File Size
[dir] ..  
[pdf] 9093_m16_er.pdf 657.7 KB
[pdf] 9093_m16_gt.pdf 22.9 KB
[pdf] 9093_m16_ms_12.pdf 90.9 KB
[pdf] 9093_m16_ms_22.pdf 96.6 KB
[pdf] 9093_m16_ms_22_2.pdf 96.7 KB
[pdf] 9093_m16_ms_32.pdf 109.6 KB
[pdf] 9093_m16_ms_42.pdf 112.4 KB
[pdf] 9093_m16_qp_12.pdf 247.1 KB
[pdf] 9093_m16_qp_22.pdf 79.4 KB
[pdf] 9093_m16_qp_32.pdf 90.8 KB
[pdf] 9093_m16_qp_42.pdf 125.5 KB
[pdf] 9093_m17_er.pdf 850.1 KB
[pdf] 9093_m17_gt.pdf 82.7 KB
[pdf] 9093_m17_ms_12.pdf 110.7 KB
[pdf] 9093_m17_ms_22.pdf 116.5 KB
[pdf] 9093_m17_ms_32.pdf 146.3 KB
[pdf] 9093_m17_ms_42.pdf 145.5 KB
[pdf] 9093_m17_qp_12.pdf 212.6 KB
[pdf] 9093_m17_qp_22.pdf 185.7 KB
[pdf] 9093_m17_qp_32.pdf 89.7 KB
[pdf] 9093_m17_qp_42.pdf 243.9 KB
[pdf] 9093_m18_er.pdf 866.5 KB
[pdf] 9093_m18_gt.pdf 107.1 KB
[pdf] 9093_m18_ms_12.pdf 77.5 KB
[pdf] 9093_m18_ms_22.pdf 83.2 KB
[pdf] 9093_m18_ms_32.pdf 111.1 KB
[pdf] 9093_m18_ms_42.pdf 132.5 KB
[pdf] 9093_m18_qp_12.pdf 232.4 KB
[pdf] 9093_m18_qp_22.pdf 183.0 KB
[pdf] 9093_m18_qp_32.pdf 229.3 KB
[pdf] 9093_m18_qp_42.pdf 225.3 KB
[pdf] 9093_m19_gt.pdf 110.2 KB
[pdf] 9093_m19_ms_12.pdf 80.7 KB
[pdf] 9093_m19_ms_22.pdf 87.0 KB
[pdf] 9093_m19_ms_32.pdf 127.6 KB
[pdf] 9093_m19_ms_42.pdf 142.4 KB
[pdf] 9093_m19_qp_12.pdf 261.7 KB
[pdf] 9093_m19_qp_22.pdf 167.4 KB
[pdf] 9093_m19_qp_32.pdf 256.2 KB
[pdf] 9093_m19_qp_42.pdf 252.6 KB
[pdf] 9093_s14_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9093_s14_gt.pdf 45.8 KB
[pdf] 9093_s14_ms_3.pdf 109.1 KB
[pdf] 9093_s14_ms_4.pdf 108.3 KB
[pdf] 9093_s14_ms_11.pdf 107.4 KB
[pdf] 9093_s14_ms_12.pdf 107.6 KB
[pdf] 9093_s14_ms_13.pdf 107.4 KB
[pdf] 9093_s14_ms_21.pdf 118.0 KB
[pdf] 9093_s14_ms_22.pdf 117.9 KB
[pdf] 9093_s14_ms_23.pdf 117.9 KB
[pdf] 9093_s14_qp_3.pdf 107.9 KB
[pdf] 9093_s14_qp_4.pdf 88.2 KB
[pdf] 9093_s14_qp_11.pdf 92.0 KB
[pdf] 9093_s14_qp_12.pdf 91.4 KB
[pdf] 9093_s14_qp_13.pdf 115.6 KB
[pdf] 9093_s14_qp_21.pdf 78.1 KB
[pdf] 9093_s14_qp_22.pdf 77.9 KB
[pdf] 9093_s14_qp_23.pdf 77.9 KB
[pdf] 9093_s15_er.pdf 2.0 MB
[pdf] 9093_s15_gt.pdf 52.4 KB
[pdf] 9093_s15_ms_11.pdf 110.3 KB
[pdf] 9093_s15_ms_12.pdf 110.4 KB
[pdf] 9093_s15_ms_13.pdf 110.3 KB
[pdf] 9093_s15_ms_21.pdf 121.2 KB
[pdf] 9093_s15_ms_22.pdf 121.2 KB
[pdf] 9093_s15_ms_23.pdf 121.2 KB
[pdf] 9093_s15_ms_31.pdf 109.6 KB
[pdf] 9093_s15_ms_32.pdf 109.6 KB
[pdf] 9093_s15_ms_33.pdf 109.5 KB
[pdf] 9093_s15_ms_41.pdf 106.3 KB
[pdf] 9093_s15_ms_42.pdf 105.4 KB
[pdf] 9093_s15_ms_43.pdf 105.2 KB
[pdf] 9093_s15_qp_11.pdf 108.2 KB
[pdf] 9093_s15_qp_12.pdf 108.4 KB
[pdf] 9093_s15_qp_13.pdf 106.6 KB
[pdf] 9093_s15_qp_21.pdf 91.4 KB
[pdf] 9093_s15_qp_22.pdf 91.7 KB
[pdf] 9093_s15_qp_23.pdf 92.4 KB
[pdf] 9093_s15_qp_31.pdf 109.8 KB
[pdf] 9093_s15_qp_32.pdf 103.1 KB
[pdf] 9093_s15_qp_33.pdf 81.3 KB
[pdf] 9093_s15_qp_41.pdf 103.9 KB
[pdf] 9093_s15_qp_42.pdf 111.3 KB
[pdf] 9093_s15_qp_43.pdf 111.2 KB
[pdf] 9093_s16_er.pdf 2.0 MB
[pdf] 9093_s16_gt.pdf 31.5 KB
[pdf] 9093_s16_ms_11.pdf 92.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_12.pdf 92.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_13.pdf 92.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_21.pdf 101.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_22.pdf 101.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_23.pdf 101.0 KB
[pdf] 9093_s16_ms_31.pdf 112.2 KB
[pdf] 9093_s16_ms_32.pdf 111.5 KB
[pdf] 9093_s16_ms_33.pdf 111.5 KB
[pdf] 9093_s16_ms_41.pdf 125.7 KB
[pdf] 9093_s16_ms_42.pdf 122.6 KB
[pdf] 9093_s16_ms_43.pdf 122.6 KB
[pdf] 9093_s16_qp_11.pdf 94.2 KB
[pdf] 9093_s16_qp_12.pdf 115.4 KB
[pdf] 9093_s16_qp_13.pdf 97.6 KB
[pdf] 9093_s16_qp_21.pdf 79.5 KB
[pdf] 9093_s16_qp_22.pdf 79.4 KB
[pdf] 9093_s16_qp_23.pdf 79.5 KB
[pdf] 9093_s16_qp_31.pdf 89.6 KB
[pdf] 9093_s16_qp_32.pdf 91.8 KB
[pdf] 9093_s16_qp_33.pdf 91.4 KB
[pdf] 9093_s16_qp_41.pdf 114.2 KB
[pdf] 9093_s16_qp_42.pdf 103.2 KB
[pdf] 9093_s16_qp_43.pdf 103.4 KB
[pdf] 9093_s17_er.pdf 2.4 MB
[pdf] 9093_s17_gt.pdf 100.0 KB
[pdf] 9093_s17_ms_11.pdf 111.2 KB
[pdf] 9093_s17_ms_12.pdf 111.2 KB
[pdf] 9093_s17_ms_13.pdf 111.2 KB
[pdf] 9093_s17_ms_21.pdf 116.2 KB
[pdf] 9093_s17_ms_22.pdf 116.1 KB
[pdf] 9093_s17_ms_23.pdf 116.2 KB
[pdf] 9093_s17_ms_31.pdf 147.5 KB
[pdf] 9093_s17_ms_32.pdf 149.6 KB
[pdf] 9093_s17_ms_33.pdf 149.5 KB
[pdf] 9093_s17_ms_41.pdf 175.7 KB
[pdf] 9093_s17_ms_42.pdf 156.4 KB
[pdf] 9093_s17_ms_43.pdf 156.4 KB
[pdf] 9093_s17_qp_11.pdf 238.3 KB
[pdf] 9093_s17_qp_12.pdf 275.3 KB
[pdf] 9093_s17_qp_13.pdf 245.4 KB
[pdf] 9093_s17_qp_21.pdf 172.1 KB
[pdf] 9093_s17_qp_22.pdf 181.1 KB
[pdf] 9093_s17_qp_23.pdf 180.5 KB
[pdf] 9093_s17_qp_31.pdf 228.4 KB
[pdf] 9093_s17_qp_32.pdf 231.6 KB
[pdf] 9093_s17_qp_33.pdf 187.9 KB
[pdf] 9093_s17_qp_41.pdf 256.2 KB
[pdf] 9093_s17_qp_42.pdf 232.2 KB
[pdf] 9093_s17_qp_43.pdf 233.1 KB
[pdf] 9093_s18_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 9093_s18_gt.pdf 117.5 KB
[pdf] 9093_s18_ms_11.pdf 77.4 KB
[pdf] 9093_s18_ms_12.pdf 77.4 KB
[pdf] 9093_s18_ms_13.pdf 77.4 KB
[pdf] 9093_s18_ms_21.pdf 81.1 KB
[pdf] 9093_s18_ms_22.pdf 81.1 KB
[pdf] 9093_s18_ms_23.pdf 81.1 KB
[pdf] 9093_s18_ms_31.pdf 116.0 KB
[pdf] 9093_s18_ms_32.pdf 127.4 KB
[pdf] 9093_s18_ms_33.pdf 127.4 KB
[pdf] 9093_s18_ms_41.pdf 125.3 KB
[pdf] 9093_s18_ms_42.pdf 142.3 KB
[pdf] 9093_s18_ms_43.pdf 142.4 KB
[pdf] 9093_s18_qp_11.pdf 225.9 KB
[pdf] 9093_s18_qp_12.pdf 237.6 KB
[pdf] 9093_s18_qp_13.pdf 226.9 KB
[pdf] 9093_s18_qp_21.pdf 171.4 KB
[pdf] 9093_s18_qp_22.pdf 182.8 KB
[pdf] 9093_s18_qp_23.pdf 182.4 KB
[pdf] 9093_s18_qp_31.pdf 219.5 KB
[pdf] 9093_s18_qp_32.pdf 218.2 KB
[pdf] 9093_s18_qp_33.pdf 218.1 KB
[pdf] 9093_s18_qp_41.pdf 156.8 KB
[pdf] 9093_s18_qp_42.pdf 255.1 KB
[pdf] 9093_s18_qp_43.pdf 254.6 KB
[pdf] 9093_s19_gt.pdf 121.0 KB
[pdf] 9093_s19_ms_11.pdf 92.2 KB
[pdf] 9093_s19_ms_12.pdf 92.2 KB
[pdf] 9093_s19_ms_13.pdf 92.2 KB
[pdf] 9093_s19_ms_21.pdf 98.7 KB
[pdf] 9093_s19_ms_22.pdf 98.7 KB
[pdf] 9093_s19_ms_23.pdf 98.7 KB
[pdf] 9093_s19_ms_31.pdf 130.2 KB
[pdf] 9093_s19_ms_32.pdf 141.1 KB
[pdf] 9093_s19_ms_33.pdf 141.1 KB
[pdf] 9093_s19_ms_41.pdf 134.8 KB
[pdf] 9093_s19_ms_42.pdf 143.4 KB
[pdf] 9093_s19_ms_43.pdf 143.4 KB
[pdf] 9093_s19_qp_11.pdf 225.7 KB
[pdf] 9093_s19_qp_12.pdf 235.6 KB
[pdf] 9093_s19_qp_13.pdf 226.8 KB
[pdf] 9093_s19_qp_21.pdf 169.2 KB
[pdf] 9093_s19_qp_22.pdf 167.8 KB
[pdf] 9093_s19_qp_23.pdf 168.8 KB
[pdf] 9093_s19_qp_31.pdf 248.7 KB
[pdf] 9093_s19_qp_32.pdf 210.3 KB
[pdf] 9093_s19_qp_33.pdf 210.9 KB
[pdf] 9093_s19_qp_41.pdf 245.9 KB
[pdf] 9093_s19_qp_42.pdf 247.1 KB
[pdf] 9093_s19_qp_43.pdf 237.6 KB
[pdf] 9093_w14_er.pdf 1.2 MB
[pdf] 9093_w14_gt.pdf 46.6 KB
[pdf] 9093_w14_ms_3.pdf 109.2 KB
[pdf] 9093_w14_ms_4.pdf 104.8 KB
[pdf] 9093_w14_ms_11.pdf 112.7 KB
[pdf] 9093_w14_ms_12.pdf 112.8 KB
[pdf] 9093_w14_ms_13.pdf 112.7 KB
[pdf] 9093_w14_ms_21.pdf 119.3 KB
[pdf] 9093_w14_ms_22.pdf 119.3 KB
[pdf] 9093_w14_ms_23.pdf 119.3 KB
[pdf] 9093_w14_qp_3.pdf 105.1 KB
[pdf] 9093_w14_qp_4.pdf 91.3 KB
[pdf] 9093_w14_qp_11.pdf 111.4 KB
[pdf] 9093_w14_qp_12.pdf 112.3 KB
[pdf] 9093_w14_qp_13.pdf 111.8 KB
[pdf] 9093_w14_qp_21.pdf 92.5 KB
[pdf] 9093_w14_qp_22.pdf 92.2 KB
[pdf] 9093_w14_qp_23.pdf 91.7 KB
[pdf] 9093_w15_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 9093_w15_gt.pdf 29.9 KB
[pdf] 9093_w15_ms_11.pdf 92.0 KB
[pdf] 9093_w15_ms_12.pdf 92.1 KB
[pdf] 9093_w15_ms_21.pdf 96.8 KB
[pdf] 9093_w15_ms_22.pdf 96.7 KB
[pdf] 9093_w15_ms_23.pdf 96.7 KB
[pdf] 9093_w15_ms_31.pdf 88.4 KB
[pdf] 9093_w15_ms_32.pdf 88.5 KB
[pdf] 9093_w15_ms_33.pdf 88.3 KB
[pdf] 9093_w15_ms_41.pdf 83.8 KB
[pdf] 9093_w15_ms_42.pdf 82.9 KB
[pdf] 9093_w15_ms_43.pdf 82.8 KB
[pdf] 9093_w15_qp_11.pdf 95.6 KB
[pdf] 9093_w15_qp_12.pdf 88.4 KB
[pdf] 9093_w15_qp_13.pdf 89.2 KB
[pdf] 9093_w15_qp_21.pdf 78.8 KB
[pdf] 9093_w15_qp_22.pdf 78.9 KB
[pdf] 9093_w15_qp_23.pdf 79.3 KB
[pdf] 9093_w15_qp_31.pdf 103.4 KB
[pdf] 9093_w15_qp_32.pdf 108.0 KB
[pdf] 9093_w15_qp_33.pdf 103.1 KB
[pdf] 9093_w15_qp_41.pdf 97.2 KB
[pdf] 9093_w15_qp_42.pdf 88.8 KB
[pdf] 9093_w15_qp_43.pdf 97.1 KB
[pdf] 9093_w16_er.pdf 2.2 MB
[pdf] 9093_w16_gt.pdf 82.7 KB
[pdf] 9093_w16_ms_11.pdf 110.9 KB
[pdf] 9093_w16_ms_12.pdf 110.8 KB
[pdf] 9093_w16_ms_13.pdf 110.9 KB
[pdf] 9093_w16_ms_21.pdf 114.4 KB
[pdf] 9093_w16_ms_22.pdf 114.4 KB
[pdf] 9093_w16_ms_23.pdf 114.4 KB
[pdf] 9093_w16_ms_31.pdf 139.0 KB
[pdf] 9093_w16_ms_32.pdf 139.4 KB
[pdf] 9093_w16_ms_33.pdf 139.0 KB
[pdf] 9093_w16_ms_41.pdf 138.7 KB
[pdf] 9093_w16_ms_42.pdf 159.8 KB
[pdf] 9093_w16_ms_43.pdf 138.7 KB
[pdf] 9093_w16_qp_11.pdf 96.6 KB
[pdf] 9093_w16_qp_12.pdf 117.9 KB
[pdf] 9093_w16_qp_13.pdf 96.3 KB
[pdf] 9093_w16_qp_21.pdf 79.5 KB
[pdf] 9093_w16_qp_22.pdf 79.2 KB
[pdf] 9093_w16_qp_23.pdf 79.7 KB
[pdf] 9093_w16_qp_31.pdf 88.6 KB
[pdf] 9093_w16_qp_32.pdf 89.0 KB
[pdf] 9093_w16_qp_33.pdf 88.4 KB
[pdf] 9093_w16_qp_41.pdf 104.4 KB
[pdf] 9093_w16_qp_42.pdf 98.4 KB
[pdf] 9093_w16_qp_43.pdf 104.9 KB
[pdf] 9093_w17_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 9093_w17_gt.pdf 127.7 KB
[pdf] 9093_w17_ms_11.pdf 74.7 KB
[pdf] 9093_w17_ms_12.pdf 74.6 KB
[pdf] 9093_w17_ms_13.pdf 74.6 KB
[pdf] 9093_w17_ms_21.pdf 78.9 KB
[pdf] 9093_w17_ms_22.pdf 78.9 KB
[pdf] 9093_w17_ms_23.pdf 78.9 KB
[pdf] 9093_w17_ms_31.pdf 107.5 KB
[pdf] 9093_w17_ms_32.pdf 106.7 KB
[pdf] 9093_w17_ms_33.pdf 107.5 KB
[pdf] 9093_w17_ms_41.pdf 122.4 KB
[pdf] 9093_w17_ms_42.pdf 142.3 KB
[pdf] 9093_w17_ms_43.pdf 122.4 KB
[pdf] 9093_w17_qp_11.pdf 230.4 KB
[pdf] 9093_w17_qp_12.pdf 237.0 KB
[pdf] 9093_w17_qp_13.pdf 225.9 KB
[pdf] 9093_w17_qp_21.pdf 179.3 KB
[pdf] 9093_w17_qp_22.pdf 170.0 KB
[pdf] 9093_w17_qp_23.pdf 182.5 KB
[pdf] 9093_w17_qp_31.pdf 249.6 KB
[pdf] 9093_w17_qp_32.pdf 220.1 KB
[pdf] 9093_w17_qp_33.pdf 249.4 KB
[pdf] 9093_w17_qp_41.pdf 222.8 KB
[pdf] 9093_w17_qp_42.pdf 243.4 KB
[pdf] 9093_w17_qp_43.pdf 223.0 KB
[pdf] 9093_w18_er.pdf 2.3 MB
[pdf] 9093_w18_gt.pdf 117.2 KB
[pdf] 9093_w18_ms_11.pdf 78.4 KB
[pdf] 9093_w18_ms_12.pdf 78.4 KB
[pdf] 9093_w18_ms_13.pdf 78.3 KB
[pdf] 9093_w18_ms_21.pdf 83.5 KB
[pdf] 9093_w18_ms_22.pdf 83.5 KB
[pdf] 9093_w18_ms_23.pdf 83.5 KB
[pdf] 9093_w18_ms_31.pdf 116.6 KB
[pdf] 9093_w18_ms_32.pdf 116.9 KB
[pdf] 9093_w18_ms_33.pdf 116.6 KB
[pdf] 9093_w18_ms_41.pdf 141.5 KB
[pdf] 9093_w18_ms_42.pdf 150.2 KB
[pdf] 9093_w18_ms_43.pdf 141.5 KB
[pdf] 9093_w18_qp_11.pdf 227.7 KB
[pdf] 9093_w18_qp_12.pdf 246.9 KB
[pdf] 9093_w18_qp_13.pdf 279.5 KB
[pdf] 9093_w18_qp_21.pdf 169.5 KB
[pdf] 9093_w18_qp_22.pdf 184.2 KB
[pdf] 9093_w18_qp_23.pdf 182.2 KB
[pdf] 9093_w18_qp_31.pdf 261.8 KB
[pdf] 9093_w18_qp_32.pdf 219.6 KB
[pdf] 9093_w18_qp_33.pdf 262.6 KB
[pdf] 9093_w18_qp_41.pdf 335.9 KB
[pdf] 9093_w18_qp_42.pdf 266.7 KB
[pdf] 9093_w18_qp_43.pdf 199.0 KB
[pdf] 9093_y14_sm_1.pdf 85.3 KB
[pdf] 9093_y14_sm_2.pdf 87.9 KB
[pdf] 9093_y14_sm_3.pdf 106.3 KB
[pdf] 9093_y14_sm_4.pdf 107.7 KB
[pdf] 9093_y14_sp_1.pdf 126.1 KB
[pdf] 9093_y14_sp_2.pdf 90.2 KB
[pdf] 9093_y14_sp_3.pdf 121.0 KB
[pdf] 9093_y14_sp_4.pdf 122.4 KB
[pdf] 9093_y15_et.pdf 50.1 KB
[pdf] 9093_y15_sy.pdf 382.7 KB
[pdf] 9093_y16-18_et.pdf 80.3 KB
[pdf] 9093_y16-18_sy.pdf 251.9 KB
[pdf] 9093_y16_sy.pdf 399.1 KB
[pdf] 9093_y19_sy.pdf 205.6 KB
[pdf] 9093_y20_sy.pdf 265.5 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top