File Size
[dir] ..  
[pdf] 0511_s11_er.pdf 2.0 MB
[pdf] 0511_s11_gt.pdf 30.1 KB
[pdf] 0511_s11_ms_11.pdf 116.4 KB
[pdf] 0511_s11_ms_12.pdf 116.6 KB
[pdf] 0511_s11_ms_21.pdf 123.7 KB
[pdf] 0511_s11_ms_22.pdf 123.4 KB
[pdf] 0511_s11_ms_31.pdf 125.5 KB
[pdf] 0511_s11_ms_32.pdf 125.7 KB
[pdf] 0511_s11_ms_41.pdf 130.1 KB
[pdf] 0511_s11_ms_42.pdf 130.2 KB
[pdf] 0511_s11_qp_11.pdf 739.7 KB
[pdf] 0511_s11_qp_12.pdf 658.7 KB
[pdf] 0511_s11_qp_21.pdf 786.4 KB
[pdf] 0511_s11_qp_22.pdf 739.0 KB
[pdf] 0511_s11_qp_31.pdf 195.1 KB
[pdf] 0511_s11_qp_32.pdf 195.7 KB
[pdf] 0511_s11_qp_41.pdf 205.6 KB
[pdf] 0511_s11_qp_42.pdf 206.2 KB
[pdf] 0511_s11_rp_5.pdf 711.0 KB
[pdf] 0511_s11_tn_5.pdf 196.6 KB
[pdf] 0511_s12_er.pdf 3.5 MB
[pdf] 0511_s12_gt.pdf 51.6 KB
[pdf] 0511_s12_ms_11.pdf 137.8 KB
[pdf] 0511_s12_ms_12.pdf 136.9 KB
[pdf] 0511_s12_ms_13.pdf 138.0 KB
[pdf] 0511_s12_ms_21.pdf 144.8 KB
[pdf] 0511_s12_ms_22.pdf 142.5 KB
[pdf] 0511_s12_ms_23.pdf 142.7 KB
[pdf] 0511_s12_ms_31.pdf 144.7 KB
[pdf] 0511_s12_ms_32.pdf 144.9 KB
[pdf] 0511_s12_ms_33.pdf 144.7 KB
[pdf] 0511_s12_ms_41.pdf 146.5 KB
[pdf] 0511_s12_ms_42.pdf 146.7 KB
[pdf] 0511_s12_ms_43.pdf 146.7 KB
[pdf] 0511_s12_qp_11.pdf 384.2 KB
[pdf] 0511_s12_qp_12.pdf 303.5 KB
[pdf] 0511_s12_qp_13.pdf 385.0 KB
[pdf] 0511_s12_qp_21.pdf 447.5 KB
[pdf] 0511_s12_qp_22.pdf 439.7 KB
[pdf] 0511_s12_qp_23.pdf 440.3 KB
[pdf] 0511_s12_qp_31.pdf 175.0 KB
[pdf] 0511_s12_qp_32.pdf 175.3 KB
[pdf] 0511_s12_qp_33.pdf 175.6 KB
[pdf] 0511_s12_qp_41.pdf 181.4 KB
[pdf] 0511_s12_qp_42.pdf 181.6 KB
[pdf] 0511_s12_qp_43.pdf 181.9 KB
[pdf] 0511_s12_rp_5.pdf 695.6 KB
[pdf] 0511_s12_tn_5.pdf 135.7 KB
[pdf] 0511_s13_er.pdf 2.9 MB
[pdf] 0511_s13_gt.pdf 51.3 KB
[pdf] 0511_s13_ms_11.pdf 142.8 KB
[pdf] 0511_s13_ms_12.pdf 139.8 KB
[pdf] 0511_s13_ms_13.pdf 143.0 KB
[pdf] 0511_s13_ms_21.pdf 145.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_22.pdf 154.2 KB
[pdf] 0511_s13_ms_23.pdf 145.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_31.pdf 148.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_32.pdf 148.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_33.pdf 148.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_41.pdf 141.9 KB
[pdf] 0511_s13_ms_42.pdf 142.1 KB
[pdf] 0511_s13_ms_43.pdf 142.1 KB
[pdf] 0511_s13_qp_11.pdf 419.8 KB
[pdf] 0511_s13_qp_12.pdf 468.6 KB
[pdf] 0511_s13_qp_13.pdf 419.7 KB
[pdf] 0511_s13_qp_21.pdf 478.4 KB
[pdf] 0511_s13_qp_22.pdf 477.4 KB
[pdf] 0511_s13_qp_23.pdf 356.8 KB
[pdf] 0511_s13_qp_31.pdf 915.0 KB
[pdf] 0511_s13_qp_32.pdf 985.4 KB
[pdf] 0511_s13_qp_33.pdf 985.4 KB
[pdf] 0511_s13_qp_41.pdf 109.0 KB
[pdf] 0511_s13_qp_42.pdf 109.0 KB
[pdf] 0511_s13_qp_43.pdf 109.0 KB
[pdf] 0511_s13_rp_5.pdf 316.3 KB
[mp3] 0511_s13_su_31.mp3 31.5 MB
[mp3] 0511_s13_su_32.mp3 31.5 MB
[mp3] 0511_s13_su_33.mp3 31.5 MB
[mp3] 0511_s13_su_41.mp3 30.6 MB
[mp3] 0511_s13_su_42.mp3 30.6 MB
[mp3] 0511_s13_su_43.mp3 30.6 MB
[pdf] 0511_s13_tn_5.pdf 99.0 KB
[pdf] 0511_s14_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 0511_s14_gt.pdf 91.2 KB
[pdf] 0511_s14_ms_11.pdf 189.2 KB
[pdf] 0511_s14_ms_12.pdf 187.4 KB
[pdf] 0511_s14_ms_13.pdf 182.9 KB
[pdf] 0511_s14_ms_21.pdf 189.6 KB
[pdf] 0511_s14_ms_22.pdf 190.8 KB
[pdf] 0511_s14_ms_23.pdf 191.9 KB
[pdf] 0511_s14_ms_31.pdf 191.3 KB
[pdf] 0511_s14_ms_32.pdf 194.7 KB
[pdf] 0511_s14_ms_33.pdf 192.3 KB
[pdf] 0511_s14_ms_41.pdf 191.4 KB
[pdf] 0511_s14_ms_42.pdf 198.3 KB
[pdf] 0511_s14_ms_43.pdf 191.6 KB
[pdf] 0511_s14_qp_11.pdf 335.5 KB
[pdf] 0511_s14_qp_12.pdf 472.4 KB
[pdf] 0511_s14_qp_13.pdf 437.2 KB
[pdf] 0511_s14_qp_21.pdf 415.9 KB
[pdf] 0511_s14_qp_22.pdf 531.5 KB
[pdf] 0511_s14_qp_23.pdf 540.7 KB
[pdf] 0511_s14_qp_31.pdf 174.4 KB
[pdf] 0511_s14_qp_32.pdf 227.8 KB
[pdf] 0511_s14_qp_33.pdf 274.4 KB
[pdf] 0511_s14_qp_41.pdf 250.3 KB
[pdf] 0511_s14_qp_42.pdf 205.3 KB
[mp3] 0511_s14_qp_43.mp3 34.2 MB
[pdf] 0511_s14_qp_43.pdf 250.1 KB
[pdf] 0511_s14_rp_5.pdf 540.5 KB
[pdf] 0511_s14_tn_5.pdf 185.9 KB
[pdf] 0511_s15_er.pdf 3.5 MB
[pdf] 0511_s15_gt.pdf 32.2 KB
[pdf] 0511_s15_ms_11.pdf 123.9 KB
[pdf] 0511_s15_ms_12.pdf 125.1 KB
[pdf] 0511_s15_ms_13.pdf 124.7 KB
[pdf] 0511_s15_ms_21.pdf 127.8 KB
[pdf] 0511_s15_ms_22.pdf 128.2 KB
[pdf] 0511_s15_ms_23.pdf 129.8 KB
[pdf] 0511_s15_ms_31.pdf 120.4 KB
[pdf] 0511_s15_ms_32.pdf 117.8 KB
[pdf] 0511_s15_ms_33.pdf 126.4 KB
[pdf] 0511_s15_ms_41.pdf 138.4 KB
[pdf] 0511_s15_ms_42.pdf 138.3 KB
[pdf] 0511_s15_ms_43.pdf 138.1 KB
[pdf] 0511_s15_qp_11.pdf 272.3 KB
[pdf] 0511_s15_qp_12.pdf 329.1 KB
[pdf] 0511_s15_qp_13.pdf 236.9 KB
[pdf] 0511_s15_qp_21.pdf 254.6 KB
[pdf] 0511_s15_qp_22.pdf 318.7 KB
[pdf] 0511_s15_qp_23.pdf 223.7 KB
[pdf] 0511_s15_qp_31.pdf 123.4 KB
[pdf] 0511_s15_qp_32.pdf 107.1 KB
[pdf] 0511_s15_qp_33.pdf 110.9 KB
[pdf] 0511_s15_qp_41.pdf 180.9 KB
[pdf] 0511_s15_qp_42.pdf 144.9 KB
[pdf] 0511_s15_qp_43.pdf 131.6 KB
[pdf] 0511_s15_rp_51.pdf 500.5 KB
[pdf] 0511_s15_rp_52.pdf 500.4 KB
[pdf] 0511_s15_rp_53.pdf 512.6 KB
[mp3] 0511_s15_su_31.mp3 26.8 MB
[mp3] 0511_s15_su_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0511_s15_su_41.mp3 36.3 MB
[mp3] 0511_s15_su_42.mp3 36.0 MB
[mp3] 0511_s15_su_43.mp3 36.9 MB
[pdf] 0511_s15_tn_51.pdf 122.3 KB
[pdf] 0511_s15_tn_52.pdf 122.2 KB
[pdf] 0511_s15_tn_53.pdf 134.3 KB
[pdf] 0511_s16_gt.pdf 32.3 KB
[pdf] 0511_s16_ms_11.pdf 131.2 KB
[pdf] 0511_s16_ms_12.pdf 140.0 KB
[pdf] 0511_s16_ms_13.pdf 131.6 KB
[pdf] 0511_s16_ms_21.pdf 282.2 KB
[pdf] 0511_s16_ms_22.pdf 146.0 KB
[pdf] 0511_s16_ms_23.pdf 139.1 KB
[pdf] 0511_s16_ms_31.pdf 140.4 KB
[pdf] 0511_s16_ms_32.pdf 142.2 KB
[pdf] 0511_s16_ms_33.pdf 144.0 KB
[pdf] 0511_s16_ms_41.pdf 151.6 KB
[pdf] 0511_s16_ms_42.pdf 149.9 KB
[pdf] 0511_s16_ms_43.pdf 214.6 KB
[pdf] 0511_s16_qp_11.pdf 382.1 KB
[pdf] 0511_s16_qp_13.pdf 252.3 KB
[pdf] 0511_s16_qp_21.pdf 352.1 KB
[pdf] 0511_s16_qp_22.pdf 486.9 KB
[pdf] 0511_s16_qp_23.pdf 280.9 KB
[pdf] 0511_s16_qp_31.pdf 110.0 KB
[pdf] 0511_s16_qp_32.pdf 108.0 KB
[pdf] 0511_s16_qp_33.pdf 108.1 KB
[pdf] 0511_s16_qp_41.pdf 147.4 KB
[pdf] 0511_s16_qp_42.pdf 128.9 KB
[pdf] 0511_s16_qp_43.pdf 146.1 KB
[pdf] 0511_s16_rp_51.pdf 503.3 KB
[pdf] 0511_s16_rp_52.pdf 504.4 KB
[pdf] 0511_s16_rp_53.pdf 504.7 KB
[mp3] 0511_s16_su_31.mp3 26.5 MB
[mp3] 0511_s16_su_33.mp3 27.9 MB
[mp3] 0511_s16_su_41.mp3 35.8 MB
[mp3] 0511_s16_su_42.mp3 36.6 MB
[mp3] 0511_s16_su_43.mp3 37.5 MB
[pdf] 0511_s16_tn_53.pdf 123.4 KB
[pdf] 0511_s17_gt.pdf 101.2 KB
[pdf] 0511_s17_ms_11.pdf 174.4 KB
[pdf] 0511_s17_ms_12.pdf 174.2 KB
[pdf] 0511_s17_ms_13.pdf 172.3 KB
[pdf] 0511_s17_ms_21.pdf 192.9 KB
[pdf] 0511_s17_ms_22.pdf 194.9 KB
[pdf] 0511_s17_ms_23.pdf 184.6 KB
[pdf] 0511_s17_ms_31.pdf 110.3 KB
[pdf] 0511_s17_ms_32.pdf 121.8 KB
[pdf] 0511_s17_ms_33.pdf 123.9 KB
[pdf] 0511_s17_ms_41.pdf 114.7 KB
[pdf] 0511_s17_ms_42.pdf 124.8 KB
[pdf] 0511_s17_ms_43.pdf 126.8 KB
[pdf] 0511_s17_qp_11.pdf 516.1 KB
[pdf] 0511_s17_qp_12.pdf 995.6 KB
[pdf] 0511_s17_qp_13.pdf 1.6 MB
[pdf] 0511_s17_qp_21.pdf 507.6 KB
[pdf] 0511_s17_qp_22.pdf 941.7 KB
[pdf] 0511_s17_qp_23.pdf 1.6 MB
[pdf] 0511_s17_qp_31.pdf 215.9 KB
[pdf] 0511_s17_qp_32.pdf 221.2 KB
[pdf] 0511_s17_qp_33.pdf 271.3 KB
[pdf] 0511_s17_qp_41.pdf 287.1 KB
[pdf] 0511_s17_qp_42.pdf 243.0 KB
[pdf] 0511_s17_qp_43.pdf 308.5 KB
[pdf] 0511_s17_rp_51.pdf 683.2 KB
[pdf] 0511_s17_rp_52.pdf 736.8 KB
[pdf] 0511_s17_rp_53.pdf 733.2 KB
[mp3] 0511_s17_su_31.mp3 24.3 MB
[mp3] 0511_s17_su_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0511_s17_su_33.mp3 25.6 MB
[mp3] 0511_s17_su_41.mp3 34.1 MB
[mp3] 0511_s17_su_42.mp3 33.5 MB
[mp3] 0511_s17_su_43.mp3 34.7 MB
[pdf] 0511_s17_tn_51.pdf 272.4 KB
[pdf] 0511_s17_tn_52.pdf 271.4 KB
[pdf] 0511_s17_tn_53.pdf 271.7 KB
[pdf] 0511_s17_ts_31.pdf 165.2 KB
[pdf] 0511_s17_ts_32.pdf 160.6 KB
[pdf] 0511_s17_ts_33.pdf 161.2 KB
[pdf] 0511_s17_ts_41.pdf 163.6 KB
[pdf] 0511_s17_ts_42.pdf 148.9 KB
[pdf] 0511_s17_ts_43.pdf 152.1 KB
[pdf] 0511_w11_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 0511_w11_gt.pdf 137.3 KB
[pdf] 0511_w11_ms_11.pdf 133.0 KB
[pdf] 0511_w11_ms_12.pdf 132.7 KB
[pdf] 0511_w11_ms_21.pdf 137.9 KB
[pdf] 0511_w11_ms_22.pdf 139.0 KB
[pdf] 0511_w11_ms_31.pdf 142.9 KB
[pdf] 0511_w11_ms_32.pdf 143.0 KB
[pdf] 0511_w11_ms_41.pdf 143.6 KB
[pdf] 0511_w11_ms_42.pdf 143.8 KB
[pdf] 0511_w11_qp_11.pdf 423.1 KB
[pdf] 0511_w11_qp_12.pdf 307.4 KB
[pdf] 0511_w11_qp_13.pdf 373.7 KB
[pdf] 0511_w11_qp_21.pdf 489.9 KB
[pdf] 0511_w11_qp_22.pdf 389.2 KB
[pdf] 0511_w11_qp_23.pdf 436.6 KB
[pdf] 0511_w11_qp_31.pdf 328.0 KB
[pdf] 0511_w11_qp_32.pdf 328.3 KB
[pdf] 0511_w11_qp_33.pdf 328.4 KB
[pdf] 0511_w11_qp_41.pdf 342.5 KB
[pdf] 0511_w11_qp_42.pdf 342.3 KB
[pdf] 0511_w11_qp_43.pdf 342.8 KB
[pdf] 0511_w11_rp_5.pdf 574.3 KB
[pdf] 0511_w11_tn_5.pdf 154.5 KB
[pdf] 0511_w12_er.pdf 3.3 MB
[pdf] 0511_w12_gt.pdf 131.7 KB
[pdf] 0511_w12_ms_11.pdf 144.8 KB
[pdf] 0511_w12_ms_12.pdf 142.7 KB
[pdf] 0511_w12_ms_13.pdf 136.4 KB
[pdf] 0511_w12_ms_21.pdf 149.7 KB
[pdf] 0511_w12_ms_22.pdf 151.5 KB
[pdf] 0511_w12_ms_23.pdf 150.9 KB
[pdf] 0511_w12_ms_31.pdf 146.5 KB
[pdf] 0511_w12_ms_32.pdf 146.6 KB
[pdf] 0511_w12_ms_33.pdf 146.5 KB
[pdf] 0511_w12_ms_41.pdf 148.4 KB
[pdf] 0511_w12_ms_42.pdf 148.5 KB
[pdf] 0511_w12_ms_43.pdf 148.6 KB
[pdf] 0511_w12_qp_11.pdf 268.8 KB
[pdf] 0511_w12_qp_12.pdf 192.4 KB
[pdf] 0511_w12_qp_13.pdf 545.0 KB
[pdf] 0511_w12_qp_21.pdf 278.4 KB
[pdf] 0511_w12_qp_22.pdf 210.9 KB
[pdf] 0511_w12_qp_23.pdf 587.4 KB
[pdf] 0511_w12_qp_31.pdf 191.7 KB
[pdf] 0511_w12_qp_32.pdf 191.2 KB
[pdf] 0511_w12_qp_33.pdf 191.3 KB
[pdf] 0511_w12_qp_41.pdf 202.3 KB
[pdf] 0511_w12_qp_42.pdf 202.3 KB
[pdf] 0511_w12_qp_43.pdf 202.8 KB
[pdf] 0511_w12_rp_5.pdf 573.6 KB
[pdf] 0511_w12_tn_5.pdf 141.4 KB
[pdf] 0511_w13_er.pdf 3.3 MB
[pdf] 0511_w13_gt.pdf 132.9 KB
[pdf] 0511_w13_ms_11.pdf 142.3 KB
[pdf] 0511_w13_ms_12.pdf 139.2 KB
[pdf] 0511_w13_ms_13.pdf 146.3 KB
[pdf] 0511_w13_ms_21.pdf 142.6 KB
[pdf] 0511_w13_ms_22.pdf 143.2 KB
[pdf] 0511_w13_ms_23.pdf 142.8 KB
[pdf] 0511_w13_ms_31.pdf 143.9 KB
[pdf] 0511_w13_ms_32.pdf 143.6 KB
[pdf] 0511_w13_ms_33.pdf 143.4 KB
[pdf] 0511_w13_ms_41.pdf 145.8 KB
[pdf] 0511_w13_ms_42.pdf 145.8 KB
[pdf] 0511_w13_ms_43.pdf 145.8 KB
[pdf] 0511_w13_qp_11.pdf 414.1 KB
[pdf] 0511_w13_qp_12.pdf 300.3 KB
[pdf] 0511_w13_qp_13.pdf 320.3 KB
[pdf] 0511_w13_qp_21.pdf 477.2 KB
[pdf] 0511_w13_qp_22.pdf 350.0 KB
[pdf] 0511_w13_qp_23.pdf 365.2 KB
[pdf] 0511_w13_qp_31.pdf 169.4 KB
[pdf] 0511_w13_qp_32.pdf 169.4 KB
[pdf] 0511_w13_qp_33.pdf 169.4 KB
[pdf] 0511_w13_qp_41.pdf 154.6 KB
[pdf] 0511_w13_qp_42.pdf 154.6 KB
[pdf] 0511_w13_qp_43.pdf 154.6 KB
[pdf] 0511_w13_rp_5.pdf 317.3 KB
[pdf] 0511_w13_tn_5.pdf 99.2 KB
[pdf] 0511_w14_er.pdf 3.2 MB
[pdf] 0511_w14_gt.pdf 92.0 KB
[pdf] 0511_w14_ms_12.pdf 189.4 KB
[pdf] 0511_w14_ms_23.pdf 196.3 KB
[pdf] 0511_w14_ms_32.pdf 195.7 KB
[pdf] 0511_w14_ms_33.pdf 194.0 KB
[pdf] 0511_w14_ms_41.pdf 191.9 KB
[pdf] 0511_w14_ms_42.pdf 194.7 KB
[pdf] 0511_w14_ms_43.pdf 193.7 KB
[pdf] 0511_w14_qp_11.pdf 328.2 KB
[pdf] 0511_w14_qp_12.pdf 441.4 KB
[pdf] 0511_w14_qp_13.pdf 646.6 KB
[pdf] 0511_w14_qp_21.pdf 395.3 KB
[pdf] 0511_w14_qp_22.pdf 432.1 KB
[pdf] 0511_w14_qp_23.pdf 632.8 KB
[pdf] 0511_w14_qp_31.pdf 218.0 KB
[pdf] 0511_w14_qp_32.pdf 277.3 KB
[pdf] 0511_w14_qp_33.pdf 237.2 KB
[pdf] 0511_w14_qp_41.pdf 213.5 KB
[pdf] 0511_w14_qp_43.pdf 241.5 KB
[pdf] 0511_w14_rp_5.pdf 561.9 KB
[pdf] 0511_w14_tn_5.pdf 185.3 KB
[pdf] 0511_w15_gt.pdf 31.8 KB
[pdf] 0511_w15_ms_11.pdf 123.6 KB
[pdf] 0511_w15_ms_12.pdf 123.3 KB
[pdf] 0511_w15_ms_13.pdf 122.4 KB
[pdf] 0511_w15_ms_21.pdf 131.2 KB
[pdf] 0511_w15_ms_22.pdf 128.6 KB
[pdf] 0511_w15_ms_23.pdf 125.5 KB
[pdf] 0511_w15_ms_31.pdf 126.6 KB
[pdf] 0511_w15_ms_32.pdf 123.4 KB
[pdf] 0511_w15_ms_33.pdf 195.9 KB
[pdf] 0511_w15_ms_41.pdf 137.9 KB
[pdf] 0511_w15_ms_42.pdf 130.5 KB
[pdf] 0511_w15_ms_43.pdf 201.5 KB
[pdf] 0511_w15_qp_11.pdf 198.1 KB
[pdf] 0511_w15_qp_12.pdf 294.6 KB
[pdf] 0511_w15_qp_13.pdf 214.1 KB
[pdf] 0511_w15_qp_21.pdf 172.1 KB
[pdf] 0511_w15_qp_22.pdf 285.6 KB
[pdf] 0511_w15_qp_23.pdf 202.9 KB
[pdf] 0511_w15_qp_31.pdf 108.6 KB
[pdf] 0511_w15_qp_32.pdf 108.2 KB
[pdf] 0511_w15_qp_33.pdf 93.7 KB
[pdf] 0511_w15_qp_41.pdf 129.6 KB
[pdf] 0511_w15_qp_42.pdf 128.8 KB
[pdf] 0511_w15_qp_43.pdf 107.8 KB
[pdf] 0511_w16_gt.pdf 84.5 KB
[pdf] 0511_w16_ms_11.pdf 158.9 KB
[pdf] 0511_w16_ms_12.pdf 170.5 KB
[pdf] 0511_w16_ms_13.pdf 157.8 KB
[pdf] 0511_w16_ms_21.pdf 184.1 KB
[pdf] 0511_w16_ms_22.pdf 182.6 KB
[pdf] 0511_w16_ms_23.pdf 168.4 KB
[pdf] 0511_w16_ms_31.pdf 173.2 KB
[pdf] 0511_w16_ms_32.pdf 172.7 KB
[pdf] 0511_w16_ms_33.pdf 163.1 KB
[pdf] 0511_w16_ms_41.pdf 183.3 KB
[pdf] 0511_w16_ms_42.pdf 183.9 KB
[pdf] 0511_w16_ms_43.pdf 174.7 KB
[pdf] 0511_w16_qp_11.pdf 553.5 KB
[pdf] 0511_w16_qp_12.pdf 396.3 KB
[pdf] 0511_w16_qp_13.pdf 376.2 KB
[pdf] 0511_w16_qp_21.pdf 560.6 KB
[pdf] 0511_w16_qp_22.pdf 383.2 KB
[pdf] 0511_w16_qp_23.pdf 442.1 KB
[pdf] 0511_w16_qp_31.pdf 107.7 KB
[pdf] 0511_w16_qp_32.pdf 100.9 KB
[pdf] 0511_w16_qp_33.pdf 102.1 KB
[pdf] 0511_w16_qp_42.pdf 139.2 KB
[pdf] 0511_w16_qp_43.pdf 140.6 KB
[pdf] 0511_w16_rp_51.pdf 499.6 KB
[pdf] 0511_w16_rp_52.pdf 499.5 KB
[pdf] 0511_w16_rp_53.pdf 502.5 KB
[mp3] 0511_w16_su_31.mp3 25.1 MB
[mp3] 0511_w16_su_32.mp3 25.7 MB
[mp3] 0511_w16_su_33.mp3 25.3 MB
[mp3] 0511_w16_su_41.mp3 35.0 MB
[mp3] 0511_w16_su_43.mp3 35.2 MB
[pdf] 0511_w16_tn_51.pdf 121.5 KB
[pdf] 0511_w16_tn_52.pdf 122.9 KB
[pdf] 0511_w16_tn_53.pdf 265.5 KB
[pdf] 0511_w17_gt.pdf 120.9 KB
[pdf] 0511_w17_ms_11.pdf 147.4 KB
[pdf] 0511_w17_ms_12.pdf 141.1 KB
[pdf] 0511_w17_ms_13.pdf 139.1 KB
[pdf] 0511_w17_ms_21.pdf 159.1 KB
[pdf] 0511_w17_ms_22.pdf 154.1 KB
[pdf] 0511_w17_ms_31.pdf 93.5 KB
[pdf] 0511_w17_ms_32.pdf 93.7 KB
[pdf] 0511_w17_ms_33.pdf 74.0 KB
[pdf] 0511_w17_ms_41.pdf 87.5 KB
[pdf] 0511_w17_ms_42.pdf 76.3 KB
[pdf] 0511_w17_ms_43.pdf 75.8 KB
[pdf] 0511_w17_qp_11.pdf 728.5 KB
[pdf] 0511_w17_qp_12.pdf 971.6 KB
[pdf] 0511_w17_qp_13.pdf 373.5 KB
[pdf] 0511_w17_qp_21.pdf 748.8 KB
[pdf] 0511_w17_qp_22.pdf 969.2 KB
[pdf] 0511_w17_qp_23.pdf 342.5 KB
[pdf] 0511_w17_qp_31.pdf 238.5 KB
[pdf] 0511_w17_qp_32.pdf 222.1 KB
[pdf] 0511_w17_qp_33.pdf 250.6 KB
[pdf] 0511_w17_qp_41.pdf 253.7 KB
[pdf] 0511_w17_qp_42.pdf 282.7 KB
[pdf] 0511_w17_qp_43.pdf 312.7 KB
[pdf] 0511_w17_rp_51.pdf 589.2 KB
[pdf] 0511_w17_rp_52.pdf 735.3 KB
[pdf] 0511_w17_rp_53.pdf 1.1 MB
[mp3] 0511_w17_su_31.mp3 24.0 MB
[mp3] 0511_w17_su_32.mp3 24.8 MB
[mp3] 0511_w17_su_33.mp3 25.1 MB
[mp3] 0511_w17_su_41.mp3 33.4 MB
[mp3] 0511_w17_su_42.mp3 34.1 MB
[mp3] 0511_w17_su_43.mp3 33.8 MB
[pdf] 0511_w17_tn_51.pdf 286.4 KB
[pdf] 0511_w17_tn_52.pdf 286.9 KB
[pdf] 0511_w17_tn_53.pdf 286.8 KB
[pdf] 0511_w17_ts_31.pdf 164.3 KB
[pdf] 0511_w17_ts_32.pdf 164.1 KB
[pdf] 0511_w17_ts_33.pdf 164.3 KB
[pdf] 0511_w17_ts_41.pdf 170.2 KB
[pdf] 0511_w17_ts_42.pdf 152.8 KB
[pdf] 0511_w17_ts_43.pdf 169.9 KB
[pdf] 0511_y12_sy.pdf 256.1 KB
[pdf] 0511_y13_sm_1.pdf 213.7 KB
[pdf] 0511_y13_sm_2.pdf 224.3 KB
[pdf] 0511_y13_sm_3.pdf 154.6 KB
[pdf] 0511_y13_sp_1.pdf 700.9 KB
[pdf] 0511_y13_sp_2.pdf 769.6 KB
[pdf] 0511_y13_sp_3.pdf 195.3 KB
[pdf] 0511_y13_sts_3.pdf 166.7 KB
[pdf] 0511_y13_sy.pdf 540.0 KB
[pdf] 0511_y14_sy.pdf 510.3 KB
[pdf] 0511_y15_sm_4.pdf 165.0 KB
[pdf] 0511_y15_sy.pdf 949.8 KB
[pdf] 0511_y17-18_et.pdf 171.2 KB
[pdf] 0511_y17-18_sy.pdf 216.9 KB
[pdf] 0511_y19_et.pdf 196.2 KB
[mp3] 0511_y19_saf_3.mp3 53.9 MB
[mp3] 0511_y19_saf_4.mp3 72.9 MB
[pdf] 0511_y19_sm_1.pdf 132.1 KB
[pdf] 0511_y19_sm_2.pdf 134.3 KB
[pdf] 0511_y19_sm_3.pdf 117.0 KB
[pdf] 0511_y19_sm_4.pdf 118.2 KB
[pdf] 0511_y19_sp_1.pdf 296.8 KB
[pdf] 0511_y19_sp_1_exercise_6.pdf 115.1 KB
[pdf] 0511_y19_sp_2.pdf 305.2 KB
[pdf] 0511_y19_sp_2_exercise_6.pdf 114.9 KB
[pdf] 0511_y19_sp_3.pdf 141.3 KB
[pdf] 0511_y19_sp_4.pdf 205.7 KB
[pdf] 0511_y19_stn_5.pdf 143.8 KB
[pdf] 0511_y19_sts_3.pdf 124.7 KB
[pdf] 0511_y19_sts_4.pdf 131.1 KB
[pdf] 0511_y19_sy.pdf 380.3 KB
[pdf] 0511_y20-21_sy.pdf 308.7 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top