File Size
[dir] ..  
[pdf] 9709_2007_syllabus.pdf 877.9 KB
[pdf] 9709_2007_syllabus_erratum.pdf 27.9 KB
[pdf] 9709_faqs_dec_2014.pdf 12.4 KB
[pdf] 9709_m16_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 9709_m16_gt.pdf 26.7 KB
[pdf] 9709_m16_ms_12.pdf 479.2 KB
[pdf] 9709_m16_ms_22.pdf 264.6 KB
[pdf] 9709_m16_ms_32.pdf 311.0 KB
[pdf] 9709_m16_ms_42.pdf 209.8 KB
[pdf] 9709_m16_ms_52.pdf 198.0 KB
[pdf] 9709_m16_ms_62.pdf 170.3 KB
[pdf] 9709_m16_ms_72.pdf 243.5 KB
[pdf] 9709_m16_qp_12.pdf 111.1 KB
[pdf] 9709_m16_qp_22.pdf 88.1 KB
[pdf] 9709_m16_qp_32.pdf 90.1 KB
[pdf] 9709_m16_qp_42.pdf 90.3 KB
[pdf] 9709_m16_qp_52.pdf 96.1 KB
[pdf] 9709_m16_qp_62.pdf 87.7 KB
[pdf] 9709_m16_qp_72.pdf 91.2 KB
[pdf] 9709_m17_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9709_m17_gt.pdf 92.0 KB
[pdf] 9709_m17_ms_12.pdf 306.1 KB
[pdf] 9709_m17_ms_22.pdf 220.4 KB
[pdf] 9709_m17_ms_32.pdf 244.4 KB
[pdf] 9709_m17_ms_42.pdf 260.9 KB
[pdf] 9709_m17_ms_52.pdf 253.0 KB
[pdf] 9709_m17_ms_62.pdf 258.9 KB
[pdf] 9709_m17_ms_72.pdf 267.2 KB
[pdf] 9709_m17_qp_12.pdf 129.8 KB
[pdf] 9709_m17_qp_22.pdf 101.8 KB
[pdf] 9709_m17_qp_32.pdf 121.5 KB
[pdf] 9709_m17_qp_42.pdf 111.1 KB
[pdf] 9709_m17_qp_52.pdf 112.5 KB
[pdf] 9709_m17_qp_62.pdf 102.1 KB
[pdf] 9709_m17_qp_72.pdf 107.4 KB
[pdf] 9709_m18_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9709_m18_gt.pdf 113.6 KB
[pdf] 9709_m18_ms_12.pdf 274.0 KB
[pdf] 9709_m18_ms_22.pdf 195.7 KB
[pdf] 9709_m18_ms_32.pdf 223.8 KB
[pdf] 9709_m18_ms_42.pdf 239.0 KB
[pdf] 9709_m18_ms_52.pdf 240.5 KB
[pdf] 9709_m18_ms_62.pdf 288.3 KB
[pdf] 9709_m18_ms_72.pdf 234.3 KB
[pdf] 9709_m18_qp_12.pdf 138.5 KB
[pdf] 9709_m18_qp_22.pdf 107.3 KB
[pdf] 9709_m18_qp_32.pdf 117.2 KB
[pdf] 9709_m18_qp_42.pdf 109.6 KB
[pdf] 9709_m18_qp_52.pdf 121.7 KB
[pdf] 9709_m18_qp_62.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_m18_qp_72.pdf 107.4 KB
[pdf] 9709_m19_gt.pdf 116.7 KB
[pdf] 9709_m19_ms_12.pdf 277.3 KB
[pdf] 9709_m19_ms_22.pdf 187.3 KB
[pdf] 9709_m19_ms_32.pdf 234.0 KB
[pdf] 9709_m19_ms_42.pdf 233.1 KB
[pdf] 9709_m19_ms_52.pdf 238.1 KB
[pdf] 9709_m19_ms_62.pdf 260.9 KB
[pdf] 9709_m19_ms_72.pdf 247.5 KB
[pdf] 9709_m19_qp_12.pdf 134.1 KB
[pdf] 9709_m19_qp_22.pdf 105.7 KB
[pdf] 9709_m19_qp_32.pdf 118.4 KB
[pdf] 9709_m19_qp_42.pdf 119.8 KB
[pdf] 9709_m19_qp_52.pdf 114.0 KB
[pdf] 9709_m19_qp_62.pdf 102.0 KB
[pdf] 9709_m19_qp_72.pdf 112.2 KB
[pdf] 9709_nos_fq.pdf 15.5 KB
[pdf] 9709_s02_er.pdf 682.9 KB
[pdf] 9709_s02_ms_1.pdf 87.5 KB
[pdf] 9709_s02_ms_2.pdf 39.2 KB
[pdf] 9709_s02_ms_3.pdf 73.0 KB
[pdf] 9709_s02_ms_4.pdf 91.0 KB
[pdf] 9709_s02_ms_5.pdf 67.0 KB
[pdf] 9709_s02_ms_6.pdf 42.9 KB
[pdf] 9709_s02_ms_7.pdf 45.7 KB
[pdf] 9709_s02_qp_1.pdf 50.6 KB
[pdf] 9709_s02_qp_2.pdf 36.2 KB
[pdf] 9709_s02_qp_3.pdf 105.5 KB
[pdf] 9709_s02_qp_4.pdf 45.4 KB
[pdf] 9709_s02_qp_5.pdf 44.3 KB
[pdf] 9709_s02_qp_6.pdf 103.0 KB
[pdf] 9709_s02_qp_7.pdf 41.5 KB
[pdf] 9709_s03_er.pdf 266.4 KB
[pdf] 9709_s03_ms.pdf 530.0 KB
[pdf] 9709_s03_ms_1+2+3+4+5+6+7.pdf 530.0 KB
[pdf] 9709_s03_qp_1.pdf 63.8 KB
[pdf] 9709_s03_qp_2.pdf 62.7 KB
[pdf] 9709_s03_qp_3.pdf 62.4 KB
[pdf] 9709_s03_qp_4.pdf 81.9 KB
[pdf] 9709_s03_qp_5.pdf 79.8 KB
[pdf] 9709_s03_qp_6.pdf 80.5 KB
[pdf] 9709_s03_qp_7.pdf 59.9 KB
[pdf] 9709_s04_er.pdf 438.3 KB
[pdf] 9709_s04_ms.pdf 828.5 KB
[pdf] 9709_s04_qp_1.pdf 89.4 KB
[pdf] 9709_s04_qp_2.pdf 69.7 KB
[pdf] 9709_s04_qp_3.pdf 72.9 KB
[pdf] 9709_s04_qp_4.pdf 78.2 KB
[pdf] 9709_s04_qp_5.pdf 89.4 KB
[pdf] 9709_s04_qp_6.pdf 71.8 KB
[pdf] 9709_s04_qp_7.pdf 67.0 KB
[pdf] 9709_s05_er.pdf 328.2 KB
[pdf] 9709_s05_ms_1.pdf 158.1 KB
[pdf] 9709_s05_ms_2.pdf 120.7 KB
[pdf] 9709_s05_ms_3.pdf 194.9 KB
[pdf] 9709_s05_ms_4.pdf 116.8 KB
[pdf] 9709_s05_ms_5.pdf 237.1 KB
[pdf] 9709_s05_ms_6.pdf 98.3 KB
[pdf] 9709_s05_ms_7.pdf 130.0 KB
[pdf] 9709_s05_qp_1.pdf 84.0 KB
[pdf] 9709_s05_qp_2.pdf 71.1 KB
[pdf] 9709_s05_qp_3.pdf 80.9 KB
[pdf] 9709_s05_qp_4.pdf 82.5 KB
[pdf] 9709_s05_qp_5.pdf 115.5 KB
[pdf] 9709_s05_qp_6.pdf 69.5 KB
[pdf] 9709_s05_qp_7.pdf 68.9 KB
[pdf] 9709_s06_er.pdf 271.0 KB
[pdf] 9709_s06_gt.pdf 17.1 KB
[pdf] 9709_s06_ms_1.pdf 211.4 KB
[pdf] 9709_s06_ms_2.pdf 126.4 KB
[pdf] 9709_s06_ms_3.pdf 191.8 KB
[pdf] 9709_s06_ms_4.pdf 347.2 KB
[pdf] 9709_s06_ms_5.pdf 171.7 KB
[pdf] 9709_s06_ms_6.pdf 144.3 KB
[pdf] 9709_s06_ms_7.pdf 399.3 KB
[pdf] 9709_s06_qp_1.pdf 102.7 KB
[pdf] 9709_s06_qp_2.pdf 70.9 KB
[pdf] 9709_s06_qp_3.pdf 80.7 KB
[pdf] 9709_s06_qp_4.pdf 86.3 KB
[pdf] 9709_s06_qp_5.pdf 102.0 KB
[pdf] 9709_s06_qp_6.pdf 130.2 KB
[pdf] 9709_s06_qp_7.pdf 70.5 KB
[pdf] 9709_s07_er.pdf 287.5 KB
[pdf] 9709_s07_gt.pdf 18.1 KB
[pdf] 9709_s07_ms_1.pdf 205.7 KB
[pdf] 9709_s07_ms_2.pdf 134.8 KB
[pdf] 9709_s07_ms_3.pdf 634.6 KB
[pdf] 9709_s07_ms_4.pdf 103.5 KB
[pdf] 9709_s07_ms_5.pdf 105.6 KB
[pdf] 9709_s07_ms_6.pdf 143.1 KB
[pdf] 9709_s07_ms_7.pdf 188.9 KB
[pdf] 9709_s07_qp_1.pdf 107.9 KB
[pdf] 9709_s07_qp_2.pdf 85.0 KB
[pdf] 9709_s07_qp_3.pdf 92.9 KB
[pdf] 9709_s07_qp_4.pdf 119.0 KB
[pdf] 9709_s07_qp_5.pdf 107.3 KB
[pdf] 9709_s07_qp_6.pdf 79.3 KB
[pdf] 9709_s07_qp_7.pdf 79.7 KB
[pdf] 9709_s08_er.pdf 207.7 KB
[pdf] 9709_s08_gt.pdf 18.0 KB
[pdf] 9709_s08_ms_1.pdf 207.9 KB
[pdf] 9709_s08_ms_2.pdf 93.6 KB
[pdf] 9709_s08_ms_3.pdf 246.6 KB
[pdf] 9709_s08_ms_4.pdf 105.3 KB
[pdf] 9709_s08_ms_5.pdf 133.3 KB
[pdf] 9709_s08_ms_6.pdf 128.0 KB
[pdf] 9709_s08_ms_7.pdf 150.0 KB
[pdf] 9709_S08_qp_01.pdf 86.0 KB
[pdf] 9709_s08_qp_01.pdf 143.5 KB
[pdf] 9709_S08_qp_06.pdf 76.0 KB
[pdf] 9709_s08_qp_06.pdf 133.1 KB
[pdf] 9709_s08_qp_1.pdf 86.0 KB
[pdf] 9709_s08_qp_2.pdf 74.4 KB
[pdf] 9709_s08_qp_3.pdf 89.1 KB
[pdf] 9709_s08_qp_4.pdf 84.9 KB
[pdf] 9709_s08_qp_5.pdf 87.6 KB
[pdf] 9709_s08_qp_6.pdf 76.0 KB
[pdf] 9709_s08_qp_7.pdf 76.6 KB
[pdf] 9709_s09_er.pdf 291.2 KB
[pdf] 9709_s09_gt.pdf 20.0 KB
[pdf] 9709_s09_ms_1.pdf 139.6 KB
[pdf] 9709_s09_ms_2.pdf 105.7 KB
[pdf] 9709_s09_ms_3.pdf 245.4 KB
[pdf] 9709_s09_ms_4.pdf 104.2 KB
[pdf] 9709_s09_ms_5.pdf 119.5 KB
[pdf] 9709_s09_ms_6.pdf 151.4 KB
[pdf] 9709_s09_ms_7.pdf 456.9 KB
[pdf] 9709_s09_qp_1.pdf 95.9 KB
[pdf] 9709_s09_qp_2.pdf 84.1 KB
[pdf] 9709_s09_qp_3.pdf 89.4 KB
[pdf] 9709_s09_qp_4.pdf 92.0 KB
[pdf] 9709_s09_qp_5.pdf 93.3 KB
[pdf] 9709_s09_qp_6.pdf 83.1 KB
[pdf] 9709_s09_qp_7.pdf 146.5 KB
[pdf] 9709_s10_er.pdf 2.4 MB
[pdf] 9709_s10_gt.pdf 20.5 KB
[pdf] 9709_s10_ms_11.pdf 248.4 KB
[pdf] 9709_s10_ms_12.pdf 270.8 KB
[pdf] 9709_s10_ms_13.pdf 242.9 KB
[pdf] 9709_s10_ms_21.pdf 88.8 KB
[pdf] 9709_s10_ms_22.pdf 98.1 KB
[pdf] 9709_s10_ms_23.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_s10_ms_31.pdf 172.4 KB
[pdf] 9709_s10_ms_32.pdf 223.5 KB
[pdf] 9709_s10_ms_33.pdf 197.8 KB
[pdf] 9709_s10_ms_41.pdf 112.0 KB
[pdf] 9709_s10_ms_42.pdf 112.2 KB
[pdf] 9709_s10_ms_43.pdf 97.0 KB
[pdf] 9709_s10_ms_51.pdf 105.7 KB
[pdf] 9709_s10_ms_52.pdf 105.9 KB
[pdf] 9709_s10_ms_53.pdf 105.8 KB
[pdf] 9709_s10_ms_61.pdf 111.5 KB
[pdf] 9709_s10_ms_62.pdf 150.2 KB
[pdf] 9709_s10_ms_63.pdf 145.2 KB
[pdf] 9709_s10_ms_71.pdf 173.3 KB
[pdf] 9709_s10_ms_72.pdf 173.5 KB
[pdf] 9709_s10_ms_73.pdf 166.1 KB
[pdf] 9709_s10_qp_11.pdf 84.0 KB
[pdf] 9709_s10_qp_12.pdf 86.2 KB
[pdf] 9709_s10_qp_13.pdf 85.9 KB
[pdf] 9709_s10_qp_21.pdf 75.2 KB
[pdf] 9709_s10_qp_22.pdf 79.2 KB
[pdf] 9709_s10_qp_23.pdf 79.5 KB
[pdf] 9709_s10_qp_31.pdf 86.5 KB
[pdf] 9709_s10_qp_32.pdf 83.8 KB
[pdf] 9709_s10_qp_33.pdf 80.8 KB
[pdf] 9709_s10_qp_41.pdf 86.3 KB
[pdf] 9709_s10_qp_42.pdf 86.3 KB
[pdf] 9709_s10_qp_43.pdf 83.4 KB
[pdf] 9709_s10_qp_51.pdf 84.1 KB
[pdf] 9709_s10_qp_52.pdf 84.0 KB
[pdf] 9709_s10_qp_53.pdf 81.3 KB
[pdf] 9709_s10_qp_61.pdf 83.2 KB
[pdf] 9709_s10_qp_62.pdf 85.1 KB
[pdf] 9709_s10_qp_63.pdf 75.4 KB
[pdf] 9709_s10_qp_71.pdf 81.7 KB
[pdf] 9709_s10_qp_72.pdf 81.4 KB
[pdf] 9709_s10_qp_73.pdf 77.5 KB
[pdf] 9709_s11_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 9709_s11_gt.pdf 35.3 KB
[pdf] 9709_s11_ms_11.pdf 418.7 KB
[pdf] 9709_s11_ms_12.pdf 308.2 KB
[pdf] 9709_s11_ms_13.pdf 266.0 KB
[pdf] 9709_s11_ms_21.pdf 181.6 KB
[pdf] 9709_s11_ms_22.pdf 153.9 KB
[pdf] 9709_s11_ms_23.pdf 154.1 KB
[pdf] 9709_s11_ms_31.pdf 232.8 KB
[pdf] 9709_s11_ms_32.pdf 253.8 KB
[pdf] 9709_s11_ms_33.pdf 280.8 KB
[pdf] 9709_s11_ms_41.pdf 133.8 KB
[pdf] 9709_s11_ms_42.pdf 152.9 KB
[pdf] 9709_s11_ms_43.pdf 150.3 KB
[pdf] 9709_s11_ms_51.pdf 145.3 KB
[pdf] 9709_s11_ms_52.pdf 176.9 KB
[pdf] 9709_s11_ms_53.pdf 145.4 KB
[pdf] 9709_s11_ms_61.pdf 165.6 KB
[pdf] 9709_s11_ms_62.pdf 185.5 KB
[pdf] 9709_s11_ms_63.pdf 166.2 KB
[pdf] 9709_s11_ms_71.pdf 187.6 KB
[pdf] 9709_s11_ms_72.pdf 245.1 KB
[pdf] 9709_s11_ms_73.pdf 216.1 KB
[pdf] 9709_s11_qp_11.pdf 90.7 KB
[pdf] 9709_s11_qp_12.pdf 83.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_13.pdf 89.3 KB
[pdf] 9709_s11_qp_21.pdf 80.6 KB
[pdf] 9709_s11_qp_22.pdf 81.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_23.pdf 81.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_31.pdf 84.2 KB
[pdf] 9709_s11_qp_32.pdf 82.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_33.pdf 85.3 KB
[pdf] 9709_s11_qp_41.pdf 80.4 KB
[pdf] 9709_s11_qp_42.pdf 84.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_43.pdf 87.5 KB
[pdf] 9709_s11_qp_51.pdf 84.2 KB
[pdf] 9709_s11_qp_52.pdf 80.2 KB
[pdf] 9709_s11_qp_53.pdf 86.8 KB
[pdf] 9709_s11_qp_61.pdf 76.6 KB
[pdf] 9709_s11_qp_62.pdf 74.6 KB
[pdf] 9709_s11_qp_63.pdf 76.1 KB
[pdf] 9709_s11_qp_71.pdf 80.2 KB
[pdf] 9709_s11_qp_72.pdf 76.1 KB
[pdf] 9709_s11_qp_73.pdf 78.5 KB
[pdf] 9709_s12_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 9709_s12_gt.pdf 33.1 KB
[pdf] 9709_s12_ms_11.pdf 461.8 KB
[pdf] 9709_s12_ms_12.pdf 292.7 KB
[pdf] 9709_s12_ms_13.pdf 321.0 KB
[pdf] 9709_s12_ms_21.pdf 169.4 KB
[pdf] 9709_s12_ms_22.pdf 167.8 KB
[pdf] 9709_s12_ms_23.pdf 169.5 KB
[pdf] 9709_s12_ms_31.pdf 315.9 KB
[pdf] 9709_s12_ms_32.pdf 332.8 KB
[pdf] 9709_s12_ms_33.pdf 287.4 KB
[pdf] 9709_s12_ms_41.pdf 137.3 KB
[pdf] 9709_s12_ms_42.pdf 148.1 KB
[pdf] 9709_s12_ms_43.pdf 165.2 KB
[pdf] 9709_s12_ms_51.pdf 147.2 KB
[pdf] 9709_s12_ms_52.pdf 153.0 KB
[pdf] 9709_s12_ms_53.pdf 141.6 KB
[pdf] 9709_s12_ms_61.pdf 159.5 KB
[pdf] 9709_s12_ms_62.pdf 164.6 KB
[pdf] 9709_s12_ms_63.pdf 210.2 KB
[pdf] 9709_s12_ms_71.pdf 240.8 KB
[pdf] 9709_s12_ms_72.pdf 229.4 KB
[pdf] 9709_s12_ms_73.pdf 229.4 KB
[pdf] 9709_s12_qp_11.pdf 107.6 KB
[pdf] 9709_s12_qp_12.pdf 104.6 KB
[pdf] 9709_s12_qp_13.pdf 104.9 KB
[pdf] 9709_s12_qp_21.pdf 98.3 KB
[pdf] 9709_s12_qp_22.pdf 98.3 KB
[pdf] 9709_s12_qp_23.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_s12_qp_31.pdf 101.5 KB
[pdf] 9709_s12_qp_32.pdf 106.2 KB
[pdf] 9709_s12_qp_33.pdf 104.0 KB
[pdf] 9709_s12_qp_41.pdf 104.1 KB
[pdf] 9709_s12_qp_42.pdf 103.3 KB
[pdf] 9709_s12_qp_43.pdf 107.0 KB
[pdf] 9709_s12_qp_51.pdf 104.0 KB
[pdf] 9709_s12_qp_52.pdf 100.2 KB
[pdf] 9709_s12_qp_53.pdf 103.0 KB
[pdf] 9709_s12_qp_61.pdf 95.9 KB
[pdf] 9709_s12_qp_62.pdf 98.2 KB
[pdf] 9709_s12_qp_63.pdf 96.1 KB
[pdf] 9709_s12_qp_71.pdf 99.9 KB
[pdf] 9709_s12_qp_72.pdf 97.8 KB
[pdf] 9709_s12_qp_73.pdf 98.8 KB
[pdf] 9709_s13_er.pdf 2.8 MB
[pdf] 9709_s13_gt.pdf 55.6 KB
[pdf] 9709_s13_ms_11.pdf 329.0 KB
[pdf] 9709_s13_ms_12.pdf 236.0 KB
[pdf] 9709_s13_ms_13.pdf 225.9 KB
[pdf] 9709_s13_ms_21.pdf 173.8 KB
[pdf] 9709_s13_ms_22.pdf 141.1 KB
[pdf] 9709_s13_ms_23.pdf 174.1 KB
[pdf] 9709_s13_ms_31.pdf 260.6 KB
[pdf] 9709_s13_ms_32.pdf 232.9 KB
[pdf] 9709_s13_ms_33.pdf 209.7 KB
[pdf] 9709_s13_ms_41.pdf 141.8 KB
[pdf] 9709_s13_ms_42.pdf 145.3 KB
[pdf] 9709_s13_ms_43.pdf 139.7 KB
[pdf] 9709_s13_ms_51.pdf 147.4 KB
[pdf] 9709_s13_ms_52.pdf 148.3 KB
[pdf] 9709_s13_ms_53.pdf 147.3 KB
[pdf] 9709_s13_ms_61.pdf 162.4 KB
[pdf] 9709_s13_ms_62.pdf 167.3 KB
[pdf] 9709_s13_ms_63.pdf 190.2 KB
[pdf] 9709_s13_ms_71.pdf 209.5 KB
[pdf] 9709_s13_ms_72.pdf 162.0 KB
[pdf] 9709_s13_ms_73.pdf 190.2 KB
[pdf] 9709_s13_qp_11.pdf 94.7 KB
[pdf] 9709_s13_qp_12.pdf 92.4 KB
[pdf] 9709_s13_qp_13.pdf 95.7 KB
[pdf] 9709_s13_qp_21.pdf 87.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_22-1.pdf 79.5 KB
[pdf] 9709_s13_qp_22.pdf 88.4 KB
[pdf] 9709_s13_qp_23.pdf 86.2 KB
[pdf] 9709_s13_qp_31.pdf 89.3 KB
[pdf] 9709_s13_qp_32.pdf 95.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_33.pdf 92.1 KB
[pdf] 9709_s13_qp_41.pdf 92.9 KB
[pdf] 9709_s13_qp_42-1.pdf 83.9 KB
[pdf] 9709_s13_qp_42.pdf 95.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_43.pdf 94.9 KB
[pdf] 9709_s13_qp_51.pdf 93.8 KB
[pdf] 9709_s13_qp_52-1.pdf 80.6 KB
[pdf] 9709_s13_qp_52.pdf 90.8 KB
[pdf] 9709_s13_qp_53.pdf 97.7 KB
[pdf] 9709_s13_qp_61.pdf 93.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_62-1.pdf 76.6 KB
[pdf] 9709_s13_qp_62.pdf 91.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_63.pdf 86.4 KB
[pdf] 9709_s13_qp_71.pdf 87.0 KB
[pdf] 9709_s13_qp_72.pdf 87.4 KB
[pdf] 9709_s13_qp_73.pdf 87.0 KB
[pdf] 9709_s14_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 9709_s14_gt.pdf 54.9 KB
[pdf] 9709_s14_ms_11.pdf 277.8 KB
[pdf] 9709_s14_ms_12.pdf 219.9 KB
[pdf] 9709_s14_ms_13.pdf 234.9 KB
[pdf] 9709_s14_ms_21.pdf 195.9 KB
[pdf] 9709_s14_ms_22.pdf 214.1 KB
[pdf] 9709_s14_ms_23.pdf 214.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_31.pdf 258.0 KB
[pdf] 9709_s14_ms_32.pdf 284.0 KB
[pdf] 9709_s14_ms_33.pdf 230.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_41.pdf 146.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_42.pdf 159.6 KB
[pdf] 9709_s14_ms_43.pdf 150.8 KB
[pdf] 9709_s14_ms_51.pdf 233.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_52.pdf 233.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_53.pdf 311.4 KB
[pdf] 9709_s14_ms_61.pdf 203.1 KB
[pdf] 9709_s14_ms_62.pdf 169.6 KB
[pdf] 9709_s14_ms_63.pdf 177.8 KB
[pdf] 9709_s14_ms_71.pdf 206.1 KB
[pdf] 9709_s14_ms_72.pdf 175.5 KB
[pdf] 9709_s14_ms_73.pdf 218.0 KB
[pdf] 9709_s14_qp_11.pdf 103.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_12.pdf 102.7 KB
[pdf] 9709_s14_qp_13.pdf 111.8 KB
[pdf] 9709_s14_qp_21.pdf 95.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_22.pdf 97.9 KB
[pdf] 9709_s14_qp_23.pdf 97.9 KB
[pdf] 9709_s14_qp_31.pdf 100.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_32.pdf 101.2 KB
[pdf] 9709_s14_qp_33.pdf 102.5 KB
[pdf] 9709_s14_qp_41.pdf 115.7 KB
[pdf] 9709_s14_qp_42.pdf 113.9 KB
[pdf] 9709_s14_qp_43.pdf 100.3 KB
[pdf] 9709_s14_qp_51.pdf 85.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_52.pdf 85.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_53.pdf 99.4 KB
[pdf] 9709_s14_qp_61.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_s14_qp_62.pdf 96.0 KB
[pdf] 9709_s14_qp_63.pdf 96.0 KB
[pdf] 9709_s14_qp_71.pdf 98.6 KB
[pdf] 9709_s14_qp_72.pdf 98.0 KB
[pdf] 9709_s14_qp_73.pdf 98.0 KB
[pdf] 9709_s15_er.pdf 3.4 MB
[pdf] 9709_s15_gt.pdf 59.2 KB
[pdf] 9709_s15_ms_11.pdf 286.6 KB
[pdf] 9709_s15_ms_12.pdf 286.7 KB
[pdf] 9709_s15_ms_13.pdf 384.5 KB
[pdf] 9709_s15_ms_21.pdf 225.1 KB
[pdf] 9709_s15_ms_22.pdf 203.3 KB
[pdf] 9709_s15_ms_23.pdf 203.7 KB
[pdf] 9709_s15_ms_31.pdf 286.4 KB
[pdf] 9709_s15_ms_32.pdf 262.6 KB
[pdf] 9709_s15_ms_33.pdf 262.5 KB
[pdf] 9709_s15_ms_41.pdf 188.4 KB
[pdf] 9709_s15_ms_42.pdf 189.5 KB
[pdf] 9709_s15_ms_43.pdf 169.0 KB
[pdf] 9709_s15_ms_51.pdf 213.2 KB
[pdf] 9709_s15_ms_52.pdf 150.0 KB
[pdf] 9709_s15_ms_53.pdf 146.8 KB
[pdf] 9709_s15_ms_61.pdf 200.4 KB
[pdf] 9709_s15_ms_62.pdf 201.1 KB
[pdf] 9709_s15_ms_63.pdf 173.0 KB
[pdf] 9709_s15_ms_71.pdf 187.0 KB
[pdf] 9709_s15_ms_72.pdf 204.6 KB
[pdf] 9709_s15_ms_73.pdf 213.1 KB
[pdf] 9709_s15_qp_11.pdf 103.4 KB
[pdf] 9709_s15_qp_12.pdf 102.1 KB
[pdf] 9709_s15_qp_13.pdf 105.7 KB
[pdf] 9709_s15_qp_21.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_s15_qp_22.pdf 99.8 KB
[pdf] 9709_s15_qp_23.pdf 99.8 KB
[pdf] 9709_s15_qp_31.pdf 100.3 KB
[pdf] 9709_s15_qp_32.pdf 101.6 KB
[pdf] 9709_s15_qp_33.pdf 98.8 KB
[pdf] 9709_s15_qp_41.pdf 100.0 KB
[pdf] 9709_s15_qp_41_2.pdf 100.0 KB
[pdf] 9709_s15_qp_42.pdf 102.1 KB
[pdf] 9709_s15_qp_43.pdf 99.0 KB
[pdf] 9709_s15_qp_51.pdf 100.6 KB
[pdf] 9709_s15_qp_52.pdf 102.2 KB
[pdf] 9709_s15_qp_53.pdf 97.2 KB
[pdf] 9709_s15_qp_61.pdf 98.8 KB
[pdf] 9709_s15_qp_62.pdf 99.2 KB
[pdf] 9709_s15_qp_63.pdf 97.4 KB
[pdf] 9709_s15_qp_71.pdf 97.6 KB
[pdf] 9709_s15_qp_72.pdf 97.0 KB
[pdf] 9709_s15_qp_73.pdf 96.9 KB
[pdf] 9709_s16_er.pdf 4.1 MB
[pdf] 9709_s16_gt.pdf 36.9 KB
[pdf] 9709_s16_ms_11.pdf 330.1 KB
[pdf] 9709_s16_ms_12.pdf 452.4 KB
[pdf] 9709_s16_ms_13.pdf 562.9 KB
[pdf] 9709_s16_ms_21.pdf 281.9 KB
[pdf] 9709_s16_ms_22.pdf 294.1 KB
[pdf] 9709_s16_ms_23.pdf 294.5 KB
[pdf] 9709_s16_ms_31.pdf 386.5 KB
[pdf] 9709_s16_ms_32.pdf 329.2 KB
[pdf] 9709_s16_ms_33.pdf 328.8 KB
[pdf] 9709_s16_ms_41.pdf 175.3 KB
[pdf] 9709_s16_ms_42.pdf 203.3 KB
[pdf] 9709_s16_ms_43.pdf 137.2 KB
[pdf] 9709_s16_ms_51.pdf 175.7 KB
[pdf] 9709_s16_ms_52.pdf 177.2 KB
[pdf] 9709_s16_ms_53.pdf 176.0 KB
[pdf] 9709_s16_ms_61.pdf 159.4 KB
[pdf] 9709_s16_ms_62.pdf 165.1 KB
[pdf] 9709_s16_ms_63.pdf 188.8 KB
[pdf] 9709_s16_ms_71.pdf 222.1 KB
[pdf] 9709_s16_ms_72.pdf 198.4 KB
[pdf] 9709_s16_ms_73.pdf 226.0 KB
[pdf] 9709_s16_qp_11.pdf 99.6 KB
[pdf] 9709_s16_qp_12.pdf 104.1 KB
[pdf] 9709_s16_qp_13.pdf 98.1 KB
[pdf] 9709_s16_qp_21.pdf 83.7 KB
[pdf] 9709_s16_qp_22.pdf 91.3 KB
[pdf] 9709_s16_qp_23.pdf 91.6 KB
[pdf] 9709_s16_qp_31.pdf 89.1 KB
[pdf] 9709_s16_qp_32.pdf 92.9 KB
[pdf] 9709_s16_qp_33.pdf 91.8 KB
[pdf] 9709_s16_qp_41.pdf 90.6 KB
[pdf] 9709_s16_qp_42.pdf 98.3 KB
[pdf] 9709_s16_qp_43.pdf 88.4 KB
[pdf] 9709_s16_qp_51.pdf 95.3 KB
[pdf] 9709_s16_qp_52.pdf 95.5 KB
[pdf] 9709_s16_qp_53.pdf 95.2 KB
[pdf] 9709_s16_qp_61.pdf 86.0 KB
[pdf] 9709_s16_qp_62.pdf 84.0 KB
[pdf] 9709_s16_qp_63.pdf 87.7 KB
[pdf] 9709_s16_qp_71.pdf 86.4 KB
[pdf] 9709_s16_qp_72.pdf 92.7 KB
[pdf] 9709_s16_qp_73.pdf 84.7 KB
[pdf] 9709_s17_er.pdf 3.8 MB
[pdf] 9709_s17_gt.pdf 104.4 KB
[pdf] 9709_s17_ms_11.pdf 342.5 KB
[pdf] 9709_s17_ms_12.pdf 356.6 KB
[pdf] 9709_s17_ms_13.pdf 348.7 KB
[pdf] 9709_s17_ms_21.pdf 259.0 KB
[pdf] 9709_s17_ms_22.pdf 249.1 KB
[pdf] 9709_s17_ms_23.pdf 247.8 KB
[pdf] 9709_s17_ms_31.pdf 248.1 KB
[pdf] 9709_s17_ms_32.pdf 265.5 KB
[pdf] 9709_s17_ms_33.pdf 262.4 KB
[pdf] 9709_s17_ms_41.pdf 267.2 KB
[pdf] 9709_s17_ms_42.pdf 288.2 KB
[pdf] 9709_s17_ms_43.pdf 277.6 KB
[pdf] 9709_s17_ms_51.pdf 247.3 KB
[pdf] 9709_s17_ms_52.pdf 271.3 KB
[pdf] 9709_s17_ms_53.pdf 247.6 KB
[pdf] 9709_s17_ms_61.pdf 286.1 KB
[pdf] 9709_s17_ms_62.pdf 309.8 KB
[pdf] 9709_s17_ms_63.pdf 247.9 KB
[pdf] 9709_s17_ms_71.pdf 280.7 KB
[pdf] 9709_s17_ms_72.pdf 251.8 KB
[pdf] 9709_s17_ms_73.pdf 272.2 KB
[pdf] 9709_s17_qp_11.pdf 125.5 KB
[pdf] 9709_s17_qp_12.pdf 122.9 KB
[pdf] 9709_s17_qp_13.pdf 129.8 KB
[pdf] 9709_s17_qp_21.pdf 104.9 KB
[pdf] 9709_s17_qp_22.pdf 105.9 KB
[pdf] 9709_s17_qp_23.pdf 105.8 KB
[pdf] 9709_s17_qp_31.pdf 124.6 KB
[pdf] 9709_s17_qp_32.pdf 120.4 KB
[pdf] 9709_s17_qp_33.pdf 121.4 KB
[pdf] 9709_s17_qp_41.pdf 106.5 KB
[pdf] 9709_s17_qp_42.pdf 108.9 KB
[pdf] 9709_s17_qp_43.pdf 111.5 KB
[pdf] 9709_s17_qp_51.pdf 117.5 KB
[pdf] 9709_s17_qp_52.pdf 111.4 KB
[pdf] 9709_s17_qp_53.pdf 117.5 KB
[pdf] 9709_s17_qp_61.pdf 104.3 KB
[pdf] 9709_s17_qp_62.pdf 107.2 KB
[pdf] 9709_s17_qp_63.pdf 106.3 KB
[pdf] 9709_s17_qp_71.pdf 105.0 KB
[pdf] 9709_s17_qp_72.pdf 106.0 KB
[pdf] 9709_s17_qp_73.pdf 102.5 KB
[pdf] 9709_s18_er.pdf 3.6 MB
[pdf] 9709_s18_gt.pdf 123.5 KB
[pdf] 9709_s18_ms_11.pdf 272.1 KB
[pdf] 9709_s18_ms_12.pdf 323.3 KB
[pdf] 9709_s18_ms_13.pdf 256.5 KB
[pdf] 9709_s18_ms_21.pdf 201.6 KB
[pdf] 9709_s18_ms_22.pdf 191.3 KB
[pdf] 9709_s18_ms_23.pdf 191.5 KB
[pdf] 9709_s18_ms_31.pdf 229.3 KB
[pdf] 9709_s18_ms_32.pdf 261.9 KB
[pdf] 9709_s18_ms_33.pdf 206.4 KB
[pdf] 9709_s18_ms_41.pdf 262.3 KB
[pdf] 9709_s18_ms_42.pdf 246.6 KB
[pdf] 9709_s18_ms_43.pdf 266.9 KB
[pdf] 9709_s18_ms_51.pdf 204.4 KB
[pdf] 9709_s18_ms_52.pdf 215.7 KB
[pdf] 9709_s18_ms_53.pdf 204.6 KB
[pdf] 9709_s18_ms_61.pdf 241.4 KB
[pdf] 9709_s18_ms_62.pdf 278.1 KB
[pdf] 9709_s18_ms_63.pdf 252.5 KB
[pdf] 9709_s18_ms_71.pdf 211.3 KB
[pdf] 9709_s18_ms_72.pdf 240.4 KB
[pdf] 9709_s18_ms_73.pdf 220.9 KB
[pdf] 9709_s18_qp_11.pdf 124.7 KB
[pdf] 9709_s18_qp_12.pdf 129.6 KB
[pdf] 9709_s18_qp_13.pdf 132.2 KB
[pdf] 9709_s18_qp_21.pdf 111.7 KB
[pdf] 9709_s18_qp_22.pdf 104.7 KB
[pdf] 9709_s18_qp_23.pdf 104.7 KB
[pdf] 9709_s18_qp_31.pdf 115.2 KB
[pdf] 9709_s18_qp_32.pdf 128.8 KB
[pdf] 9709_s18_qp_33.pdf 117.1 KB
[pdf] 9709_s18_qp_41.pdf 119.6 KB
[pdf] 9709_s18_qp_42.pdf 113.0 KB
[pdf] 9709_s18_qp_43.pdf 118.0 KB
[pdf] 9709_s18_qp_51.pdf 116.2 KB
[pdf] 9709_s18_qp_52.pdf 119.5 KB
[pdf] 9709_s18_qp_53.pdf 116.3 KB
[pdf] 9709_s18_qp_61.pdf 108.3 KB
[pdf] 9709_s18_qp_62.pdf 104.2 KB
[pdf] 9709_s18_qp_63.pdf 108.3 KB
[pdf] 9709_s18_qp_71.pdf 102.3 KB
[pdf] 9709_s18_qp_72.pdf 105.8 KB
[pdf] 9709_s18_qp_73.pdf 104.0 KB
[pdf] 9709_s19_gt.pdf 126.5 KB
[pdf] 9709_s19_ms_11.pdf 289.3 KB
[pdf] 9709_s19_ms_12.pdf 315.7 KB
[pdf] 9709_s19_ms_13.pdf 320.7 KB
[pdf] 9709_s19_ms_21.pdf 200.9 KB
[pdf] 9709_s19_ms_22.pdf 207.9 KB
[pdf] 9709_s19_ms_23.pdf 208.2 KB
[pdf] 9709_s19_ms_31.pdf 270.1 KB
[pdf] 9709_s19_ms_32.pdf 263.9 KB
[pdf] 9709_s19_ms_33.pdf 229.3 KB
[pdf] 9709_s19_ms_41.pdf 233.8 KB
[pdf] 9709_s19_ms_42.pdf 244.0 KB
[pdf] 9709_s19_ms_43.pdf 262.9 KB
[pdf] 9709_s19_ms_51.pdf 240.2 KB
[pdf] 9709_s19_ms_52.pdf 240.8 KB
[pdf] 9709_s19_ms_53.pdf 240.5 KB
[pdf] 9709_s19_ms_61.pdf 234.7 KB
[pdf] 9709_s19_ms_62.pdf 289.1 KB
[pdf] 9709_s19_ms_63.pdf 268.8 KB
[pdf] 9709_s19_ms_71.pdf 227.4 KB
[pdf] 9709_s19_ms_72.pdf 225.5 KB
[pdf] 9709_s19_ms_73.pdf 250.6 KB
[pdf] 9709_s19_qp_11.pdf 134.2 KB
[pdf] 9709_s19_qp_12.pdf 126.1 KB
[pdf] 9709_s19_qp_13.pdf 137.8 KB
[pdf] 9709_s19_qp_21.pdf 102.7 KB
[pdf] 9709_s19_qp_22.pdf 104.9 KB
[pdf] 9709_s19_qp_23.pdf 105.0 KB
[pdf] 9709_s19_qp_31.pdf 122.6 KB
[pdf] 9709_s19_qp_32.pdf 125.1 KB
[pdf] 9709_s19_qp_33.pdf 119.0 KB
[pdf] 9709_s19_qp_41.pdf 115.9 KB
[pdf] 9709_s19_qp_42.pdf 114.9 KB
[pdf] 9709_s19_qp_43.pdf 109.2 KB
[pdf] 9709_s19_qp_51.pdf 116.9 KB
[pdf] 9709_s19_qp_52.pdf 116.6 KB
[pdf] 9709_s19_qp_53.pdf 116.8 KB
[pdf] 9709_s19_qp_61.pdf 116.2 KB
[pdf] 9709_s19_qp_62.pdf 100.8 KB
[pdf] 9709_s19_qp_63.pdf 102.4 KB
[pdf] 9709_s19_qp_71.pdf 107.6 KB
[pdf] 9709_s19_qp_72.pdf 108.4 KB
[pdf] 9709_s19_qp_73.pdf 110.0 KB
[pdf] 9709_w01_er.pdf 164.3 KB
[pdf] 9709_w01_ms_1.pdf 402.3 KB
[pdf] 9709_w01_ms_2.pdf 262.7 KB
[pdf] 9709_w01_ms_4.pdf 328.2 KB
[pdf] 9709_w01_ms_6.pdf 100.6 KB
[pdf] 9709_w01_qp_2.pdf 34.9 KB
[pdf] 9709_w01_qp_4.pdf 128.4 KB
[pdf] 9709_w01_qp_6.pdf 37.4 KB
[pdf] 9709_w02_er.pdf 338.8 KB
[pdf] 9709_w02_ms_1.pdf 619.6 KB
[pdf] 9709_w02_ms_2.pdf 461.1 KB
[pdf] 9709_w02_ms_3.pdf 603.1 KB
[pdf] 9709_w02_ms_4.pdf 615.2 KB
[pdf] 9709_w02_ms_5.pdf 530.0 KB
[pdf] 9709_w02_ms_6.pdf 482.2 KB
[pdf] 9709_w02_ms_7.pdf 467.0 KB
[pdf] 9709_w02_qp_1.pdf 94.0 KB
[pdf] 9709_w02_qp_2.pdf 62.1 KB
[pdf] 9709_w02_qp_3.pdf 118.9 KB
[pdf] 9709_w02_qp_4.pdf 95.4 KB
[pdf] 9709_w02_qp_5.pdf 106.7 KB
[pdf] 9709_w02_qp_6.pdf 61.3 KB
[pdf] 9709_w02_qp_7.pdf 62.6 KB
[pdf] 9709_w03_er.pdf 494.8 KB
[pdf] 9709_w03_ms.pdf 743.7 KB
[pdf] 9709_w03_ms_1+2+3+4+5+6+7.pdf 725.8 KB
[pdf] 9709_w03_qp_1.pdf 93.1 KB
[pdf] 9709_w03_qp_2.pdf 62.2 KB
[pdf] 9709_w03_qp_3.pdf 63.4 KB
[pdf] 9709_w03_qp_4.pdf 76.3 KB
[pdf] 9709_w03_qp_5.pdf 82.2 KB
[pdf] 9709_w03_qp_6.pdf 63.3 KB
[pdf] 9709_w03_qp_7.pdf 57.9 KB
[pdf] 9709_w04_er.pdf 322.0 KB
[pdf] 9709_w04_ms_1.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_w04_ms_2.pdf 97.9 KB
[pdf] 9709_w04_ms_3.pdf 238.1 KB
[pdf] 9709_w04_ms_4.pdf 113.0 KB
[pdf] 9709_w04_ms_5.pdf 108.7 KB
[pdf] 9709_w04_ms_6.pdf 159.3 KB
[pdf] 9709_w04_ms_7.pdf 253.8 KB
[pdf] 9709_w04_qp_1.pdf 75.3 KB
[pdf] 9709_w04_qp_2.pdf 70.5 KB
[pdf] 9709_w04_qp_3.pdf 78.8 KB
[pdf] 9709_w04_qp_4.pdf 82.6 KB
[pdf] 9709_w04_qp_5.pdf 76.9 KB
[pdf] 9709_w04_qp_6.pdf 66.6 KB
[pdf] 9709_w04_qp_7.pdf 68.2 KB
[pdf] 9709_w05_er.pdf 333.0 KB
[pdf] 9709_w05_ms_1.pdf 208.5 KB
[pdf] 9709_w05_ms_2.pdf 106.5 KB
[pdf] 9709_w05_ms_3.pdf 185.0 KB
[pdf] 9709_w05_ms_4.pdf 154.7 KB
[pdf] 9709_w05_ms_5.pdf 196.9 KB
[pdf] 9709_w05_ms_6.pdf 137.5 KB
[pdf] 9709_w05_ms_7.pdf 177.5 KB
[pdf] 9709_w05_qp_1.pdf 100.3 KB
[pdf] 9709_w05_qp_2.pdf 73.1 KB
[pdf] 9709_w05_qp_3.pdf 82.7 KB
[pdf] 9709_w05_qp_4.pdf 96.2 KB
[pdf] 9709_w05_qp_5.pdf 101.6 KB
[pdf] 9709_w05_qp_6.pdf 73.5 KB
[pdf] 9709_w05_qp_7.pdf 74.3 KB
[pdf] 9709_w06_er.pdf 218.7 KB
[pdf] 9709_w06_gt.pdf 17.1 KB
[pdf] 9709_w06_ms_1.pdf 186.5 KB
[pdf] 9709_w06_ms_2.pdf 155.9 KB
[pdf] 9709_w06_ms_3.pdf 327.0 KB
[pdf] 9709_w06_ms_4.pdf 190.2 KB
[pdf] 9709_w06_ms_5.pdf 115.4 KB
[pdf] 9709_w06_ms_6.pdf 122.3 KB
[pdf] 9709_w06_ms_7.pdf 464.7 KB
[pdf] 9709_w06_qp_1.pdf 112.3 KB
[pdf] 9709_w06_qp_1b.pdf 112.3 KB
[pdf] 9709_w06_qp_2.pdf 78.0 KB
[pdf] 9709_w06_qp_3.pdf 78.5 KB
[pdf] 9709_w06_qp_4.pdf 88.8 KB
[pdf] 9709_w06_qp_5.pdf 98.6 KB
[pdf] 9709_w06_qp_6.pdf 69.4 KB
[pdf] 9709_w06_qp_7.pdf 74.6 KB
[pdf] 9709_w07_er.pdf 502.8 KB
[pdf] 9709_w07_gt.pdf 17.1 KB
[pdf] 9709_w07_ms_1.pdf 546.3 KB
[pdf] 9709_w07_ms_2.pdf 89.2 KB
[pdf] 9709_w07_ms_3.pdf 196.5 KB
[pdf] 9709_w07_ms_4.pdf 92.3 KB
[pdf] 9709_w07_ms_5.pdf 122.7 KB
[pdf] 9709_w07_ms_6.pdf 172.8 KB
[pdf] 9709_w07_ms_7.pdf 199.7 KB
[pdf] 9709_w07_qp_1.pdf 107.9 KB
[pdf] 9709_w07_qp_2.pdf 81.4 KB
[pdf] 9709_w07_qp_3.pdf 82.4 KB
[pdf] 9709_w07_qp_4.pdf 95.9 KB
[pdf] 9709_w07_qp_5.pdf 124.5 KB
[pdf] 9709_w07_qp_6.pdf 83.6 KB
[pdf] 9709_w07_qp_7.pdf 80.7 KB
[pdf] 9709_w08_er.pdf 282.1 KB
[pdf] 9709_w08_gt.pdf 17.6 KB
[pdf] 9709_w08_ms_1.pdf 230.6 KB
[pdf] 9709_w08_ms_2.pdf 97.0 KB
[pdf] 9709_w08_ms_3.pdf 305.6 KB
[pdf] 9709_w08_ms_4.pdf 120.2 KB
[pdf] 9709_w08_ms_5.pdf 190.1 KB
[pdf] 9709_w08_ms_6.pdf 143.3 KB
[pdf] 9709_w08_ms_7.pdf 193.3 KB
[pdf] 9709_w08_qp_1.pdf 92.6 KB
[pdf] 9709_w08_qp_2.pdf 81.0 KB
[pdf] 9709_w08_qp_3.pdf 81.1 KB
[pdf] 9709_w08_qp_4.pdf 83.0 KB
[pdf] 9709_w08_qp_5.pdf 90.3 KB
[pdf] 9709_w08_qp_6.pdf 81.7 KB
[pdf] 9709_w08_qp_7.pdf 80.2 KB
[pdf] 9709_w09_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 9709_w09_gt.pdf 48.8 KB
[pdf] 9709_w09_ms_11.pdf 157.1 KB
[pdf] 9709_w09_ms_12.pdf 159.9 KB
[pdf] 9709_w09_ms_21.pdf 93.3 KB
[pdf] 9709_w09_ms_22.pdf 93.9 KB
[pdf] 9709_w09_ms_31.pdf 146.3 KB
[pdf] 9709_w09_ms_32.pdf 102.6 KB
[pdf] 9709_w09_ms_41.pdf 105.7 KB
[pdf] 9709_w09_ms_42.pdf 101.1 KB
[pdf] 9709_w09_ms_51.pdf 102.4 KB
[pdf] 9709_w09_ms_52.pdf 61.4 KB
[pdf] 9709_w09_ms_61.pdf 109.5 KB
[pdf] 9709_w09_ms_62.pdf 108.7 KB
[pdf] 9709_w09_ms_71.pdf 193.7 KB
[pdf] 9709_w09_ms_72.pdf 173.5 KB
[pdf] 9709_w09_qp_11.pdf 84.6 KB
[pdf] 9709_w09_qp_12.pdf 92.8 KB
[pdf] 9709_w09_qp_21.pdf 79.0 KB
[pdf] 9709_w09_qp_22.pdf 82.8 KB
[pdf] 9709_w09_qp_31.pdf 83.4 KB
[pdf] 9709_w09_qp_32.pdf 82.4 KB
[pdf] 9709_w09_qp_41.pdf 85.3 KB
[pdf] 9709_w09_qp_42.pdf 88.6 KB
[pdf] 9709_w09_qp_51.pdf 105.2 KB
[pdf] 9709_w09_qp_52.pdf 78.0 KB
[pdf] 9709_w09_qp_61.pdf 77.0 KB
[pdf] 9709_w09_qp_62.pdf 72.0 KB
[pdf] 9709_w09_qp_71.pdf 94.3 KB
[pdf] 9709_w09_qp_72.pdf 81.1 KB
[pdf] 9709_w10_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 9709_w10_gt.pdf 51.5 KB
[pdf] 9709_w10_ms_11.pdf 245.5 KB
[pdf] 9709_w10_ms_12.pdf 208.8 KB
[pdf] 9709_w10_ms_13.pdf 171.0 KB
[pdf] 9709_w10_ms_21.pdf 168.7 KB
[pdf] 9709_w10_ms_22.pdf 168.7 KB
[pdf] 9709_w10_ms_23.pdf 100.0 KB
[pdf] 9709_w10_ms_31.pdf 193.7 KB
[pdf] 9709_w10_ms_32.pdf 193.8 KB
[pdf] 9709_w10_ms_33.pdf 232.1 KB
[pdf] 9709_w10_ms_41.pdf 107.2 KB
[pdf] 9709_w10_ms_42.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_w10_ms_43.pdf 107.0 KB
[pdf] 9709_w10_ms_51.pdf 100.3 KB
[pdf] 9709_w10_ms_52.pdf 100.4 KB
[pdf] 9709_w10_ms_53.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_w10_ms_61.pdf 106.7 KB
[pdf] 9709_w10_ms_62.pdf 142.5 KB
[pdf] 9709_w10_ms_63.pdf 125.3 KB
[pdf] 9709_w10_ms_71.pdf 142.4 KB
[pdf] 9709_w10_ms_72.pdf 142.5 KB
[pdf] 9709_w10_ms_73.pdf 161.4 KB
[pdf] 9709_w10_qp_11.pdf 89.5 KB
[pdf] 9709_w10_qp_12.pdf 95.1 KB
[pdf] 9709_w10_qp_13.pdf 90.3 KB
[pdf] 9709_w10_qp_21.pdf 79.6 KB
[pdf] 9709_w10_qp_22.pdf 79.5 KB
[pdf] 9709_w10_qp_23.pdf 80.9 KB
[pdf] 9709_w10_qp_31.pdf 83.3 KB
[pdf] 9709_w10_qp_32.pdf 83.2 KB
[pdf] 9709_w10_qp_33.pdf 79.2 KB
[pdf] 9709_w10_qp_41.pdf 84.8 KB
[pdf] 9709_w10_qp_42.pdf 83.2 KB
[pdf] 9709_w10_qp_43.pdf 85.6 KB
[pdf] 9709_w10_qp_51.pdf 84.9 KB
[pdf] 9709_w10_qp_52.pdf 84.9 KB
[pdf] 9709_w10_qp_53.pdf 86.4 KB
[pdf] 9709_w10_qp_61.pdf 79.2 KB
[pdf] 9709_w10_qp_62.pdf 77.3 KB
[pdf] 9709_w10_qp_63.pdf 85.0 KB
[pdf] 9709_w10_qp_71.pdf 78.8 KB
[pdf] 9709_w10_qp_72.pdf 78.8 KB
[pdf] 9709_w10_qp_73.pdf 77.6 KB
[pdf] 9709_w11_er.pdf 2.8 MB
[pdf] 9709_w11_gt.pdf 187.5 KB
[pdf] 9709_w11_ms_11.pdf 358.6 KB
[pdf] 9709_w11_ms_12.pdf 220.1 KB
[pdf] 9709_w11_ms_13.pdf 235.8 KB
[pdf] 9709_w11_ms_21.pdf 144.4 KB
[pdf] 9709_w11_ms_22.pdf 154.1 KB
[pdf] 9709_w11_ms_23.pdf 146.2 KB
[pdf] 9709_w11_ms_31.pdf 218.2 KB
[pdf] 9709_w11_ms_32.pdf 218.2 KB
[pdf] 9709_w11_ms_33.pdf 219.0 KB
[pdf] 9709_w11_ms_41.pdf 172.5 KB
[pdf] 9709_w11_ms_42.pdf 159.8 KB
[pdf] 9709_w11_ms_43.pdf 160.1 KB
[pdf] 9709_w11_ms_51.pdf 155.9 KB
[pdf] 9709_w11_ms_52.pdf 156.0 KB
[pdf] 9709_w11_ms_53.pdf 168.5 KB
[pdf] 9709_w11_ms_61.pdf 166.2 KB
[pdf] 9709_w11_ms_62.pdf 153.9 KB
[pdf] 9709_w11_ms_63.pdf 177.3 KB
[pdf] 9709_w11_ms_71.pdf 204.4 KB
[pdf] 9709_w11_ms_72.pdf 204.5 KB
[pdf] 9709_w11_ms_73.pdf 206.4 KB
[pdf] 9709_w11_qp_11.pdf 105.1 KB
[pdf] 9709_w11_qp_12.pdf 105.6 KB
[pdf] 9709_w11_qp_13.pdf 105.2 KB
[pdf] 9709_w11_qp_21.pdf 94.8 KB
[pdf] 9709_w11_qp_22.pdf 95.9 KB
[pdf] 9709_w11_qp_23.pdf 93.9 KB
[pdf] 9709_w11_qp_31.pdf 100.2 KB
[pdf] 9709_w11_qp_32.pdf 100.2 KB
[pdf] 9709_w11_qp_33.pdf 99.0 KB
[pdf] 9709_w11_qp_41.pdf 103.7 KB
[pdf] 9709_w11_qp_42.pdf 100.8 KB
[pdf] 9709_w11_qp_43.pdf 100.5 KB
[pdf] 9709_w11_qp_51.pdf 98.9 KB
[pdf] 9709_w11_qp_52.pdf 99.0 KB
[pdf] 9709_w11_qp_53.pdf 105.5 KB
[pdf] 9709_w11_qp_61.pdf 93.2 KB
[pdf] 9709_w11_qp_62.pdf 92.5 KB
[pdf] 9709_w11_qp_63.pdf 100.0 KB
[pdf] 9709_w11_qp_71.pdf 101.5 KB
[pdf] 9709_w11_qp_72.pdf 101.6 KB
[pdf] 9709_w11_qp_73.pdf 92.8 KB
[pdf] 9709_w12_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 9709_w12_gt.pdf 178.8 KB
[pdf] 9709_w12_ms_11.pdf 234.5 KB
[pdf] 9709_w12_ms_12.pdf 231.6 KB
[pdf] 9709_w12_ms_13.pdf 189.8 KB
[pdf] 9709_w12_ms_21.pdf 150.8 KB
[pdf] 9709_w12_ms_22.pdf 161.4 KB
[pdf] 9709_w12_ms_23.pdf 151.1 KB
[pdf] 9709_w12_ms_31.pdf 194.7 KB
[pdf] 9709_w12_ms_32.pdf 194.7 KB
[pdf] 9709_w12_ms_33.pdf 270.1 KB
[pdf] 9709_w12_ms_41.pdf 151.7 KB
[pdf] 9709_w12_ms_42.pdf 167.8 KB
[pdf] 9709_w12_ms_43.pdf 158.2 KB
[pdf] 9709_w12_ms_51.pdf 153.4 KB
[pdf] 9709_w12_ms_52.pdf 153.6 KB
[pdf] 9709_w12_ms_53.pdf 167.4 KB
[pdf] 9709_w12_ms_61.pdf 166.2 KB
[pdf] 9709_w12_ms_62.pdf 186.3 KB
[pdf] 9709_w12_ms_63.pdf 187.5 KB
[pdf] 9709_w12_ms_71.pdf 197.0 KB
[pdf] 9709_w12_ms_72.pdf 200.6 KB
[pdf] 9709_w12_ms_73.pdf 211.9 KB
[pdf] 9709_w12_qp_11.pdf 106.1 KB
[pdf] 9709_w12_qp_12.pdf 109.6 KB
[pdf] 9709_w12_qp_13.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_w12_qp_21.pdf 100.4 KB
[pdf] 9709_w12_qp_22.pdf 98.1 KB
[pdf] 9709_w12_qp_23.pdf 92.1 KB
[pdf] 9709_w12_qp_31.pdf 91.6 KB
[pdf] 9709_w12_qp_32.pdf 100.6 KB
[pdf] 9709_w12_qp_33.pdf 103.5 KB
[pdf] 9709_w12_qp_41.pdf 104.6 KB
[pdf] 9709_w12_qp_42.pdf 99.9 KB
[pdf] 9709_w12_qp_43.pdf 101.8 KB
[pdf] 9709_w12_qp_51.pdf 98.6 KB
[pdf] 9709_w12_qp_52.pdf 90.9 KB
[pdf] 9709_w12_qp_53.pdf 97.8 KB
[pdf] 9709_w12_qp_61.pdf 94.2 KB
[pdf] 9709_w12_qp_62.pdf 87.5 KB
[pdf] 9709_w12_qp_63.pdf 95.9 KB
[pdf] 9709_w12_qp_71.pdf 97.5 KB
[pdf] 9709_w12_qp_72.pdf 88.9 KB
[pdf] 9709_w12_qp_73.pdf 96.2 KB
[pdf] 9709_w13_er.pdf 3.5 MB
[pdf] 9709_w13_gt.pdf 179.8 KB
[pdf] 9709_w13_ms_11.pdf 334.2 KB
[pdf] 9709_w13_ms_12.pdf 216.8 KB
[pdf] 9709_w13_ms_13.pdf 238.4 KB
[pdf] 9709_w13_ms_21.pdf 180.9 KB
[pdf] 9709_w13_ms_22.pdf 172.8 KB
[pdf] 9709_w13_ms_23.pdf 181.1 KB
[pdf] 9709_w13_ms_31.pdf 357.5 KB
[pdf] 9709_w13_ms_32.pdf 357.2 KB
[pdf] 9709_w13_ms_33.pdf 305.3 KB
[pdf] 9709_w13_ms_41.pdf 152.1 KB
[pdf] 9709_w13_ms_42.pdf 147.0 KB
[pdf] 9709_w13_ms_43.pdf 155.0 KB
[pdf] 9709_w13_ms_51.pdf 155.2 KB
[pdf] 9709_w13_ms_52.pdf 156.1 KB
[pdf] 9709_w13_ms_53.pdf 147.7 KB
[pdf] 9709_w13_ms_61.pdf 171.7 KB
[pdf] 9709_w13_ms_62.pdf 156.8 KB
[pdf] 9709_w13_ms_63.pdf 198.8 KB
[pdf] 9709_w13_ms_71.pdf 228.3 KB
[pdf] 9709_w13_ms_72.pdf 228.3 KB
[pdf] 9709_w13_ms_73.pdf 204.4 KB
[pdf] 9709_w13_qp_11.pdf 98.4 KB
[pdf] 9709_w13_qp_12.pdf 99.4 KB
[pdf] 9709_w13_qp_13.pdf 97.6 KB
[pdf] 9709_w13_qp_21.pdf 88.1 KB
[pdf] 9709_w13_qp_22.pdf 88.2 KB
[pdf] 9709_w13_qp_23.pdf 88.0 KB
[pdf] 9709_w13_qp_31.pdf 94.8 KB
[pdf] 9709_w13_qp_32.pdf 101.7 KB
[pdf] 9709_w13_qp_33.pdf 90.1 KB
[pdf] 9709_w13_qp_41.pdf 93.0 KB
[pdf] 9709_w13_qp_42-1.pdf 85.8 KB
[pdf] 9709_w13_qp_42.pdf 93.9 KB
[pdf] 9709_w13_qp_43.pdf 93.0 KB
[pdf] 9709_w13_qp_51.pdf 92.3 KB
[pdf] 9709_w13_qp_52.pdf 97.0 KB
[pdf] 9709_w13_qp_53.pdf 94.2 KB
[pdf] 9709_w13_qp_61.pdf 92.8 KB
[pdf] 9709_w13_qp_62.pdf 91.2 KB
[pdf] 9709_w13_qp_63.pdf 93.6 KB
[pdf] 9709_w13_qp_71.pdf 86.5 KB
[pdf] 9709_w13_qp_72.pdf 85.7 KB
[pdf] 9709_w13_qp_73.pdf 86.2 KB
[pdf] 9709_w14_er.pdf 3.1 MB
[pdf] 9709_w14_gt.pdf 58.6 KB
[pdf] 9709_w14_ms_11.pdf 342.8 KB
[pdf] 9709_w14_ms_12.pdf 210.7 KB
[pdf] 9709_w14_ms_13.pdf 392.8 KB
[pdf] 9709_w14_ms_21.pdf 202.9 KB
[pdf] 9709_w14_ms_22.pdf 198.3 KB
[pdf] 9709_w14_ms_23.pdf 203.2 KB
[pdf] 9709_w14_ms_31.pdf 249.4 KB
[pdf] 9709_w14_ms_32.pdf 249.5 KB
[pdf] 9709_w14_ms_33.pdf 291.4 KB
[pdf] 9709_w14_ms_41.pdf 156.4 KB
[pdf] 9709_w14_ms_42.pdf 177.3 KB
[pdf] 9709_w14_ms_43.pdf 165.2 KB
[pdf] 9709_w14_ms_51.pdf 228.6 KB
[pdf] 9709_w14_ms_52.pdf 228.7 KB
[pdf] 9709_w14_ms_53.pdf 290.0 KB
[pdf] 9709_w14_ms_61.pdf 158.0 KB
[pdf] 9709_w14_ms_62.pdf 160.1 KB
[pdf] 9709_w14_ms_63.pdf 186.9 KB
[pdf] 9709_w14_ms_71.pdf 209.4 KB
[pdf] 9709_w14_ms_72.pdf 209.5 KB
[pdf] 9709_w14_ms_73.pdf 225.2 KB
[pdf] 9709_w14_qp_11.pdf 117.3 KB
[pdf] 9709_w14_qp_12.pdf 122.8 KB
[pdf] 9709_w14_qp_13.pdf 115.2 KB
[pdf] 9709_w14_qp_21.pdf 98.2 KB
[pdf] 9709_w14_qp_22.pdf 99.4 KB
[pdf] 9709_w14_qp_23.pdf 98.1 KB
[pdf] 9709_w14_qp_31.pdf 99.1 KB
[pdf] 9709_w14_qp_32.pdf 99.0 KB
[pdf] 9709_w14_qp_33.pdf 98.9 KB
[pdf] 9709_w14_qp_41.pdf 101.1 KB
[pdf] 9709_w14_qp_42.pdf 102.6 KB
[pdf] 9709_w14_qp_43.pdf 118.4 KB
[pdf] 9709_w14_qp_51.pdf 115.3 KB
[pdf] 9709_w14_qp_52.pdf 98.8 KB
[pdf] 9709_w14_qp_53.pdf 98.8 KB
[pdf] 9709_w14_qp_61.pdf 109.1 KB
[pdf] 9709_w14_qp_62.pdf 97.8 KB
[pdf] 9709_w14_qp_63.pdf 96.8 KB
[pdf] 9709_w14_qp_71.pdf 98.3 KB
[pdf] 9709_w14_qp_72.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_w14_qp_73.pdf 96.1 KB
[pdf] 9709_w15_er.pdf 4.0 MB
[pdf] 9709_w15_gt.pdf 33.3 KB
[pdf] 9709_w15_ms_11.pdf 579.2 KB
[pdf] 9709_w15_ms_12.pdf 315.6 KB
[pdf] 9709_w15_ms_13.pdf 536.2 KB
[pdf] 9709_w15_ms_21.pdf 229.9 KB
[pdf] 9709_w15_ms_22.pdf 272.8 KB
[pdf] 9709_w15_ms_23.pdf 230.1 KB
[pdf] 9709_w15_ms_31.pdf 327.2 KB
[pdf] 9709_w15_ms_32.pdf 327.3 KB
[pdf] 9709_w15_ms_33.pdf 454.3 KB
[pdf] 9709_w15_ms_41.pdf 138.5 KB
[pdf] 9709_w15_ms_42.pdf 161.5 KB
[pdf] 9709_w15_ms_43.pdf 148.1 KB
[pdf] 9709_w15_ms_51.pdf 229.3 KB
[pdf] 9709_w15_ms_52.pdf 229.4 KB
[pdf] 9709_w15_ms_53.pdf 234.5 KB
[pdf] 9709_w15_ms_61.pdf 150.5 KB
[pdf] 9709_w15_ms_62.pdf 217.5 KB
[pdf] 9709_w15_ms_63.pdf 203.1 KB
[pdf] 9709_w15_ms_71.pdf 284.6 KB
[pdf] 9709_w15_ms_72.pdf 284.7 KB
[pdf] 9709_w15_ms_73.pdf 259.0 KB
[pdf] 9709_w15_qp_11.pdf 109.9 KB
[pdf] 9709_w15_qp_12.pdf 111.7 KB
[pdf] 9709_w15_qp_13.pdf 114.1 KB
[pdf] 9709_w15_qp_21.pdf 94.1 KB
[pdf] 9709_w15_qp_22.pdf 101.1 KB
[pdf] 9709_w15_qp_23.pdf 86.8 KB
[pdf] 9709_w15_qp_31.pdf 98.5 KB
[pdf] 9709_w15_qp_32.pdf 98.0 KB
[pdf] 9709_w15_qp_33.pdf 91.4 KB
[pdf] 9709_w15_qp_41.pdf 95.6 KB
[pdf] 9709_w15_qp_42.pdf 107.2 KB
[pdf] 9709_w15_qp_43.pdf 105.9 KB
[pdf] 9709_w15_qp_51.pdf 103.8 KB
[pdf] 9709_w15_qp_52.pdf 104.1 KB
[pdf] 9709_w15_qp_53.pdf 93.0 KB
[pdf] 9709_w15_qp_61.pdf 89.8 KB
[pdf] 9709_w15_qp_62.pdf 96.5 KB
[pdf] 9709_w15_qp_63.pdf 88.4 KB
[pdf] 9709_w15_qp_71.pdf 86.9 KB
[pdf] 9709_w15_qp_72.pdf 87.0 KB
[pdf] 9709_w15_qp_73.pdf 91.0 KB
[pdf] 9709_w16_er.pdf 3.9 MB
[pdf] 9709_w16_gt.pdf 97.4 KB
[pdf] 9709_w16_ms_11.pdf 245.7 KB
[pdf] 9709_w16_ms_12.pdf 283.5 KB
[pdf] 9709_w16_ms_13.pdf 299.0 KB
[pdf] 9709_w16_ms_21.pdf 189.0 KB
[pdf] 9709_w16_ms_22.pdf 211.1 KB
[pdf] 9709_w16_ms_23.pdf 189.0 KB
[pdf] 9709_w16_ms_31.pdf 240.0 KB
[pdf] 9709_w16_ms_32.pdf 240.0 KB
[pdf] 9709_w16_ms_33.pdf 245.6 KB
[pdf] 9709_w16_ms_41.pdf 230.2 KB
[pdf] 9709_w16_ms_42.pdf 222.8 KB
[pdf] 9709_w16_ms_43.pdf 241.6 KB
[pdf] 9709_w16_ms_51.pdf 211.6 KB
[pdf] 9709_w16_ms_52.pdf 208.5 KB
[pdf] 9709_w16_ms_53.pdf 211.7 KB
[pdf] 9709_w16_ms_61.pdf 211.3 KB
[pdf] 9709_w16_ms_62.pdf 208.1 KB
[pdf] 9709_w16_ms_63.pdf 239.5 KB
[pdf] 9709_w16_ms_71.pdf 221.6 KB
[pdf] 9709_w16_ms_72.pdf 221.6 KB
[pdf] 9709_w16_ms_73.pdf 229.7 KB
[pdf] 9709_w16_qp_11.pdf 107.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_12.pdf 92.2 KB
[pdf] 9709_w16_qp_13.pdf 101.3 KB
[pdf] 9709_w16_qp_21.pdf 88.6 KB
[pdf] 9709_w16_qp_22.pdf 89.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_23.pdf 92.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_31.pdf 93.2 KB
[pdf] 9709_w16_qp_32.pdf 93.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_33.pdf 99.8 KB
[pdf] 9709_w16_qp_41.pdf 97.2 KB
[pdf] 9709_w16_qp_42.pdf 89.9 KB
[pdf] 9709_w16_qp_43.pdf 93.3 KB
[pdf] 9709_w16_qp_51.pdf 92.9 KB
[pdf] 9709_w16_qp_52.pdf 96.9 KB
[pdf] 9709_w16_qp_53.pdf 93.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_61.pdf 86.5 KB
[pdf] 9709_w16_qp_62.pdf 83.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_63.pdf 85.1 KB
[pdf] 9709_w16_qp_71.pdf 92.7 KB
[pdf] 9709_w16_qp_72.pdf 92.5 KB
[pdf] 9709_w16_qp_73.pdf 103.3 KB
[pdf] 9709_w17_er.pdf 3.6 MB
[pdf] 9709_w17_gt.pdf 128.7 KB
[pdf] 9709_w17_ms_11.pdf 273.2 KB
[pdf] 9709_w17_ms_12.pdf 320.9 KB
[pdf] 9709_w17_ms_13.pdf 314.4 KB
[pdf] 9709_w17_ms_21.pdf 179.8 KB
[pdf] 9709_w17_ms_22.pdf 191.8 KB
[pdf] 9709_w17_ms_23.pdf 180.0 KB
[pdf] 9709_w17_ms_31.pdf 205.9 KB
[pdf] 9709_w17_ms_32.pdf 201.8 KB
[pdf] 9709_w17_ms_33.pdf 206.0 KB
[pdf] 9709_w17_ms_41.pdf 219.0 KB
[pdf] 9709_w17_ms_42.pdf 247.9 KB
[pdf] 9709_w17_ms_43.pdf 224.5 KB
[pdf] 9709_w17_ms_51.pdf 217.5 KB
[pdf] 9709_w17_ms_52.pdf 219.3 KB
[pdf] 9709_w17_ms_53.pdf 217.8 KB
[pdf] 9709_w17_ms_61.pdf 259.1 KB
[pdf] 9709_w17_ms_62.pdf 267.8 KB
[pdf] 9709_w17_ms_63.pdf 264.4 KB
[pdf] 9709_w17_ms_71.pdf 241.2 KB
[pdf] 9709_w17_ms_72.pdf 237.5 KB
[pdf] 9709_w17_ms_73.pdf 241.4 KB
[pdf] 9709_w17_qp_11.pdf 128.5 KB
[pdf] 9709_w17_qp_12.pdf 126.6 KB
[pdf] 9709_w17_qp_13.pdf 127.7 KB
[pdf] 9709_w17_qp_21.pdf 102.9 KB
[pdf] 9709_w17_qp_22.pdf 103.7 KB
[pdf] 9709_w17_qp_23.pdf 101.1 KB
[pdf] 9709_w17_qp_31.pdf 121.0 KB
[pdf] 9709_w17_qp_32.pdf 118.5 KB
[pdf] 9709_w17_QP_33.pdf 121.0 KB
[pdf] 9709_w17_qp_33.pdf 121.0 KB
[pdf] 9709_w17_qp_41.pdf 113.8 KB
[pdf] 9709_w17_qp_42.pdf 107.4 KB
[pdf] 9709_w17_qp_43.pdf 110.5 KB
[pdf] 9709_w17_qp_51.pdf 112.5 KB
[pdf] 9709_w17_qp_52.pdf 110.1 KB
[pdf] 9709_w17_qp_53.pdf 112.5 KB
[pdf] 9709_w17_qp_61.pdf 102.6 KB
[pdf] 9709_w17_qp_62.pdf 101.1 KB
[pdf] 9709_w17_qp_63.pdf 101.0 KB
[pdf] 9709_w17_qp_71.pdf 101.7 KB
[pdf] 9709_w17_qp_72.pdf 103.8 KB
[pdf] 9709_w17_qp_73.pdf 101.8 KB
[pdf] 9709_w18_er.pdf 3.9 MB
[pdf] 9709_w18_gt.pdf 124.7 KB
[pdf] 9709_w18_ms_11.pdf 269.9 KB
[pdf] 9709_w18_ms_12.pdf 341.1 KB
[pdf] 9709_w18_ms_13.pdf 275.0 KB
[pdf] 9709_w18_ms_21.pdf 191.5 KB
[pdf] 9709_w18_ms_22.pdf 212.1 KB
[pdf] 9709_w18_ms_23.pdf 191.8 KB
[pdf] 9709_w18_ms_31.pdf 256.0 KB
[pdf] 9709_w18_ms_32.pdf 294.6 KB
[pdf] 9709_w18_ms_33.pdf 256.0 KB
[pdf] 9709_w18_ms_41.pdf 217.0 KB
[pdf] 9709_w18_ms_42.pdf 235.6 KB
[pdf] 9709_w18_ms_43.pdf 240.6 KB
[pdf] 9709_w18_ms_51.pdf 226.7 KB
[pdf] 9709_w18_ms_52.pdf 232.8 KB
[pdf] 9709_w18_ms_53.pdf 226.9 KB
[pdf] 9709_w18_ms_61.pdf 285.2 KB
[pdf] 9709_w18_ms_62.pdf 268.8 KB
[pdf] 9709_w18_ms_63.pdf 267.7 KB
[pdf] 9709_w18_ms_71.pdf 246.0 KB
[pdf] 9709_w18_ms_72.pdf 225.3 KB
[pdf] 9709_w18_ms_73.pdf 246.3 KB
[pdf] 9709_w18_qp_11.pdf 129.3 KB
[pdf] 9709_w18_qp_12.pdf 138.4 KB
[pdf] 9709_w18_qp_13.pdf 129.4 KB
[pdf] 9709_w18_qp_21.pdf 113.8 KB
[pdf] 9709_w18_qp_22.pdf 101.8 KB
[pdf] 9709_w18_qp_23.pdf 113.8 KB
[pdf] 9709_w18_qp_31.pdf 120.2 KB
[pdf] 9709_w18_qp_32.pdf 115.7 KB
[pdf] 9709_w18_qp_33.pdf 120.1 KB
[pdf] 9709_w18_qp_41.pdf 106.2 KB
[pdf] 9709_w18_qp_42.pdf 121.7 KB
[pdf] 9709_w18_qp_43.pdf 119.9 KB
[pdf] 9709_w18_qp_51.pdf 124.1 KB
[pdf] 9709_w18_qp_52.pdf 119.1 KB
[pdf] 9709_w18_qp_53.pdf 124.2 KB
[pdf] 9709_w18_qp_61.pdf 108.8 KB
[pdf] 9709_w18_qp_62.pdf 109.6 KB
[pdf] 9709_w18_qp_63.pdf 108.9 KB
[pdf] 9709_w18_qp_71.pdf 104.5 KB
[pdf] 9709_w18_qp_72.pdf 102.0 KB
[pdf] 9709_w18_qp_73.pdf 104.7 KB
[pdf] 9709_y03_sw_0.pdf 42.5 KB
[pdf] 9709_y04_fq.pdf 15.5 KB
[pdf] 9709_y04_fq_2.pdf 15.5 KB
[pdf] 9709_y05_sy.pdf 799.7 KB
[pdf] 9709_y06_sy.pdf 929.3 KB
[pdf] 9709_y06_sy_2.pdf 929.3 KB
[pdf] 9709_y07_et.pdf 27.9 KB
[pdf] 9709_y07_sy.pdf 877.4 KB
[pdf] 9709_y08_sy.pdf 901.3 KB
[pdf] 9709_y09_sy.pdf 881.9 KB
[pdf] 9709_y10_sy.pdf 883.0 KB
[pdf] 9709_y11_sy.pdf 1.4 MB
[pdf] 9709_y12_sy.pdf 1.4 MB
[pdf] 9709_y13_sy.pdf 1.4 MB
[pdf] 9709_y14_sy.pdf 1.2 MB
[pdf] 9709_y15_sy.pdf 911.1 KB
[pdf] 9709_y16_et.pdf 80.2 KB
[pdf] 9709_y16_sy.pdf 991.4 KB
[pdf] 9709_y17-18_et.pdf 80.3 KB
[pdf] 9709_y17-18_et_2.pdf 88.9 KB
[pdf] 9709_y17-18_sy.pdf 560.2 KB
[pdf] 9709_y17_sm_1.pdf 253.4 KB
[pdf] 9709_y17_sm_2.pdf 156.1 KB
[pdf] 9709_y17_sm_3.pdf 200.2 KB
[pdf] 9709_y17_sm_4.pdf 228.9 KB
[pdf] 9709_y17_sm_5.pdf 231.0 KB
[pdf] 9709_y17_sm_6.pdf 223.5 KB
[pdf] 9709_y17_sm_7.pdf 212.8 KB
[pdf] 9709_y17_sp_1.pdf 130.6 KB
[pdf] 9709_y17_sp_2.pdf 101.5 KB
[pdf] 9709_y17_sp_3.pdf 120.4 KB
[pdf] 9709_y17_sp_4.pdf 107.2 KB
[pdf] 9709_y17_sp_5.pdf 104.8 KB
[pdf] 9709_y17_sp_6.pdf 101.7 KB
[pdf] 9709_y17_sp_7.pdf 97.7 KB
[zip] 9709_y17_sw_v1_MSWord.zip 1.1 MB
[zip] 9709_y17_sw_v1_pdf.zip 985.1 KB
[pdf] 9709_y17_sy.pdf 913.6 KB
[pdf] 9709_y19_sy.pdf 664.6 KB
[pdf] 9709_y20-22_sy.pdf 723.0 KB
[pdf] 9709_y20_sm_1.pdf 272.0 KB
[pdf] 9709_y20_sm_2.pdf 221.1 KB
[pdf] 9709_y20_sm_3.pdf 281.3 KB
[pdf] 9709_y20_sm_4.pdf 259.0 KB
[pdf] 9709_y20_sm_5.pdf 258.7 KB
[pdf] 9709_y20_sm_6.pdf 270.9 KB
[pdf] 9709_y20_sp_1.pdf 249.3 KB
[pdf] 9709_y20_sp_2.pdf 256.0 KB
[pdf] 9709_y20_sp_3.pdf 273.5 KB
[pdf] 9709_y20_sp_4.pdf 243.3 KB
[pdf] 9709_y20_sp_5.pdf 227.2 KB
[pdf] 9709_y20_sp_6.pdf 256.8 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top