File Size
[dir] ..  
[pdf] 9694_s03_er.pdf 52.1 KB
[pdf] 9694_s03_ms_2.pdf 89.4 KB
[pdf] 9694_s03_qp_2.pdf 105.5 KB
[pdf] 9694_s04_er.pdf 45.3 KB
[pdf] 9694_s04_ms_1+2.pdf 100.4 KB
[pdf] 9694_s04_qp_1.pdf 155.0 KB
[pdf] 9694_s04_qp_2.pdf 119.7 KB
[pdf] 9694_s05_er.pdf 42.1 KB
[pdf] 9694_s05_ms_1.pdf 52.9 KB
[pdf] 9694_s05_ms_2.pdf 82.3 KB
[pdf] 9694_s05_qp_1.pdf 208.5 KB
[pdf] 9694_s05_qp_2.pdf 113.8 KB
[pdf] 9694_s06_er.pdf 103.1 KB
[pdf] 9694_s06_gt.pdf 16.7 KB
[pdf] 9694_s06_ms_1.pdf 47.5 KB
[pdf] 9694_s06_ms_2.pdf 100.4 KB
[pdf] 9694_s06_qp_1.pdf 222.9 KB
[pdf] 9694_s06_qp_2.pdf 180.8 KB
[pdf] 9694_s07_er.pdf 119.5 KB
[pdf] 9694_s07_gt.pdf 17.8 KB
[pdf] 9694_s07_ms_1.pdf 39.1 KB
[pdf] 9694_s07_ms_2.pdf 76.4 KB
[pdf] 9694_s07_ms_3.pdf 43.2 KB
[pdf] 9694_s07_ms_4.pdf 82.7 KB
[pdf] 9694_s07_qp_1.pdf 170.9 KB
[pdf] 9694_s07_qp_2.pdf 135.5 KB
[pdf] 9694_s07_qp_3.pdf 247.1 KB
[pdf] 9694_s07_qp_4.pdf 201.7 KB
[pdf] 9694_s08_er.pdf 49.2 KB
[pdf] 9694_s08_gt.pdf 17.8 KB
[pdf] 9694_s08_ms_1.pdf 40.2 KB
[pdf] 9694_s08_ms_2.pdf 72.2 KB
[pdf] 9694_s08_ms_3.pdf 40.9 KB
[pdf] 9694_s08_ms_4.pdf 67.5 KB
[pdf] 9694_s08_qp_1.pdf 215.1 KB
[pdf] 9694_s08_qp_2.pdf 119.3 KB
[pdf] 9694_s08_qp_3.pdf 220.7 KB
[pdf] 9694_s08_qp_4.pdf 128.8 KB
[pdf] 9694_s09_er.pdf 151.0 KB
[pdf] 9694_s09_gt.pdf 17.8 KB
[pdf] 9694_s09_ms_1.pdf 46.5 KB
[pdf] 9694_s09_ms_2.pdf 86.5 KB
[pdf] 9694_s09_ms_3.pdf 41.2 KB
[pdf] 9694_s09_ms_4.pdf 73.8 KB
[pdf] 9694_s09_qp_1.pdf 211.3 KB
[pdf] 9694_s09_qp_2.pdf 126.2 KB
[pdf] 9694_s09_qp_3.pdf 256.8 KB
[pdf] 9694_s09_qp_4.pdf 150.8 KB
[pdf] 9694_s10_er.pdf 543.0 KB
[pdf] 9694_s10_gt.pdf 21.0 KB
[pdf] 9694_s10_ms_11.pdf 43.6 KB
[pdf] 9694_s10_ms_12.pdf 43.9 KB
[pdf] 9694_s10_ms_13.pdf 44.0 KB
[pdf] 9694_s10_ms_21.pdf 66.2 KB
[pdf] 9694_s10_ms_22.pdf 68.9 KB
[pdf] 9694_s10_ms_23.pdf 69.3 KB
[pdf] 9694_s10_ms_31.pdf 43.5 KB
[pdf] 9694_s10_ms_32.pdf 43.7 KB
[pdf] 9694_s10_ms_33.pdf 43.4 KB
[pdf] 9694_s10_ms_41.pdf 84.7 KB
[pdf] 9694_s10_ms_42.pdf 84.9 KB
[pdf] 9694_s10_ms_43.pdf 85.0 KB
[pdf] 9694_s10_qp_11.pdf 266.9 KB
[pdf] 9694_s10_qp_12.pdf 254.8 KB
[pdf] 9694_s10_qp_13.pdf 255.7 KB
[pdf] 9694_s10_qp_21.pdf 153.1 KB
[pdf] 9694_s10_qp_22.pdf 137.0 KB
[pdf] 9694_s10_qp_23.pdf 138.1 KB
[pdf] 9694_s10_qp_31.pdf 319.6 KB
[pdf] 9694_s10_qp_32.pdf 329.5 KB
[pdf] 9694_s10_qp_33.pdf 329.4 KB
[pdf] 9694_s10_qp_41.pdf 181.1 KB
[pdf] 9694_s10_qp_42.pdf 181.0 KB
[pdf] 9694_s10_qp_43.pdf 181.3 KB
[pdf] 9694_s11_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9694_s11_gt.pdf 30.3 KB
[pdf] 9694_s11_ms_11.pdf 80.9 KB
[pdf] 9694_s11_ms_12.pdf 81.1 KB
[pdf] 9694_s11_ms_13.pdf 81.3 KB
[pdf] 9694_s11_ms_21.pdf 112.0 KB
[pdf] 9694_s11_ms_22.pdf 114.3 KB
[pdf] 9694_s11_ms_23.pdf 114.5 KB
[pdf] 9694_s11_ms_31.pdf 131.8 KB
[pdf] 9694_s11_ms_32.pdf 115.6 KB
[pdf] 9694_s11_ms_33.pdf 115.5 KB
[pdf] 9694_s11_ms_41.pdf 112.5 KB
[pdf] 9694_s11_ms_42.pdf 112.6 KB
[pdf] 9694_s11_ms_43.pdf 112.7 KB
[pdf] 9694_s11_qp_11.pdf 313.2 KB
[pdf] 9694_s11_qp_12.pdf 291.5 KB
[pdf] 9694_s11_qp_13.pdf 301.8 KB
[pdf] 9694_s11_qp_21.pdf 130.7 KB
[pdf] 9694_s11_qp_22.pdf 223.0 KB
[pdf] 9694_s11_qp_23.pdf 223.0 KB
[pdf] 9694_s11_qp_31.pdf 199.8 KB
[pdf] 9694_s11_qp_32.pdf 192.3 KB
[pdf] 9694_s11_qp_33.pdf 191.9 KB
[pdf] 9694_s11_qp_41.pdf 198.5 KB
[pdf] 9694_s11_qp_42.pdf 198.4 KB
[pdf] 9694_s11_qp_43.pdf 199.0 KB
[pdf] 9694_s12_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9694_s12_gt.pdf 28.3 KB
[pdf] 9694_s12_ms_11.pdf 78.8 KB
[pdf] 9694_s12_ms_12.pdf 78.9 KB
[pdf] 9694_s12_ms_13.pdf 79.2 KB
[pdf] 9694_s12_ms_21.pdf 114.9 KB
[pdf] 9694_s12_ms_22.pdf 115.8 KB
[pdf] 9694_s12_ms_23.pdf 115.0 KB
[pdf] 9694_s12_ms_31.pdf 125.9 KB
[pdf] 9694_s12_ms_32.pdf 112.5 KB
[pdf] 9694_s12_ms_33.pdf 125.8 KB
[pdf] 9694_s12_ms_41.pdf 113.3 KB
[pdf] 9694_s12_ms_42.pdf 127.6 KB
[pdf] 9694_s12_ms_43.pdf 113.4 KB
[pdf] 9694_s12_qp_11.pdf 267.0 KB
[pdf] 9694_s12_qp_12.pdf 311.0 KB
[pdf] 9694_s12_qp_13.pdf 253.3 KB
[pdf] 9694_s12_qp_21.pdf 108.7 KB
[pdf] 9694_s12_qp_22.pdf 110.7 KB
[pdf] 9694_s12_qp_23.pdf 107.4 KB
[pdf] 9694_s12_qp_31.pdf 205.5 KB
[pdf] 9694_s12_qp_32.pdf 164.4 KB
[pdf] 9694_s12_qp_33.pdf 199.1 KB
[pdf] 9694_s12_qp_41.pdf 131.6 KB
[pdf] 9694_s12_qp_42.pdf 111.9 KB
[pdf] 9694_s12_qp_43.pdf 131.4 KB
[pdf] 9694_s13_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_s13_gt.pdf 50.7 KB
[pdf] 9694_s13_ms_11.pdf 97.5 KB
[pdf] 9694_s13_ms_12.pdf 97.7 KB
[pdf] 9694_s13_ms_13.pdf 97.7 KB
[pdf] 9694_s13_ms_21.pdf 127.0 KB
[pdf] 9694_s13_ms_22.pdf 128.5 KB
[pdf] 9694_s13_ms_23.pdf 129.9 KB
[pdf] 9694_s13_ms_31.pdf 148.0 KB
[pdf] 9694_s13_ms_32.pdf 133.5 KB
[pdf] 9694_s13_ms_33.pdf 147.9 KB
[pdf] 9694_s13_ms_41.pdf 128.7 KB
[pdf] 9694_s13_ms_42.pdf 129.3 KB
[pdf] 9694_s13_ms_43.pdf 128.9 KB
[pdf] 9694_s13_qp_11.pdf 277.6 KB
[pdf] 9694_s13_qp_12.pdf 201.1 KB
[pdf] 9694_s13_qp_13.pdf 246.0 KB
[pdf] 9694_s13_qp_21.pdf 118.7 KB
[pdf] 9694_s13_qp_22.pdf 109.7 KB
[pdf] 9694_s13_qp_23.pdf 112.6 KB
[pdf] 9694_s13_qp_31.pdf 167.4 KB
[pdf] 9694_s13_qp_32.pdf 160.4 KB
[pdf] 9694_s13_qp_33.pdf 167.5 KB
[pdf] 9694_s13_qp_41.pdf 139.2 KB
[pdf] 9694_s13_qp_42.pdf 127.1 KB
[pdf] 9694_s13_qp_43.pdf 139.3 KB
[pdf] 9694_s14_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9694_s14_gt.pdf 47.8 KB
[pdf] 9694_s14_ms_11.pdf 97.3 KB
[pdf] 9694_s14_ms_12.pdf 96.7 KB
[pdf] 9694_s14_ms_13.pdf 97.0 KB
[pdf] 9694_s14_ms_21.pdf 129.2 KB
[pdf] 9694_s14_ms_22.pdf 129.3 KB
[pdf] 9694_s14_ms_23.pdf 131.0 KB
[pdf] 9694_s14_ms_31.pdf 140.4 KB
[pdf] 9694_s14_ms_32.pdf 124.2 KB
[pdf] 9694_s14_ms_33.pdf 140.4 KB
[pdf] 9694_s14_ms_41.pdf 156.2 KB
[pdf] 9694_s14_ms_43.pdf 156.5 KB
[pdf] 9694_s14_qp_11.pdf 235.8 KB
[pdf] 9694_s14_qp_12.pdf 250.9 KB
[pdf] 9694_s14_qp_13.pdf 256.0 KB
[pdf] 9694_s14_qp_21.pdf 137.8 KB
[pdf] 9694_s14_qp_22.pdf 123.1 KB
[pdf] 9694_s14_qp_23.pdf 124.8 KB
[pdf] 9694_s14_qp_31.pdf 214.1 KB
[pdf] 9694_s14_qp_32.pdf 135.4 KB
[pdf] 9694_s14_qp_33.pdf 214.1 KB
[pdf] 9694_s14_qp_41.pdf 130.4 KB
[pdf] 9694_s14_qp_43.pdf 130.2 KB
[pdf] 9694_s15_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_s15_gt.pdf 49.5 KB
[pdf] 9694_s15_ms_11.pdf 99.9 KB
[pdf] 9694_s15_ms_12.pdf 100.0 KB
[pdf] 9694_s15_ms_13.pdf 100.3 KB
[pdf] 9694_s15_ms_21.pdf 134.5 KB
[pdf] 9694_s15_ms_22.pdf 131.8 KB
[pdf] 9694_s15_ms_23.pdf 133.1 KB
[pdf] 9694_s15_ms_31.pdf 144.3 KB
[pdf] 9694_s15_ms_32.pdf 137.6 KB
[pdf] 9694_s15_ms_33.pdf 144.3 KB
[pdf] 9694_s15_ms_41.pdf 164.8 KB
[pdf] 9694_s15_ms_42.pdf 162.6 KB
[pdf] 9694_s15_ms_43.pdf 165.1 KB
[pdf] 9694_s15_qp_11.pdf 254.8 KB
[pdf] 9694_s15_qp_12.pdf 234.8 KB
[pdf] 9694_s15_qp_13.pdf 284.5 KB
[pdf] 9694_s15_qp_21.pdf 150.1 KB
[pdf] 9694_s15_qp_22.pdf 130.2 KB
[pdf] 9694_s15_qp_23.pdf 131.5 KB
[pdf] 9694_s15_qp_31.pdf 156.2 KB
[pdf] 9694_s15_qp_32.pdf 151.6 KB
[pdf] 9694_s15_qp_33.pdf 156.3 KB
[pdf] 9694_s15_qp_41.pdf 123.4 KB
[pdf] 9694_s15_qp_42.pdf 127.8 KB
[pdf] 9694_s15_qp_43.pdf 151.8 KB
[pdf] 9694_s16_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_s16_gt.pdf 26.9 KB
[pdf] 9694_s16_ms_11.pdf 83.8 KB
[pdf] 9694_s16_ms_12.pdf 83.7 KB
[pdf] 9694_s16_ms_13.pdf 84.1 KB
[pdf] 9694_s16_ms_21.pdf 129.3 KB
[pdf] 9694_s16_ms_22.pdf 82.0 KB
[pdf] 9694_s16_ms_23.pdf 81.3 KB
[pdf] 9694_s16_ms_31.pdf 132.8 KB
[pdf] 9694_s16_ms_32.pdf 126.8 KB
[pdf] 9694_s16_ms_33.pdf 126.8 KB
[pdf] 9694_s16_ms_41.pdf 174.7 KB
[pdf] 9694_s16_ms_42.pdf 171.1 KB
[pdf] 9694_s16_ms_43.pdf 171.4 KB
[pdf] 9694_s16_qp_11.pdf 195.3 KB
[pdf] 9694_s16_qp_12.pdf 209.7 KB
[pdf] 9694_s16_qp_13.pdf 210.6 KB
[pdf] 9694_s16_qp_21.pdf 180.8 KB
[pdf] 9694_s16_qp_22.pdf 181.2 KB
[pdf] 9694_s16_qp_23.pdf 164.0 KB
[pdf] 9694_s16_qp_31.pdf 153.4 KB
[pdf] 9694_s16_qp_32.pdf 157.8 KB
[pdf] 9694_s16_qp_33.pdf 157.3 KB
[pdf] 9694_s16_qp_41.pdf 99.6 KB
[pdf] 9694_s16_qp_42.pdf 94.9 KB
[pdf] 9694_s16_qp_43.pdf 95.9 KB
[pdf] 9694_s17_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_s17_gt.pdf 89.8 KB
[pdf] 9694_s17_ms_11.pdf 107.0 KB
[pdf] 9694_s17_ms_12.pdf 107.0 KB
[pdf] 9694_s17_ms_13.pdf 107.0 KB
[pdf] 9694_s17_ms_21.pdf 178.9 KB
[pdf] 9694_s17_ms_22.pdf 166.7 KB
[pdf] 9694_s17_ms_23.pdf 180.8 KB
[pdf] 9694_s17_ms_31.pdf 215.5 KB
[pdf] 9694_s17_ms_32.pdf 179.8 KB
[pdf] 9694_s17_ms_33.pdf 179.8 KB
[pdf] 9694_s17_ms_41.pdf 184.6 KB
[pdf] 9694_s17_ms_42.pdf 169.1 KB
[pdf] 9694_s17_ms_43.pdf 169.1 KB
[pdf] 9694_s17_qp_11.pdf 195.0 KB
[pdf] 9694_s17_qp_12.pdf 211.4 KB
[pdf] 9694_s17_qp_13.pdf 212.8 KB
[pdf] 9694_s17_qp_21.pdf 128.4 KB
[pdf] 9694_s17_qp_22.pdf 240.7 KB
[pdf] 9694_s17_qp_23.pdf 222.4 KB
[pdf] 9694_s17_qp_31.pdf 273.4 KB
[pdf] 9694_s17_qp_32.pdf 131.1 KB
[pdf] 9694_s17_qp_33.pdf 132.0 KB
[pdf] 9694_s17_qp_41.pdf 296.1 KB
[pdf] 9694_s17_qp_42.pdf 223.1 KB
[pdf] 9694_s17_qp_43.pdf 223.5 KB
[pdf] 9694_s18_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_s18_gt.pdf 111.6 KB
[pdf] 9694_s18_ms_11.pdf 68.6 KB
[pdf] 9694_s18_ms_12.pdf 68.6 KB
[pdf] 9694_s18_ms_13.pdf 68.6 KB
[pdf] 9694_s18_ms_21.pdf 139.7 KB
[pdf] 9694_s18_ms_22.pdf 130.8 KB
[pdf] 9694_s18_ms_23.pdf 143.6 KB
[pdf] 9694_s18_ms_31.pdf 149.8 KB
[pdf] 9694_s18_ms_32.pdf 158.3 KB
[pdf] 9694_s18_ms_33.pdf 158.2 KB
[pdf] 9694_s18_ms_41.pdf 139.0 KB
[pdf] 9694_s18_ms_42.pdf 140.3 KB
[pdf] 9694_s18_ms_43.pdf 140.3 KB
[pdf] 9694_s18_qp_11.pdf 521.3 KB
[pdf] 9694_s18_qp_12.pdf 820.6 KB
[pdf] 9694_s18_qp_13.pdf 443.6 KB
[pdf] 9694_s18_qp_21.pdf 166.2 KB
[pdf] 9694_s18_qp_22.pdf 241.3 KB
[pdf] 9694_s18_qp_23.pdf 242.3 KB
[pdf] 9694_s18_qp_31.pdf 164.7 KB
[pdf] 9694_s18_qp_32.pdf 324.9 KB
[pdf] 9694_s18_qp_33.pdf 315.8 KB
[pdf] 9694_s18_qp_41.pdf 352.1 KB
[pdf] 9694_s18_qp_42.pdf 274.7 KB
[pdf] 9694_s18_qp_43.pdf 275.6 KB
[pdf] 9694_s19_gt.pdf 114.4 KB
[pdf] 9694_s19_ms_11.pdf 83.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_12.pdf 83.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_13.pdf 83.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_21.pdf 165.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_22.pdf 159.6 KB
[pdf] 9694_s19_ms_23.pdf 145.2 KB
[pdf] 9694_s19_ms_31.pdf 154.1 KB
[pdf] 9694_s19_ms_32.pdf 158.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_33.pdf 158.0 KB
[pdf] 9694_s19_ms_41.pdf 161.8 KB
[pdf] 9694_s19_ms_42.pdf 151.5 KB
[pdf] 9694_s19_ms_43.pdf 151.5 KB
[pdf] 9694_s19_qp_11.pdf 508.3 KB
[pdf] 9694_s19_qp_12.pdf 606.6 KB
[pdf] 9694_s19_qp_13.pdf 442.7 KB
[pdf] 9694_s19_qp_21.pdf 155.2 KB
[pdf] 9694_s19_qp_22.pdf 261.8 KB
[pdf] 9694_s19_qp_23.pdf 244.4 KB
[pdf] 9694_s19_qp_31.pdf 210.0 KB
[pdf] 9694_s19_qp_32.pdf 127.6 KB
[pdf] 9694_s19_qp_33.pdf 137.2 KB
[pdf] 9694_s19_qp_41.pdf 277.7 KB
[pdf] 9694_s19_qp_42.pdf 299.8 KB
[pdf] 9694_s19_qp_43.pdf 269.0 KB
[pdf] 9694_Thinking_Skills_Standards_Booklet.pdf 553.3 KB
[pdf] 9694_thinking_skills_standards_booklet.pdf 792.0 KB
[pdf] 9694_w02_er.pdf 51.6 KB
[pdf] 9694_w02_qp_2.pdf 53.2 KB
[pdf] 9694_w03_er.pdf 41.4 KB
[pdf] 9694_w03_ms_1+2.pdf 132.3 KB
[pdf] 9694_w03_qp_1.pdf 141.0 KB
[pdf] 9694_w03_qp_2.pdf 71.6 KB
[pdf] 9694_w04_er.pdf 44.1 KB
[pdf] 9694_w04_ms_1.pdf 53.0 KB
[pdf] 9694_w04_ms_2.pdf 90.2 KB
[pdf] 9694_w04_qp_1.pdf 363.7 KB
[pdf] 9694_w04_qp_2.pdf 130.0 KB
[pdf] 9694_w05_er.pdf 42.4 KB
[pdf] 9694_w05_ms_1.pdf 39.1 KB
[pdf] 9694_w05_ms_2.pdf 71.1 KB
[pdf] 9694_w05_qp_1.pdf 151.4 KB
[pdf] 9694_w05_qp_2.pdf 108.6 KB
[pdf] 9694_w06_er.pdf 112.1 KB
[pdf] 9694_w06_gt.pdf 16.9 KB
[pdf] 9694_w06_ms_1.pdf 40.7 KB
[pdf] 9694_w06_ms_2.pdf 66.4 KB
[pdf] 9694_w06_qp_1.pdf 218.6 KB
[pdf] 9694_w06_qp_2.pdf 171.6 KB
[pdf] 9694_w07_er.pdf 111.3 KB
[pdf] 9694_w07_gt.pdf 17.8 KB
[pdf] 9694_w07_ms_1.pdf 38.8 KB
[pdf] 9694_w07_ms_2.pdf 71.3 KB
[pdf] 9694_w07_ms_3.pdf 44.7 KB
[pdf] 9694_w07_ms_4.pdf 67.2 KB
[pdf] 9694_w07_qp_1.pdf 211.3 KB
[pdf] 9694_w07_qp_2.pdf 147.1 KB
[pdf] 9694_w07_qp_3.pdf 275.1 KB
[pdf] 9694_w07_qp_4.pdf 140.3 KB
[pdf] 9694_w08_er.pdf 122.1 KB
[pdf] 9694_w08_gt.pdf 18.4 KB
[pdf] 9694_w08_ms_1.pdf 40.9 KB
[pdf] 9694_w08_ms_2.pdf 79.1 KB
[pdf] 9694_w08_ms_3.pdf 41.5 KB
[pdf] 9694_w08_ms_4.pdf 71.8 KB
[pdf] 9694_w08_qp_1.pdf 294.1 KB
[pdf] 9694_w08_qp_2.pdf 178.1 KB
[pdf] 9694_w08_qp_3.pdf 166.0 KB
[pdf] 9694_w08_qp_4.pdf 146.9 KB
[pdf] 9694_w09_er.pdf 231.1 KB
[pdf] 9694_w09_gt.pdf 51.1 KB
[pdf] 9694_w09_ms_3.pdf 43.6 KB
[pdf] 9694_w09_ms_4.pdf 93.4 KB
[pdf] 9694_w09_ms_11.pdf 41.9 KB
[pdf] 9694_w09_ms_12.pdf 42.2 KB
[pdf] 9694_w09_ms_21.pdf 92.8 KB
[pdf] 9694_w09_ms_22.pdf 85.5 KB
[pdf] 9694_w09_qp_3.pdf 240.4 KB
[pdf] 9694_w09_qp_4.pdf 160.7 KB
[pdf] 9694_w09_qp_11.pdf 246.6 KB
[pdf] 9694_w09_qp_12.pdf 195.9 KB
[pdf] 9694_w09_qp_21.pdf 400.0 KB
[pdf] 9694_w09_qp_22.pdf 121.1 KB
[pdf] 9694_w10_er.pdf 662.1 KB
[pdf] 9694_w10_gt.pdf 51.8 KB
[pdf] 9694_w10_ms_11.pdf 43.1 KB
[pdf] 9694_w10_ms_12.pdf 43.2 KB
[pdf] 9694_w10_ms_13.pdf 43.5 KB
[pdf] 9694_w10_ms_21.pdf 76.0 KB
[pdf] 9694_w10_ms_22.pdf 73.1 KB
[pdf] 9694_w10_ms_23.pdf 73.1 KB
[pdf] 9694_w10_ms_31.pdf 43.7 KB
[pdf] 9694_w10_ms_32.pdf 43.8 KB
[pdf] 9694_w10_ms_33.pdf 43.6 KB
[pdf] 9694_w10_ms_41.pdf 91.4 KB
[pdf] 9694_w10_ms_42.pdf 91.5 KB
[pdf] 9694_w10_ms_43.pdf 91.5 KB
[pdf] 9694_w10_qp_11.pdf 277.7 KB
[pdf] 9694_w10_qp_12.pdf 266.5 KB
[pdf] 9694_w10_qp_13.pdf 264.4 KB
[pdf] 9694_w10_qp_21.pdf 154.4 KB
[pdf] 9694_w10_qp_22.pdf 139.3 KB
[pdf] 9694_w10_qp_23.pdf 139.9 KB
[pdf] 9694_w10_qp_31.pdf 284.2 KB
[pdf] 9694_w10_qp_32.pdf 273.7 KB
[pdf] 9694_w10_qp_33.pdf 273.6 KB
[pdf] 9694_w10_qp_41.pdf 189.2 KB
[pdf] 9694_w10_qp_42.pdf 189.3 KB
[pdf] 9694_w10_qp_43.pdf 160.5 KB
[pdf] 9694_w11_gt.pdf 139.4 KB
[pdf] 9694_w11_ms_11.pdf 101.8 KB
[pdf] 9694_w11_ms_12.pdf 101.9 KB
[pdf] 9694_w11_ms_13.pdf 102.2 KB
[pdf] 9694_w11_ms_21.pdf 131.9 KB
[pdf] 9694_w11_ms_22.pdf 133.7 KB
[pdf] 9694_w11_ms_23.pdf 133.9 KB
[pdf] 9694_w11_ms_31.pdf 128.1 KB
[pdf] 9694_w11_ms_32.pdf 128.2 KB
[pdf] 9694_w11_ms_33.pdf 128.1 KB
[pdf] 9694_w11_ms_41.pdf 134.7 KB
[pdf] 9694_w11_ms_42.pdf 134.8 KB
[pdf] 9694_w11_ms_43.pdf 134.8 KB
[pdf] 9694_w11_qp_11.pdf 199.4 KB
[pdf] 9694_w11_qp_12.pdf 339.0 KB
[pdf] 9694_w11_qp_13.pdf 262.4 KB
[pdf] 9694_w11_qp_21.pdf 130.5 KB
[pdf] 9694_w11_qp_22.pdf 136.4 KB
[pdf] 9694_w11_qp_23.pdf 136.9 KB
[pdf] 9694_w11_qp_31.pdf 182.8 KB
[pdf] 9694_w11_qp_32.pdf 182.9 KB
[pdf] 9694_w11_qp_33.pdf 182.6 KB
[pdf] 9694_w11_qp_41.pdf 118.3 KB
[pdf] 9694_w11_qp_42.pdf 117.7 KB
[pdf] 9694_w11_qp_43.pdf 118.0 KB
[pdf] 9694_w12_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 9694_w12_gt.pdf 133.6 KB
[pdf] 9694_w12_ms_11.pdf 97.3 KB
[pdf] 9694_w12_ms_12.pdf 97.4 KB
[pdf] 9694_w12_ms_13.pdf 97.6 KB
[pdf] 9694_w12_ms_21.pdf 124.9 KB
[pdf] 9694_w12_ms_22.pdf 127.4 KB
[pdf] 9694_w12_ms_23.pdf 123.5 KB
[pdf] 9694_w12_ms_31.pdf 129.6 KB
[pdf] 9694_w12_ms_32.pdf 129.9 KB
[pdf] 9694_w12_ms_33.pdf 187.0 KB
[pdf] 9694_w12_ms_41.pdf 142.3 KB
[pdf] 9694_w12_ms_42.pdf 142.6 KB
[pdf] 9694_w12_ms_43.pdf 126.5 KB
[pdf] 9694_w12_qp_11.pdf 244.4 KB
[pdf] 9694_w12_qp_12.pdf 248.5 KB
[pdf] 9694_w12_qp_13.pdf 254.0 KB
[pdf] 9694_w12_qp_21.pdf 164.9 KB
[pdf] 9694_w12_qp_22.pdf 280.4 KB
[pdf] 9694_w12_qp_23.pdf 128.8 KB
[pdf] 9694_w12_qp_31.pdf 146.0 KB
[pdf] 9694_w12_qp_32.pdf 146.2 KB
[pdf] 9694_w12_qp_33.pdf 144.2 KB
[pdf] 9694_w12_qp_41.pdf 140.1 KB
[pdf] 9694_w12_qp_42.pdf 140.0 KB
[pdf] 9694_w12_qp_43.pdf 133.2 KB
[pdf] 9694_w13_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9694_w13_gt.pdf 132.8 KB
[pdf] 9694_w13_ms_11.pdf 97.6 KB
[pdf] 9694_w13_ms_12.pdf 97.8 KB
[pdf] 9694_w13_ms_13.pdf 97.8 KB
[pdf] 9694_w13_ms_21.pdf 173.4 KB
[pdf] 9694_w13_ms_22.pdf 132.1 KB
[pdf] 9694_w13_ms_23.pdf 126.7 KB
[pdf] 9694_w13_ms_31.pdf 135.5 KB
[pdf] 9694_w13_ms_32.pdf 133.7 KB
[pdf] 9694_w13_ms_33.pdf 135.5 KB
[pdf] 9694_w13_ms_41.pdf 135.5 KB
[pdf] 9694_w13_ms_42.pdf 137.1 KB
[pdf] 9694_w13_ms_43.pdf 135.6 KB
[pdf] 9694_w13_qp_11.pdf 229.3 KB
[pdf] 9694_w13_qp_12.pdf 225.1 KB
[pdf] 9694_w13_qp_13.pdf 218.2 KB
[pdf] 9694_w13_qp_21.pdf 128.4 KB
[pdf] 9694_w13_qp_22.pdf 127.0 KB
[pdf] 9694_w13_qp_23.pdf 119.6 KB
[pdf] 9694_w13_qp_31.pdf 160.6 KB
[pdf] 9694_w13_qp_32.pdf 157.1 KB
[pdf] 9694_w13_qp_33.pdf 160.5 KB
[pdf] 9694_w13_qp_41.pdf 141.1 KB
[pdf] 9694_w13_qp_42.pdf 127.5 KB
[pdf] 9694_w13_qp_43.pdf 141.0 KB
[pdf] 9694_w14_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9694_w14_gt.pdf 49.3 KB
[pdf] 9694_w14_ms_11.pdf 99.6 KB
[pdf] 9694_w14_ms_12.pdf 99.7 KB
[pdf] 9694_w14_ms_13.pdf 100.0 KB
[pdf] 9694_w14_ms_21.pdf 129.2 KB
[pdf] 9694_w14_ms_22.pdf 132.3 KB
[pdf] 9694_w14_ms_23.pdf 132.1 KB
[pdf] 9694_w14_ms_31.pdf 196.2 KB
[pdf] 9694_w14_ms_32.pdf 196.3 KB
[pdf] 9694_w14_ms_33.pdf 124.4 KB
[pdf] 9694_w14_ms_41.pdf 137.7 KB
[pdf] 9694_w14_ms_42.pdf 141.4 KB
[pdf] 9694_w14_ms_43.pdf 143.9 KB
[pdf] 9694_w14_qp_11.pdf 261.7 KB
[pdf] 9694_w14_qp_12.pdf 241.1 KB
[pdf] 9694_w14_qp_13.pdf 249.9 KB
[pdf] 9694_w14_qp_21.pdf 143.2 KB
[pdf] 9694_w14_qp_22.pdf 134.8 KB
[pdf] 9694_w14_qp_23.pdf 144.8 KB
[pdf] 9694_w14_qp_31.pdf 176.2 KB
[pdf] 9694_w14_qp_32.pdf 176.1 KB
[pdf] 9694_w14_qp_33.pdf 173.2 KB
[pdf] 9694_w14_qp_41.pdf 430.5 KB
[pdf] 9694_w14_qp_42.pdf 430.6 KB
[pdf] 9694_w14_qp_43.pdf 131.8 KB
[pdf] 9694_w15_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 9694_w15_gt.pdf 27.1 KB
[pdf] 9694_w15_ms_11.pdf 77.8 KB
[pdf] 9694_w15_ms_12.pdf 77.9 KB
[pdf] 9694_w15_ms_13.pdf 78.2 KB
[pdf] 9694_w15_ms_21.pdf 116.8 KB
[pdf] 9694_w15_ms_22.pdf 116.9 KB
[pdf] 9694_w15_ms_23.pdf 116.6 KB
[pdf] 9694_w15_ms_31.pdf 76.1 KB
[pdf] 9694_w15_ms_33.pdf 124.4 KB
[pdf] 9694_w15_ms_41.pdf 153.6 KB
[pdf] 9694_w15_ms_42.pdf 158.4 KB
[pdf] 9694_w15_ms_43.pdf 158.6 KB
[pdf] 9694_w15_qp_11.pdf 200.9 KB
[pdf] 9694_w15_qp_12.pdf 244.5 KB
[pdf] 9694_w15_qp_13.pdf 194.6 KB
[pdf] 9694_w15_qp_21.pdf 126.9 KB
[pdf] 9694_w15_qp_22.pdf 125.5 KB
[pdf] 9694_w15_qp_23.pdf 183.5 KB
[pdf] 9694_w15_qp_31.pdf 122.4 KB
[pdf] 9694_w15_qp_33.pdf 173.8 KB
[pdf] 9694_w15_qp_41.pdf 128.3 KB
[pdf] 9694_w15_qp_42.pdf 167.4 KB
[pdf] 9694_w15_qp_43.pdf 132.5 KB
[pdf] 9694_w16_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_w16_gt.pdf 80.8 KB
[pdf] 9694_w16_ms_11.pdf 107.7 KB
[pdf] 9694_w16_ms_12.pdf 107.7 KB
[pdf] 9694_w16_ms_13.pdf 108.0 KB
[pdf] 9694_w16_ms_21.pdf 161.0 KB
[pdf] 9694_w16_ms_22.pdf 158.3 KB
[pdf] 9694_w16_ms_23.pdf 160.2 KB
[pdf] 9694_w16_ms_31.pdf 174.8 KB
[pdf] 9694_w16_ms_32.pdf 160.5 KB
[pdf] 9694_w16_ms_33.pdf 160.5 KB
[pdf] 9694_w16_ms_41.pdf 173.4 KB
[pdf] 9694_w16_ms_42.pdf 168.6 KB
[pdf] 9694_w16_ms_43.pdf 168.6 KB
[pdf] 9694_w16_qp_11.pdf 238.7 KB
[pdf] 9694_w16_qp_12.pdf 216.6 KB
[pdf] 9694_w16_qp_13.pdf 210.7 KB
[pdf] 9694_w16_qp_21.pdf 156.5 KB
[pdf] 9694_w16_qp_22.pdf 220.6 KB
[pdf] 9694_w16_qp_23.pdf 188.2 KB
[pdf] 9694_w16_qp_31.pdf 160.8 KB
[pdf] 9694_w16_qp_32.pdf 171.3 KB
[pdf] 9694_w16_qp_33.pdf 169.3 KB
[pdf] 9694_w16_qp_41.pdf 95.9 KB
[pdf] 9694_w16_qp_42.pdf 105.7 KB
[pdf] 9694_w16_qp_43.pdf 109.9 KB
[pdf] 9694_w17_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 9694_w17_gt.pdf 113.4 KB
[pdf] 9694_w17_ms_11.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w17_ms_12.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w17_ms_13.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w17_ms_21.pdf 128.0 KB
[pdf] 9694_w17_ms_22.pdf 131.4 KB
[pdf] 9694_w17_ms_23.pdf 130.2 KB
[pdf] 9694_w17_ms_31.pdf 138.2 KB
[pdf] 9694_w17_ms_32.pdf 163.6 KB
[pdf] 9694_w17_ms_33.pdf 163.5 KB
[pdf] 9694_w17_ms_41.pdf 136.5 KB
[pdf] 9694_w17_ms_42.pdf 147.8 KB
[pdf] 9694_w17_ms_43.pdf 147.8 KB
[pdf] 9694_w17_qp_11.pdf 221.1 KB
[pdf] 9694_w17_qp_12.pdf 531.7 KB
[pdf] 9694_w17_qp_13.pdf 192.3 KB
[pdf] 9694_w17_qp_21.pdf 155.5 KB
[pdf] 9694_w17_qp_22.pdf 231.7 KB
[pdf] 9694_w17_qp_23.pdf 188.0 KB
[pdf] 9694_w17_qp_31.pdf 249.3 KB
[pdf] 9694_w17_qp_32.pdf 152.3 KB
[pdf] 9694_w17_qp_33.pdf 152.3 KB
[pdf] 9694_w17_qp_41.pdf 300.7 KB
[pdf] 9694_w17_qp_42.pdf 390.6 KB
[pdf] 9694_w17_qp_43.pdf 391.8 KB
[pdf] 9694_w18_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9694_w18_gt.pdf 111.4 KB
[pdf] 9694_w18_ms_11.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w18_ms_12.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w18_ms_13.pdf 68.5 KB
[pdf] 9694_w18_ms_21.pdf 136.2 KB
[pdf] 9694_w18_ms_22.pdf 141.9 KB
[pdf] 9694_w18_ms_23.pdf 134.3 KB
[pdf] 9694_w18_ms_31.pdf 147.8 KB
[pdf] 9694_w18_ms_33.pdf 147.8 KB
[pdf] 9694_w18_ms_41.pdf 149.1 KB
[pdf] 9694_w18_ms_42.pdf 148.5 KB
[pdf] 9694_w18_ms_43.pdf 149.1 KB
[pdf] 9694_w18_qp_11.pdf 350.2 KB
[pdf] 9694_w18_qp_12.pdf 481.3 KB
[pdf] 9694_w18_qp_13.pdf 477.8 KB
[pdf] 9694_w18_qp_21.pdf 223.3 KB
[pdf] 9694_w18_qp_22.pdf 247.8 KB
[pdf] 9694_w18_qp_23.pdf 137.9 KB
[pdf] 9694_w18_qp_31.pdf 135.6 KB
[pdf] 9694_w18_qp_32.pdf 271.2 KB
[pdf] 9694_w18_qp_33.pdf 135.1 KB
[pdf] 9694_w18_qp_41.pdf 249.1 KB
[pdf] 9694_w18_qp_42.pdf 259.2 KB
[pdf] 9694_w18_qp_43.pdf 249.6 KB
[pdf] 9694_y07_sm_1.pdf 107.5 KB
[pdf] 9694_y07_sm_1_2.pdf 72.5 KB
[pdf] 9694_y07_sm_2.pdf 88.9 KB
[pdf] 9694_y07_sm_2_2.pdf 48.3 KB
[pdf] 9694_y07_sm_3.pdf 135.5 KB
[pdf] 9694_y07_sm_3_2.pdf 116.6 KB
[pdf] 9694_y07_sm_4.pdf 103.9 KB
[pdf] 9694_y07_sm_4_2.pdf 68.9 KB
[pdf] 9694_y07_sp_1.pdf 139.3 KB
[pdf] 9694_y07_sp_1_2.pdf 124.7 KB
[pdf] 9694_y07_sp_2.pdf 101.3 KB
[pdf] 9694_y07_sp_2_2.pdf 71.5 KB
[pdf] 9694_y07_sp_3.pdf 225.5 KB
[pdf] 9694_y07_sp_3_2.pdf 279.6 KB
[pdf] 9694_y07_sp_4.pdf 164.2 KB
[pdf] 9694_y07_sp_4_2.pdf 152.2 KB
[pdf] 9694_y07_sy.pdf 198.1 KB
[pdf] 9694_y08_sy.pdf 194.2 KB
[pdf] 9694_y09_sy.pdf 179.8 KB
[pdf] 9694_y10_sy.pdf 184.8 KB
[pdf] 9694_y11_et_1.pdf 13.4 KB
[pdf] 9694_y11_sm_1.pdf 61.5 KB
[pdf] 9694_y11_sm_2.pdf 96.1 KB
[pdf] 9694_y11_sm_3.pdf 99.2 KB
[pdf] 9694_y11_sm_4.pdf 87.9 KB
[pdf] 9694_y11_sp_1.pdf 143.1 KB
[pdf] 9694_y11_sp_2.pdf 114.4 KB
[pdf] 9694_y11_sp_3.pdf 122.7 KB
[pdf] 9694_y11_sp_4.pdf 125.6 KB
[pdf] 9694_y11_sy.pdf 223.3 KB
[pdf] 9694_y12_sy.pdf 229.1 KB
[pdf] 9694_y13_sy.pdf 230.2 KB
[pdf] 9694_y14_sy.pdf 326.4 KB
[pdf] 9694_y15_sy.pdf 215.6 KB
[pdf] 9694_y16_sy.pdf 200.8 KB
[pdf] 9694_y17_sy.pdf 187.3 KB
[pdf] 9694_y18_sy.pdf 171.0 KB
[pdf] 9694_y19_sy.pdf 247.5 KB
[pdf] 9694_y20-22_sy.pdf 224.7 KB
[pdf] 9694_y20_sm_1.pdf 181.0 KB
[pdf] 9694_y20_sm_2.pdf 174.8 KB
[pdf] 9694_y20_sm_3.pdf 185.1 KB
[pdf] 9694_y20_sm_4.pdf 180.6 KB
[pdf] 9694_y20_sp_1.pdf 169.9 KB
[pdf] 9694_y20_sp_2.pdf 148.4 KB
[pdf] 9694_y20_sp_3.pdf 163.7 KB
[pdf] 9694_y20_sp_4.pdf 155.5 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top