File Size
[dir] ..  
[pdf] 0510_01_script A.pdf 745.5 KB
[pdf] 0510_01_script C.pdf 560.6 KB
[pdf] 0510_02_script D.pdf 1.6 MB
[pdf] 0510_02_script E.pdf 1.7 MB
[pdf] 0510_03_script G.pdf 840.5 KB
[pdf] 0510_03_script H.pdf 693.3 KB
[pdf] 0510_04_script L.pdf 460.6 KB
[pdf] 0510_04_scripts K.pdf 505.4 KB
[pdf] 0510_m17_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0510_m17_gt.pdf 83.0 KB
[pdf] 0510_m17_ms_12.pdf 172.4 KB
[pdf] 0510_m17_ms_22.pdf 179.2 KB
[pdf] 0510_m17_ms_32.pdf 109.0 KB
[pdf] 0510_m17_ms_42.pdf 112.2 KB
[pdf] 0510_m17_qp_12.pdf 470.1 KB
[pdf] 0510_m17_qp_22.pdf 496.8 KB
[pdf] 0510_m17_qp_32.pdf 224.2 KB
[pdf] 0510_m17_qp_42.pdf 331.9 KB
[pdf] 0510_m17_qr_32.pdf 124.2 KB
[pdf] 0510_m17_qr_42.pdf 132.7 KB
[pdf] 0510_m17_rp_52.pdf 734.1 KB
[mp3] 0510_m17_sf_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_m17_sf_42.mp3 36.0 MB
[mp3] 0510_m17_su_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_m17_su_42.mp3 36.0 MB
[pdf] 0510_m17_tn_52.pdf 293.1 KB
[pdf] 0510_m17_ts_32.pdf 139.3 KB
[pdf] 0510_m17_ts_42.pdf 147.9 KB
[pdf] 0510_m18_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0510_m18_gt.pdf 109.4 KB
[pdf] 0510_m18_ms_12.pdf 152.6 KB
[pdf] 0510_m18_ms_22.pdf 162.6 KB
[pdf] 0510_m18_ms_32.pdf 88.8 KB
[pdf] 0510_m18_ms_42.pdf 89.9 KB
[pdf] 0510_m18_qp_12.pdf 1.6 MB
[pdf] 0510_m18_qp_22.pdf 1.6 MB
[pdf] 0510_m18_qp_32.pdf 233.4 KB
[pdf] 0510_m18_qp_42.pdf 269.3 KB
[pdf] 0510_m18_qr_32.pdf 159.2 KB
[pdf] 0510_m18_qr_42.pdf 164.7 KB
[pdf] 0510_m18_rp_52.pdf 734.4 KB
[mp3] 0510_m18_sf_32.mp3 25.2 MB
[mp3] 0510_m18_sf_42.mp3 33.9 MB
[pdf] 0510_m19_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 0510_m19_gt.pdf 110.0 KB
[pdf] 0510_m19_ms_12.pdf 149.1 KB
[pdf] 0510_m19_ms_22.pdf 153.0 KB
[pdf] 0510_m19_ms_32.pdf 86.8 KB
[pdf] 0510_m19_ms_42.pdf 88.2 KB
[pdf] 0510_m19_qp_12.pdf 257.8 KB
[pdf] 0510_m19_qp_22.pdf 294.2 KB
[pdf] 0510_m19_qp_32.pdf 112.8 KB
[pdf] 0510_m19_qp_42.pdf 116.7 KB
[pdf] 0510_m19_qr_32.pdf 158.5 KB
[pdf] 0510_m19_qr_42.pdf 166.2 KB
[pdf] 0510_m19_rp_52.pdf 710.9 KB
[mp3] 0510_m19_sf_32.mp3 25.6 MB
[mp3] 0510_m19_sf_42.mp3 34.1 MB
[pdf] 0510_m19_tn_52.pdf 151.3 KB
[pdf] 0510_m20_er.pdf 2.1 MB
[pdf] 0510_m20_gt.pdf 93.3 KB
[pdf] 0510_m20_ms_12.pdf 155.3 KB
[pdf] 0510_m20_ms_22.pdf 167.4 KB
[pdf] 0510_m20_ms_32.pdf 108.3 KB
[pdf] 0510_m20_ms_42.pdf 109.7 KB
[pdf] 0510_m20_qp_12.pdf 347.9 KB
[pdf] 0510_m20_qp_22.pdf 198.9 KB
[pdf] 0510_m20_qp_32.pdf 90.7 KB
[pdf] 0510_m20_qp_42.pdf 99.6 KB
[pdf] 0510_m20_qr_32.pdf 241.1 KB
[pdf] 0510_m20_qr_42.pdf 267.4 KB
[pdf] 0510_m20_rp_52.pdf 682.7 KB
[mp3] 0510_m20_sf_32.mp3 25.6 MB
[mp3] 0510_m20_sf_42.mp3 34.5 MB
[pdf] 0510_m20_tn_52.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_m21_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 0510_m21_gt.pdf 97.2 KB
[pdf] 0510_m21_ms_12.pdf 147.1 KB
[pdf] 0510_m21_ms_22.pdf 151.9 KB
[pdf] 0510_m21_ms_32.pdf 123.8 KB
[pdf] 0510_m21_ms_42.pdf 125.9 KB
[pdf] 0510_m21_qp_12.pdf 302.5 KB
[pdf] 0510_m21_qp_22.pdf 288.8 KB
[pdf] 0510_m21_qp_32.pdf 88.0 KB
[pdf] 0510_m21_qp_42.pdf 96.3 KB
[pdf] 0510_m21_qr_32.pdf 259.6 KB
[pdf] 0510_m21_qr_42.pdf 288.0 KB
[pdf] 0510_m21_rp_52.pdf 672.3 KB
[mp3] 0510_m21_sf_32.mp3 25.3 MB
[mp3] 0510_m21_sf_42.mp3 34.3 MB
[pdf] 0510_m21_tn_52.pdf 122.1 KB
[pdf] 0510_m22_er.pdf 1.6 MB
[pdf] 0510_m22_gt.pdf 96.8 KB
[pdf] 0510_m22_ms_12.pdf 157.8 KB
[pdf] 0510_m22_ms_22.pdf 153.5 KB
[pdf] 0510_m22_ms_32.pdf 244.5 KB
[pdf] 0510_m22_ms_42.pdf 249.7 KB
[pdf] 0510_m22_qp_12.pdf 321.7 KB
[pdf] 0510_m22_qp_22.pdf 448.3 KB
[pdf] 0510_m22_qp_32.pdf 84.8 KB
[pdf] 0510_m22_qp_42.pdf 89.2 KB
[pdf] 0510_m22_qr_32.pdf 259.8 KB
[pdf] 0510_m22_qr_42.pdf 287.0 KB
[pdf] 0510_m22_rp_52.pdf 674.1 KB
[mp3] 0510_m22_sf_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_m22_sf_42.mp3 34.5 MB
[pdf] 0510_m22_tn_52.pdf 127.0 KB
[pdf] 0510_s02_er.pdf 58.4 KB
[pdf] 0510_s02_ms_1.pdf 58.1 KB
[pdf] 0510_s02_ms_2.pdf 56.7 KB
[pdf] 0510_s02_ms_3.pdf 106.9 KB
[pdf] 0510_s02_ms_4.pdf 113.3 KB
[pdf] 0510_s02_qp_1.pdf 186.9 KB
[pdf] 0510_s02_qp_2.pdf 169.6 KB
[pdf] 0510_s02_qp_3.pdf 42.6 KB
[pdf] 0510_s02_qp_4.pdf 67.2 KB
[pdf] 0510_s02_rp_5.pdf 107.5 KB
[pdf] 0510_s03_er.pdf 73.3 KB
[pdf] 0510_s03_ms_1+2+3+4.pdf 1.2 MB
[pdf] 0510_s03_qp_1.pdf 942.5 KB
[pdf] 0510_s03_qp_2.pdf 1.3 MB
[pdf] 0510_s03_qp_3.pdf 137.9 KB
[pdf] 0510_s03_qp_4.pdf 139.0 KB
[pdf] 0510_s03_qp_5.pdf 86.3 KB
[pdf] 0510_s04_er.pdf 73.9 KB
[pdf] 0510_s04_ms.pdf 200.9 KB
[pdf] 0510_s04_qp_1.pdf 556.9 KB
[pdf] 0510_s04_qp_2.pdf 624.8 KB
[pdf] 0510_s04_qp_3.pdf 543.6 KB
[pdf] 0510_s04_qp_4.pdf 597.1 KB
[pdf] 0510_s04_qp_5.pdf 374.8 KB
[pdf] 0510_s04_tn_5.pdf 126.4 KB
[pdf] 0510_s05_er.pdf 175.6 KB
[pdf] 0510_s05_ms_1.pdf 113.8 KB
[pdf] 0510_s05_ms_2.pdf 103.0 KB
[pdf] 0510_s05_ms_3.pdf 92.4 KB
[pdf] 0510_s05_ms_4.pdf 92.0 KB
[pdf] 0510_s05_qp_1.pdf 585.4 KB
[pdf] 0510_s05_qp_2.pdf 498.2 KB
[pdf] 0510_s05_qp_3.pdf 154.6 KB
[pdf] 0510_s05_qp_4.pdf 203.3 KB
[pdf] 0510_s05_qp_5.pdf 374.2 KB
[mp3] 0510_s05_su_3.mp3 28.0 MB
[mp3] 0510_s05_su_4.mp3 29.8 MB
[pdf] 0510_s05_tn_5.pdf 117.5 KB
[pdf] 0510_s06_er.pdf 231.2 KB
[pdf] 0510_s06_gt.pdf 16.4 KB
[pdf] 0510_s06_ms_1.pdf 109.1 KB
[pdf] 0510_s06_ms_2.pdf 121.2 KB
[pdf] 0510_s06_ms_3.pdf 91.4 KB
[pdf] 0510_s06_ms_4.pdf 92.5 KB
[pdf] 0510_s06_qp_1.pdf 358.0 KB
[pdf] 0510_s06_qp_2.pdf 393.8 KB
[pdf] 0510_s06_qp_3.pdf 178.3 KB
[pdf] 0510_s06_qp_4.pdf 192.2 KB
[pdf] 0510_s06_qp_5.pdf 367.0 KB
[mp3] 0510_s06_su_3.mp3 28.0 MB
[mp3] 0510_s06_su_4.mp3 27.9 MB
[pdf] 0510_s06_tn_5.pdf 119.2 KB
[pdf] 0510_s07_er.pdf 297.0 KB
[pdf] 0510_s07_gt.pdf 16.4 KB
[pdf] 0510_s07_ms_1.pdf 151.3 KB
[pdf] 0510_s07_ms_2.pdf 104.2 KB
[pdf] 0510_s07_ms_3.pdf 81.8 KB
[pdf] 0510_s07_ms_4.pdf 83.7 KB
[pdf] 0510_s07_qp_1.pdf 673.2 KB
[pdf] 0510_s07_qp_2.pdf 531.2 KB
[pdf] 0510_s07_qp_3.pdf 224.2 KB
[pdf] 0510_s07_qp_4.pdf 245.1 KB
[pdf] 0510_s07_qp_5.pdf 357.7 KB
[mp3] 0510_s07_su_3.mp3 30.5 MB
[mp3] 0510_s07_su_4.mp3 30.6 MB
[pdf] 0510_s07_tn_5.pdf 112.9 KB
[pdf] 0510_s08_er.pdf 332.7 KB
[pdf] 0510_s08_gt.pdf 17.0 KB
[pdf] 0510_s08_ir_5.pdf 117.4 KB
[pdf] 0510_s08_ms_3.pdf 92.9 KB
[pdf] 0510_s08_ms_4.pdf 93.8 KB
[pdf] 0510_s08_ms_11+12.pdf 189.5 KB
[pdf] 0510_s08_ms_21+22.pdf 244.0 KB
[pdf] 0510_s08_qp_1.pdf 737.3 KB
[pdf] 0510_s08_qp_2.pdf 770.4 KB
[pdf] 0510_s08_qp_3.pdf 173.1 KB
[pdf] 0510_s08_qp_4.pdf 199.8 KB
[pdf] 0510_s08_qp_5.pdf 356.7 KB
[mp3] 0510_s08_su_3.mp3 31.3 MB
[mp3] 0510_s08_su_4.mp3 31.2 MB
[pdf] 0510_s09_er.pdf 410.6 KB
[pdf] 0510_s09_gt.pdf 21.0 KB
[pdf] 0510_s09_ms_1.pdf 209.5 KB
[pdf] 0510_s09_ms_2.pdf 403.4 KB
[pdf] 0510_s09_ms_3.pdf 98.8 KB
[pdf] 0510_s09_ms_4.pdf 101.8 KB
[pdf] 0510_s09_qp_1.pdf 938.5 KB
[pdf] 0510_s09_qp_2.pdf 1.0 MB
[pdf] 0510_s09_qp_3.pdf 190.9 KB
[pdf] 0510_s09_qp_4.pdf 198.0 KB
[pdf] 0510_s09_qp_5.pdf 361.4 KB
[mp3] 0510_s09_su_3.mp3 31.7 MB
[mp3] 0510_s09_su_4.mp3 31.8 MB
[pdf] 0510_s09_tn_5.pdf 135.9 KB
[pdf] 0510_s10_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 0510_s10_gt.pdf 21.0 KB
[pdf] 0510_s10_in_5.pdf 185.0 KB
[pdf] 0510_s10_ms_11.pdf 73.1 KB
[pdf] 0510_s10_ms_12.pdf 68.0 KB
[pdf] 0510_s10_ms_21.pdf 75.5 KB
[pdf] 0510_s10_ms_22.pdf 74.8 KB
[pdf] 0510_s10_ms_23.pdf 75.2 KB
[pdf] 0510_s10_ms_31.pdf 83.8 KB
[pdf] 0510_s10_ms_32.pdf 84.1 KB
[pdf] 0510_s10_ms_41.pdf 92.4 KB
[pdf] 0510_s10_ms_42.pdf 92.6 KB
[pdf] 0510_s10_ms_43.pdf 92.6 KB
[pdf] 0510_s10_qp_5.pdf 363.5 KB
[pdf] 0510_s10_qp_11.pdf 537.4 KB
[pdf] 0510_s10_qp_12.pdf 399.2 KB
[pdf] 0510_s10_qp_13.pdf 401.5 KB
[pdf] 0510_s10_qp_21.pdf 641.3 KB
[pdf] 0510_s10_qp_22.pdf 429.1 KB
[pdf] 0510_s10_qp_23.pdf 429.9 KB
[pdf] 0510_s10_qp_31.pdf 194.8 KB
[pdf] 0510_s10_qp_32.pdf 189.4 KB
[pdf] 0510_s10_qp_33.pdf 194.3 KB
[pdf] 0510_s10_qp_41.pdf 193.3 KB
[pdf] 0510_s10_qp_42.pdf 188.0 KB
[pdf] 0510_s10_qp_43.pdf 193.9 KB
[pdf] 0510_s11_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 0510_s11_gt.pdf 31.2 KB
[pdf] 0510_s11_ms_11.pdf 116.4 KB
[pdf] 0510_s11_ms_12.pdf 116.6 KB
[pdf] 0510_s11_ms_13.pdf 116.6 KB
[pdf] 0510_s11_ms_21.pdf 123.7 KB
[pdf] 0510_s11_ms_22.pdf 123.4 KB
[pdf] 0510_s11_ms_23.pdf 123.6 KB
[pdf] 0510_s11_ms_31.pdf 125.5 KB
[pdf] 0510_s11_ms_32.pdf 125.7 KB
[pdf] 0510_s11_ms_33.pdf 125.5 KB
[pdf] 0510_s11_ms_41.pdf 130.1 KB
[pdf] 0510_s11_ms_42.pdf 130.2 KB
[pdf] 0510_s11_ms_43.pdf 130.3 KB
[pdf] 0510_s11_qp_5.pdf 712.7 KB
[pdf] 0510_s11_qp_11.pdf 740.2 KB
[pdf] 0510_s11_qp_12.pdf 659.4 KB
[pdf] 0510_s11_qp_13.pdf 659.0 KB
[pdf] 0510_s11_qp_21.pdf 787.4 KB
[pdf] 0510_s11_qp_22.pdf 739.8 KB
[pdf] 0510_s11_qp_23.pdf 739.3 KB
[pdf] 0510_s11_qp_31.pdf 191.4 KB
[pdf] 0510_s11_qp_32.pdf 196.4 KB
[pdf] 0510_s11_qp_33.pdf 190.6 KB
[pdf] 0510_s11_qp_41.pdf 206.7 KB
[pdf] 0510_s11_qp_42.pdf 211.2 KB
[pdf] 0510_s11_qp_43.pdf 206.9 KB
[pdf] 0510_s11_tn_5.pdf 192.0 KB
[pdf] 0510_s12_er.pdf 3.5 MB
[pdf] 0510_s12_gt.pdf 51.9 KB
[pdf] 0510_s12_ms_11.pdf 137.8 KB
[pdf] 0510_s12_ms_12.pdf 136.9 KB
[pdf] 0510_s12_ms_13.pdf 138.0 KB
[pdf] 0510_s12_ms_21.pdf 144.8 KB
[pdf] 0510_s12_ms_22.pdf 142.5 KB
[pdf] 0510_s12_ms_23.pdf 142.7 KB
[pdf] 0510_s12_ms_31.pdf 144.7 KB
[pdf] 0510_s12_ms_32.pdf 144.9 KB
[pdf] 0510_s12_ms_33.pdf 144.7 KB
[pdf] 0510_s12_ms_41.pdf 146.5 KB
[pdf] 0510_s12_ms_42.pdf 146.7 KB
[pdf] 0510_s12_ms_43.pdf 146.7 KB
[pdf] 0510_s12_qp_11.pdf 402.4 KB
[pdf] 0510_s12_qp_12.pdf 303.7 KB
[pdf] 0510_s12_qp_13.pdf 402.7 KB
[pdf] 0510_s12_qp_21.pdf 465.4 KB
[pdf] 0510_s12_qp_22.pdf 439.8 KB
[pdf] 0510_s12_qp_23.pdf 442.0 KB
[pdf] 0510_s12_qp_31.pdf 175.1 KB
[pdf] 0510_s12_qp_32.pdf 175.4 KB
[pdf] 0510_s12_qp_33.pdf 181.1 KB
[pdf] 0510_s12_qp_41.pdf 181.5 KB
[pdf] 0510_s12_qp_42.pdf 181.5 KB
[pdf] 0510_s12_qp_43.pdf 182.2 KB
[pdf] 0510_s12_rp_5.pdf 702.3 KB
[pdf] 0510_s12_tn_5.pdf 135.8 KB
[pdf] 0510_s13_er.pdf 3.0 MB
[pdf] 0510_s13_gt.pdf 31.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_11.pdf 129.1 KB
[pdf] 0510_s13_ms_12.pdf 126.1 KB
[pdf] 0510_s13_ms_13.pdf 129.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_21.pdf 131.8 KB
[pdf] 0510_s13_ms_22.pdf 142.1 KB
[pdf] 0510_s13_ms_23.pdf 131.7 KB
[pdf] 0510_s13_ms_31.pdf 134.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_32.pdf 134.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_33.pdf 134.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_41.pdf 127.2 KB
[pdf] 0510_s13_ms_42.pdf 127.4 KB
[pdf] 0510_s13_ms_43.pdf 127.4 KB
[pdf] 0510_s13_qp_11.pdf 513.5 KB
[pdf] 0510_s13_qp_12.pdf 520.7 KB
[pdf] 0510_s13_qp_13.pdf 507.0 KB
[pdf] 0510_s13_qp_21.pdf 571.4 KB
[pdf] 0510_s13_qp_22.pdf 543.2 KB
[pdf] 0510_s13_qp_23.pdf 480.0 KB
[pdf] 0510_s13_qp_31.pdf 1.0 MB
[pdf] 0510_s13_qp_32.pdf 966.2 KB
[pdf] 0510_s13_qp_33.pdf 967.1 KB
[pdf] 0510_s13_qp_41.pdf 143.8 KB
[pdf] 0510_s13_qp_42.pdf 144.1 KB
[pdf] 0510_s13_qp_43.pdf 144.6 KB
[pdf] 0510_s13_rp_5.pdf 348.0 KB
[mp3] 0510_s13_sf_31.mp3 31.5 MB
[mp3] 0510_s13_sf_32.mp3 31.5 MB
[mp3] 0510_s13_sf_33.mp3 31.5 MB
[mp3] 0510_s13_sf_41.mp3 30.6 MB
[mp3] 0510_s13_sf_43.mp3 30.6 MB
[pdf] 0510_s13_tn_5.pdf 105.4 KB
[pdf] 0510_s14_er.pdf 3.0 MB
[pdf] 0510_s14_gt.pdf 53.0 KB
[pdf] 0510_s14_ms_11.pdf 140.0 KB
[pdf] 0510_s14_ms_12.pdf 138.4 KB
[pdf] 0510_s14_ms_13.pdf 134.4 KB
[pdf] 0510_s14_ms_21.pdf 140.4 KB
[pdf] 0510_s14_ms_22.pdf 141.7 KB
[pdf] 0510_s14_ms_23.pdf 142.7 KB
[pdf] 0510_s14_ms_31.pdf 143.3 KB
[pdf] 0510_s14_ms_32.pdf 146.0 KB
[pdf] 0510_s14_ms_33.pdf 143.3 KB
[pdf] 0510_s14_ms_41.pdf 143.3 KB
[pdf] 0510_s14_ms_42.pdf 149.7 KB
[pdf] 0510_s14_ms_43.pdf 143.5 KB
[pdf] 0510_s14_qp_11.pdf 247.7 KB
[pdf] 0510_s14_qp_12.pdf 321.2 KB
[pdf] 0510_s14_qp_13.pdf 437.1 KB
[pdf] 0510_s14_qp_21.pdf 316.5 KB
[pdf] 0510_s14_qp_22.pdf 389.1 KB
[pdf] 0510_s14_qp_23.pdf 454.8 KB
[pdf] 0510_s14_qp_31.pdf 174.4 KB
[pdf] 0510_s14_qp_32.pdf 137.6 KB
[pdf] 0510_s14_qp_33.pdf 174.4 KB
[pdf] 0510_s14_qp_41.pdf 151.9 KB
[pdf] 0510_s14_qp_42.pdf 117.0 KB
[pdf] 0510_s14_qp_43.pdf 151.9 KB
[pdf] 0510_s14_rp_5.pdf 473.7 KB
[mp3] 0510_s14_sf_31.mp3 20.2 MB
[mp3] 0510_s14_sf_32.mp3 20.4 MB
[mp3] 0510_s14_sf_33.mp3 33.5 MB
[mp3] 0510_s14_sf_41.mp3 31.2 MB
[mp3] 0510_s14_sf_42.mp3 1.8 MB
[mp3] 0510_s14_sf_43.mp3 34.2 MB
[mp3] 0510_s14_su_31.mp3 1.3 MB
[mp3] 0510_s14_su_32.mp3 1.3 MB
[mp3] 0510_s14_su_33.mp3 1.3 MB
[mp3] 0510_s14_su_41.mp3 1.3 MB
[mp3] 0510_s14_su_42.mp3 1.3 MB
[mp3] 0510_s14_su_43.mp3 1.3 MB
[pdf] 0510_s14_tn_5.pdf 123.4 KB
[pdf] 0510_s14_tn_5[1].pdf 125.0 KB
[pdf] 0510_s15_er.pdf 3.4 MB
[pdf] 0510_s15_gt.pdf 33.4 KB
[pdf] 0510_s15_ms_11.pdf 123.9 KB
[pdf] 0510_s15_ms_12.pdf 125.1 KB
[pdf] 0510_s15_ms_13.pdf 124.7 KB
[pdf] 0510_s15_ms_21.pdf 127.8 KB
[pdf] 0510_s15_ms_22.pdf 128.3 KB
[pdf] 0510_s15_ms_23.pdf 129.8 KB
[pdf] 0510_s15_ms_31.pdf 120.4 KB
[pdf] 0510_s15_ms_32.pdf 117.8 KB
[pdf] 0510_s15_ms_33.pdf 126.4 KB
[pdf] 0510_s15_ms_41.pdf 138.4 KB
[pdf] 0510_s15_ms_42.pdf 138.3 KB
[pdf] 0510_s15_ms_43.pdf 138.1 KB
[pdf] 0510_s15_qp_11.pdf 266.8 KB
[pdf] 0510_s15_qp_12.pdf 329.6 KB
[pdf] 0510_s15_qp_13.pdf 236.5 KB
[pdf] 0510_s15_qp_21.pdf 249.4 KB
[pdf] 0510_s15_qp_22.pdf 318.6 KB
[pdf] 0510_s15_qp_23.pdf 223.8 KB
[pdf] 0510_s15_qp_31.pdf 123.0 KB
[pdf] 0510_s15_qp_32.pdf 107.7 KB
[pdf] 0510_s15_qp_33.pdf 109.8 KB
[pdf] 0510_s15_qp_41.pdf 180.7 KB
[pdf] 0510_s15_qp_42.pdf 145.5 KB
[pdf] 0510_s15_qp_43.pdf 131.7 KB
[pdf] 0510_s15_rp_51.pdf 500.3 KB
[pdf] 0510_s15_rp_52.pdf 501.4 KB
[pdf] 0510_s15_rp_53.pdf 513.1 KB
[mp3] 0510_s15_su_31.mp3 26.8 MB
[mp3] 0510_s15_su_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_s15_su_33.mp3 27.9 MB
[mp3] 0510_s15_su_41.mp3 36.3 MB
[mp3] 0510_s15_su_42.mp3 36.0 MB
[mp3] 0510_s15_su_43.mp3 36.9 MB
[pdf] 0510_s15_tn_51.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_s15_tn_52.pdf 78.6 KB
[pdf] 0510_s15_tn_52_2.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_s15_tn_53.pdf 134.1 KB
[pdf] 0510_s16_er.pdf 3.3 MB
[pdf] 0510_s16_gt.pdf 33.2 KB
[pdf] 0510_s16_ms_11.pdf 129.9 KB
[pdf] 0510_s16_ms_12.pdf 138.6 KB
[pdf] 0510_s16_ms_13.pdf 130.3 KB
[pdf] 0510_s16_ms_21.pdf 281.1 KB
[pdf] 0510_s16_ms_22.pdf 144.6 KB
[pdf] 0510_s16_ms_23.pdf 137.8 KB
[pdf] 0510_s16_ms_31.pdf 139.1 KB
[pdf] 0510_s16_ms_32.pdf 140.9 KB
[pdf] 0510_s16_ms_33.pdf 143.0 KB
[pdf] 0510_s16_ms_41.pdf 150.5 KB
[pdf] 0510_s16_ms_42.pdf 148.8 KB
[pdf] 0510_s16_ms_43.pdf 213.5 KB
[pdf] 0510_s16_qp_11.pdf 382.1 KB
[pdf] 0510_s16_qp_12.pdf 434.5 KB
[pdf] 0510_s16_qp_13.pdf 252.1 KB
[pdf] 0510_s16_qp_21.pdf 352.1 KB
[pdf] 0510_s16_qp_22.pdf 485.3 KB
[pdf] 0510_s16_qp_23.pdf 280.1 KB
[pdf] 0510_s16_qp_31.pdf 109.9 KB
[pdf] 0510_s16_qp_32.pdf 107.6 KB
[pdf] 0510_s16_qp_33.pdf 108.2 KB
[pdf] 0510_s16_qp_41.pdf 147.3 KB
[pdf] 0510_s16_qp_42.pdf 127.5 KB
[pdf] 0510_s16_qp_43.pdf 146.0 KB
[pdf] 0510_s16_rp_51.pdf 500.8 KB
[pdf] 0510_s16_rp_52.pdf 501.6 KB
[pdf] 0510_s16_rp_53.pdf 502.4 KB
[mp3] 0510_s16_su_31.mp3 26.5 MB
[mp3] 0510_s16_su_32.mp3 27.3 MB
[mp3] 0510_s16_su_33.mp3 27.9 MB
[mp3] 0510_s16_su_41.mp3 35.8 MB
[mp3] 0510_s16_su_42.mp3 36.6 MB
[mp3] 0510_s16_su_43.mp3 37.5 MB
[pdf] 0510_s16_tn_51.pdf 124.1 KB
[pdf] 0510_s16_tn_52.pdf 124.4 KB
[pdf] 0510_s16_tn_53.pdf 122.6 KB
[pdf] 0510_s17_er.pdf 3.4 MB
[pdf] 0510_s17_gt.pdf 98.1 KB
[pdf] 0510_s17_ms_11.pdf 169.8 KB
[pdf] 0510_s17_ms_12.pdf 169.6 KB
[pdf] 0510_s17_ms_13.pdf 167.9 KB
[pdf] 0510_s17_ms_21.pdf 188.4 KB
[pdf] 0510_s17_ms_22.pdf 190.1 KB
[pdf] 0510_s17_ms_23.pdf 179.9 KB
[pdf] 0510_s17_ms_31.pdf 105.8 KB
[pdf] 0510_s17_ms_32.pdf 117.7 KB
[pdf] 0510_s17_ms_33.pdf 119.5 KB
[pdf] 0510_s17_ms_41.pdf 110.1 KB
[pdf] 0510_s17_ms_42.pdf 120.7 KB
[pdf] 0510_s17_ms_43.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_s17_qp_11.pdf 567.7 KB
[pdf] 0510_s17_qp_12.pdf 1.1 MB
[pdf] 0510_s17_qp_13.pdf 1.7 MB
[pdf] 0510_s17_qp_21.pdf 375.4 KB
[pdf] 0510_s17_qp_22.pdf 1.0 MB
[pdf] 0510_s17_qp_23.pdf 1.7 MB
[pdf] 0510_s17_qp_31.pdf 216.0 KB
[pdf] 0510_s17_qp_32.pdf 221.2 KB
[pdf] 0510_s17_qp_33.pdf 255.3 KB
[pdf] 0510_s17_qp_41.pdf 265.6 KB
[pdf] 0510_s17_qp_42.pdf 244.1 KB
[pdf] 0510_s17_qp_43.pdf 294.6 KB
[pdf] 0510_s17_rp_51.pdf 735.0 KB
[pdf] 0510_s17_rp_52.pdf 733.2 KB
[pdf] 0510_s17_rp_53.pdf 727.4 KB
[mp3] 0510_s17_su_31.mp3 24.3 MB
[mp3] 0510_s17_su_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0510_s17_su_33.mp3 25.6 MB
[mp3] 0510_s17_su_41.mp3 34.1 MB
[mp3] 0510_s17_su_42.mp3 33.5 MB
[mp3] 0510_s17_su_43.mp3 34.7 MB
[pdf] 0510_s17_tn_51.pdf 270.1 KB
[pdf] 0510_s17_tn_52.pdf 267.0 KB
[pdf] 0510_s17_tn_53.pdf 291.1 KB
[pdf] 0510_s17_ts_31.pdf 161.6 KB
[pdf] 0510_s17_ts_32.pdf 157.1 KB
[pdf] 0510_s17_ts_33.pdf 157.7 KB
[pdf] 0510_s17_ts_41.pdf 160.3 KB
[pdf] 0510_s17_ts_42.pdf 145.6 KB
[pdf] 0510_s17_ts_43.pdf 148.8 KB
[pdf] 0510_s18_er.pdf 3.9 MB
[pdf] 0510_s18_gt.pdf 117.7 KB
[pdf] 0510_s18_ms_11.pdf 147.5 KB
[pdf] 0510_s18_ms_12.pdf 137.3 KB
[pdf] 0510_s18_ms_13.pdf 148.8 KB
[pdf] 0510_s18_ms_21.pdf 146.8 KB
[pdf] 0510_s18_ms_22.pdf 146.9 KB
[pdf] 0510_s18_ms_23.pdf 157.3 KB
[pdf] 0510_s18_ms_31.pdf 82.7 KB
[pdf] 0510_s18_ms_32.pdf 72.3 KB
[pdf] 0510_s18_ms_33.pdf 72.0 KB
[pdf] 0510_s18_ms_41.pdf 74.9 KB
[pdf] 0510_s18_ms_42.pdf 75.4 KB
[pdf] 0510_s18_ms_43.pdf 75.1 KB
[pdf] 0510_s18_qp_11.pdf 648.7 KB
[pdf] 0510_s18_qp_12.pdf 778.6 KB
[pdf] 0510_s18_qp_13.pdf 996.3 KB
[pdf] 0510_s18_qp_21.pdf 657.3 KB
[pdf] 0510_s18_qp_22.pdf 757.0 KB
[pdf] 0510_s18_qp_23.pdf 986.4 KB
[pdf] 0510_s18_qp_31.pdf 227.5 KB
[pdf] 0510_s18_qp_32.pdf 307.9 KB
[pdf] 0510_s18_qp_33.pdf 235.1 KB
[pdf] 0510_s18_qp_41.pdf 267.0 KB
[pdf] 0510_s18_qp_42.pdf 375.8 KB
[pdf] 0510_s18_qp_43.pdf 306.3 KB
[pdf] 0510_s18_qr_31.pdf 159.1 KB
[pdf] 0510_s18_qr_32.pdf 157.0 KB
[pdf] 0510_s18_qr_33.pdf 156.3 KB
[pdf] 0510_s18_qr_41.pdf 164.8 KB
[pdf] 0510_s18_qr_42.pdf 163.5 KB
[pdf] 0510_s18_qr_43.pdf 162.8 KB
[pdf] 0510_s18_rp_51.pdf 679.8 KB
[pdf] 0510_s18_rp_52.pdf 709.8 KB
[pdf] 0510_s18_rp_53.pdf 682.2 KB
[mp3] 0510_s18_sf_31.mp3 24.6 MB
[mp3] 0510_s18_sf_32.mp3 25.2 MB
[mp3] 0510_s18_sf_33.mp3 24.6 MB
[mp3] 0510_s18_sf_41.mp3 33.4 MB
[mp3] 0510_s18_sf_42.mp3 34.7 MB
[mp3] 0510_s18_sf_43.mp3 33.9 MB
[pdf] 0510_s18_tn_51.pdf 270.7 KB
[pdf] 0510_s18_tn_52.pdf 269.3 KB
[pdf] 0510_s18_tn_53.pdf 290.6 KB
[pdf] 0510_s19_er.pdf 4.0 MB
[pdf] 0510_s19_gt.pdf 121.4 KB
[pdf] 0510_s19_ms_11.pdf 137.9 KB
[pdf] 0510_s19_ms_12.pdf 142.4 KB
[pdf] 0510_s19_ms_13.pdf 149.6 KB
[pdf] 0510_s19_ms_21.pdf 141.9 KB
[pdf] 0510_s19_ms_22.pdf 158.9 KB
[pdf] 0510_s19_ms_23.pdf 150.2 KB
[pdf] 0510_s19_ms_31.pdf 87.3 KB
[pdf] 0510_s19_ms_32.pdf 87.1 KB
[pdf] 0510_s19_ms_33.pdf 86.8 KB
[pdf] 0510_s19_ms_41.pdf 89.6 KB
[pdf] 0510_s19_ms_42.pdf 89.4 KB
[pdf] 0510_s19_ms_43.pdf 89.3 KB
[pdf] 0510_s19_qp_11.pdf 797.5 KB
[pdf] 0510_s19_qp_12.pdf 358.9 KB
[pdf] 0510_s19_qp_13.pdf 507.1 KB
[pdf] 0510_s19_qp_21.pdf 411.7 KB
[pdf] 0510_s19_qp_22.pdf 335.8 KB
[pdf] 0510_s19_qp_23.pdf 449.0 KB
[pdf] 0510_s19_qp_31.pdf 194.5 KB
[pdf] 0510_s19_qp_32.pdf 206.1 KB
[pdf] 0510_s19_qp_33.pdf 112.8 KB
[pdf] 0510_s19_qp_41.pdf 199.3 KB
[pdf] 0510_s19_qp_42.pdf 280.0 KB
[pdf] 0510_s19_qp_43.pdf 125.9 KB
[pdf] 0510_s19_qr_31.pdf 159.8 KB
[pdf] 0510_s19_qr_32.pdf 160.3 KB
[pdf] 0510_s19_qr_33.pdf 161.9 KB
[pdf] 0510_s19_qr_41.pdf 166.6 KB
[pdf] 0510_s19_qr_42.pdf 167.0 KB
[pdf] 0510_s19_qr_43.pdf 167.2 KB
[pdf] 0510_s19_rp_51.pdf 772.0 KB
[pdf] 0510_s19_rp_52.pdf 781.3 KB
[pdf] 0510_s19_rp_53.pdf 940.7 KB
[mp3] 0510_s19_sf_31.mp3 24.6 MB
[mp3] 0510_s19_sf_32.mp3 24.4 MB
[mp3] 0510_s19_sf_33.mp3 24.4 MB
[mp3] 0510_s19_sf_41.mp3 33.8 MB
[mp3] 0510_s19_sf_42.mp3 33.6 MB
[mp3] 0510_s19_sf_43.mp3 33.2 MB
[pdf] 0510_s19_tn_51.pdf 160.2 KB
[pdf] 0510_s19_tn_52.pdf 169.1 KB
[pdf] 0510_s19_tn_53.pdf 151.5 KB
[pdf] 0510_s20_ms_11.pdf 142.6 KB
[pdf] 0510_s20_ms_12.pdf 138.8 KB
[pdf] 0510_s20_ms_13.pdf 141.4 KB
[pdf] 0510_s20_ms_21.pdf 144.5 KB
[pdf] 0510_s20_ms_22.pdf 142.8 KB
[pdf] 0510_s20_ms_23.pdf 144.1 KB
[pdf] 0510_s20_ms_31.pdf 111.1 KB
[pdf] 0510_s20_ms_32.pdf 112.2 KB
[pdf] 0510_s20_ms_33.pdf 111.2 KB
[pdf] 0510_s20_ms_41.pdf 112.3 KB
[pdf] 0510_s20_ms_42.pdf 113.0 KB
[pdf] 0510_s20_ms_43.pdf 112.7 KB
[pdf] 0510_s20_qp_11.pdf 1,014.0 KB
[pdf] 0510_s20_qp_12.pdf 369.3 KB
[pdf] 0510_s20_qp_13.pdf 252.7 KB
[pdf] 0510_s20_qp_21.pdf 994.7 KB
[pdf] 0510_s20_qp_22.pdf 298.5 KB
[pdf] 0510_s20_qp_23.pdf 237.5 KB
[pdf] 0510_s20_qp_31.pdf 137.0 KB
[pdf] 0510_s20_qp_32.pdf 131.7 KB
[pdf] 0510_s20_qp_33.pdf 88.5 KB
[pdf] 0510_s20_qp_41.pdf 138.8 KB
[pdf] 0510_s20_qp_42.pdf 136.1 KB
[pdf] 0510_s20_qp_43.pdf 93.0 KB
[pdf] 0510_s20_qr_31.pdf 238.0 KB
[pdf] 0510_s20_qr_32.pdf 238.4 KB
[pdf] 0510_s20_qr_33.pdf 238.5 KB
[pdf] 0510_s20_qr_41.pdf 264.0 KB
[pdf] 0510_s20_qr_42.pdf 264.5 KB
[pdf] 0510_s20_qr_43.pdf 266.9 KB
[pdf] 0510_s20_rp_51.pdf 672.3 KB
[pdf] 0510_s20_rp_52.pdf 662.7 KB
[pdf] 0510_s20_rp_53.pdf 663.1 KB
[mp3] 0510_s20_sf_31.mp3 24.6 MB
[mp3] 0510_s20_sf_32.mp3 25.6 MB
[mp3] 0510_s20_sf_33.mp3 24.5 MB
[mp3] 0510_s20_sf_41.mp3 33.8 MB
[mp3] 0510_s20_sf_42.mp3 35.3 MB
[mp3] 0510_s20_sf_43.mp3 33.8 MB
[pdf] 0510_s20_tn_51.pdf 125.0 KB
[pdf] 0510_s20_tn_52.pdf 122.3 KB
[pdf] 0510_s20_tn_53.pdf 122.7 KB
[pdf] 0510_s21_er.pdf 4.2 MB
[pdf] 0510_s21_gt.pdf 106.4 KB
[pdf] 0510_s21_ms_11.pdf 152.7 KB
[pdf] 0510_s21_ms_12.pdf 153.1 KB
[pdf] 0510_s21_ms_13.pdf 146.6 KB
[pdf] 0510_s21_ms_21.pdf 148.6 KB
[pdf] 0510_s21_ms_22.pdf 153.9 KB
[pdf] 0510_s21_ms_23.pdf 149.5 KB
[pdf] 0510_s21_ms_31.pdf 123.3 KB
[pdf] 0510_s21_ms_32.pdf 117.3 KB
[pdf] 0510_s21_ms_33.pdf 123.3 KB
[pdf] 0510_s21_ms_41.pdf 126.0 KB
[pdf] 0510_s21_ms_42.pdf 120.4 KB
[pdf] 0510_s21_ms_43.pdf 126.3 KB
[pdf] 0510_s21_qp_11.pdf 440.0 KB
[pdf] 0510_s21_qp_12.pdf 354.7 KB
[pdf] 0510_s21_qp_13.pdf 461.0 KB
[pdf] 0510_s21_qp_21.pdf 264.3 KB
[pdf] 0510_s21_qp_22.pdf 382.9 KB
[pdf] 0510_s21_qp_23.pdf 436.8 KB
[pdf] 0510_s21_qp_31.pdf 104.7 KB
[pdf] 0510_s21_qp_32.pdf 88.4 KB
[pdf] 0510_s21_qp_33.pdf 117.2 KB
[pdf] 0510_s21_qp_41.pdf 109.2 KB
[pdf] 0510_s21_qp_42.pdf 115.4 KB
[pdf] 0510_s21_qp_43.pdf 126.3 KB
[pdf] 0510_s21_qr_31.pdf 267.4 KB
[pdf] 0510_s21_qr_32.pdf 259.9 KB
[pdf] 0510_s21_qr_33.pdf 259.6 KB
[pdf] 0510_s21_qr_41.pdf 295.4 KB
[pdf] 0510_s21_qr_42.pdf 289.0 KB
[pdf] 0510_s21_qr_43.pdf 292.5 KB
[pdf] 0510_s21_rp_51.pdf 672.1 KB
[pdf] 0510_s21_rp_52.pdf 661.9 KB
[pdf] 0510_s21_rp_53.pdf 666.8 KB
[mp3] 0510_s21_sf_31.mp3 26.0 MB
[mp3] 0510_s21_sf_32.mp3 24.0 MB
[mp3] 0510_s21_sf_33.mp3 25.3 MB
[mp3] 0510_s21_sf_41.mp3 35.3 MB
[mp3] 0510_s21_sf_42.mp3 32.5 MB
[mp3] 0510_s21_sf_43.mp3 34.5 MB
[pdf] 0510_s21_tn_51.pdf 121.9 KB
[pdf] 0510_s21_tn_52.pdf 122.3 KB
[pdf] 0510_s21_tn_53.pdf 125.3 KB
[pdf] 0510_s22_er.pdf 4.3 MB
[pdf] 0510_s22_gt.pdf 108.6 KB
[pdf] 0510_s22_ms_11.pdf 175.8 KB
[pdf] 0510_s22_ms_12.pdf 158.0 KB
[pdf] 0510_s22_ms_13.pdf 166.4 KB
[pdf] 0510_s22_ms_21.pdf 182.7 KB
[pdf] 0510_s22_ms_22.pdf 170.6 KB
[pdf] 0510_s22_ms_23.pdf 178.7 KB
[pdf] 0510_s22_ms_31.pdf 121.8 KB
[pdf] 0510_s22_ms_32.pdf 120.7 KB
[pdf] 0510_s22_ms_33.pdf 120.9 KB
[pdf] 0510_s22_ms_41.pdf 126.0 KB
[pdf] 0510_s22_ms_42.pdf 124.9 KB
[pdf] 0510_s22_ms_43.pdf 125.2 KB
[pdf] 0510_s22_qp_11.pdf 457.9 KB
[pdf] 0510_s22_qp_12.pdf 896.9 KB
[pdf] 0510_s22_qp_13.pdf 302.6 KB
[pdf] 0510_s22_qp_21.pdf 452.4 KB
[pdf] 0510_s22_qp_22.pdf 425.6 KB
[pdf] 0510_s22_qp_23.pdf 293.0 KB
[pdf] 0510_s22_qp_31.pdf 92.1 KB
[pdf] 0510_s22_qp_32.pdf 90.1 KB
[pdf] 0510_s22_qp_33.pdf 140.1 KB
[pdf] 0510_s22_qp_41.pdf 99.6 KB
[pdf] 0510_s22_qp_42.pdf 453.6 KB
[pdf] 0510_s22_qp_43.pdf 144.8 KB
[pdf] 0510_s22_qr_31.pdf 261.0 KB
[pdf] 0510_s22_qr_32.pdf 258.7 KB
[pdf] 0510_s22_qr_33.pdf 258.2 KB
[pdf] 0510_s22_qr_41.pdf 289.0 KB
[pdf] 0510_s22_qr_42.pdf 286.9 KB
[pdf] 0510_s22_qr_43.pdf 288.9 KB
[pdf] 0510_s22_rp_51.pdf 669.2 KB
[pdf] 0510_s22_rp_52.pdf 668.3 KB
[pdf] 0510_s22_rp_53.pdf 667.2 KB
[mp3] 0510_s22_sf_31.mp3 26.1 MB
[mp3] 0510_s22_sf_32.mp3 25.4 MB
[mp3] 0510_s22_sf_33.mp3 25.4 MB
[mp3] 0510_s22_sf_41.mp3 35.6 MB
[mp3] 0510_s22_sf_42.mp3 34.7 MB
[mp3] 0510_s22_sf_43.mp3 34.9 MB
[pdf] 0510_s22_tn_51.pdf 124.1 KB
[pdf] 0510_s22_tn_52.pdf 126.7 KB
[pdf] 0510_s22_tn_53.pdf 127.0 KB
[pdf] 0510_w02_er.pdf 75.0 KB
[pdf] 0510_w02_ms_1.pdf 324.1 KB
[pdf] 0510_w02_ms_2.pdf 317.8 KB
[pdf] 0510_w02_ms_3.pdf 388.9 KB
[pdf] 0510_w02_ms_4.pdf 395.1 KB
[pdf] 0510_w02_ms_5+6.pdf 86.3 KB
[pdf] 0510_w02_qp_1.pdf 464.6 KB
[pdf] 0510_w02_qp_2.pdf 559.9 KB
[pdf] 0510_w02_qp_3.pdf 138.3 KB
[pdf] 0510_w02_qp_4.pdf 143.1 KB
[pdf] 0510_w02_qp_5.pdf 135.0 KB
[pdf] 0510_w02_tn_5.pdf 67.9 KB
[pdf] 0510_w03_er.pdf 67.8 KB
[pdf] 0510_w03_ms.pdf 1.6 MB
[pdf] 0510_w03_qp_1.pdf 238.9 KB
[pdf] 0510_w03_qp_2.pdf 558.0 KB
[pdf] 0510_w03_qp_3.pdf 151.0 KB
[pdf] 0510_w03_qp_4.pdf 143.1 KB
[pdf] 0510_w03_qp_5.pdf 257.3 KB
[pdf] 0510_w03_tn_5.pdf 85.0 KB
[pdf] 0510_w04_er.pdf 68.0 KB
[pdf] 0510_w04_ms_1.pdf 96.9 KB
[pdf] 0510_w04_ms_2.pdf 95.9 KB
[pdf] 0510_w04_ms_3.pdf 94.5 KB
[pdf] 0510_w04_ms_4.pdf 98.0 KB
[pdf] 0510_w04_qp_1.pdf 354.6 KB
[pdf] 0510_w04_qp_2.pdf 489.8 KB
[pdf] 0510_w04_qp_3.pdf 179.4 KB
[pdf] 0510_w04_qp_4.pdf 190.9 KB
[pdf] 0510_w04_qp_5.pdf 333.7 KB
[pdf] 0510_w04_tn_5.pdf 102.7 KB
[pdf] 0510_w05_er.pdf 91.7 KB
[pdf] 0510_w05_ms_1.pdf 102.1 KB
[pdf] 0510_w05_ms_2.pdf 103.6 KB
[pdf] 0510_w05_ms_3.pdf 105.4 KB
[pdf] 0510_w05_ms_4.pdf 110.7 KB
[pdf] 0510_w05_qp_1.pdf 631.4 KB
[pdf] 0510_w05_qp_2.pdf 745.1 KB
[pdf] 0510_w05_qp_3.pdf 224.8 KB
[pdf] 0510_w05_qp_4.pdf 247.5 KB
[pdf] 0510_w05_qp_5.pdf 373.5 KB
[mp3] 0510_w05_su_3.mp3 26.3 MB
[mp3] 0510_w05_su_4.mp3 27.5 MB
[pdf] 0510_w05_tn_5.pdf 113.4 KB
[pdf] 0510_w06_er.pdf 240.4 KB
[pdf] 0510_w06_gt.pdf 16.2 KB
[pdf] 0510_w06_ms_1.pdf 76.1 KB
[pdf] 0510_w06_ms_2.pdf 83.1 KB
[pdf] 0510_w06_ms_3.pdf 50.1 KB
[pdf] 0510_w06_ms_4.pdf 51.0 KB
[pdf] 0510_w06_qp_1.pdf 383.9 KB
[pdf] 0510_w06_qp_2.pdf 399.6 KB
[pdf] 0510_w06_qp_3.pdf 194.0 KB
[pdf] 0510_w06_qp_4.pdf 203.6 KB
[pdf] 0510_w06_qp_5.pdf 371.1 KB
[mp3] 0510_w06_su_3.mp3 28.6 MB
[mp3] 0510_w06_su_4.mp3 29.5 MB
[pdf] 0510_w06_tn_5.pdf 119.6 KB
[pdf] 0510_w07_er.pdf 250.5 KB
[pdf] 0510_w07_gt.pdf 16.5 KB
[pdf] 0510_w07_ms_1.pdf 142.4 KB
[pdf] 0510_w07_ms_2.pdf 104.2 KB
[pdf] 0510_w07_ms_3.pdf 83.5 KB
[pdf] 0510_w07_ms_4.pdf 81.9 KB
[pdf] 0510_w07_qp_1.pdf 705.0 KB
[pdf] 0510_w07_qp_2.pdf 422.3 KB
[pdf] 0510_w07_qp_3.pdf 180.0 KB
[pdf] 0510_w07_qp_4.pdf 193.8 KB
[pdf] 0510_w07_rp_5.pdf 356.9 KB
[pdf] 0510_w07_rp_5cy.pdf 293.1 KB
[mp3] 0510_w07_su_3.mp3 29.8 MB
[mp3] 0510_w07_su_4.mp3 30.4 MB
[pdf] 0510_w07_tn_5.pdf 137.7 KB
[pdf] 0510_w07_tn_5cy.pdf 240.2 KB
[pdf] 0510_w08_er.pdf 421.2 KB
[pdf] 0510_w08_gt.pdf 17.8 KB
[pdf] 0510_w08_ms_1.pdf 194.1 KB
[pdf] 0510_w08_ms_2.pdf 277.2 KB
[pdf] 0510_w08_ms_3.pdf 85.5 KB
[pdf] 0510_w08_ms_4.pdf 86.5 KB
[pdf] 0510_w08_qp_01.pdf 800.7 KB
[pdf] 0510_w08_qp_02.pdf 1,012.7 KB
[pdf] 0510_w08_qp_03.pdf 170.3 KB
[pdf] 0510_w08_qp_04.pdf 283.5 KB
[pdf] 0510_w08_qp_3.pdf 260.2 KB
[pdf] 0510_w08_qp_4.pdf 283.5 KB
[pdf] 0510_w08_qp_5.pdf 424.0 KB
[pdf] 0510_w08_rp_5.pdf 349.8 KB
[mp3] 0510_w08_su_3.mp3 31.4 MB
[mp3] 0510_w08_su_4.mp3 31.7 MB
[pdf] 0510_w08_tn_5.pdf 147.0 KB
[pdf] 0510_w09_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 0510_w09_gt.pdf 50.5 KB
[pdf] 0510_w09_ms_3.pdf 85.9 KB
[pdf] 0510_w09_ms_4.pdf 88.4 KB
[pdf] 0510_w09_ms_11.pdf 71.9 KB
[pdf] 0510_w09_ms_12.pdf 72.2 KB
[pdf] 0510_w09_ms_21.pdf 75.8 KB
[pdf] 0510_w09_ms_22.pdf 75.7 KB
[pdf] 0510_w09_qp_3.pdf 174.8 KB
[pdf] 0510_w09_qp_4.pdf 198.7 KB
[pdf] 0510_w09_qp_5.pdf 319.0 KB
[pdf] 0510_w09_qp_11.pdf 1.2 MB
[pdf] 0510_w09_qp_12.pdf 689.1 KB
[pdf] 0510_w09_qp_21.pdf 1.2 MB
[pdf] 0510_w09_qp_22.pdf 751.3 KB
[mp3] 0510_w09_su_3.mp3 29.5 MB
[mp3] 0510_w09_su_4.mp3 31.6 MB
[pdf] 0510_w09_tn_5.pdf 114.5 KB
[pdf] 0510_w10_er.pdf 2.9 MB
[pdf] 0510_w10_gt.pdf 51.1 KB
[pdf] 0510_w10_ms_11.pdf 74.9 KB
[pdf] 0510_w10_ms_12.pdf 77.3 KB
[pdf] 0510_w10_ms_13.pdf 73.8 KB
[pdf] 0510_w10_ms_21.pdf 81.0 KB
[pdf] 0510_w10_ms_22.pdf 81.2 KB
[pdf] 0510_w10_ms_23.pdf 79.5 KB
[pdf] 0510_w10_ms_31.pdf 89.1 KB
[pdf] 0510_w10_ms_32.pdf 89.2 KB
[pdf] 0510_w10_ms_33.pdf 89.1 KB
[pdf] 0510_w10_ms_41.pdf 92.9 KB
[pdf] 0510_w10_ms_42.pdf 93.0 KB
[pdf] 0510_w10_ms_43.pdf 93.1 KB
[pdf] 0510_w10_qp_11.pdf 488.6 KB
[pdf] 0510_w10_qp_12.pdf 456.9 KB
[pdf] 0510_w10_qp_13.pdf 436.6 KB
[pdf] 0510_w10_qp_21.pdf 531.4 KB
[pdf] 0510_w10_qp_22.pdf 544.4 KB
[pdf] 0510_w10_qp_23.pdf 463.3 KB
[pdf] 0510_w10_qp_31.pdf 258.1 KB
[pdf] 0510_w10_qp_32.pdf 259.1 KB
[pdf] 0510_w10_qp_33.pdf 259.1 KB
[pdf] 0510_w10_qp_41.pdf 272.6 KB
[pdf] 0510_w10_qp_42.pdf 272.8 KB
[pdf] 0510_w10_qp_43.pdf 273.2 KB
[pdf] 0510_w10_rp_5.pdf 355.4 KB
[pdf] 0510_w10_tn_5.pdf 186.1 KB
[pdf] 0510_w11_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 0510_w11_gt.pdf 138.6 KB
[pdf] 0510_w11_ms_11.pdf 133.0 KB
[pdf] 0510_w11_ms_12.pdf 132.7 KB
[pdf] 0510_w11_ms_13.pdf 132.0 KB
[pdf] 0510_w11_ms_21.pdf 137.8 KB
[pdf] 0510_w11_ms_22.pdf 139.0 KB
[pdf] 0510_w11_ms_23.pdf 137.9 KB
[pdf] 0510_w11_ms_31.pdf 142.9 KB
[pdf] 0510_w11_ms_32.pdf 143.0 KB
[pdf] 0510_w11_ms_33.pdf 142.9 KB
[pdf] 0510_w11_ms_41.pdf 143.6 KB
[pdf] 0510_w11_ms_42.pdf 143.8 KB
[pdf] 0510_w11_ms_43.pdf 143.8 KB
[pdf] 0510_w11_qp_11.pdf 423.0 KB
[pdf] 0510_w11_qp_12.pdf 307.5 KB
[pdf] 0510_w11_qp_13.pdf 373.8 KB
[pdf] 0510_w11_qp_21.pdf 490.1 KB
[pdf] 0510_w11_qp_22.pdf 389.6 KB
[pdf] 0510_w11_qp_23.pdf 437.1 KB
[pdf] 0510_w11_qp_31.pdf 328.5 KB
[pdf] 0510_w11_qp_32.pdf 328.4 KB
[pdf] 0510_w11_qp_33.pdf 328.1 KB
[pdf] 0510_w11_qp_41.pdf 342.5 KB
[pdf] 0510_w11_qp_42.pdf 342.9 KB
[pdf] 0510_w11_qp_43.pdf 343.2 KB
[pdf] 0510_w11_rp_5.pdf 700.7 KB
[pdf] 0510_w11_tn_5.pdf 151.4 KB
[pdf] 0510_w12_er.pdf 3.2 MB
[pdf] 0510_w12_gt.pdf 134.3 KB
[pdf] 0510_w12_ms_11.pdf 144.8 KB
[pdf] 0510_w12_ms_12.pdf 142.4 KB
[pdf] 0510_w12_ms_13.pdf 136.2 KB
[pdf] 0510_w12_ms_21.pdf 149.4 KB
[pdf] 0510_w12_ms_22.pdf 151.3 KB
[pdf] 0510_w12_ms_23.pdf 150.6 KB
[pdf] 0510_w12_ms_31.pdf 146.3 KB
[pdf] 0510_w12_ms_32.pdf 146.6 KB
[pdf] 0510_w12_ms_33.pdf 146.5 KB
[pdf] 0510_w12_ms_41.pdf 148.2 KB
[pdf] 0510_w12_ms_42.pdf 148.5 KB
[pdf] 0510_w12_ms_43.pdf 148.6 KB
[pdf] 0510_w12_qp_11.pdf 260.0 KB
[pdf] 0510_w12_qp_12.pdf 186.3 KB
[pdf] 0510_w12_qp_13.pdf 540.8 KB
[pdf] 0510_w12_qp_21.pdf 269.3 KB
[pdf] 0510_w12_qp_22.pdf 204.8 KB
[pdf] 0510_w12_qp_23.pdf 583.5 KB
[pdf] 0510_w12_qp_31.pdf 191.2 KB
[pdf] 0510_w12_qp_32.pdf 191.3 KB
[pdf] 0510_w12_qp_33.pdf 191.6 KB
[pdf] 0510_w12_qp_41.pdf 202.3 KB
[pdf] 0510_w12_qp_42.pdf 202.4 KB
[pdf] 0510_w12_qp_43.pdf 202.8 KB
[pdf] 0510_w12_rp_5.pdf 573.3 KB
[pdf] 0510_w12_tn_5.pdf 137.9 KB
[pdf] 0510_w13_ci_5.pdf 107.6 KB
[pdf] 0510_w13_er.pdf 3.3 MB
[pdf] 0510_w13_gt.pdf 115.7 KB
[pdf] 0510_w13_ms_11.pdf 129.4 KB
[pdf] 0510_w13_ms_12.pdf 125.4 KB
[pdf] 0510_w13_ms_13.pdf 134.2 KB
[pdf] 0510_w13_ms_21.pdf 128.2 KB
[pdf] 0510_w13_ms_22.pdf 130.9 KB
[pdf] 0510_w13_ms_23.pdf 129.8 KB
[pdf] 0510_w13_ms_31.pdf 128.7 KB
[pdf] 0510_w13_ms_32.pdf 128.8 KB
[pdf] 0510_w13_ms_33.pdf 129.2 KB
[pdf] 0510_w13_ms_41.pdf 131.3 KB
[pdf] 0510_w13_ms_42.pdf 131.5 KB
[pdf] 0510_w13_ms_43.pdf 131.5 KB
[pdf] 0510_w13_qp_11.pdf 537.0 KB
[pdf] 0510_w13_qp_12.pdf 348.5 KB
[pdf] 0510_w13_qp_13.pdf 309.3 KB
[pdf] 0510_w13_qp_21.pdf 599.5 KB
[pdf] 0510_w13_qp_22.pdf 397.1 KB
[pdf] 0510_w13_qp_23.pdf 354.7 KB
[pdf] 0510_w13_qp_31.pdf 193.4 KB
[pdf] 0510_w13_qp_32.pdf 193.5 KB
[pdf] 0510_w13_qp_33.pdf 194.3 KB
[pdf] 0510_w13_qp_41.pdf 175.0 KB
[pdf] 0510_w13_qp_42.pdf 174.8 KB
[pdf] 0510_w13_qp_43.pdf 174.8 KB
[pdf] 0510_w13_rp_5.pdf 348.5 KB
[mp3] 0510_w13_sf_31.mp3 34.0 MB
[mp3] 0510_w13_sf_32.mp3 34.0 MB
[mp3] 0510_w13_sf_33.mp3 34.0 MB
[mp3] 0510_w13_sf_41.mp3 35.3 MB
[mp3] 0510_w13_sf_42.mp3 35.3 MB
[mp3] 0510_w13_sf_43.mp3 35.3 MB
[pdf] 0510_w14_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 0510_w14_gt.pdf 53.5 KB
[pdf] 0510_w14_ms_11.pdf 140.4 KB
[pdf] 0510_w14_ms_12.pdf 140.2 KB
[pdf] 0510_w14_ms_13.pdf 138.1 KB
[pdf] 0510_w14_ms_21.pdf 144.6 KB
[pdf] 0510_w14_ms_22.pdf 145.1 KB
[pdf] 0510_w14_ms_23.pdf 145.5 KB
[pdf] 0510_w14_ms_31.pdf 146.0 KB
[pdf] 0510_w14_ms_32.pdf 146.1 KB
[pdf] 0510_w14_ms_33.pdf 145.0 KB
[pdf] 0510_w14_ms_41.pdf 143.1 KB
[pdf] 0510_w14_ms_42.pdf 145.5 KB
[pdf] 0510_w14_ms_43.pdf 144.9 KB
[pdf] 0510_w14_qp_11.pdf 210.1 KB
[pdf] 0510_w14_qp_12.pdf 347.5 KB
[pdf] 0510_w14_qp_13.pdf 577.6 KB
[pdf] 0510_w14_qp_21.pdf 249.0 KB
[pdf] 0510_w14_qp_22.pdf 337.4 KB
[pdf] 0510_w14_qp_23.pdf 581.5 KB
[pdf] 0510_w14_qp_31.pdf 167.5 KB
[pdf] 0510_w14_qp_32.pdf 226.8 KB
[pdf] 0510_w14_qp_33.pdf 187.2 KB
[pdf] 0510_w14_qp_41.pdf 163.6 KB
[pdf] 0510_w14_qp_42.pdf 219.5 KB
[pdf] 0510_w14_qp_43.pdf 191.7 KB
[pdf] 0510_w14_rp_5.pdf 424.2 KB
[mp3] 0510_w14_sf_31.mp3 336.0 KB
[mp3] 0510_w14_sf_32.mp3 32.0 KB
[mp3] 0510_w14_sf_33.mp3 28.4 MB
[mp3] 0510_w14_sf_41.mp3 33.3 MB
[mp3] 0510_w14_sf_42.mp3 288.0 KB
[mp3] 0510_w14_sf_43.mp3 30.0 MB
[mp3] 0510_w14_su_31.mp3 34.6 MB
[mp3] 0510_w14_su_32.mp3 32.3 MB
[mp3] 0510_w14_su_33.mp3 31.4 MB
[mp3] 0510_w14_su_41.mp3 33.3 MB
[mp3] 0510_w14_su_42.mp3 33.0 MB
[mp3] 0510_w14_su_43.mp3 30.0 MB
[pdf] 0510_w14_TN_05.pdf 135.2 KB
[pdf] 0510_w14_tn_05.pdf 124.1 KB
[pdf] 0510_w15_er.pdf 3.2 MB
[pdf] 0510_w15_gt.pdf 33.9 KB
[pdf] 0510_w15_ms_11.pdf 123.6 KB
[pdf] 0510_w15_ms_12.pdf 123.3 KB
[pdf] 0510_w15_ms_13.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_w15_ms_21.pdf 131.2 KB
[pdf] 0510_w15_ms_22.pdf 128.6 KB
[pdf] 0510_w15_ms_23.pdf 125.5 KB
[pdf] 0510_w15_ms_31.pdf 126.6 KB
[pdf] 0510_w15_ms_32.pdf 123.4 KB
[pdf] 0510_w15_ms_33.pdf 196.1 KB
[pdf] 0510_w15_ms_41.pdf 137.9 KB
[pdf] 0510_w15_ms_42.pdf 130.5 KB
[pdf] 0510_w15_ms_43.pdf 201.5 KB
[pdf] 0510_w15_qp_11.pdf 203.2 KB
[pdf] 0510_w15_qp_12.pdf 294.1 KB
[pdf] 0510_w15_qp_13.pdf 214.2 KB
[pdf] 0510_w15_qp_21.pdf 171.9 KB
[pdf] 0510_w15_qp_22.pdf 285.6 KB
[pdf] 0510_w15_qp_23.pdf 202.5 KB
[pdf] 0510_w15_qp_31.pdf 108.7 KB
[pdf] 0510_w15_qp_32.pdf 107.8 KB
[pdf] 0510_w15_qp_33.pdf 93.8 KB
[pdf] 0510_w15_qp_41.pdf 129.2 KB
[pdf] 0510_w15_qp_42.pdf 128.0 KB
[pdf] 0510_w15_qp_43.pdf 108.0 KB
[pdf] 0510_w15_rp_51.pdf 501.9 KB
[pdf] 0510_w15_rp_52.pdf 500.7 KB
[pdf] 0510_w15_rp_53.pdf 501.8 KB
[mp3] 0510_w15_su_31.mp3 28.1 MB
[mp3] 0510_w15_su_32.mp3 27.6 MB
[mp3] 0510_w15_su_33.mp3 28.3 MB
[mp3] 0510_w15_su_41.mp3 38.7 MB
[mp3] 0510_w15_su_42.mp3 37.7 MB
[pdf] 0510_w15_tn_52.pdf 122.5 KB
[pdf] 0510_w15_tn_53.pdf 122.3 KB
[pdf] 0510_w16_er.pdf 3.7 MB
[pdf] 0510_w16_gt.pdf 87.7 KB
[pdf] 0510_w16_ms_11.pdf 158.6 KB
[pdf] 0510_w16_ms_12.pdf 170.2 KB
[pdf] 0510_w16_ms_13.pdf 157.8 KB
[pdf] 0510_w16_ms_21.pdf 184.1 KB
[pdf] 0510_w16_ms_22.pdf 182.4 KB
[pdf] 0510_w16_ms_23.pdf 168.1 KB
[pdf] 0510_w16_ms_31.pdf 172.9 KB
[pdf] 0510_w16_ms_32.pdf 172.4 KB
[pdf] 0510_w16_ms_33.pdf 162.8 KB
[pdf] 0510_w16_ms_41.pdf 183.0 KB
[pdf] 0510_w16_ms_42.pdf 183.6 KB
[pdf] 0510_w16_ms_43.pdf 174.4 KB
[pdf] 0510_w16_qp_11.pdf 576.1 KB
[pdf] 0510_w16_qp_12.pdf 246.4 KB
[pdf] 0510_w16_qp_13.pdf 385.3 KB
[pdf] 0510_w16_qp_21.pdf 560.6 KB
[pdf] 0510_w16_qp_22.pdf 240.1 KB
[pdf] 0510_w16_qp_23.pdf 447.3 KB
[pdf] 0510_w16_qp_31.pdf 107.4 KB
[pdf] 0510_w16_qp_32.pdf 100.9 KB
[pdf] 0510_w16_qp_33.pdf 237.3 KB
[pdf] 0510_w16_qp_41.pdf 152.8 KB
[pdf] 0510_w16_qp_42.pdf 138.9 KB
[pdf] 0510_w16_qp_43.pdf 140.2 KB
[pdf] 0510_w16_rp_51.pdf 497.8 KB
[pdf] 0510_w16_rp_52.pdf 496.9 KB
[pdf] 0510_w16_rp_53.pdf 499.9 KB
[mp3] 0510_w16_su_31.mp3 25.1 MB
[mp3] 0510_w16_su_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_w16_su_33.mp3 25.3 MB
[mp3] 0510_w16_su_41.mp3 35.0 MB
[mp3] 0510_w16_su_42.mp3 35.6 MB
[mp3] 0510_w16_su_43.mp3 35.2 MB
[pdf] 0510_w16_tn_51.pdf 121.4 KB
[pdf] 0510_w16_tn_52.pdf 122.8 KB
[pdf] 0510_w16_tn_53.pdf 122.5 KB
[pdf] 0510_w17_er.pdf 3.5 MB
[pdf] 0510_w17_gt.pdf 118.8 KB
[pdf] 0510_w17_ms_11.pdf 142.8 KB
[pdf] 0510_w17_ms_12.pdf 136.5 KB
[pdf] 0510_w17_ms_13.pdf 134.3 KB
[pdf] 0510_w17_ms_21.pdf 154.3 KB
[pdf] 0510_w17_ms_22.pdf 149.4 KB
[pdf] 0510_w17_ms_23.pdf 141.7 KB
[pdf] 0510_w17_ms_31.pdf 89.1 KB
[pdf] 0510_w17_ms_32.pdf 89.3 KB
[pdf] 0510_w17_ms_33.pdf 69.5 KB
[pdf] 0510_w17_ms_41.pdf 83.1 KB
[pdf] 0510_w17_ms_42.pdf 71.9 KB
[pdf] 0510_w17_ms_43.pdf 71.4 KB
[pdf] 0510_w17_qp_11.pdf 859.6 KB
[pdf] 0510_w17_qp_12.pdf 996.0 KB
[pdf] 0510_w17_qp_13.pdf 469.6 KB
[pdf] 0510_w17_qp_21.pdf 855.4 KB
[pdf] 0510_w17_qp_22.pdf 993.8 KB
[pdf] 0510_w17_qp_23.pdf 460.3 KB
[pdf] 0510_w17_qp_31.pdf 215.3 KB
[pdf] 0510_w17_qp_32.pdf 222.3 KB
[pdf] 0510_w17_qp_33.pdf 273.0 KB
[pdf] 0510_w17_qp_41.pdf 254.4 KB
[pdf] 0510_w17_qp_42.pdf 289.2 KB
[pdf] 0510_w17_qp_43.pdf 291.0 KB
[pdf] 0510_w17_rp_51.pdf 734.4 KB
[pdf] 0510_w17_RP_52.pdf 733.7 KB
[pdf] 0510_w17_rp_52.pdf 734.2 KB
[pdf] 0510_w17_rp_53.pdf 729.2 KB
[mp3] 0510_w17_su_31.mp3 24.0 MB
[mp3] 0510_w17_su_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0510_w17_su_33.mp3 25.1 MB
[mp3] 0510_w17_su_41.mp3 33.4 MB
[mp3] 0510_w17_su_42.mp3 34.1 MB
[mp3] 0510_w17_su_43.mp3 33.8 MB
[pdf] 0510_w17_tn_51.pdf 282.3 KB
[pdf] 0510_w17_tn_52.pdf 261.7 KB
[pdf] 0510_w17_tn_53.pdf 286.5 KB
[pdf] 0510_w17_ts_31.pdf 160.9 KB
[pdf] 0510_w17_ts_32.pdf 160.7 KB
[pdf] 0510_w17_ts_33.pdf 160.8 KB
[pdf] 0510_w17_ts_41.pdf 166.9 KB
[pdf] 0510_w17_ts_42.pdf 149.5 KB
[pdf] 0510_w17_ts_43.pdf 166.6 KB
[pdf] 0510_w18_er.pdf 4.0 MB
[pdf] 0510_w18_gt.pdf 116.5 KB
[pdf] 0510_w18_ms_11.pdf 134.5 KB
[pdf] 0510_w18_ms_12.pdf 137.7 KB
[pdf] 0510_w18_ms_13.pdf 139.3 KB
[pdf] 0510_w18_ms_21.pdf 147.2 KB
[pdf] 0510_w18_ms_22.pdf 157.4 KB
[pdf] 0510_w18_ms_23.pdf 147.8 KB
[pdf] 0510_w18_ms_31.pdf 72.5 KB
[pdf] 0510_w18_ms_32.pdf 72.4 KB
[pdf] 0510_w18_ms_33.pdf 71.7 KB
[pdf] 0510_w18_ms_41.pdf 73.6 KB
[pdf] 0510_w18_ms_42.pdf 73.5 KB
[pdf] 0510_w18_ms_43.pdf 72.9 KB
[pdf] 0510_w18_qp_11.pdf 447.2 KB
[pdf] 0510_w18_qp_12.pdf 480.7 KB
[pdf] 0510_w18_qp_13.pdf 662.8 KB
[pdf] 0510_w18_qp_21.pdf 455.3 KB
[pdf] 0510_w18_qp_22.pdf 487.4 KB
[pdf] 0510_w18_qp_23.pdf 638.3 KB
[pdf] 0510_w18_qp_31.pdf 215.9 KB
[pdf] 0510_w18_qp_32.pdf 215.9 KB
[pdf] 0510_w18_qp_33.pdf 219.2 KB
[pdf] 0510_w18_qp_41.pdf 253.4 KB
[pdf] 0510_w18_qp_42.pdf 268.4 KB
[pdf] 0510_w18_qp_43.pdf 315.4 KB
[pdf] 0510_w18_qr_31.pdf 153.3 KB
[pdf] 0510_w18_qr_32.pdf 157.7 KB
[pdf] 0510_w18_qr_33.pdf 155.3 KB
[pdf] 0510_w18_qr_41.pdf 160.6 KB
[pdf] 0510_w18_qr_42.pdf 163.6 KB
[pdf] 0510_w18_qr_43.pdf 163.4 KB
[pdf] 0510_w18_rp_51.pdf 680.9 KB
[pdf] 0510_w18_rp_52.pdf 680.8 KB
[pdf] 0510_w18_rp_53.pdf 725.4 KB
[mp3] 0510_w18_sf_31.mp3 25.8 MB
[mp3] 0510_w18_sf_32.mp3 24.9 MB
[mp3] 0510_w18_sf_33.mp3 25.3 MB
[mp3] 0510_w18_sf_41.mp3 34.4 MB
[mp3] 0510_w18_sf_42.mp3 34.1 MB
[mp3] 0510_w18_sf_43.mp3 34.4 MB
[pdf] 0510_w18_tn_51.pdf 271.0 KB
[pdf] 0510_w18_tn_52.pdf 258.9 KB
[pdf] 0510_w18_tn_53.pdf 263.6 KB
[pdf] 0510_w19_er.pdf 4.0 MB
[pdf] 0510_w19_gt.pdf 102.0 KB
[pdf] 0510_w19_ms_11.pdf 101.8 KB
[pdf] 0510_w19_ms_12.pdf 106.1 KB
[pdf] 0510_w19_ms_13.pdf 95.9 KB
[pdf] 0510_w19_ms_21.pdf 102.2 KB
[pdf] 0510_w19_ms_22.pdf 109.1 KB
[pdf] 0510_w19_ms_23.pdf 97.1 KB
[pdf] 0510_w19_ms_31.pdf 74.0 KB
[pdf] 0510_w19_ms_32.pdf 67.9 KB
[pdf] 0510_w19_ms_33.pdf 69.0 KB
[pdf] 0510_w19_ms_41.pdf 74.7 KB
[pdf] 0510_w19_ms_42.pdf 70.2 KB
[pdf] 0510_w19_ms_43.pdf 71.5 KB
[pdf] 0510_w19_qp_11.pdf 417.8 KB
[pdf] 0510_w19_qp_12.pdf 236.1 KB
[pdf] 0510_w19_qp_13.pdf 378.9 KB
[pdf] 0510_w19_qp_21.pdf 366.6 KB
[pdf] 0510_w19_qp_22.pdf 218.7 KB
[pdf] 0510_w19_qp_23.pdf 366.8 KB
[pdf] 0510_w19_qp_31.pdf 197.4 KB
[pdf] 0510_w19_qp_32.pdf 168.5 KB
[pdf] 0510_w19_qp_33.pdf 353.3 KB
[pdf] 0510_w19_qp_41.pdf 202.0 KB
[pdf] 0510_w19_qp_42.pdf 173.3 KB
[pdf] 0510_w19_qp_43.pdf 340.0 KB
[pdf] 0510_w19_qr_31.pdf 138.2 KB
[pdf] 0510_w19_qr_32.pdf 138.0 KB
[pdf] 0510_w19_qr_33.pdf 137.0 KB
[pdf] 0510_w19_qr_41.pdf 143.9 KB
[pdf] 0510_w19_qr_42.pdf 143.4 KB
[pdf] 0510_w19_qr_43.pdf 143.8 KB
[pdf] 0510_w19_rp_51.pdf 724.1 KB
[pdf] 0510_w19_rp_52.pdf 897.2 KB
[pdf] 0510_w19_rp_53.pdf 895.0 KB
[mp3] 0510_w19_sf_31.mp3 24.0 MB
[mp3] 0510_w19_sf_32.mp3 23.2 MB
[mp3] 0510_w19_sf_33.mp3 25.1 MB
[mp3] 0510_w19_sf_41.mp3 33.2 MB
[mp3] 0510_w19_sf_42.mp3 31.6 MB
[mp3] 0510_w19_sf_43.mp3 33.7 MB
[zip] 0510_w19_tn_05.zip 2.1 MB
[pdf] 0510_w20_er.pdf 5.5 MB
[pdf] 0510_w20_gt.pdf 102.7 KB
[pdf] 0510_w20_ms_11.pdf 146.2 KB
[pdf] 0510_w20_ms_12.pdf 136.5 KB
[pdf] 0510_w20_ms_13.pdf 137.6 KB
[pdf] 0510_w20_ms_21.pdf 151.0 KB
[pdf] 0510_w20_ms_22.pdf 148.6 KB
[pdf] 0510_w20_ms_23.pdf 156.0 KB
[pdf] 0510_w20_ms_31.pdf 118.1 KB
[pdf] 0510_w20_ms_32.pdf 111.0 KB
[pdf] 0510_w20_ms_33.pdf 110.5 KB
[pdf] 0510_w20_ms_41.pdf 120.2 KB
[pdf] 0510_w20_ms_42.pdf 113.2 KB
[pdf] 0510_w20_ms_43.pdf 113.4 KB
[pdf] 0510_w20_qp_11.pdf 344.3 KB
[pdf] 0510_w20_qp_12.pdf 336.8 KB
[pdf] 0510_w20_qp_13.pdf 284.5 KB
[pdf] 0510_w20_qp_21.pdf 223.6 KB
[pdf] 0510_w20_qp_22.pdf 348.0 KB
[pdf] 0510_w20_qp_23.pdf 275.2 KB
[pdf] 0510_w20_qp_31.pdf 94.9 KB
[pdf] 0510_w20_qp_32.pdf 92.8 KB
[pdf] 0510_w20_qp_33.pdf 88.2 KB
[pdf] 0510_w20_qp_41.pdf 99.5 KB
[pdf] 0510_w20_qp_42.pdf 97.4 KB
[pdf] 0510_w20_qp_43.pdf 141.2 KB
[pdf] 0510_w20_qr_31.pdf 237.4 KB
[pdf] 0510_w20_qr_32.pdf 237.7 KB
[pdf] 0510_w20_qr_33.pdf 234.3 KB
[pdf] 0510_w20_qr_41.pdf 261.4 KB
[pdf] 0510_w20_qr_42.pdf 262.2 KB
[pdf] 0510_w20_qr_43.pdf 261.2 KB
[pdf] 0510_w20_rp_51.pdf 667.7 KB
[pdf] 0510_w20_rp_52.pdf 667.6 KB
[pdf] 0510_w20_rp_53.pdf 668.9 KB
[mp3] 0510_w20_sf_31.mp3 25.2 MB
[mp3] 0510_w20_sf_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0510_w20_sf_33.mp3 25.1 MB
[mp3] 0510_w20_sf_41.mp3 33.8 MB
[mp3] 0510_w20_sf_42.mp3 33.6 MB
[mp3] 0510_w20_sf_43.mp3 34.0 MB
[pdf] 0510_w20_tn_51.pdf 124.5 KB
[pdf] 0510_w20_tn_52.pdf 124.7 KB
[pdf] 0510_w20_tn_53.pdf 128.2 KB
[pdf] 0510_w21_gt.pdf 108.4 KB
[pdf] 0510_w21_ms_11.pdf 152.9 KB
[pdf] 0510_w21_ms_12.pdf 157.6 KB
[pdf] 0510_w21_ms_13.pdf 154.7 KB
[pdf] 0510_w21_ms_21.pdf 147.6 KB
[pdf] 0510_w21_ms_22.pdf 139.3 KB
[pdf] 0510_w21_ms_23.pdf 157.8 KB
[pdf] 0510_w21_ms_31.pdf 115.8 KB
[pdf] 0510_w21_ms_32.pdf 115.7 KB
[pdf] 0510_w21_ms_33.pdf 115.3 KB
[pdf] 0510_w21_ms_41.pdf 118.7 KB
[pdf] 0510_w21_ms_42.pdf 118.5 KB
[pdf] 0510_w21_ms_43.pdf 118.2 KB
[pdf] 0510_w21_qp_11.pdf 827.3 KB
[pdf] 0510_w21_qp_12.pdf 260.5 KB
[pdf] 0510_w21_qp_13.pdf 631.5 KB
[pdf] 0510_w21_qp_21.pdf 814.0 KB
[pdf] 0510_w21_qp_22.pdf 258.5 KB
[pdf] 0510_w21_qp_23.pdf 410.3 KB
[pdf] 0510_w21_qp_31.pdf 88.2 KB
[pdf] 0510_w21_qp_32.pdf 85.4 KB
[pdf] 0510_w21_qp_33.pdf 88.0 KB
[pdf] 0510_w21_qp_41.pdf 92.6 KB
[pdf] 0510_w21_qp_42.pdf 95.9 KB
[pdf] 0510_w21_qp_43.pdf 93.1 KB
[pdf] 0510_w21_qr_31.pdf 219.7 KB
[pdf] 0510_w21_qr_32.pdf 249.4 KB
[pdf] 0510_w21_qr_33.pdf 260.3 KB
[pdf] 0510_w21_qr_41.pdf 258.1 KB
[pdf] 0510_w21_qr_42.pdf 277.2 KB
[pdf] 0510_w21_qr_43.pdf 290.2 KB
[pdf] 0510_w21_rp_51.pdf 668.0 KB
[pdf] 0510_w21_rp_52.pdf 673.1 KB
[pdf] 0510_w21_rp_53.pdf 668.0 KB
[mp3] 0510_w21_sf_31.mp3 24.0 MB
[mp3] 0510_w21_sf_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0510_w21_sf_33.mp3 25.7 MB
[mp3] 0510_w21_sf_41.mp3 32.4 MB
[mp3] 0510_w21_sf_42.mp3 33.9 MB
[mp3] 0510_w21_sf_43.mp3 34.5 MB
[pdf] 0510_w21_tn_51.pdf 121.7 KB
[pdf] 0510_w21_tn_52.pdf 125.3 KB
[pdf] 0510_w21_tn_53.pdf 122.4 KB
[pdf] 0510_y03_sw_0.pdf 44.5 KB
[pdf] 0510_y06_sm_1.pdf 91.1 KB
[pdf] 0510_y06_sm_2.pdf 99.3 KB
[pdf] 0510_y06_sp.pdf 810.7 KB
[pdf] 0510_y06_sp_1.pdf 304.5 KB
[pdf] 0510_y06_sp_2.pdf 380.4 KB
[pdf] 0510_y07_sy.pdf 347.5 KB
[pdf] 0510_y08_sy.pdf 210.7 KB
[pdf] 0510_y09_sy.pdf 189.5 KB
[pdf] 0510_y10_sy.pdf 193.7 KB
[pdf] 0510_y11_sy.pdf 549.5 KB
[pdf] 0510_y12_sy.pdf 627.3 KB
[pdf] 0510_y13_sy.pdf 540.0 KB
[pdf] 0510_y14_sy.pdf 510.3 KB
[pdf] 0510_y15_et.pdf 49.3 KB
[pdf] 0510_y15_sy.pdf 939.8 KB
[pdf] 0510_y16_et.pdf 50.0 KB
[pdf] 0510_y16_sy.pdf 269.5 KB
[pdf] 0510_y17-18_et.pdf 175.2 KB
[pdf] 0510_y17-18_sy.pdf 162.6 KB
[pdf] 0510_y17_sy.pdf 374.2 KB
[pdf] 0510_y19_et.pdf 196.2 KB
[mp3] 0510_y19_saf_3.mp3 53.9 MB
[mp3] 0510_y19_saf_4.mp3 72.9 MB
[pdf] 0510_y19_sm_1.pdf 131.8 KB
[pdf] 0510_y19_sm_2.pdf 133.9 KB
[pdf] 0510_y19_sm_3.pdf 116.3 KB
[pdf] 0510_y19_sm_4.pdf 117.6 KB
[pdf] 0510_y19_sp_1.pdf 296.5 KB
[pdf] 0510_y19_sp_1_exercise_6.pdf 114.8 KB
[pdf] 0510_y19_sp_2.pdf 304.9 KB
[pdf] 0510_y19_sp_2_exercise_6_for_website.pdf 114.6 KB
[pdf] 0510_y19_sp_3.pdf 141.0 KB
[pdf] 0510_y19_sp_4.pdf 205.4 KB
[pdf] 0510_y19_stn_5.pdf 143.5 KB
[pdf] 0510_y19_sts_3.pdf 124.4 KB
[pdf] 0510_y19_sts_4.pdf 130.7 KB
[pdf] 0510_y19_sy.pdf 380.3 KB
[pdf] 0510_y20-21_sy.pdf 308.7 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top