms_13.pdf 281.9 KB
[pdf] 0470_w18_ms_21.pdf 95.2 KB
[pdf] 0470_w18_ms_22.pdf 104.9 KB
[pdf] 0470_w18_ms_23.pdf 102.6 KB
[pdf] 0470_w18_ms_41.pdf 128.6 KB
[pdf] 0470_w18_ms_42.pdf 126.3 KB
[pdf] 0470_w18_ms_43.pdf 129.7 KB
[pdf] 0470_w18_qp_11.pdf 201.4 KB
[pdf] 0470_w18_qp_12.pdf 202.0 KB
[pdf] 0470_w18_qp_13.pdf 201.9 KB
[pdf] 0470_w18_qp_21.pdf 947.0 KB
[pdf] 0470_w18_qp_22.pdf 620.3 KB
[pdf] 0470_w18_qp_23.pdf 886.4 KB
[pdf] 0470_w18_qp_41.pdf 111.0 KB
[pdf] 0470_w18_qp_42.pdf 110.9 KB
[pdf] 0470_w18_qp_43.pdf 111.0 KB
[pdf] 0470_w19_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 0470_w19_gt.pdf 93.6 KB
[pdf] 0470_w19_ms_11.pdf 312.4 KB
[pdf] 0470_w19_ms_12.pdf 320.0 KB
[pdf] 0470_w19_ms_13.pdf 321.8 KB
[pdf] 0470_w19_ms_21.pdf 91.8 KB
[pdf] 0470_w19_ms_22.pdf 96.1 KB
[pdf] 0470_w19_ms_23.pdf 96.1 KB
[pdf] 0470_w19_ms_41.pdf 96.9 KB
[pdf] 0470_w19_ms_42.pdf 92.0 KB
[pdf] 0470_w19_ms_43.pdf 104.7 KB
[pdf] 0470_w19_qp_11.pdf 90.2 KB
[pdf] 0470_w19_qp_12.pdf 84.1 KB
[pdf] 0470_w19_qp_13.pdf 83.7 KB
[pdf] 0470_w19_qp_21.pdf 547.0 KB
[pdf] 0470_w19_qp_22.pdf 948.8 KB
[pdf] 0470_w19_qp_23.pdf 524.3 KB
[pdf] 0470_w19_qp_41.pdf 153.2 KB
[pdf] 0470_w19_qp_42.pdf 152.9 KB
[pdf] 0470_w19_qp_43.pdf 153.4 KB
[pdf] 0470_w20_er.pdf 2.7 MB
[pdf] 0470_w20_gt.pdf 94.6 KB
[pdf] 0470_w20_ms_11.pdf 324.4 KB
[pdf] 0470_w20_ms_12.pdf 302.2 KB
[pdf] 0470_w20_ms_13.pdf 350.5 KB
[pdf] 0470_w20_ms_21.pdf 147.3 KB
[pdf] 0470_w20_ms_22.pdf 153.0 KB
[pdf] 0470_w20_ms_23.pdf 145.4 KB
[pdf] 0470_w20_ms_41.pdf 136.0 KB
[pdf] 0470_w20_ms_43.pdf 149.8 KB
[pdf] 0470_w20_qp_11.pdf 84.1 KB
[pdf] 0470_w20_qp_12.pdf 84.1 KB
[pdf] 0470_w20_qp_13.pdf 84.5 KB
[pdf] 0470_w20_qp_21.pdf 550.3 KB
[pdf] 0470_w20_qp_22.pdf 726.6 KB
[pdf] 0470_w20_qp_23.pdf 1.0 MB
[pdf] 0470_w20_qp_41.pdf 148.5 KB
[pdf] 0470_w20_qp_43.pdf 147.9 KB
[pdf] 0470_w21_gt.pdf 100.4 KB
[pdf] 0470_w21_ms_11.pdf 357.9 KB
[pdf] 0470_w21_ms_12.pdf 377.5 KB
[pdf] 0470_w21_ms_13.pdf 387.0 KB
[pdf] 0470_w21_ms_21.pdf 165.1 KB
[pdf] 0470_w21_ms_22.pdf 164.2 KB
[pdf] 0470_w21_ms_23.pdf 158.1 KB
[pdf] 0470_w21_ms_41.pdf 164.7 KB
[pdf] 0470_w21_ms_42.pdf 174.8 KB
[pdf] 0470_w21_ms_43.pdf 156.1 KB
[pdf] 0470_w21_qp_11.pdf 86.8 KB
[pdf] 0470_w21_qp_12.pdf 87.0 KB
[pdf] 0470_w21_qp_13.pdf 83.7 KB
[pdf] 0470_w21_qp_21.pdf 674.9 KB
[pdf] 0470_w21_qp_22.pdf 306.1 KB
[pdf] 0470_w21_qp_23.pdf 577.4 KB
[pdf] 0470_w21_qp_41.pdf 152.9 KB
[pdf] 0470_w21_qp_42.pdf 153.5 KB
[pdf] 0470_w21_qp_43.pdf 152.5 KB
[pdf] 0470_y04_sw_0.pdf 77.7 KB
[pdf] 0470_y07_sy.pdf 294.6 KB
[pdf] 0470_y08_sy.pdf 181.6 KB
[pdf] 0470_y08_sy_2.pdf 181.6 KB
[pdf] 0470_y09_sy.pdf 257.3 KB
[pdf] 0470_y10_sy.pdf 149.8 KB
[pdf] 0470_y11_sy.pdf 663.5 KB
[pdf] 0470_y12_sy.pdf 678.0 KB
[pdf] 0470_y13_sy.pdf 626.4 KB
[pdf] 0470_y14_sy.pdf 588.5 KB
[pdf] 0470_y15_sm_1.pdf 195.2 KB
[pdf] 0470_y15_sm_2.pdf 102.6 KB
[pdf] 0470_y15_sm_4.pdf 123.0 KB
[pdf] 0470_y15_sp_1.pdf 106.3 KB
[pdf] 0470_y15_sp_2.pdf 409.9 KB
[pdf] 0470_y15_sp_4.pdf 88.6 KB
[pdf] 0470_y15_sy.pdf 447.8 KB
[pdf] 0470_y16_et.pdf 52.1 KB
[pdf] 0470_y16_sy.pdf 245.0 KB
[pdf] 0470_y17-19_et.pdf 199.2 KB
[pdf] 0470_y17_19_sy.pdf 297.8 KB
[pdf] 0470_y17_fq.pdf 108.7 KB
[pdf] 0470_y20-22_sy.pdf 406.3 KB
[pdf] 0470_y20_sm_1.pdf 256.0 KB
[pdf] 0470_y20_sm_2.pdf 127.9 KB
[pdf] 0470_y20_sm_4.pdf 154.0 KB
[pdf] 0470_y20_sp_1.pdf 130.7 KB
[pdf] 0470_y20_sp_2.pdf 467.0 KB
[pdf] 0470_y20_sp_4.pdf 118.0 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top