File Size
[dir] ..  
[pdf] 9708_01_2rp.pdf 199.9 KB
[pdf] 9708_01_2RP.pdf 127.7 KB
[pdf] 9708_01_3RP.pdf 148.1 KB
[pdf] 9708_01_3rp.pdf 205.9 KB
[pdf] 9708_03_2RP.pdf 130.8 KB
[pdf] 9708_03_2rp.pdf 210.2 KB
[pdf] 9708_03_RP.pdf 126.3 KB
[pdf] 9708_03_rp.pdf 197.9 KB
[pdf] 9708_m16_er.pdf 492.6 KB
[pdf] 9708_m16_gt.pdf 22.6 KB
[pdf] 9708_m16_ms_12.pdf 77.6 KB
[pdf] 9708_m16_ms_22.pdf 101.0 KB
[pdf] 9708_m16_ms_32.pdf 77.8 KB
[pdf] 9708_m16_ms_32_2.pdf 77.8 KB
[pdf] 9708_m16_ms_42.pdf 108.0 KB
[pdf] 9708_m16_qp_12.pdf 144.8 KB
[pdf] 9708_m16_qp_22.pdf 169.4 KB
[pdf] 9708_m16_qp_32.pdf 164.1 KB
[pdf] 9708_m16_qp_42.pdf 83.3 KB
[pdf] 9708_m16_qp_42_2.pdf 83.3 KB
[pdf] 9708_m17_er.pdf 586.5 KB
[pdf] 9708_m17_er_2.pdf 586.5 KB
[pdf] 9708_m17_gt.pdf 82.6 KB
[pdf] 9708_m17_ms_12.pdf 106.0 KB
[pdf] 9708_m17_ms_22.pdf 124.9 KB
[pdf] 9708_m17_ms_32.pdf 106.0 KB
[pdf] 9708_m17_ms_42.pdf 165.8 KB
[pdf] 9708_m17_qp_12.pdf 187.2 KB
[pdf] 9708_m17_qp_22.pdf 203.3 KB
[pdf] 9708_m17_qp_32.pdf 140.1 KB
[pdf] 9708_m17_qp_42.pdf 257.0 KB
[pdf] 9708_m18_er.pdf 618.4 KB
[pdf] 9708_m18_gt.pdf 105.4 KB
[pdf] 9708_m18_ms_12.pdf 67.3 KB
[pdf] 9708_m18_ms_22.pdf 89.6 KB
[pdf] 9708_m18_ms_32.pdf 67.3 KB
[pdf] 9708_m18_ms_42.pdf 129.1 KB
[pdf] 9708_m18_qp_12.pdf 166.6 KB
[pdf] 9708_m18_qp_22.pdf 220.6 KB
[pdf] 9708_m18_qp_32.pdf 161.1 KB
[pdf] 9708_m18_qp_42.pdf 272.0 KB
[pdf] 9708_m19_gt.pdf 108.8 KB
[pdf] 9708_m19_ms_12.pdf 82.2 KB
[pdf] 9708_m19_ms_22.pdf 106.6 KB
[pdf] 9708_m19_ms_32.pdf 82.2 KB
[pdf] 9708_m19_ms_42.pdf 138.4 KB
[pdf] 9708_m19_qp_12.pdf 164.7 KB
[pdf] 9708_m19_qp_22.pdf 216.7 KB
[pdf] 9708_m19_qp_32.pdf 2.2 KB
[pdf] 9708_m19_qp_42.pdf 226.0 KB
[pdf] 9708_s02_er_1+2+3+4.pdf 88.6 KB
[pdf] 9708_s02_ms_2.pdf 66.0 KB
[pdf] 9708_s02_ms_4.pdf 132.8 KB
[pdf] 9708_s02_qp_1.pdf 77.4 KB
[pdf] 9708_s02_qp_2.pdf 62.6 KB
[pdf] 9708_s02_qp_3.pdf 75.7 KB
[pdf] 9708_s02_qp_4.pdf 64.3 KB
[pdf] 9708_s03_er.pdf 64.9 KB
[pdf] 9708_s03_ms_1+2+3+4.pdf 91.4 KB
[pdf] 9708_s03_qp_1.pdf 83.3 KB
[pdf] 9708_s03_qp_2.pdf 61.8 KB
[pdf] 9708_s03_qp_3.pdf 86.4 KB
[pdf] 9708_s03_qp_4.pdf 61.7 KB
[pdf] 9708_s04_er.pdf 57.5 KB
[pdf] 9708_s04_ms.pdf 115.6 KB
[pdf] 9708_s04_qp_1.pdf 118.9 KB
[pdf] 9708_s04_qp_2.pdf 54.2 KB
[pdf] 9708_s04_qp_3.pdf 99.7 KB
[pdf] 9708_s04_qp_4.pdf 54.5 KB
[pdf] 9708_s05_er.pdf 61.7 KB
[pdf] 9708_s05_ms_1.pdf 60.9 KB
[pdf] 9708_s05_ms_2.pdf 70.3 KB
[pdf] 9708_s05_ms_3.pdf 58.8 KB
[pdf] 9708_s05_ms_4.pdf 76.9 KB
[pdf] 9708_s05_qp_1.pdf 148.1 KB
[pdf] 9708_s05_qp_2.pdf 53.8 KB
[pdf] 9708_s05_qp_3.pdf 126.3 KB
[pdf] 9708_s05_qp_4.pdf 53.3 KB
[pdf] 9708_s06_er.pdf 182.5 KB
[pdf] 9708_s06_gt.pdf 17.6 KB
[pdf] 9708_s06_ms_1.pdf 47.2 KB
[pdf] 9708_s06_ms_2.pdf 57.9 KB
[pdf] 9708_s06_ms_3.pdf 47.4 KB
[pdf] 9708_s06_ms_4.pdf 69.3 KB
[pdf] 9708_s06_qp_1.pdf 122.9 KB
[pdf] 9708_s06_qp_2.pdf 50.0 KB
[pdf] 9708_s06_qp_3.pdf 130.4 KB
[pdf] 9708_s06_qp_4.pdf 54.2 KB
[pdf] 9708_s07_er.pdf 130.6 KB
[pdf] 9708_s07_gt.pdf 18.6 KB
[pdf] 9708_s07_ms_1.pdf 39.7 KB
[pdf] 9708_s07_ms_2.pdf 50.6 KB
[pdf] 9708_s07_ms_3.pdf 40.3 KB
[pdf] 9708_s07_ms_4.pdf 64.3 KB
[pdf] 9708_s07_qp_1.pdf 119.6 KB
[pdf] 9708_s07_qp_2.pdf 96.8 KB
[pdf] 9708_s07_qp_3.pdf 119.3 KB
[pdf] 9708_s07_qp_4.pdf 97.6 KB
[pdf] 9708_s08_er.pdf 56.8 KB
[pdf] 9708_s08_gt.pdf 18.4 KB
[pdf] 9708_s08_ms_1.pdf 37.3 KB
[pdf] 9708_s08_ms_2.pdf 48.2 KB
[pdf] 9708_s08_ms_3.pdf 37.8 KB
[pdf] 9708_s08_ms_4.pdf 61.0 KB
[pdf] 9708_s08_qp_1.pdf 116.4 KB
[pdf] 9708_s08_qp_2.pdf 109.1 KB
[pdf] 9708_s08_qp_3.pdf 120.6 KB
[pdf] 9708_s08_qp_4.pdf 98.2 KB
[pdf] 9708_s09_er.pdf 228.0 KB
[pdf] 9708_s09_gt.pdf 19.7 KB
[pdf] 9708_s09_ms_1.pdf 42.6 KB
[pdf] 9708_s09_ms_2.pdf 190.7 KB
[pdf] 9708_s09_ms_3.pdf 43.2 KB
[pdf] 9708_s09_ms_4.pdf 75.4 KB
[pdf] 9708_s09_qp_1.pdf 132.9 KB
[pdf] 9708_s09_qp_2.pdf 213.3 KB
[pdf] 9708_s09_qp_3.pdf 132.3 KB
[pdf] 9708_s09_qp_4.pdf 111.2 KB
[pdf] 9708_s10_er.pdf 1.1 MB
[pdf] 9708_s10_gt.pdf 20.2 KB
[pdf] 9708_s10_ms_11.pdf 42.3 KB
[pdf] 9708_s10_ms_12.pdf 42.6 KB
[pdf] 9708_s10_ms_13.pdf 42.7 KB
[pdf] 9708_s10_ms_21.pdf 58.4 KB
[pdf] 9708_s10_ms_22.pdf 64.7 KB
[pdf] 9708_s10_ms_23.pdf 59.7 KB
[pdf] 9708_s10_ms_31.pdf 43.1 KB
[pdf] 9708_s10_ms_32.pdf 43.2 KB
[pdf] 9708_s10_ms_33.pdf 42.9 KB
[pdf] 9708_s10_ms_41.pdf 71.9 KB
[pdf] 9708_s10_ms_42.pdf 72.8 KB
[pdf] 9708_s10_ms_43.pdf 72.9 KB
[pdf] 9708_s10_qp_11.pdf 133.1 KB
[pdf] 9708_s10_qp_12.pdf 133.3 KB
[pdf] 9708_s10_qp_13.pdf 133.6 KB
[pdf] 9708_s10_qp_21.pdf 59.4 KB
[pdf] 9708_s10_qp_22.pdf 60.2 KB
[pdf] 9708_s10_qp_23.pdf 59.6 KB
[pdf] 9708_s10_qp_31.pdf 181.4 KB
[pdf] 9708_s10_qp_32.pdf 179.5 KB
[pdf] 9708_s10_qp_33.pdf 176.9 KB
[pdf] 9708_s10_qp_41.pdf 60.6 KB
[pdf] 9708_s10_qp_42.pdf 58.6 KB
[pdf] 9708_s10_qp_43.pdf 58.6 KB
[pdf] 9708_s11_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_s11_gt.pdf 29.2 KB
[pdf] 9708_s11_ms_11.pdf 81.1 KB
[pdf] 9708_s11_ms_12.pdf 81.3 KB
[pdf] 9708_s11_ms_13.pdf 81.5 KB
[pdf] 9708_s11_ms_21.pdf 101.1 KB
[pdf] 9708_s11_ms_22.pdf 103.6 KB
[pdf] 9708_s11_ms_23.pdf 99.1 KB
[pdf] 9708_s11_ms_31.pdf 81.4 KB
[pdf] 9708_s11_ms_32.pdf 81.5 KB
[pdf] 9708_s11_ms_33.pdf 81.4 KB
[pdf] 9708_s11_ms_41.pdf 105.7 KB
[pdf] 9708_s11_ms_42.pdf 115.7 KB
[pdf] 9708_s11_ms_43.pdf 115.8 KB
[pdf] 9708_s11_qp_11.pdf 141.6 KB
[pdf] 9708_s11_qp_12.pdf 142.9 KB
[pdf] 9708_s11_qp_13.pdf 142.6 KB
[pdf] 9708_s11_qp_21.pdf 55.5 KB
[pdf] 9708_s11_qp_22.pdf 49.3 KB
[pdf] 9708_s11_qp_23.pdf 52.5 KB
[pdf] 9708_s11_qp_31.pdf 129.4 KB
[pdf] 9708_s11_qp_32.pdf 138.4 KB
[pdf] 9708_s11_qp_33.pdf 130.2 KB
[pdf] 9708_s11_qp_41.pdf 98.9 KB
[pdf] 9708_s11_qp_42.pdf 50.4 KB
[pdf] 9708_s11_qp_43.pdf 50.7 KB
[pdf] 9708_s12_er.pdf 1.8 MB
[pdf] 9708_s12_gt.pdf 27.2 KB
[pdf] 9708_s12_ms_11.pdf 78.9 KB
[pdf] 9708_s12_ms_12.pdf 79.1 KB
[pdf] 9708_s12_ms_13.pdf 79.3 KB
[pdf] 9708_s12_ms_21.pdf 99.3 KB
[pdf] 9708_s12_ms_22.pdf 94.7 KB
[pdf] 9708_s12_ms_23.pdf 104.8 KB
[pdf] 9708_s12_ms_31.pdf 79.3 KB
[pdf] 9708_s12_ms_32.pdf 79.4 KB
[pdf] 9708_s12_ms_33.pdf 79.2 KB
[pdf] 9708_s12_ms_41.pdf 117.9 KB
[pdf] 9708_s12_ms_42.pdf 119.8 KB
[pdf] 9708_s12_ms_43.pdf 118.0 KB
[pdf] 9708_s12_qp_11.pdf 141.6 KB
[pdf] 9708_s12_qp_12.pdf 131.6 KB
[pdf] 9708_s12_qp_13.pdf 143.7 KB
[pdf] 9708_s12_qp_21.pdf 68.7 KB
[pdf] 9708_s12_qp_22.pdf 67.2 KB
[pdf] 9708_s12_qp_23.pdf 67.7 KB
[pdf] 9708_s12_qp_31.pdf 121.9 KB
[pdf] 9708_s12_qp_32.pdf 122.7 KB
[pdf] 9708_s12_qp_33.pdf 116.8 KB
[pdf] 9708_s12_qp_41.pdf 86.4 KB
[pdf] 9708_s12_qp_42.pdf 71.3 KB
[pdf] 9708_s12_qp_43.pdf 90.9 KB
[pdf] 9708_s13_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 9708_s13_gt.pdf 49.7 KB
[pdf] 9708_s13_ms_11.pdf 97.8 KB
[pdf] 9708_s13_ms_12.pdf 97.9 KB
[pdf] 9708_s13_ms_13.pdf 98.0 KB
[pdf] 9708_s13_ms_21.pdf 115.6 KB
[pdf] 9708_s13_ms_22.pdf 113.0 KB
[pdf] 9708_s13_ms_23.pdf 113.6 KB
[pdf] 9708_s13_ms_31.pdf 98.3 KB
[pdf] 9708_s13_ms_32.pdf 98.4 KB
[pdf] 9708_s13_ms_33.pdf 98.2 KB
[pdf] 9708_s13_ms_41.pdf 127.5 KB
[pdf] 9708_s13_ms_42.pdf 129.0 KB
[pdf] 9708_s13_ms_43.pdf 127.6 KB
[pdf] 9708_s13_qp_11.pdf 120.1 KB
[pdf] 9708_s13_qp_12.pdf 128.4 KB
[pdf] 9708_s13_qp_13.pdf 120.3 KB
[pdf] 9708_S13_QP_21.pdf 104.2 KB
[pdf] 9708_s13_qp_21.pdf 125.8 KB
[pdf] 9708_s13_qp_22.pdf 68.0 KB
[pdf] 9708_s13_qp_23.pdf 70.8 KB
[pdf] 9708_s13_qp_31.pdf 118.4 KB
[pdf] 9708_s13_qp_32.pdf 119.5 KB
[pdf] 9708_s13_qp_33.pdf 118.2 KB
[pdf] 9708_s13_qp_41.pdf 68.4 KB
[pdf] 9708_s13_qp_42.pdf 209.8 KB
[pdf] 9708_s13_qp_43.pdf 68.4 KB
[pdf] 9708_s14_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_s14_gt.pdf 47.9 KB
[pdf] 9708_s14_ms_11.pdf 97.6 KB
[pdf] 9708_s14_ms_12.pdf 75.1 KB
[pdf] 9708_s14_mS_12.pdf 97.8 KB
[pdf] 9708_S14_MS_13.pdf 98.0 KB
[pdf] 9708_s14_ms_13.pdf 75.3 KB
[pdf] 9708_s14_ms_21.pdf 121.7 KB
[pdf] 9708_s14_ms_22.pdf 120.1 KB
[pdf] 9708_s14_ms_23.pdf 115.1 KB
[pdf] 9708_s14_ms_31.pdf 98.3 KB
[pdf] 9708_s14_ms_32.pdf 98.4 KB
[pdf] 9708_s14_ms_33.pdf 98.2 KB
[pdf] 9708_s14_ms_41.pdf 127.4 KB
[pdf] 9708_s14_ms_42.pdf 128.7 KB
[pdf] 9708_s14_ms_43.pdf 127.5 KB
[pdf] 9708_s14_qp_11.pdf 162.4 KB
[pdf] 9708_s14_qp_12.pdf 137.4 KB
[pdf] 9708_s14_qp_13.pdf 144.9 KB
[pdf] 9708_s14_qp_21.pdf 81.6 KB
[pdf] 9708_s14_qp_22.pdf 82.6 KB
[pdf] 9708_s14_qp_23.pdf 99.3 KB
[pdf] 9708_s14_qp_31.pdf 144.3 KB
[pdf] 9708_s14_qp_32.pdf 139.7 KB
[pdf] 9708_s14_qp_33.pdf 144.5 KB
[pdf] 9708_s14_qp_41.pdf 80.4 KB
[pdf] 9708_s14_qp_42.pdf 82.3 KB
[pdf] 9708_s14_qp_43.pdf 80.4 KB
[pdf] 9708_s15_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9708_s15_gt.pdf 49.5 KB
[pdf] 9708_s15_ms_11.pdf 100.2 KB
[pdf] 9708_s15_ms_12.pdf 100.3 KB
[pdf] 9708_s15_ms_13.pdf 100.7 KB
[pdf] 9708_s15_ms_21.pdf 116.0 KB
[pdf] 9708_s15_ms_22.pdf 119.8 KB
[pdf] 9708_s15_ms_23.pdf 98.5 KB
[pdf] 9708_s15_ms_31.pdf 101.0 KB
[pdf] 9708_s15_ms_32.pdf 78.5 KB
[pdf] 9708_s15_ms_33.pdf 78.4 KB
[pdf] 9708_s15_ms_41.pdf 127.1 KB
[pdf] 9708_s15_ms_42.pdf 129.4 KB
[pdf] 9708_s15_ms_43.pdf 125.5 KB
[pdf] 9708_s15_qp_11.pdf 135.8 KB
[pdf] 9708_s15_qp_12.pdf 135.8 KB
[pdf] 9708_s15_qp_13.pdf 137.8 KB
[pdf] 9708_s15_qp_21.pdf 98.5 KB
[pdf] 9708_s15_qp_22.pdf 111.6 KB
[pdf] 9708_s15_qp_23.pdf 84.6 KB
[pdf] 9708_s15_qp_31.pdf 136.4 KB
[pdf] 9708_s15_qp_32.pdf 133.3 KB
[pdf] 9708_s15_qp_33.pdf 135.9 KB
[pdf] 9708_s15_qp_41.pdf 97.3 KB
[pdf] 9708_s15_qp_42.pdf 101.0 KB
[pdf] 9708_s15_qp_43.pdf 96.3 KB
[pdf] 9708_s16_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9708_s16_gt.pdf 28.6 KB
[pdf] 9708_s16_ms_11.pdf 84.1 KB
[pdf] 9708_s16_ms_12.pdf 84.1 KB
[pdf] 9708_s16_ms_13.pdf 84.5 KB
[pdf] 9708_s16_ms_21.pdf 99.4 KB
[pdf] 9708_s16_ms_22.pdf 111.4 KB
[pdf] 9708_s16_ms_23.pdf 101.9 KB
[pdf] 9708_s16_ms_31.pdf 84.5 KB
[pdf] 9708_s16_ms_32.pdf 84.5 KB
[pdf] 9708_s16_ms_33.pdf 84.5 KB
[pdf] 9708_s16_ms_41.pdf 124.1 KB
[pdf] 9708_s16_ms_42.pdf 76.3 KB
[pdf] 9708_s16_ms_43.pdf 124.6 KB
[pdf] 9708_s16_qp_11.pdf 144.3 KB
[pdf] 9708_s16_qp_12.pdf 143.9 KB
[pdf] 9708_s16_qp_13.pdf 139.6 KB
[pdf] 9708_s16_qp_21.pdf 98.9 KB
[pdf] 9708_s16_qp_22.pdf 85.0 KB
[pdf] 9708_s16_qp_23.pdf 86.9 KB
[pdf] 9708_s16_qp_31.pdf 142.0 KB
[pdf] 9708_s16_qp_32.pdf 144.2 KB
[pdf] 9708_s16_qp_33.pdf 145.0 KB
[pdf] 9708_s16_qp_41.pdf 86.4 KB
[pdf] 9708_s16_qp_42.pdf 81.7 KB
[pdf] 9708_s16_qp_43.pdf 83.4 KB
[pdf] 9708_s17_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_s17_gt.pdf 89.4 KB
[pdf] 9708_s17_ms_11.pdf 106.5 KB
[pdf] 9708_s17_ms_12.pdf 106.1 KB
[pdf] 9708_s17_ms_13.pdf 106.5 KB
[pdf] 9708_s17_ms_21.pdf 122.1 KB
[pdf] 9708_s17_ms_22.pdf 127.3 KB
[pdf] 9708_s17_ms_23.pdf 123.2 KB
[pdf] 9708_s17_ms_31.pdf 106.5 KB
[pdf] 9708_s17_ms_32.pdf 106.5 KB
[pdf] 9708_s17_ms_33.pdf 106.5 KB
[pdf] 9708_s17_ms_41.pdf 151.3 KB
[pdf] 9708_s17_ms_42.pdf 186.9 KB
[pdf] 9708_s17_ms_43.pdf 162.9 KB
[pdf] 9708_s17_qp_11.pdf 139.5 KB
[pdf] 9708_s17_qp_12.pdf 143.2 KB
[pdf] 9708_s17_qp_13.pdf 147.6 KB
[pdf] 9708_s17_qp_21.pdf 288.6 KB
[pdf] 9708_s17_qp_22.pdf 271.2 KB
[pdf] 9708_s17_qp_23.pdf 289.7 KB
[pdf] 9708_s17_qp_31.pdf 195.7 KB
[pdf] 9708_s17_qp_32.pdf 170.2 KB
[pdf] 9708_s17_qp_33.pdf 139.8 KB
[pdf] 9708_s17_qp_41.pdf 266.5 KB
[pdf] 9708_s17_qp_42.pdf 279.4 KB
[pdf] 9708_s17_qp_43.pdf 256.6 KB
[pdf] 9708_s18_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_s18_gt.pdf 112.0 KB
[pdf] 9708_s18_ms_11.pdf 68.0 KB
[pdf] 9708_s18_ms_12.pdf 68.0 KB
[pdf] 9708_s18_ms_13.pdf 67.9 KB
[pdf] 9708_s18_ms_21.pdf 95.4 KB
[pdf] 9708_s18_ms_22.pdf 90.3 KB
[pdf] 9708_s18_ms_23.pdf 88.8 KB
[pdf] 9708_s18_ms_31.pdf 68.0 KB
[pdf] 9708_s18_ms_32.pdf 68.0 KB
[pdf] 9708_s18_ms_33.pdf 67.9 KB
[pdf] 9708_s18_ms_41.pdf 139.2 KB
[pdf] 9708_s18_ms_42.pdf 136.2 KB
[pdf] 9708_s18_ms_43.pdf 126.5 KB
[pdf] 9708_s18_qp_11.pdf 183.1 KB
[pdf] 9708_s18_qp_12.pdf 171.6 KB
[pdf] 9708_s18_qp_13.pdf 179.9 KB
[pdf] 9708_s18_qp_21.pdf 228.7 KB
[pdf] 9708_s18_qp_22.pdf 206.3 KB
[pdf] 9708_s18_qp_23.pdf 256.4 KB
[pdf] 9708_s18_qp_31.pdf 168.8 KB
[pdf] 9708_s18_qp_32.pdf 164.6 KB
[pdf] 9708_s18_qp_33.pdf 205.6 KB
[pdf] 9708_s18_qp_41.pdf 215.5 KB
[pdf] 9708_s18_qp_42.pdf 223.3 KB
[pdf] 9708_s18_qp_43.pdf 213.8 KB
[pdf] 9708_s19_gt.pdf 114.7 KB
[pdf] 9708_s19_ms_11.pdf 82.7 KB
[pdf] 9708_s19_ms_12.pdf 83.1 KB
[pdf] 9708_s19_ms_13.pdf 82.7 KB
[pdf] 9708_s19_ms_21.pdf 112.4 KB
[pdf] 9708_s19_ms_22.pdf 118.5 KB
[pdf] 9708_s19_ms_23.pdf 121.6 KB
[pdf] 9708_s19_ms_31.pdf 82.8 KB
[pdf] 9708_s19_ms_32.pdf 82.7 KB
[pdf] 9708_s19_ms_33.pdf 82.8 KB
[pdf] 9708_s19_ms_41.pdf 171.3 KB
[pdf] 9708_s19_ms_42.pdf 175.9 KB
[pdf] 9708_s19_ms_43.pdf 171.3 KB
[pdf] 9708_s19_qp_11.pdf 156.8 KB
[pdf] 9708_s19_qp_12.pdf 2.2 KB
[pdf] 9708_s19_qp_13.pdf 2.2 KB
[pdf] 9708_s19_qp_21.pdf 243.7 KB
[pdf] 9708_s19_qp_22.pdf 197.1 KB
[pdf] 9708_s19_qp_23.pdf 265.5 KB
[pdf] 9708_s19_qp_31.pdf 2.2 KB
[pdf] 9708_s19_qp_32.pdf 2.2 KB
[pdf] 9708_s19_qp_33.pdf 173.1 KB
[pdf] 9708_s19_qp_41.pdf 188.5 KB
[pdf] 9708_s19_qp_42.pdf 241.1 KB
[pdf] 9708_s19_qp_43.pdf 179.6 KB
[pdf] 9708_w01_er.pdf 78.5 KB
[pdf] 9708_w01_ms_2.pdf 394.1 KB
[pdf] 9708_w01_qp_2.pdf 64.2 KB
[pdf] 9708_w02_er.pdf 69.3 KB
[pdf] 9708_w02_ms_2.pdf 446.6 KB
[pdf] 9708_w02_ms_4.pdf 701.0 KB
[pdf] 9708_w02_qp_1.pdf 79.8 KB
[pdf] 9708_w02_qp_2.pdf 62.1 KB
[pdf] 9708_w02_qp_3.pdf 81.7 KB
[pdf] 9708_w02_qp_4.pdf 68.3 KB
[pdf] 9708_w03_er.pdf 59.9 KB
[pdf] 9708_w03_ms.pdf 886.1 KB
[pdf] 9708_w03_qp_1.pdf 95.8 KB
[pdf] 9708_w03_qp_2.pdf 63.9 KB
[pdf] 9708_w03_qp_3.pdf 90.3 KB
[pdf] 9708_w03_qp_4.pdf 63.8 KB
[pdf] 9708_w04_er.pdf 58.2 KB
[pdf] 9708_w04_ms_1.pdf 60.9 KB
[pdf] 9708_w04_ms_2.pdf 68.8 KB
[pdf] 9708_w04_ms_3.pdf 58.9 KB
[pdf] 9708_w04_ms_4.pdf 68.2 KB
[pdf] 9708_w04_qp_1.pdf 109.3 KB
[pdf] 9708_w04_qp_2.pdf 52.7 KB
[pdf] 9708_w04_qp_3.pdf 103.4 KB
[pdf] 9708_w04_qp_4.pdf 53.4 KB
[pdf] 9708_w05_er.pdf 60.6 KB
[pdf] 9708_w05_ms_1.pdf 40.3 KB
[pdf] 9708_w05_ms_2.pdf 49.8 KB
[pdf] 9708_w05_ms_3.pdf 41.3 KB
[pdf] 9708_w05_ms_4.pdf 71.0 KB
[pdf] 9708_w05_qp_1.pdf 127.3 KB
[pdf] 9708_w05_qp_2.pdf 53.5 KB
[pdf] 9708_w05_qp_3.pdf 130.2 KB
[pdf] 9708_w05_qp_4.pdf 54.4 KB
[pdf] 9708_w06_er.pdf 143.9 KB
[pdf] 9708_w06_gt.pdf 17.7 KB
[pdf] 9708_w06_gt_2.pdf 17.7 KB
[pdf] 9708_w06_ms_1.pdf 39.8 KB
[pdf] 9708_w06_ms_2.pdf 57.3 KB
[pdf] 9708_w06_ms_3.pdf 39.1 KB
[pdf] 9708_w06_ms_4.pdf 65.1 KB
[pdf] 9708_w06_qp_1.pdf 167.4 KB
[pdf] 9708_w06_qp_2.pdf 49.2 KB
[pdf] 9708_w06_qp_3.pdf 116.7 KB
[pdf] 9708_w06_qp_4.pdf 54.4 KB
[pdf] 9708_w07_er.pdf 170.0 KB
[pdf] 9708_w07_gt.pdf 17.5 KB
[pdf] 9708_w07_ms_1.pdf 37.6 KB
[pdf] 9708_w07_ms_2.pdf 49.0 KB
[pdf] 9708_w07_ms_3.pdf 37.4 KB
[pdf] 9708_w07_ms_4.pdf 54.2 KB
[pdf] 9708_w07_qp_1.pdf 89.8 KB
[pdf] 9708_w07_qp_2.pdf 81.9 KB
[pdf] 9708_w07_qp_3.pdf 93.2 KB
[pdf] 9708_w07_qp_4.pdf 79.7 KB
[pdf] 9708_w08_er.pdf 142.3 KB
[pdf] 9708_w08_gt.pdf 18.2 KB
[pdf] 9708_w08_ms_1.pdf 39.5 KB
[pdf] 9708_w08_ms_2.pdf 58.1 KB
[pdf] 9708_w08_ms_3.pdf 39.2 KB
[pdf] 9708_w08_ms_4.pdf 60.3 KB
[pdf] 9708_w08_qp_1.pdf 123.6 KB
[pdf] 9708_w08_qp_2.pdf 91.7 KB
[pdf] 9708_w08_qp_3.pdf 119.8 KB
[pdf] 9708_w08_qp_4.pdf 97.1 KB
[pdf] 9708_w09_er.pdf 652.8 KB
[pdf] 9708_w09_gt.pdf 47.3 KB
[pdf] 9708_w09_ms_11.pdf 38.0 KB
[pdf] 9708_w09_ms_12.pdf 38.3 KB
[pdf] 9708_w09_ms_21.pdf 53.2 KB
[pdf] 9708_w09_ms_22.pdf 54.8 KB
[pdf] 9708_w09_ms_31.pdf 38.0 KB
[pdf] 9708_w09_ms_32.pdf 38.1 KB
[pdf] 9708_w09_ms_41.pdf 60.8 KB
[pdf] 9708_w09_ms_42.pdf 62.9 KB
[pdf] 9708_w09_qp_11.pdf 118.2 KB
[pdf] 9708_w09_qp_12.pdf 126.6 KB
[pdf] 9708_w09_qp_21.pdf 81.5 KB
[pdf] 9708_w09_qp_22.pdf 90.5 KB
[pdf] 9708_w09_qp_31.pdf 109.5 KB
[pdf] 9708_w09_qp_32.pdf 109.8 KB
[pdf] 9708_w09_qp_41.pdf 85.3 KB
[pdf] 9708_w09_qp_42.pdf 86.9 KB
[pdf] 9708_w10_er.pdf 1.0 MB
[pdf] 9708_w10_gt.pdf 49.9 KB
[pdf] 9708_w10_ms_11.pdf 42.5 KB
[pdf] 9708_w10_ms_12.pdf 42.6 KB
[pdf] 9708_w10_ms_13.pdf 42.8 KB
[pdf] 9708_w10_ms_21.pdf 57.0 KB
[pdf] 9708_w10_ms_22.pdf 56.9 KB
[pdf] 9708_w10_ms_23.pdf 57.0 KB
[pdf] 9708_w10_ms_31.pdf 43.1 KB
[pdf] 9708_w10_ms_32.pdf 43.2 KB
[pdf] 9708_w10_ms_33.pdf 43.1 KB
[pdf] 9708_w10_ms_41.pdf 77.3 KB
[pdf] 9708_w10_ms_42.pdf 77.4 KB
[pdf] 9708_w10_ms_43.pdf 73.9 KB
[pdf] 9708_w10_qp_11.pdf 168.4 KB
[pdf] 9708_w10_qp_12.pdf 164.6 KB
[pdf] 9708_w10_qp_13.pdf 166.4 KB
[pdf] 9708_w10_qp_21.pdf 57.8 KB
[pdf] 9708_w10_qp_22.pdf 57.8 KB
[pdf] 9708_w10_qp_23.pdf 61.4 KB
[pdf] 9708_w10_qp_31.pdf 128.0 KB
[pdf] 9708_w10_qp_32.pdf 128.2 KB
[pdf] 9708_w10_qp_33.pdf 128.1 KB
[pdf] 9708_w10_qp_41.pdf 58.8 KB
[pdf] 9708_w10_qp_42.pdf 58.8 KB
[pdf] 9708_w10_qp_43.pdf 57.7 KB
[pdf] 9708_w11_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 9708_w11_gt.pdf 136.3 KB
[pdf] 9708_w11_ms_11.pdf 101.9 KB
[pdf] 9708_w11_ms_12.pdf 102.0 KB
[pdf] 9708_w11_ms_13.pdf 102.2 KB
[pdf] 9708_w11_ms_21.pdf 121.5 KB
[pdf] 9708_w11_ms_22.pdf 116.5 KB
[pdf] 9708_w11_ms_23.pdf 117.0 KB
[pdf] 9708_w11_ms_31.pdf 102.5 KB
[pdf] 9708_w11_ms_32.pdf 102.6 KB
[pdf] 9708_w11_ms_33.pdf 102.5 KB
[pdf] 9708_w11_ms_41.pdf 123.3 KB
[pdf] 9708_w11_ms_42.pdf 123.5 KB
[pdf] 9708_w11_ms_43.pdf 121.6 KB
[pdf] 9708_w11_qp_11.pdf 150.8 KB
[pdf] 9708_w11_qp_12.pdf 133.5 KB
[pdf] 9708_w11_qp_13.pdf 137.7 KB
[pdf] 9708_w11_qp_21.pdf 70.2 KB
[pdf] 9708_w11_qp_22.pdf 68.4 KB
[pdf] 9708_w11_qp_23.pdf 68.6 KB
[pdf] 9708_w11_qp_31.pdf 136.7 KB
[pdf] 9708_w11_qp_32.pdf 121.8 KB
[pdf] 9708_w11_qp_33.pdf 135.1 KB
[pdf] 9708_w11_qp_41.pdf 68.9 KB
[pdf] 9708_w11_qp_42.pdf 69.4 KB
[pdf] 9708_w11_qp_43.pdf 80.5 KB
[pdf] 9708_w12_er.pdf 1.7 MB
[pdf] 9708_w12_gt.pdf 131.3 KB
[pdf] 9708_w12_ms_11.pdf 97.3 KB
[pdf] 9708_w12_ms_12.pdf 97.4 KB
[pdf] 9708_w12_ms_13.pdf 97.7 KB
[pdf] 9708_w12_ms_21.pdf 114.7 KB
[pdf] 9708_w12_ms_22.pdf 109.4 KB
[pdf] 9708_w12_ms_23.pdf 111.1 KB
[pdf] 9708_w12_ms_31.pdf 97.7 KB
[pdf] 9708_w12_ms_32.pdf 97.7 KB
[pdf] 9708_w12_ms_33.pdf 98.1 KB
[pdf] 9708_w12_ms_41.pdf 121.3 KB
[pdf] 9708_w12_ms_42.pdf 123.8 KB
[pdf] 9708_w12_ms_43.pdf 120.3 KB
[pdf] 9708_w12_qp_11.pdf 134.6 KB
[pdf] 9708_w12_qp_12.pdf 130.1 KB
[pdf] 9708_w12_qp_13.pdf 117.5 KB
[pdf] 9708_w12_qp_21.pdf 68.3 KB
[pdf] 9708_w12_qp_22.pdf 119.7 KB
[pdf] 9708_w12_qp_23.pdf 69.8 KB
[pdf] 9708_w12_qp_31.pdf 123.0 KB
[pdf] 9708_w12_qp_32.pdf 117.8 KB
[pdf] 9708_w12_qp_33.pdf 119.0 KB
[pdf] 9708_w12_qp_41.pdf 70.1 KB
[pdf] 9708_w12_qp_42.pdf 69.7 KB
[pdf] 9708_w12_qp_43.pdf 70.1 KB
[pdf] 9708_w13_er.pdf 1.6 MB
[pdf] 9708_w13_gt.pdf 131.4 KB
[pdf] 9708_w13_ms_11.pdf 97.7 KB
[pdf] 9708_w13_ms_12.pdf 97.9 KB
[pdf] 9708_w13_ms_13.pdf 98.0 KB
[pdf] 9708_w13_ms_21.pdf 116.2 KB
[pdf] 9708_w13_ms_22.pdf 118.4 KB
[pdf] 9708_w13_ms_23.pdf 119.1 KB
[pdf] 9708_w13_ms_31.pdf 98.3 KB
[pdf] 9708_w13_ms_32.pdf 98.4 KB
[pdf] 9708_w13_ms_33.pdf 98.2 KB
[pdf] 9708_w13_ms_41.pdf 120.6 KB
[pdf] 9708_w13_ms_42.pdf 129.9 KB
[pdf] 9708_w13_ms_43.pdf 123.1 KB
[pdf] 9708_w13_qp_11.pdf 123.0 KB
[pdf] 9708_w13_qp_12.pdf 121.6 KB
[pdf] 9708_w13_qp_13.pdf 124.4 KB
[pdf] 9708_w13_qp_21.pdf 68.6 KB
[pdf] 9708_w13_qp_22.pdf 68.9 KB
[pdf] 9708_w13_qp_23.pdf 69.7 KB
[pdf] 9708_w13_qp_31.pdf 134.6 KB
[pdf] 9708_w13_qp_32.pdf 126.7 KB
[pdf] 9708_w13_qp_33.pdf 119.5 KB
[pdf] 9708_w13_qp_41.pdf 70.2 KB
[pdf] 9708_w13_qp_42.pdf 69.0 KB
[pdf] 9708_w13_qp_43.pdf 69.7 KB
[pdf] 9708_w14_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9708_w14_gt.pdf 49.5 KB
[pdf] 9708_w14_ms_11.pdf 100.0 KB
[pdf] 9708_w14_ms_12.pdf 99.9 KB
[pdf] 9708_w14_ms_13.pdf 100.1 KB
[pdf] 9708_w14_ms_21.pdf 119.9 KB
[pdf] 9708_w14_ms_22.pdf 119.8 KB
[pdf] 9708_w14_ms_23.pdf 117.8 KB
[pdf] 9708_w14_ms_31.pdf 99.8 KB
[pdf] 9708_w14_ms_32.pdf 99.9 KB
[pdf] 9708_w14_ms_33.pdf 99.7 KB
[pdf] 9708_w14_ms_41.pdf 129.1 KB
[pdf] 9708_w14_ms_42.pdf 128.4 KB
[pdf] 9708_w14_ms_43.pdf 130.9 KB
[pdf] 9708_w14_qp_11.pdf 150.4 KB
[pdf] 9708_w14_qp_12.pdf 143.6 KB
[pdf] 9708_w14_qp_13.pdf 134.9 KB
[pdf] 9708_w14_qp_21.pdf 98.0 KB
[pdf] 9708_w14_qp_22.pdf 96.0 KB
[pdf] 9708_w14_qp_23.pdf 98.2 KB
[pdf] 9708_w14_qp_31.pdf 129.4 KB
[pdf] 9708_w14_qp_32.pdf 136.1 KB
[pdf] 9708_w14_qp_33.pdf 142.5 KB
[pdf] 9708_w14_qp_41.pdf 97.5 KB
[pdf] 9708_w14_qp_42.pdf 97.2 KB
[pdf] 9708_w14_qp_43.pdf 96.1 KB
[pdf] 9708_w15_er.pdf 1.4 MB
[pdf] 9708_w15_ms_11.pdf 77.8 KB
[pdf] 9708_w15_ms_12.pdf 78.0 KB
[pdf] 9708_w15_ms_13.pdf 78.2 KB
[pdf] 9708_w15_ms_21.pdf 98.0 KB
[pdf] 9708_w15_ms_22.pdf 104.1 KB
[pdf] 9708_w15_ms_23.pdf 100.7 KB
[pdf] 9708_w15_ms_31.pdf 78.2 KB
[pdf] 9708_w15_ms_32.pdf 78.0 KB
[pdf] 9708_w15_ms_33.pdf 77.9 KB
[pdf] 9708_w15_ms_41.pdf 108.3 KB
[pdf] 9708_w15_ms_42.pdf 108.4 KB
[pdf] 9708_w15_ms_43.pdf 108.7 KB
[pdf] 9708_w15_qp_11.pdf 139.0 KB
[pdf] 9708_w15_qp_12.pdf 147.6 KB
[pdf] 9708_w15_qp_13.pdf 145.9 KB
[pdf] 9708_w15_qp_21.pdf 83.8 KB
[pdf] 9708_w15_qp_22.pdf 102.6 KB
[pdf] 9708_w15_qp_23.pdf 83.8 KB
[pdf] 9708_w15_qp_31.pdf 142.2 KB
[pdf] 9708_w15_qp_32.pdf 155.6 KB
[pdf] 9708_w15_qp_33.pdf 145.8 KB
[pdf] 9708_w15_qp_41.pdf 82.5 KB
[pdf] 9708_w15_qp_42.pdf 85.7 KB
[pdf] 9708_w15_qp_43.pdf 82.3 KB
[pdf] 9708_w16_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_w16_gt.pdf 90.5 KB
[pdf] 9708_w16_ms_11.pdf 107.3 KB
[pdf] 9708_w16_ms_12.pdf 107.3 KB
[pdf] 9708_w16_ms_13.pdf 107.5 KB
[pdf] 9708_w16_ms_21.pdf 115.1 KB
[pdf] 9708_w16_ms_22.pdf 120.4 KB
[pdf] 9708_w16_ms_23.pdf 119.9 KB
[pdf] 9708_w16_ms_32.pdf 107.5 KB
[pdf] 9708_w16_ms_33.pdf 107.5 KB
[pdf] 9708_w16_ms_41.pdf 168.3 KB
[pdf] 9708_w16_ms_42.pdf 169.5 KB
[pdf] 9708_w16_ms_43.pdf 169.5 KB
[pdf] 9708_w16_qp_11.pdf 137.7 KB
[pdf] 9708_w16_qp_12.pdf 169.6 KB
[pdf] 9708_w16_qp_13.pdf 153.5 KB
[pdf] 9708_w16_qp_21.pdf 82.5 KB
[pdf] 9708_w16_qp_22.pdf 83.3 KB
[pdf] 9708_w16_qp_23.pdf 82.4 KB
[pdf] 9708_w16_qp_32.pdf 136.4 KB
[pdf] 9708_w16_qp_33.pdf 137.3 KB
[pdf] 9708_w16_qp_41.pdf 83.1 KB
[pdf] 9708_w16_qp_42.pdf 83.5 KB
[pdf] 9708_w16_qp_43.pdf 84.0 KB
[pdf] 9708_w17_er.pdf 1.3 MB
[pdf] 9708_w17_gt.pdf 114.3 KB
[pdf] 9708_w17_ms_11.pdf 67.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_12.pdf 67.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_13.pdf 67.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_22.pdf 92.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_23.pdf 87.7 KB
[pdf] 9708_w17_ms_31.pdf 67.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_33.pdf 67.8 KB
[pdf] 9708_w17_ms_41.pdf 112.2 KB
[pdf] 9708_w17_ms_42.pdf 143.2 KB
[pdf] 9708_w17_ms_43.pdf 107.2 KB
[pdf] 9708_w17_qp_11.pdf 183.0 KB
[pdf] 9708_w17_qp_12.pdf 180.6 KB
[pdf] 9708_w17_qp_13.pdf 175.2 KB
[pdf] 9708_w17_qp_21.pdf 249.9 KB
[pdf] 9708_w17_qp_22.pdf 225.0 KB
[pdf] 9708_w17_qp_23.pdf 205.0 KB
[pdf] 9708_w17_qp_31.pdf 164.7 KB
[pdf] 9708_w17_qp_32.pdf 162.8 KB
[pdf] 9708_w17_qp_33.pdf 163.8 KB
[pdf] 9708_w17_qp_41.pdf 214.2 KB
[pdf] 9708_w17_qp_42.pdf 213.1 KB
[pdf] 9708_w17_qp_43.pdf 192.7 KB
[pdf] 9708_w18_er.pdf 1.5 MB
[pdf] 9708_w18_gt.pdf 113.5 KB
[pdf] 9708_w18_ms_11.pdf 67.6 KB
[pdf] 9708_w18_ms_12.pdf 67.6 KB
[pdf] 9708_w18_ms_13.pdf 67.6 KB
[pdf] 9708_w18_ms_21.pdf 101.8 KB
[pdf] 9708_w18_ms_22.pdf 94.5 KB
[pdf] 9708_w18_ms_23.pdf 88.0 KB
[pdf] 9708_w18_ms_31.pdf 67.5 KB
[pdf] 9708_w18_ms_32.pdf 67.6 KB
[pdf] 9708_w18_ms_33.pdf 67.6 KB
[pdf] 9708_w18_ms_41.pdf 132.9 KB
[pdf] 9708_w18_ms_42.pdf 132.7 KB
[pdf] 9708_w18_ms_43.pdf 159.8 KB
[pdf] 9708_w18_qp_11.pdf 186.9 KB
[pdf] 9708_w18_qp_12.pdf 167.1 KB
[pdf] 9708_w18_qp_13.pdf 185.8 KB
[pdf] 9708_w18_qp_21.pdf 168.4 KB
[pdf] 9708_w18_qp_22.pdf 200.7 KB
[pdf] 9708_w18_qp_23.pdf 217.9 KB
[pdf] 9708_w18_qp_31.pdf 172.9 KB
[pdf] 9708_w18_qp_32.pdf 172.6 KB
[pdf] 9708_w18_qp_33.pdf 176.9 KB
[pdf] 9708_w18_qp_41.pdf 213.5 KB
[pdf] 9708_w18_qp_42.pdf 250.0 KB
[pdf] 9708_w18_qp_43.pdf 211.7 KB
[pdf] 9708_y02_fq.pdf 13.1 KB
[pdf] 9708_y02_fq_2.pdf 13.1 KB
[pdf] 9708_y05_sy.pdf 90.1 KB
[pdf] 9708_y05_sy_2.pdf 90.0 KB
[pdf] 9708_y06_sy.pdf 90.5 KB
[pdf] 9708_y06_sy_2.pdf 90.5 KB
[pdf] 9708_y07_sy.pdf 92.3 KB
[pdf] 9708_y07_sy_2.pdf 92.4 KB
[pdf] 9708_y08_sy.pdf 97.6 KB
[pdf] 9708_y08_sy_2.pdf 92.8 KB
[pdf] 9708_y09_sy.pdf 89.8 KB
[pdf] 9708_y10_sy.pdf 89.7 KB
[pdf] 9708_y11_sy.pdf 317.0 KB
[pdf] 9708_y12_sy.pdf 380.2 KB
[pdf] 9708_y13_sy.pdf 372.9 KB
[pdf] 9708_y14_sy.pdf 378.8 KB
[pdf] 9708_y15_sy.pdf 232.7 KB
[pdf] 9708_y16-18_sy.pdf 228.0 KB
[pdf] 9708_y16_sm_1.pdf 77.4 KB
[pdf] 9708_y16_sm_2.pdf 93.0 KB
[pdf] 9708_y16_sm_3.pdf 78.0 KB
[pdf] 9708_y16_sm_4.pdf 126.6 KB
[pdf] 9708_y16_sp_1.pdf 140.7 KB
[pdf] 9708_y16_sp_2.pdf 105.8 KB
[pdf] 9708_y16_sp_3.pdf 154.9 KB
[pdf] 9708_y16_sp_4.pdf 112.4 KB
[pdf] 9708_y16_sy.pdf 252.8 KB
[pdf] 9708_y19-21_sy.pdf 217.9 KB

Countdown

CAIE Oct/Nov 2019 Session

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  mins

 • 00

  secs

Don't understand what
these numbers mean?

1234_S18_QP_12?

Click here to view our
resource guide

Need help with
these papers?

Don't worry,
you're not alone!

Discuss them with fellow
students in our forums

Top